Supplies - 182961-2020

20/04/2020    S77

Hungary-Budapest: Air traffic control software package

2020/S 077-182961

Voluntary ex ante transparency notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zártkörűen Működő Részvénytársaság
National registration number: EKRSZ_79157614
Postal address: Igló utca 33–35.
Town: Budapest
NUTS code: HU110 Budapest
Postal code: 1185
Country: Hungary
Contact person: Molnár Piroska
E-mail: Piroska.Molnar@hungarocontrol.hu
Telephone: +36 12934079
Fax: +36 12934036
Internet address(es):
Main address: http://www.hungarocontrol.hu
I.6)Main activity
Other activity: Légiforgalmi irányítás

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Egyszerűsített MATIAS rendszer beszerzése

Reference number: EKR001649402019
II.1.2)Main CPV code
48121000 Air traffic control software package
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1 db egyszerűsített, 19 MATIAS pozícióból álló rendszer tervezése, gyártása, szállítása, telepítése és üzembehelyezése. Kapcsolódó harvder elemek szállítása

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Value excluding VAT: 714 999.00 EUR
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
48121000 Air traffic control software package
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU110 Budapest
Main site or place of performance:

HungaroControl Zrt. székhelye: 1185 Budapest, Igló utca 33–35.

II.2.4)Description of the procurement:

1 db egyszerűsített, 19 MATIAS pozícióból álló rendszer tervezése, gyártása, szállítása, telepítése és üzembehelyezése. Kapcsolódó harvder elemek szállítása

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Negotiated procedure without prior call for competition
  • The works, supplies or services can be provided only by a particular economic operator for the following reason:
    • protection of exclusive rights, including intellectual property rights
Explanation:

A Thales LAS France SAS a kifejezetten a magyar légiforgalom irányítására általa kifejlesztett MATIAS légiforgalmi irányítási rendszer módosításával és továbbfejlesztésével kapcsolatban kizárólagos jogokkal rendelkezik.

Ajánlatkérő (továbbiakban: AK) 1995. szeptember 28-án szerződést kötött a Magyar Légiforgalmi Irányítási Rendszer (Magyar Automated and Integrated Air Traffic Control System, MATIAS) kiépítésére és kifejlesztésére, amelynek speciálisan és egyedileg a magyarországi viszonyokra szabott eredményeképp az éles üzembe állítása 2005 decemberében történt meg. A MATIAS szoftverrel kapcsolatos szellemi tulajdonjogok (beleértve a frissítéshez, új MATIAS platform létrehozásához tartozó jogokat) és jogosultságok a Thales LAS France SAS nyilatkozata és az 1995. szeptember 28-án kötött szerződés alapján kizárólag a Thales LAS France SAS vállalkozót illetik meg.

A Mini MATIAS rendszer az egész világon egyedül és kizárólag az AK telephelyén áll üzemben, mint az éles légiforgalmi irányításra használatos verzió illetve tesztrendszer, emiatt egyedinek tekinthető. A rendszer szállítása, telepítése, módosítása a szoftver nagyságrendileg egy millió soros forráskódjának ismerete nélkül nem lehetséges, ez a képesség kizárólag a Thales LAS France SAS birtokában van.

Az AK számára azért nem létezik reális alternatíva a Mini MATIAS rendszer helyett, mivel azt a légiforgalmi irányítók képzése miatt szükséges beszerezni, ahol szükséges, hogy a felhasználói felület teljes mértékben megegyezzen az éles légiforgalmi irányító rendszerek felhasználói felületével, mivel a légiforgalmi irányítók képzéséhez elengedhetetlenül szükséges szimulációs gyakorlatok kizárólag akkor alkalmasak az éles rendszeren történő irányításhoz előzetesen szükséges gyakorlat megszerzésére, ha az irányító gyakornokok által látott felület megegyezik az oktatásra szolgáló rendszer és az éles rendszerek esetében. Ezen felül a rendszer interfészeinek kapcsolódniuk kell a szimulátort meghajtó rendszerekhez is, amelyre más rendszer jelentős átalakítás és tesztelés nélkül nem képes. A fentiek miatt ez a MATIAS rendszer nélkül nem lehetséges, az eredetivel megegyező felhasználói felületet illetve interfészeket létrehozni más gazdasági szereplő által csak aránytalanul nagy pénzügyi és időbeli ráfordítással lenne lehetséges technikai szempontból, de a felhasználói felület egyedi kialakítása miatt ez esetben is kizárólag a szellemi tulajdonjogok megsértésével, így ez nem reális alternatíva sem jogi, sem pénzügyi, sem oktatási szempontból.

Légiforgalmi irányításra szolgáló szoftvereket a világon csak néhány cég állít elő, mivel ezek rendkívül specializált szoftverek, extrém magas rendelkezésre állást kell szavatolniuk a repülésbiztonság fenntartása miatt, az adatokat több adatforrásból, speciális módon szükséges megjeleníteniük. A néhány cég mindegyike egyedi, az adott ország vagy országok igényeire specializált változatokat készít, azok egymással sem műszaki, sem oktatási szempontból nem helyettesíthetőek. Amennyiben a teljes rendszer cseréje szükséges például olyan okból, hogy egy gyártó megszűnik, akkor egy új rendszer bevezetése minden esetben jelentős mértékben érinti a teljes képzési rendszert, a hatósági engedélyeket és az egyedi műszaki sajátosságok miatt több éves tesztelést igényel, mindezt a fentiekben részletezett hatalmas anyagi és humán erőforrás szükséglettel. Emiatt a légiforgalmi irányító szolgálatok jellemzően csak szükség esetén és csak több tíz évente váltanak más gyártó légiforgalmi irányító rendszerére, mivel csere helyett a rendszerek frissítése jelentősen kisebb ráfordítást igényel, a jóval magasabb repülésbiztonsági szint fenntartása és a kisebb kockázat miatt. A rendszerek frissítése illetve bővítése azok egyedi mivolta miatt kizárólag az adott rendszerek gyártóival történhet, mivel semmilyen más cég nincsen birtokában az adott rendszerre vonatkozó műszaki technikai sajátosságoknak.

IV.1.3)Information about framework agreement
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information

Section V: Award of contract/concession

Contract No: 1
V.2)Award of contract/concession
V.2.1)Date of contract award decision:
15/04/2020
V.2.2)Information about tenders
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: Thales LAS France SAS
National registration number: EKRSZ_68420747
Postal address: Elancourt 2 avenue Gay Lussac
Town: Headoffice Thales LAS France SAS
NUTS code: FR FRANCE
Postal code: 78990
Country: France
E-mail: hubert.pavard@thalesgroup.com
Telephone: +33 688059420
The contractor/concessionaire will be an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot/concession (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot/concession: 820 000.00 EUR
Total value of the contract/lot/concession: 714 999.00 EUR
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/04/2020