Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Építési beruházás - 184947-2019

19/04/2019    S78

Magyarország-Budapest: Árvízvédelmi töltés építése

2019/S 078-184947

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Országos Vízügyi Főigazgatóság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_56699940
Postai cím: Márvány Utca 1/d.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1012
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Zsenyuk Péter
E-mail: zsenyuk.peter@ovf.hu
Telefon: +36 12254400
Fax: +36 12120773
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.ovf.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.ovf.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Vízügy

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

VTT Felső-Tisza árvízvédelmi kivitelezés

Hivatkozási szám: EKR000285252018
II.1.2)Fő CPV-kód
45243510 Árvízvédelmi töltés építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

„VTT Felső-Tisza árvízvédelmi rendszerének kiépítése Tisza-Túr tározó” projekt kivitelezési feladatainak FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása és a kiviteli tervek elkészítése.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 25 974 806 507.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45243510 Árvízvédelmi töltés építése
45246100 Partfal építése
45246400 Árvízmegelőzés
45247212 Gátmegerősítés
45247230 Gát, töltés építési munkái
71245000 Jóváhagyási és kiviteli tervek, specifikációk
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Építési beruházás [322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pont].

A projekt általános célkitűzése a szükséges árvízvédelmi biztonság megteremtése a Felső-Tisza országhatárhoz közeli szakaszán kialakított árapasztó tározó létesítésével. Összhangban a Vásárhelyi Terv továbbfejlesztése program célkitűzéseivel, valamint a magyar-ukrán közös árvízvédelmi fejlesztési program tartalmával, olyan fejlesztés valósul meg, mely megfelel a vonatkozó előírásoknak és kezelni tudja a jövőben várhatóan magasabb szinten és nagyobb intenzitással levonuló árhullámokat.

Vállalkozó feladata az alábbi főbb tervezéssel kapcsolatos feladatok elvégzése:

— Kivitelezési tervdokumentáció

— Minden egyéb terv, mely szükséges a szerződésszerű teljesítéshez (árvízvédelmi terv, minőségbiztosítási terv, organizációs terv, fakivágási terv, forgalomszabályozási terv, dúcolási terv, víztelenítés terve, munkavédelmi, tűzvédelmi, egészségvédelmi terv, megvalósulási terv, stb.)

Vállalkozó főbb kivitelezéssel kapcsolatos feladatai:

Vízjogi engedélyes létesítmények:

— a Túr jobbparti töltésének fejlesztése a MÁSZ +1,0 m koronaszintre 0+000-7+019 tkm között 4,0-5,0 m koronaszélességgel, 1:2,5 rézsűhajlással, min. 7,06 km

— Új tározótöltés építése min17,6 km hosszban 4,0 m koronaszélességgel, 1:2,5 rézsűhajlással, rámpákkal, töltéskorona burkolattal

— Üzemi burkolt út építés (beeresztő műtárgyhoz) 6,5 m pályaszélességgel: min. 1365 m

— Új földutak kialakítása stabilizációval: min. 5,306 km

— 1 db beeresztő műtárgy (12 nyílás) min. 872 m3/s

— 1 db leürítő műtárgy min. 59 m3/s

— 11 db töltést keresztező zsilip (ebből 5 db szivattyúzási hellyel)

— 3 db kulissza építése közút keresztezésnél

— min. 4 db vízgazdálkodási zsilip

— Csatornarekonstrukció, és a műtárgyak felújítása: min. 46,7 km

— Fenékküszöb: 1 db

— Vízpótló csatornák kialakítása a tározó területén: min. 12,0 km

— Holtmeder rendezés: min. 12 ha

— Palád-Csécse fcs. vízátvezetésnél:

— mederrekonstrukció és műtárgy felújítások: min. 5, km

— zsilipes áteresz: 4 db

— átépítendő áteresz: 2 db

— csappantyús áteresz: 5 db

— mederáttöltés: 2 db

— Vízrajzi monitoring létesítmények (min. 5 helyszín) + 1 db hidrometeorológiai állomás

— Szivattyúzási hely a Tisza folyó 740,25 km szelvényében (min. 1 m3/s)

— Vízpótló nyomócső keresztezés a Tisza bp. töltés 155+825 tkm szelvényében (min. 2x150 m)

Magasépítmények

— Tiszabecsi védelmi központ eszköz és anyagraktár min. 280 m2

— Tiszakóródi új gátőrtelep kiszolgáló létesítményekkel min. 162+97 m2

Közműkiváltások

— Gázvezeték kiváltások min. 8,7 km

— Telecom kábelek kiváltása min. 1 km

— Tv, internet kábelek kiváltása min. 1,8 km

— Ivóvíz vezeték átépítése min. 760 m

— Szennyvíz nyomóvezeték átépítése min. 735 m

— EON távvezetékek oszlopainak kiváltása (egyeztetés alapján) min. 5000 m

Napenergia telep szivattyús vízkivételhez (150 kW) (1 db)

Vagyonvédelem (1 db)

Talajvízfigyelő kút megszüntetés, telepítés 1 db

Tározó területén lévő tanya bontása 1 db

A mennyiségek FIDIC sárga könyves konstrukció miatt csak indikatív jellegűek.

