Építési beruházás - 182981-2017

17/05/2017    S94

Magyarország-Békéscsaba: Mélyépítési munkák alagút, akna és aluljáró kivételével

2017/S 094-182981

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: AK00861
Postai cím: Szent István tér 7.
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332 Békés
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft., dr. Sódar Anita, cégvezető
E-mail: torok@bcsvarosfejlesztes.hu
Telefon: +36 66510130
Fax: +36 66241780
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bekescsaba.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.bekescsaba.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://www.civilium.hu
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Hivatalos név: Civilium Publicus Közbeszerzési és Tanácsadó Kft.
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky út 66. I. em. 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Csoboth Zília, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, lajstromszáma:0146
E-mail: kozbeszerzes@civilium.hu
Telefon: +36 17807811
Fax: +36 17978719
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.civilium.hu/
A felhasználói oldal címe: http://www.civilium.hu/
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Hivatalos név: Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft.
Postai cím: Szent István tér 10.
Város: Békéscsaba
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Csoboth Zília, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, lajstromszáma:0146
Telefon: +36 17807811
E-mail: kozbeszerzes@civilium.hu
Fax: +36 17978719
NUTS-kód: HU332 Békés
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.civilium.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.civilium.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Keret-megállapodás keretében mélyépítési és térfelszín rekonstrukciós jellegű valamint azokhoz kapcsolódó tervezési munkák, így különösen parképítés- és felújítás, közműépítés- és felújítás, út-, park.

II.1.2)Fő CPV-kód
45221250 Mélyépítési munkák alagút, akna és aluljáró kivételével
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Keret-megállapodás keretében mélyépítési és térfelszín rekonstrukciós jellegű valamint azokhoz kapcsolódó tervezési munkák, így különösen parképítés- és felújítás, közműépítés- és felújítás, út-, parkoló-, kerékpárút-, járdaépítési és felújítási munkák ellátása Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat részére.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 10 000 000 000.00 HUF
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45221250 Mélyépítési munkák alagút, akna és aluljáró kivételével
45233120 Közút építése
45233162 Kerékpárút építése
45233125 Útkereszteződés építése
45233128 Körforgalom építése
45213316 Járdák kivitelezése
45233161 Gyalogút építése
45241000 Kikötőépítés
45233141 Közútkarbantartás
45233142 Közútjavítás
45233220 Közút burkolása
45233228 Útburkolat építése
45233200 Különféle útburkolatok
45233150 Forgalomlassító szerkezetek építése
45235200 Futópálya építése
45112711 Tereprendezési munkák parkokban
45233293 Köztéri bútorok szerelése
45232410 Csatornahálózat építése
45232411 Szennyvízcsővezeték építése
45231000 Csővezetékek, hírközlési és villamos vezetékek építése
45247130 Vízvezeték építése
45247112 Vízelvezető csatorna építése
45111290 Közmű-előkészítési munka
45111100 Bontási munka
45111000 Bontási, terep-előkészítési és eltakarítási munka
45211360 Városfejlesztéssel kapcsolatos építési munkák
45233250 Burkolási munka az utak kivételével
45231220 Gázvezetékek építése
45231300 Víz- és szennyvízvezetékek építése
45232452 Vízelvezetés
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
71356400 Műszaki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU332 Békés
A teljesítés fő helyszíne:

Békéscsaba Megyei Jogú Város közigazgatási területe.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Keret-megállapodás keretében mélyépítési és térfelszín rekonstrukciós jellegű munkák, így különösen parképítés- és felújítás, közműépítés- és felújítás, út-, parkoló-, kerékpárút-, járdaépítési és felújítási munkák ellátása Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat részére, különösen az alábbi munkanemek tekintetében:

— Kerékpár útépítés és/vagy felújítás: (szilárd burkolatú kerékpárút pályaszerkezet bontása, építése; csapadékvíz elvezetés kiépítése, közművek kiváltása, forgalomtechnika, szegélyépítesek, műtárgy építések, stb.);

— Útépítés (új út pályaszerkezet építése, csapadékvíz elvezetés kiépítése, közművek kiváltása, forgalomtechnika, szegélyépítesek, műtárgy építések, stb.);

