We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

There is a bug affecting the way URLs are displayed in eForms notices. We are working on solving the problem. In the meanwhile, we suggest that you remove the comma (or any other special character) that appears at the end of the URL. We apologize for the inconvenience.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Services - 180344-2022

06/04/2022    S68

Finland-Mikkeli: Refuse transport services

2022/S 068-180344

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Metsäsairila Oy
National registration number: 2011619-0
Postal address: PL 106 (Arkistokatu 12)
Town: Mikkeli
NUTS code: FI1D1 Etelä-Savo
Postal code: 50101
Country: Finland
Contact person: Ville Kakkonen
E-mail: ville.kakkonen@metsasairila.fi
Telephone: +358 401618461
Internet address(es):
Main address: http://www.metsasairila.fi
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://tarjouspalvelu.fi/mikkeli?id=394922&tpk=efd62557-c2e9-43b2-b96d-dfd6f1b22b38
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://tarjouspalvelu.fi/mikkeli?id=394922&tpk=efd62557-c2e9-43b2-b96d-dfd6f1b22b38
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Kuntaomisteinen jätehuoltoyhtiö
I.5)Main activity
Other activity: Jätehuolto

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Jätteiden keruu- ja kuljetuspalvelu

II.1.2)Main CPV code
90512000 Refuse transport services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Pakkausjätteen (keräyskartonki ja pakkausmuovi) keräys ja kuljetus Mikkelin kantakaupungissa sekä Otavan, Ristiinan, Anttolan ja Suomenniemen taajama-alueilla.

Hankinnan aiemmat ilmoitukset:

Ennakkoilmoitus/markkinakartoitus - 2022-092496

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 220 000.00 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
The contracting authority reserves the right to award contracts combining the following lots or groups of lots:

Tarjouksen voi jättää joko yksittäisestä kilpailutusalueesta tai koko urakka-alueesta kokonaisuudessaan.

Kohtaan 3 esitetty vaihtoehtoinen tarjous sisältää kummankin osa-alueen 1 ja 2 urakat (ks. LIITE 1 Urakkaohjelma s. 4).

II.2)Description
II.2.1)Title:

Urakka-alue 1

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
90500000 Refuse and waste related services
90512000 Refuse transport services
90511000 Refuse collection services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: FI1D1 Etelä-Savo
Main site or place of performance:

Mikkeli

II.2.4)Description of the procurement:

Urakka suoritetaan yksikköhintahankintana, jossa yksikkönä on keräysvälineen tyhjennyskerta.

Urakkaan kuuluvat tehtävät ja laatuvaatimukset on määritelty liitteessä 1 (Urakkaohjelma 01.04.2022).

Tarjouspyyntö koskee Mikkelin kaupungin alueen aikaisemmin kiinteistönhaltijan järjestämään jätteenkuljetukseen kuuluneiden taajamakiinteistöjen sekä Metsäsairila Oy:ltä palvelua pyytävien yritysten kartonkijätteen kuljetuksia Mikkelin kaupungin taajama-alueilla. Urakka-alue muodostuu Mikkelin kaupungin keskustaajaman lisäksi Mikkelin kaupunkiin kuuluvista Otavan, Anttolan ja Ristiinan taajamakohteista.

Tarkemmat tiedot urakka-alueeseen kuuluvista kohteista on saatavissa pyynnöstä. Kohteista on saatavilla osoitteellinen listaus, joista osoitetietojen lisäksi ilmenevät tällä hetkellä tiedossa olevat astiatiedot, -määrät sekä tyhjennysvälit. Listaus pyydetään tilaajalta sähköpostitse osoitteella jatehuolto@metsasairila.fi. Sähköpostin otsikkona tulee olla ”Kilpailutus 2022 muovi ja kartonki: Osoitteellinen listaus”.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/07/2023
End: 31/12/2024
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Tilaaja pidättää itsellään mahdollisuuden tämän asiantuntijapalvelun suorittamisen aikana tai sen seurauksena syntyvän tarpeen johdosta lisähankinnan suorittamiseen tämän tarjouskilpailun voittaneelta toimittajalta. Lisähankinnan on oltava sisällöltään ja tarvittavan tai syntyvän osaamisen suhteen kytköksissä tämän kilpailutuksen sisällön kanssa.

