Supplies - 181643-2020

Submission deadline has been amended by:  240736-2020
20/04/2020    S77    Supplies - Contract notice - Open procedure 

Poland-Chojnice: Medical equipments

2020/S 077-181643

Contract notice

Supplies

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza
Postal address: ul. Leśna 10
Town: Chojnice
NUTS code: PL637
Postal code: 89-600
Country: Poland
Contact person: Anna Tuszkiewicz-Rudnik
E-mail: zampublik@szpital.chojnice.pl
Telephone: +48 523956974
Fax: +48 523956505

Internet address(es):

Main address: www.platformazakupowa.pl/pn/szpital_chojnice

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.platformazakupowa.pl/pn/szpital_chojnice
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: www.platformazakupowa.pl/pn/szpital_chojnice
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa specjalistycznego sprzętu i aparatury medycznej

Reference number: FZAP-380-7/20
II.1.2)Main CPV code
33100000
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa specjalistycznego sprzętu i aparatury medycznej zadania pn. „Przebudowa Pracowni Endoskopii i Chemioterapii w celu dostosowania pomieszczeń w ramach Projektu pn. Poprawa dostępu do diagnostyki i leczenia onkologicznego w Szpitalu Specjalistycznym im. J. K. Łukowicza w Chojnicach poprzez rozbudowę infrastruktury i zakup specjalistycznego sprzętu i aparatury medycznej.” (patrz: Formularz asortymentowo-cenowy – Załącznik nr 2 do SIWZ i opis warunków technicznych (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) – Załącznik nr 3 do SIWZ). Przedmiot zamówienia podzielony jest na 8 pakietów. Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych na poszczególne pakiety.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 1

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33190000
33172100
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL637
Main site or place of performance:

Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza, ul. Leśna 10, 89-600 Chojnice – Dział Sprzętu Medycznego.

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawa specjalistycznego sprzętu i aparatury medycznej zgodnie z Załącznikiem nr 2 i 3 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 42
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

RPPM.07.01.02-22-0016/16

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 2

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33190000
33192120
33192200
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL637
Main site or place of performance:

Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza, ul. Leśna 10, 89-600 Chojnice – Dział Sprzętu Medycznego.

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawa specjalistycznego sprzętu i aparatury medycznej zgodnie z Załącznikiem nr 2 i 3 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 42
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

RPPM.07.01.02-22-0016/16

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 3

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33190000
33167000
33194110
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL637
Main site or place of performance:

Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza, ul. Leśna 10, 89-600 Chojnice – Dział Sprzętu Medycznego.

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawa specjalistycznego sprzętu i aparatury medycznej zgodnie z Załącznikiem nr 2 i 3 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 42
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

RPPM.07.01.02-22-0016/16

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 4

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33168000
33191000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL637
Main site or place of performance:

Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza, ul. Leśna 10, 89-600 Chojnice – Dział Sprzętu Medycznego.

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawa specjalistycznego sprzętu i aparatury medycznej zgodnie z Załącznikiem nr 2 i 3 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 42
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

RPPM.07.01.02-22-0016/16

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 5

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
33161000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL637
Main site or place of performance:

Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza, ul. Leśna 10, 89-600 Chojnice – Dział Sprzętu Medycznego.

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawa specjalistycznego sprzętu i aparatury medycznej zgodnie z Załącznikiem nr 2 i 3 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 42
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

RPPM.07.01.02-22-0016/16

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 6

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
33111000
35113420
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL637
Main site or place of performance:

Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza, ul. Leśna 10, 89-600 Chojnice – Dział Sprzętu Medycznego.

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawa specjalistycznego sprzętu i aparatury medycznej zgodnie z Załącznikiem nr 2 i 3 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 42
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

RPPM.07.01.02-22-0016/16

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 7

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
33112200
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL637
Main site or place of performance:

Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza, ul. Leśna 10, 89-600 Chojnice – Dział Sprzętu Medycznego.

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawa specjalistycznego sprzętu i aparatury medycznej zgodnie z Załącznikiem nr 2 i 3 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 42
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

RPPM.07.01.02-22-0016/16

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 8

Lot No: 8
II.2.2)Additional CPV code(s)
33182100
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL637
Main site or place of performance:

Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza, ul. Leśna 10, 89-600 Chojnice – Dział Sprzętu Medycznego.

