Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Építési beruházás - 185587-2021

16/04/2021    S74

Magyarország-Budapest: Történelmi műemlékkel vagy emlékművel kapcsolatos építési munkák

2021/S 074-185587

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: PM-TÉR6 Beruházásszervező és Lebonyolító Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: AK24830
Postai cím: Szentháromság tér 6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1014
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Halmai Zoltán
E-mail: iroda@ter6.hu
Telefon: +36 207472264
Fax: +36 17004005
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.ter6.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.ter6.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: nonprofit gazdasági társaság
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: beruházásszervezés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Keretmegállapodás a Nemzetgazdasági Minisztérium 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. számalatt történő elhelyezésének műemléki épületrekonstrukciójához kapcs-ó kiv-i feladatok ellátása-I.ütem

II.1.2)Fő CPV-kód
45212314 Történelmi műemlékkel vagy emlékművel kapcsolatos építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Keretmegállapodás a Nemzetgazdasági Minisztérium 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. szám alatt történő elhelyezésének műemléki épületrekonstrukciójához kapcs-ó kiv-i feladatok ellátása-I.ütem

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 1 197 798 403.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

I. ütem 4. konzultáció

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45212314 Történelmi műemlékkel vagy emlékművel kapcsolatos építési munkák
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1014 Budapest, Szentháromság tér

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A beszerzés főbb mennyiségei:

Ideiglenes munkák:

— 1100 m2 Elbontott tető helyén ideiglenes védelem, az alatta levő szintek beázásmentes állapotának biztosítása a munkamenet folyamán - párkányzatnál járórész, ideiglenes szaruállás ideiglenes fedése, szükséges tervvel, ideiglenes csapadékvíz elvezetés kiépítésével

Építészeti munkák

— 80 m3 Lejtésképzés 2 % felületi lejtéssel, kavicsbetonból kialakítva

Tetőbontás

— 1100 m2 Épületszárnyak meglevő tetőszerkezetének bontása a bádogos szerkezettel, a bontott cserép, faanyag és egyéb bontott anyagok elszállításával

Belső bontási munkák

— 150 m3 Nyílásbontás főfalban

— 125 m2 Meglévő vasbeton födémtálcák kibontása, szükséges bontóállvánnyal, törmelék elszállításával,

— 6 t Acélgerendák kibontása, leemelése, összedarabolása, elszállítása ehhez szükséges bontóállvánnyal

— 400 m3 Vasbeton födém bontása bontóállvánnyal, a törmelék elszállításával

Szerkezetépítési munkák

— 432 m2 Korábban elbontott emeletek visszaépítése, vasbetonfal építése (zsaluzással, vasszereléssel, betonozással) statikai terveknek megfelelően,

— 600 m2 Tetőkontúroknak megfelelő kontúrral vasbeton koporsófödémek építése (zsaluzás, vasszereléssel, betonozással) Szükséges fészekvésésekkel, terhelési próba eredményei szerinti födémzsaluk alátámasztással

— 500 m2 "Födémek visszaépítése (új emeleti és zárófödémek) vasbeton szerkezetből (zsaluzással, vasszereléssel, betonozással) (eredeti magassági pozíciójában)

— Szükséges fészekvésésekkel, födémzsaluk alátámasztásával"

— 313 m3 Mélygarázs alaplemez készítése vízzáró vasbetonból zsaluzással, vasszereléssel, betonozással együtt kompletten

— 464,5 m3 Új épületszárny födémeinek vasbeton munkái zsaluzással, vasszereléssel, betonozással együtt kompletten

Homlokzatképzési munkák

— 1000 m2 Homlokzaton szükséges bontási munkák: szükség szerinti vakolat leverése és elszállítása

Tetőfedési munkák

— 600 m2 Vb. koporsófödémre párazáró lemez (ideiglenes csapadékvíz elleni védelem) beépítése

Főbb opciós tételek (legfeljebb):

— - 1400 m2 Épületszárnyak meglevő tetőszerkezetének bontása a főpárkány magasságáig a bádogos szerkezettel, a bontott cserép, faanyag és egyéb bontott anyagok elszállításával, mennyiségileg teljesen vagy részlegesen, legfeljebb 1400 m2

— - 500 m2 Födémek visszaépítése (új emeleti és zárófödémek) vasbeton szerkezetből (zsaluzással, vasszereléssel, betonozással) (eredeti magassági pozíciójában)