II.2.12)Information about electronic catalogues
Tenders must be presented in the form of electronic catalogues or include an electronic catalogue
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Urakka-alue 2

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
90500000 Refuse and waste related services
90511000 Refuse collection services
90512000 Refuse transport services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: FI1D1 Etelä-Savo
Main site or place of performance:

Mikkeli

II.2.4)Description of the procurement:

Urakka suoritetaan yksikköhintahankintana, jossa yksikkönä on keräysvälineen tyhjennyskerta.

Urakkaan kuuluvat tehtävät ja laatuvaatimukset on määritelty liitteessä 1 (Urakkaohjelma 01.04.2022).

Tarjouspyyntö koskee Mikkelin kaupungin alueen aikaisemmin kiinteistönhaltijan järjestämään jätteenkuljetukseen kuuluneiden taajamakiinteistöjen sekä Metsäsairila Oy:ltä palvelua pyytävien yritysten pakkausmuovijätteen kuljetuksia Mikkelin kaupungin taajama-alueilla. Urakka-alue muodostuu Mikkelin kaupungin keskustaajaman lisäksi Mikkelin kaupunkiin kuuluvista Otavan, Anttolan, Ristiinan ja Suomenniemen taajamakohteista.

Tarkemmat tiedot urakka-alueeseen kuuluvista kohteista on saatavissa pyynnöstä. Kohteista on saatavilla osoitteellinen listaus, joista osoitetietojen lisäksi ilmenevät tällä hetkellä tiedossa olevat astiatiedot, -määrät sekä tyhjennysvälit. Listaus pyydetään tilaajalta sähköpostitse osoitteella jatehuolto@metsasairila.fi. Sähköpostin otsikkona tulee olla ”Kilpailutus 2022 muovi ja kartonki: Osoitteellinen listaus”.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/07/2023
End: 31/12/2024
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Tilaaja pidättää itsellään mahdollisuuden tämän asiantuntijapalvelun suorittamisen aikana tai sen seurauksena syntyvän tarpeen johdosta lisähankinnan suorittamiseen tämän tarjouskilpailun voittaneelta toimittajalta. Lisähankinnan on oltava sisällöltään ja tarvittavan tai syntyvän osaamisen suhteen kytköksissä tämän kilpailutuksen sisällön kanssa.

II.2.12)Information about electronic catalogues
Tenders must be presented in the form of electronic catalogues or include an electronic catalogue
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Urakka-alue 3 (sis. urakat 1 ja 2)

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
90500000 Refuse and waste related services
90511000 Refuse collection services
90512000 Refuse transport services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: FI1D1 Etelä-Savo
Main site or place of performance:

Mikkeli

II.2.4)Description of the procurement:

Urakka suoritetaan yksikköhintahankintana, jossa yksikkönä on keräysvälineen tyhjennyskerta.

Urakkaan kuuluvat tehtävät ja laatuvaatimukset on määritelty liitteessä 1 (Urakkaohjelma 01.04.2022).

Tarjouspyyntö koskee Mikkelin kaupungin alueen aikaisemmin kiinteistönhaltijan järjestämään jätteenkuljetukseen kuuluneiden taajamakiinteistöjen sekä Metsäsairila Oy:ltä palvelua pyytävien yritysten kartonki- muovipakkausjätteen kuljetuksia Mikkelin kaupungin taajama-alueilla. Urakka-alue muodostuu Mikkelin kaupungin keskustaajaman lisäksi Mikkelin kaupunkiin kuuluvista Otavan, Anttolan, Ristiinan ja Suomenniemen taajamakohteista.

Urakkaan kuuluvat tehtävät ja laatuvaatimukset on määritelty liitteessä 1 (Urakkaohjelma 01.04.2022).