A teljes feladatleírást a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai tapasztalata / Súlyszám: 30
Minőségi kritérium - Név: 1.1. Az M/2. a) alkalmassági követelményben bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli gyakorlata (hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 1.2. Az M/2. b) alkalmassági követelményben bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli gyakorlata (hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 1.3. Az M/2. c) alkalmassági követelményben bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli gyakorlata (nap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

KEHOP 1.4.0-15-2016-00011konstrukció számú projekt

II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 157-359412
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

VTT Felső-Tisza árvízvédelmi kivitelezés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
02/04/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: KE-VÍZ 21 Építőipari zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_91894551
Postai cím: Vécsey Utca 21.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
E-mail: ekr@keviz.hu
Telefon: +36 42420191
Fax: +36 42506821
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_34143267
Postai cím: 0311/5. hrsz.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
E-mail: titkarsag@meszaroskft.com
Telefon: +36 22594016
Fax: +36 23532157
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 19 001 621 797.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 25 974 806 507.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI.3) További információk-ban részletezve.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Érvényes Ajánlatot tevők:

— (Nyertes): Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (8086 Felcsút, 0311/5.hrsz.; Adószám: 12671003-2-07.) és "KE-VÍZ 21" Építőipari zártkörűen működő Részvénytársaság (4400 Nyíregyháza, Vécsey u. 21.; Adószám: 11876566-2-15.) közös ajánlattevő

— SZABADICS Közmű és Mélyépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (8749 Zalakaros, Jegenye sor 3.; Adószám: 13748429-2-20.)

Érvénytelen Ajánlattevő:

— SWIETELSKY Építő Korlátolt Felelősségű Társaság (1072 Budapest, Rákóczi út 42.; Adószám: 10572795-2-42.)

Alvállalkozó igénybe vétele:

— Mészáros és Mészáros Kft.: Alvállalkozó(k) igénybe vétele igen

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:

Tervezési feladatok; töltés építés; vízbeeresztő-,leeresztő, és vízpótló műtárgyak építése, illetve

Rekonstrukciója; energiaellátás; kapcsolódó belvízi létesítmények építése; csatorna rekonstrukciós, illetve építési munkák;közmű kiváltási munkák; tározó

Üzemeltetéséhez szükséges infrastruktúra fejlesztési munkák; napenergia telep létesítési munkái; szakértői szolgáltatás SZVV

Szakember; területelőkészítés feladatok; szállítás és gépbérlet; hulladék- és veszélyes hulladék szállítás, elhelyezés,kezelés,

Ártalmatlanítás.

Az ajánlat benyújtásakor az alábbi alvállalkozók voltak ismertek:

KÖTIVIÉP'B Kft Ad:11505561-2-16.; DUNA ASZFALT Kft. Ad:11426628-4-03.; HAZAI ÉPÍTŐGÉP TÁRSULÁS KFT Ad:12499706-2

— 13.; BÉKÉS DRÉN Kft. Ad:11053727-2-04.; VIZITERV CONSULT Kft. Ad:12164442-2-42.; AQUA DUPLEX Kft Ad:25806889-2-03.

"KE-VÍZ 21": Alvállalkozó(k) igénybe vétele igen

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:

Tervezési feladatok; töltés építés; vízbeeresztő-,leeresztő, és vízpótló műtárgyak építése, illetve rekonstrukciója; energiaellátás; kapcsolódó belvízi létesítmények építése; csatorna rekonstrukciós, illetve építési munkák; közmű kiváltási munkák;infrastruktúra fejlesztési munkák; napenergia telep létesítési munkái; szakértői szolgáltatások; területelőkészítés feladatok; szállítás és gépbérlet; hulladék- és veszélyes hulladék szállítás, elhelyezés,kezelés,ártalmatlanítás.

Az ajánlat benyújtásakor az alábbi alvállalkozók voltak ismertek: Az ajánlat benyújtásakor még nem ismertek.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
16/04/2019