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawa specjalistycznego sprzętu i aparatury medycznej zgodnie z Załącznikiem nr 2 i 3 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 42
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

RPPM.07.01.02-22-0016/16

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Zamawiający nie określa żadnego warunku w tym zakresie.

2. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty wstępne oświadczenie w formie jednolitego dokumentu – Załącznik nr 7 do SIWZ, o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania w zakresie, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–22 i art. 24 ust. 5 pkt 1 oraz 8 ustawy Pzp, a ten którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego także n/w dokumenty potwierdzające te okoliczności – dokumenty wymienione w rozdziale II pkt 3b ppkt 1) – 5) SIWZ.

3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej danego postępowania, której adres wskazany jest na stronie www.platformazakupowa.pl/pn/szpital_chojnice informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 tej ustawy, przekazuje Zamawiającemu za pośrednictwem formularza „Wyślij wiadomość” dostępnego na stronie danego postępowania, której adres wskazany jest na stronie www.platformazakupowa.pl/pn/szpital_chojnice oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W celu złożenia oświadczenia można wykorzystać wzór zawarty w załączniku nr 6 do SIWZ.

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu:

4.1. składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów. Oświadczenia podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp;

4.2. Zamawiający żądał będzie od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy (tego którego oferta zostanie najwyżej oceniona), przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia wymienionych w rozdziale II pkt. 3b ppkt 1) – 5) SIWZ.

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Zgodnie z rozdziałem II pkt 6 SIWZ.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

1. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty wstępne oświadczenie w formie jednolitego dokumentu (cześć IV sekcja alfa) – Załącznik nr 7 do SIWZ, a ten którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego także dokument potwierdzający te okoliczności tj.:

1.1. informacje banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert na kwotę minimum - zgodnie z rozdziałem II pkt 2.2.1 SIWZ.

2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 ustawy Pzp.

5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub;

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty wstępne oświadczenie w formie jednolitego dokumentu (część IV sekcja alfa) – Załącznik nr 7 do SIWZ, a ten którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego także dokumenty potwierdzające te okoliczności, że dysponuje:

1.1. wykazem minimum 3 dostaw wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w zakresie dostaw odpowiadających przedmiotowi zamówienia o wartości minimum - zgodnie z rozdziałem II pkt 2.3.1 SIWZ.

2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 ustawy Pzp.

5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane (dotyczy tylko postępowań w zakresie robót budowlanych i usług).

6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub;

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp.

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Wszelkie istotne postanowienia, jakie zostaną wprowadzone do treści zawieranych umów określa Załącznik nr 8 do SIWZ.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 22/05/2020
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 20/07/2020
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 22/05/2020
Local time: 11:00
Place:

Publiczna sesja otwarcia ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego, tj. w budynku Szpitala Specjalistycznego im. J. K. Łukowicza ul. Leśna 10, 89-600 Chojnice, POLSKA, (Dział Zamówień Publicznych p. 208–209).

Information about authorised persons and opening procedure:

Komisja przetargowa oraz wszyscy zainteresowani.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów, o których mowa w paragrafie 5 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia i rozdziale II punkt 3B SIWZ:

1.1. podpunkt 3b.1. SIWZ – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy, lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21.

1.2. podpunkt 3b. 2 i 3 SIWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

1.3. podpunkt 3b. 5 SIWZ – składa dokument wystawiony w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

2. Dokument, o którym mowa w punkcie 1.1. oraz 1.3. powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w punkcie 1.2. powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Regulację z punktu 2 stosuje się odpowiednio.

4. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów potwierdzających te okoliczności – rozdział III pkt 3 SIWZ.

5. Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium zgodnie w wysokościach określonych w rozdziale XIII SIWZ.

6. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego – szczegółowo opisane w rozdziale XXV SIWZ.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ust. 1–4 ustawy Pzp do Prezesa Izby w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.5)Date of dispatch of this notice:
16/04/2020