— Útfelújítás (meglévő útburkolat bontása, burkolat megerősítése és/vagy burkolat szélesítése, padkarendezés, csapadékvíz elvezetés kiépítése, forgalomtechnika, szegélyépítesek, műtárgy építések, stb.);

— Útkarbantartás (burkolt utak kátyúzása, javítása; burkolatlan utak karbantartása, stb.);

— Járdaépítés és vagy járdafelújítás (szilárd burkolatú járda bontása, építése; folyóka építése, szegélyépítesek, műtárgy építések, stb.);

— Térburkolat építése, (új út pályaszerkezet építése, csapadékvíz elvezetés kiépítése, közművek kiváltása, forgalomtechnika, szegélyépítesek, műtárgy építések stb.);

— Közhasználatú terek és parkok építése, felújítása (út-, és térburkolat építés, csapadékvíz elvezetés kiépítése, közművek kiváltása, közvilágítás kiépítése, növényültetés, növénytelepítés, parképítés stb.);

— Csapadékvíz, belvíz elvezetés (medrek tisztítása, burkolása, műtárgy építések-elhelyezések, tároló medencék létesítése stb.);

— Ivóvíz hálózat kiépítése (vezetékek fektetése, műtárgyak építése, berendezések felszerelése, stb.)

— Szennyvízhálózat kiépítése (vezetékek fektetése, műtárgyak építése, berendezések felszerelése, irányítástechnika kialakítása stb.);

— Hírközlési hálózat kiépítése (vezetékek fektetése, műtárgyak építése, berendezések felszerelése, stb.)

— Víztelenítés (nyíltvíztartás, talajvízszint süllyesztése, vákuumozás stb.);

— Zöldfelület telepítési és zöldfelület rekonstrukciós munka;

— Utcabútor elhelyezés/kihelyezés;

— Dúcolás;

— Földműépítés;

— Támfal építés;

— Zsaluzási munkálatok;

— Monolit vasbeton szerkezetek;

— Mélyépítési szerkezetek gépészeti szerelése;

— Szádfalazás;

— Belterületi útalapok felújítása;

— Építési engedély megszerzéséhez szükséges engedélyezési tervek elkészítése;

— Kivitelezési tervek készítése.

A felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra, eredetre, típusra történő hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: A felhívás III.1.3) pont M/2.1) pontjában előírt szakember kötelezően előírt 3 év vezetői/irányítói tapasztalatán felüli vezetői/irányítói tapasztalati ideje / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: A felhívás III.1.3) pont M/2.2) pontjában előírt felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkező szakember kötelezően előírt 3 éven felüli közlekedési építmények kivitelezése szakterületen szerzett gyak. / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: Lakosság zavarásának minimalizálására tett, releváns intézkedések száma / Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 10 000 000 000.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.1.1; TOP-6.1.3; TOP-6.1.4; TOP -6.1.5.;TOP-6.3.2; TOP- 6.3.3; TOP-6.4.1; TOP-6.7.1; TOP-7.1.1.
II.2.14)További információk

Ajánlatkérő a legjobb ár-érték alapján értékeli az ajánlatokat. A kiosztható pontszám alsó és felső határa:1-10.

Értékelés módszere:

1.rész.:fordított arányosítás;

2-3.rész.:egyenes arányosítás;

4. rész.:pontozás és egyenes arányosítás.

Az értékelés módszere részletesen a KD-ban kerül kifejtésre.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben Kbt.62.§(1)-(2)bek. foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.

A megkövetelt igazolási mód:

Ajánlattevőnek az ajánlatában a közbeszerzési eljárásokban a 321/2015.Kr.II.Fej. megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt.62.§(1)és(2)bek. hatálya alá.

AK által a Kbt.69.§(4)-(6)bek. alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015.Kr. 1.§, 8.§, 10.§, 12.§, 14.§ és 16.§ szakasza szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.

Az EHR korlátozott karakterszáma miatt a kizáró okokra vonatkozó megkövetelt igazolási módok részletesen a Közbeszerzési Dokumentumok 15. pontjában kerülnek részletesen szabályozásra.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása:

1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlatban megjelölt, építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazd. szereplők valamelyike nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, ill. a nem Magyarországon letelepedett gazd. szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel,jogosítvánnyal v. szervezeti,kamarai tagsággal.