— 200 m2 "Acélgerendás födémek megerősítése statikai terv szerint, a szükséges helyeken korrózió védelemmel és tűzvédelemmel. Kibontás után egyedileg szükséges a gerendák vizsgálata,

— A letisztított szerkezetre új, 10-15 cm vastag vasbeton erősítés betonozásával, a meglevő beton tálcák szükség szerinti dúcolásával, mennyiségileg teljesen vagy részlegesen, legfeljebb 200 m2"

A beszerzés részét képező további feladatokat, mennyiségeket a műszaki leírás tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Ajánlattevő személyi állománya (szakmai tapasztalat) / Súlyszám: 30
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Főbb opciós tételek (legfeljebb):

— - 1400 m2 Épületszárnyak meglevő tetőszerkezetének bontása a főpárkány magasságáig a bádogos szerkezettel, a bontott cserép, faanyag és egyéb bontott anyagok elszállításával, mennyiségileg teljesen vagy részlegesen, legfeljebb 1400 m2

— - 500 m2 Födémek visszaépítése (új emeleti és zárófödémek) vasbeton szerkezetből (zsaluzással, vasszereléssel, betonozással) (eredeti magassági pozíciójában)

— 200 m2 "Acélgerendás födémek megerősítése statikai terv szerint, a szükséges helyeken korrózió védelemmel és tűzvédelemmel. Kibontás után egyedileg szükséges a gerendák vizsgálata,

— A letisztított szerkezetre új, 10-15 cm vastag vasbeton erősítés betonozásával, a meglevő beton tálcák szükség szerinti dúcolásával, mennyiségileg teljesen vagy részlegesen, legfeljebb 200 m2"

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

I. ütem 9. megrendelés

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45212314 Történelmi műemlékkel vagy emlékművel kapcsolatos építési munkák
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1014 Budapest, Szentháromság tér

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Ideiglenes létesítmények, ideiglenes munkák, vagyonvédelem, daruzási munkák, állványozás, közmű bontási munkák, szigetelési munkák, szakági bontási munkák

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Ajánlattevő személyi állománya (szakmai tapasztalat) / Súlyszám: 30
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Az ajánlat értékelésére nem került sor, tekintettel arra, hogy jelen beszerzés keretmegállapodásból történő egyedi megrendelés eredményeként jött létre.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

I. ütem 10. megrendelés

Rész száma: 3
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45212314 Történelmi műemlékkel vagy emlékművel kapcsolatos építési munkák
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1014 Budapest, Szentháromság tér 6.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Állványozás 18 hónapra

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Ajánlattevő személyi állománya (szakmai tapasztalat) / Súlyszám: 30
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Az ajánlat értékelésére nem került sor, tekintettel arra, hogy jelen beszerzés keretmegállapodásból történő egyedi megrendelés eredményeként jött létre.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 074-163542
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

I. ütem 4. konzultáció

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
05/03/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: West Hungária Bau Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Postai cím: Vendel Park, Huber u. 1.
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 2051
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Garage Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
Postai cím: Múzeum utca 9. III. em. 16.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1088
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 682 327 408.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 697 677 738.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Ideiglenes munkák, építészeti munkák, tető bontás, belső bontási munkák, alapmegerősítés, földmunka, homlokzati fal, födém, szerkezetépítés, homlokzat képzés, tetőfedés, szigetelés, vasbeton szerkezetekhez speciális kiegészítő szerelvények

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 2
Rész száma: 2
Elnevezés:

I. ütem 9. megrendelés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
05/03/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: West Hungária Bau Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Postai cím: Vendel Park, Huber u. 1.
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 2051
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Garage Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
Postai cím: Múzeum utca 9. III. em. 16.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1088
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 343 615 865.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 343 615 865.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Keretmegállapodásos eljárásban benyújtott ajánlatban foglaltak szerint

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 3
Rész száma: 3
Elnevezés:

I. ütem 10. megrendelés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
05/03/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: West Hungária Bau Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Postai cím: Vendel Park, Huber u. 1.
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 2051
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Garage Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
Postai cím: Múzeum utca 9. III. em. 16.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1088
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 156 504 800.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 156 504 800.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Keretmegállapodásos eljárásban benyújtott ajánlatban foglaltak szerint

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

1. West Hungária Bau Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 2051 Biatorbágy, Vendel Park, Huber u. 1.

Adószám: 11469830-2-44

2. Garage Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 1088 Budapest, Múzeum utca 9. III. em. 16.

Adószám: 10830640-2-42

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148.§ (3)

Bekezdése alapján

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
13/04/2021