Tarkemmat tiedot urakka-alueeseen kuuluvista kohteista on saatavissa pyynnöstä. Kohteista on saatavilla osoitteellinen listaus, joista osoitetietojen lisäksi ilmenevät tällä hetkellä tiedossa olevat astiatiedot, -määrät sekä tyhjennysvälit. Listaus pyydetään tilaajalta sähköpostitse osoitteella jatehuolto@metsasairila.fi. Sähköpostin otsikkona tulee olla ”Kilpailutus 2022 muovi ja kartonki: Osoitteellinen listaus”.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/07/2023
End: 31/12/2024
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Tilaaja pidättää itsellään mahdollisuuden tämän asiantuntijapalvelun suorittamisen aikana tai sen seurauksena syntyvän tarpeen johdosta lisähankinnan suorittamiseen tämän tarjouskilpailun voittaneelta toimittajalta. Lisähankinnan on oltava sisällöltään ja tarvittavan tai syntyvän osaamisen suhteen kytköksissä tämän kilpailutuksen sisällön kanssa.

II.2.12)Information about electronic catalogues
Tenders must be presented in the form of electronic catalogues or include an electronic catalogue
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Ks. LIITE 1 Urakkaohjelma.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Ks. LIITE 1 Urakkaohjelma.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2022/S 030-075593
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 20/05/2022
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Finnish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 31/10/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 20/05/2022
Local time: 13:00
Place:

Metsäsairila Oy, Arkistokatu 12, 50100 Mikkeli

Information about authorised persons and opening procedure:

Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

Seuraavat Metsäsairila Oy:n jätteenkuljetusta koskevat tarjouspyynnöt (biojäte) julkaistaan touko-kesäkuussa 2022. Seuraavat jätteenkuljetuksen tarjouspyynnöt julkaistaan loppuvuodesta 2023.

VI.2)Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

Palvelu ja sen laatukriteerit on kuvattu yksityiskohtaisesti urakkaohjelmassa (LIITE 1).

Tarjouksen jättämiseen liittyvät ohjeet löytyvät liitteestä 2.

Tarjouksen tulee sis. dokumentit:

- Selvitys käytettävissä olevasta urakkaan käytettävästä autokalustosta ja autojen liikenneluvista sekä henkilökunnasta ja jätelain mukaisesta toiminnan ilmoittamisesta jätehuoltorekisteriin koskien jätteen ammattimaista kuljettamista.

- Selvitys käytettävistä työehtosopimuksista yrityksessä tai mitä työehtosopimusta sen alihankkijoiden toiminnassa noudatetaan ja mitä se tarkoittaa palkkatason ja muiden velvoitteiden osalta jos se ei noudatettavasta työehtosopimuksesta suoraan käy selville.

- Alihankkijan nimeäminen ja kuvaus alihankkijan käytöstä.

- Liiteen 3 taulukot täytettyinä omilla hintatiedoilla

Kuhunkin urakka-alueeseen kuuluvista kohteista on olemassa erillinen osoitteellinen listaus, joista osoitetietojen lisäksi ilmenevät jätteiden keräysvälineet ja määrät. Osoitteellinen listaus on saatavissa pyydettäessä. Listaus pyydetään tilaajalta sähköpostitse osoitteella jatehuolto@metsasairila.fi. Sähköpostin otsikkona tulee ehdottomasti olla ”Kilpailutus 2022 muovi ja kartonki: Osoitteellinen listaus”. Pyynnön yhteyteen on liitettävä allekirjoitettuna lomake ”Henkilötietojen siirtosopimus ja käsittelytoimet” (LIITE 4). Lomakkeen voi liittää sähköpostiin allekirjoitettuna ja skannattuna asiakirjana tai allekirjoitukseen voi käyttää Acrobat Reader –sovelluksen toimintoa ”Allekirjoituksen lisääminen” (https://helpx.adobe.com/fi/reader/using/sign-pdfs.html). Osoitetiedot ovat luottamuksellisia ja tarkoitettu vain tarjouslaskentaa varten. Tiedot on tuhottava käyttötarkoituksen päättymisen jälkeen (Tietosuoja-asetus GDPR), viimeistään kun Metsäsairila Oy:n hankintapäätöksestä on kulunut 14 pv.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Markkinaoikeus
Postal address: Radanrakentajantie 5
Town: Helsinki
Postal code: 00520
Country: Finland
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telephone: +358 295643300
Internet address: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Date of dispatch of this notice:
01/04/2022