2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlatban megjelölt,tervezői szolgáltatást végző gazd. szereplők valamelyike nem szerepel a tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében, ill. a nem Magyarországon letelepedett gazd. szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában v. nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal v. szervezeti,kamarai tagsággal.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

321/2015.Kr.1.§(1) szerint az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt.II Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a 321/2015.Kr.II. Fej. megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt.65.§ alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja ajánlatkérő az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.

Kbt.69.§(4)-(8)bek. alapján felhívott gazdasági szereplők az alkalmassági követelményeknek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni:

1. Az ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja, valamint a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése alapján a KD 15. pontjában részletesen meghatározottak szerint kell igazolnia az előírt alkalmassági követelményt.

2. Az ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja, valamint a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése alapján a KD 15. pontjában részletesen meghatározottak szerint kell igazolnia az előírt alkalmassági követelményt.

Az EHR korlátozott karakterszáma miatt a szakmai tevékenységre vonatkozó alkalmasság igazolása a Közbeszerzési Dokumentumok 15. pontjában kerülnek részletesen szabályozásra.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) szerint az ajánlattevőnek az ajánlatában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §- a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja ajánlatkérő az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.

A Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján felhívott gazdasági szereplők az alkalmassági követelményeknek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni:

P/1.

Ajánlattevő csatolja a Kbt. 65. § (1) bekezdésének a) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három – mérlegfordulónappal – lezárt üzleti évre vonatkozó saját vagy jogelődje számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóját (ha az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Amennyiben az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a beszámoló közzétételét, úgy nyilatkozat benyújtása szükséges a vonatkozó minimumkövetelmények tekintetében. Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges.

Ha az ajánlattevő a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (mélyépítési és/vagy térfelszíni munkákból) származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ebben az esetben az ajánlattevő működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételének el kell érnie vagy meg kell haladnia az ajánlatkérő által az ajánlati felhívásban meghatározott értéket.

P/2.

Ajánlattevő csatolja a Kbt. 65. § (1) bekezdésének a) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 3, – mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről, illetve ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából (mélyépítési és/vagy térfelszíni munkákból) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló – adott esetben az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt – nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Ajánlatkérő az alkalmassági feltétel igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (6)-(7) bekezdéseiben foglalt lehetőségekre.

A Kbt. 65. § (6) bekezdésében foglaltak szerint a P/1 pontban meghatározott követelmény tekintetében az együttes megfelelés lehetősége alapján, elegendő, ha a közös ajánlattevők közül egy felel meg. A P/2 pontban előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján.

A Kbt. 65. § (11) bekezdése szerinti korlátozások érvényesek a jogutódlás esetére.

Az EHR korlátozott karakterszáma miatt a gazdasági és pénzügyi alkalmasságra vonatkozó részletes előírások a Közbeszerzési Dokumentumok 16. pontjában kerülnek részletesen szabályozásra.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P/1.

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha saját vagy jogelődje adózott eredménye az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 3 – mérlegfordulónappal – lezárt üzleti évben egynél több alkalommal volt negatív.

Amennyiben az ajánlattevő a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az ajánlattevő alkalmatlan, ha a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (mélyépítési és/vagy térfelszíni munkákból) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem éri el: 3 000 000 000 HUF-ot.

P/2.

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított- árbevétele összesen nem éri el a nettó 4 000 000 000 HUF összeget, illetőleg ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából (mélyépítési és/vagy térfelszíni munkákból) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem éri el a nettó 3 000 000 000 HUF összeget.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) szerint az ajánlattevőnek az ajánlatában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §- a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja ajánlatkérő az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.

A Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján felhívott gazdasági szereplők az alkalmassági követelményeknek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni:

M/1

Ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének a) pontja alapján csatolnia kell az ajánlati felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított öt év legjelentősebb építési beruházásainak ismertetését. 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdésének bekezdése alapján a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének a) pontjának esetét a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni. Az igazolásban meg kell adni legalább az építési beruházás tárgyát, mennyiségét vagy az ellenszolgáltatás összegét, a teljesítés idejét és helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Az ismertetés/igazolás tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez a minimum-követelményekben megfogalmazásra került.

Ajánlatkérő az alkalmassági feltétel igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdésére.

M/2

Ajánlattevő csatolja a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) – különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek – a megnevezését, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalat ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

A végzettség az iskolai oklevél/iskolai bizonyítvány egyszerű másolatának benyújtásával, a szakmai gyakorlat a szakember által saját kezűleg aláírt önéletrajz benyújtásával igazolandó.

A becsatolt szakmai önéletrajzból valamennyi előírt alkalmassági követelménynek és a szakember rendelkezésre állásának egyértelműen ki kell derülnie. (A szakmai tapasztalatot: év, hó dimenzióban kell megadni.)

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember tapasztalati/gyakorlati idejébe.

Amennyiben a bemutatott szakember szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, a névjegyzési/kamarai számot Ajánlattevő megadhatja.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1

Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 5 évben sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt szerződésszerűen teljesített alábbi referenciákkal:

M/1.1) olyan, összesen legalább nettó 300 000 000 HUF összeget vagy összesen legalább 1 000 méter hosszúságot elérő olyan útépítési és/vagy útfelújítási referenciával, amely(ek) az útépítésen és/vagy útfelújításon kívül legalább az alábbiakat tartalmazza/tartalmazzák:

— járdaépítési munka

— csapadékvíz csatorna építési/kiváltási/bontási munka

— ivóvízvezeték építési/kiváltási/bontási munka

— közvilágítás építési/kiváltási/bontási munka

M/1.2) olyan, összesen legalább nettó 250 000 000 HUF összeget vagy összesen legalább 7 000 m2 alapterületet elérő közterület felújítási referenciával, amely(ek) legalább az alábbiakat tartalmazza/tartalmazzák:

— zöldfelület telepítési munka és/vagy zöldfelület rekonstrukció,

— utcabútor elhelyezés / kihelyezés

M/1.3) legalább 1 db olyan referenciával, amely kapcsán megvalósult vízpart és/vagy élővíz/ élővíz-csatorna partján történő sétányépítés és ahhoz kapcsolódó növényzet telepítés;

M/1.4) összesen legalább 2 000 méter hosszú vagy legalább nettó 300 000 000 HUF összeget elérő új építésű kerékpárút építésére vonatkozó referenciával;

Az M/1.1; M/1.2 és M/1.4 pontokban szereplő alkalmassági követelményeknek való megfelelést ajánlattevők legfeljebb 2-2 darab (két-két darab) szerződéssel igazolhatják.

M/2

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik:

M/2.1) legalább 1 fő, felsőfokú szakirányú végzettséggel és legalább 5 év útépítési szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel, aki ezen belül legalább 3 év, több építésvezető egyidejű (párhuzamos) irányítása terén szerzett vezetői, irányítói tapasztalattal is rendelkezik;

M/2.2) legalább 1 fő, aki felsőfokú szakirányú végzettséggel és legalább 3 év közlekedési építmények kivitelezése szakterületen szerzett gyakorlattal rendelkezik.

1 szakember csak 1 pozícióra jelölhető.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

EHR korlátozott karakterszáma miatt a Közbeszerzési Dokumentumok 14. pontjában kerülnek részletesen szabályozásra.

Fizetési feltételek:

A keretmegállapodás alapján elvégzendő beruházások részben vagy egészben az EU,a magyar állami költségvetés és az ajánlatkérő saját forrásaiból kerülnek finanszírozásra. A pénzügyi fedezet biztosításának formájától függően a verseny újranyitásos szakaszokra eltérő finanszírozási és fizetési feltételek érvényesek az alábbiak szerint:

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a forint.

A verseny újranyitási eljárások során kötött szerződések tekintetében a vállalkozói díjak kifizetésére ajánlatkérő által teljesítési igazolással elismerten, a hiba és hiánymentes, szerződésszerű teljesítést követően a Ptk.6:130.§(1)-(2) bek., ill. a Kbt.135.§(1)-(5)bek. alapján átutalással kerül sor.

EHR korlátozott karakterszáma miatt a Közbeszerzési Dokumentumok 18 pontjában kerülnek részletesen szabályozásra.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 4
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 30/06/2017
Helyi idő: 11:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 30/06/2017
Helyi idő: 11:00
Hely:

Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft.(5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.).

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok felbontásánál Kbt. 68. § (3) bekezdésében meghatározott személyek lehetnek jelen. Az ajánlatok felbontását ajánlatkérő a Kbt. 68. § (1)- (4) és (6) bekezdéseiben meghatározottak szerint végzi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.3)További információk:

1.KD rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: Közbeszerzési dokumentumokat az AK Kbt.39.§(1)bek. tekintettel korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és térítésmentesen www.civilium.hu címen,elektronikus úton hozzáférhetővé teszi a jelen ajánlati felhívás megjelenésének napjától. KD elektronikus úton elérhető és letölthető az ajánlattételi határidő lejártáig.

Kbt.57.§(2)bek. alapján az AK előírja,hogy a KD-t ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie,le kell töltenie. Közös ajánlattétel esetében elegendő az egyik ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak a KD-t igazoltan letölteni. KD nem átruházható.

2.Az ajánlatot írásban,1 eredeti, papír alapú példányban, összefűzve, zárt csomagolásban, a jelen felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. Ajánlattevő köteles csatolni továbbá a cégszerűen aláírt eredeti-a papír alapú példánnyal mindenben megegyező – ajánlatát teljes terjedelmében írásvédett (jelszó nélkül olvasható, nem szerkeszthető) formátumban, valamint a beárazott költségvetési kiírást szerkeszthető excel formátumban egy elektronikus adathordozón (Pl: CD v. DVD) a papír alapú példányt tartalmazó zárt csomagolásban elhelyezve. A formai előírások részletes leírása a Közbeszerzési Dokumentumokban kerül részletesen kifejtésre.

3.Az ajánlatnak a Kbt.66.§(5)bek. szerinti felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen fel kell tünteti a Kbt.68.§(4)bek. szerinti összes adatot.

4.Ajánlattevő az ajánlatában köteles a KD-ben meghatározott feltételeknek megfelelően szakmai ajánlatot benyújtani.

5.Ajánlattevő köteles ajánlatában csatolni a KD részét képező árazatlan költségvetést, valamennyi tételére kiterjedően beárazva,cégszerűen aláírva.

6.AK Kbt.105.§(4)bek. alapján előírja, hogy a verseny újranyitás során eltérő értékelési szempontokat alkalmaz a KD-ban meghatározottak szerint.

7.A keretmegállapodás alapján a Kbt.105.§(2)bek.c)pontja szerint kerül sor az egyedi szerződések megkötésére.

8.A tervezési tevékenység kivitelezéssel együtt történő beszerzésének indoka, hogy a tényleges megrendelések ismerete nélkül nem ütemezhető megfelelően előre egy önálló tervező és kivitelező tevékenysége, amely magas kockázati tényezőt jelentene a kivitelezési munkálatok megfelelő időben történő elvégzése tekintetében.

9.Részekre történő ajánlattétel kizárásának indokolása:részajánlattétel nem lehetséges, mert a feladatot a tényleges megrendelések ismerete nélkül sem területileg, sem funkcionálisan előre felosztani nem lehet.

10.AK az ajánlat benyújtását ajánlati biztosíték adásához köti, amelynek mértéke:25 000 000Ft.Az ajánlati biztosítékra vonatkozó részletes információt a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlati biztosítékot az ajánlattételi kötöttség beálltáig kell nyújtani. Ajánlatkérő bankszámlaszáma: 11733003-15345008 A befizetés igazolásának módja:átutalást igazoló dokumentum egyszerű másolati példányának,vagy a bankgarancia,ill. a készfizető kezesi kötelezvény eredeti példányának benyújtása.

11.AK felhívja az ajánlattevők figyelmét,hogy ajánlatkérő az ajánlattevők III.1.2)pont P/1-P/2 szerinti pénzügyi és gazdasági, valamint a III.1.3)pont M/1-M/2 szerinti műszaki, ill. szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg.

12.AK felhívja az ajánlattevők figyelmét,h. tárgyi közbeszerzési eljárás során alkalmazza a Kbt.75.§(2)bek. e) pontját.

13.EHR korlátozott karakterszáma miatt a további információk a KD 19.pontjában kerülnek részl. szabályozásra.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdése szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
12/05/2017