Supplies - 186234-2021

16/04/2021    S74

Slovakia-Martin: Protective and safety clothing

2021/S 074-186234

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Univerzitná nemocnica Martin
National registration number: 00365327
Postal address: Kollárova 2
Town: Martin
NUTS code: SK031 Žilinský kraj
Postal code: 036 59
Country: Slovakia
Contact person: Ľudmila Balková, Ing. Monika Klobušická
E-mail: balkova@unm.sk
Telephone: +421 434203126 / 43203597
Fax: +421 434131620
Internet address(es):
Main address: www.unm.sk
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/431423
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://josephine.proebiz.com/sk/
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Osobné ochranné pracovné prostriedky potrebné v súvislosti s ochorením COVID-19

Reference number: 27/VS/OVO/03/21Ba
II.1.2)Main CPV code
35113400 Protective and safety clothing
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Predmetom zákazky sú osobné ochranné pracovné prostriedky potrebné v súvislosti s ochorením COVID-19 pre potreby Univerzitnej nemocnice Martin.

Predmet zákazky je rozdelený do 6 samostatných ucelených častí. Uchádzač môže predložiť jednu ponuku na jednu ucelenú časť alebo jednu ponuku na viacero ucelených častí alebo jednu ponuku na celý predmet zákazky (časti č. 1 - č. 6). Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vybrať uchádzača pre každú ucelenú časť zvlášť.

Uchádzač v rámci ucelenej časti, na ktorú predkladá ponuku, musí splniť požadovanú špecifikáciu zadefinovanú v rámci jednotlivej ucelenej časti.

Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for one lot only
II.2)Description
II.2.1)Title:

Maska operačná s gumičkami

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK031 Žilinský kraj
Main site or place of performance:

Univerzitná nemocnica Martin, Nemocničná lekáreň, Kollárova 2, 036 59 Martin

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom zákazky osobné ochranné pracovné prostriedky potrebné v súvislosti s ochorením COVID-19 sú masky operačné s gumičkami v predpokladanom množstve 648 000 ks.

Požaduje sa dodať nový, nepoužívaný, nerepasovaný alebo inak renovovaný v originálnom balení s príslušnou dokumentáciou bez akýchkoľvek známok poškodenia a funkčných vád a musí byť určený na humánne použitie.

Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Plášť návštevnícky nesterilný

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
35113400 Protective and safety clothing
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK031 Žilinský kraj
Main site or place of performance:

Univerzitná nemocnica Martin, Nemocničná lekáreň, Kollárova 2, 036 59 Martin

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom zákazky osobné ochranné pracovné prostriedky potrebné v súvislosti s ochorením COVID-19 sú plášte návštevnícke nesterilné v predpokladanom množstve XL - 72 000 ks a XXL - 36 000 ks.

Požaduje sa dodať nový, nepoužívaný, nerepasovaný alebo inak renovovaný v originálnom balení s príslušnou dokumentáciou bez akýchkoľvek známok poškodenia a funkčných vád a musí byť určený na humánne použitie.

Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Plášť nepremokavý / pogumovaný nesterilný

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
35113400 Protective and safety clothing
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK031 Žilinský kraj
Main site or place of performance:

Univerzitná nemocnica Martin, Nemocničná lekáreň, Kollárova 2, 036 59 Martin

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom zákazky osobné ochranné pracovné prostriedky potrebné v súvislosti s ochorením COVID-19 sú plášte nepremokavé / pogumované nesterilné v predpokladanom množstve XL - 24 000 ks a XXL - 24 000 ks.

Požaduje sa dodať nový, nepoužívaný, nerepasovaný alebo inak renovovaný v originálnom balení s príslušnou dokumentáciou bez akýchkoľvek známok poškodenia a funkčných vád a musí byť určený na humánne použitie.

Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Ochranný overal s kapucňou protibiologický

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
35113400 Protective and safety clothing
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK031 Žilinský kraj
Main site or place of performance:

Univerzitná nemocnica Martin, Nemocničná lekáreň, Kollárova 2, 036 59 Martin

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom zákazky osobné ochranné pracovné prostriedky potrebné v súvislosti s ochorením COVID-19 sú ochranné overaly s kapucňou protibiologické v predpokladanom množstve L - 12 000 ks, XL - 42 000 ks, XXL - 48 000 ks a XXXL - 6 000 ks.

Požaduje sa dodať nový, nepoužívaný, nerepasovaný alebo inak renovovaný v originálnom balení s príslušnou dokumentáciou bez akýchkoľvek známok poškodenia a funkčných vád a musí byť určený na humánne použitie.

Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Filtračná tvárová polomaska = respirátor kategórie FFP3 s výdychovým ventilom

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK031 Žilinský kraj
Main site or place of performance:

Univerzitná nemocnica Martin, Nemocničná lekáreň, Kollárova 2, 036 59 Martin

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom zákazky osobné ochranné pracovné prostriedky potrebné v súvislosti s ochorením COVID-19 sú filtračné tvárové polomasky = respirátor kategórie FFP3 s výdychovým ventilom v predpokladanom množstve 132 000 ks.

Požaduje sa dodať nový, nepoužívaný, nerepasovaný alebo inak renovovaný v originálnom balení s príslušnou dokumentáciou bez akýchkoľvek známok poškodenia a funkčných vád a musí byť určený na humánne použitie.

Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Filtračná tvárová polomaska = respirátor kategórie FFP2 bez výdychového ventilu

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK031 Žilinský kraj
II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom zákazky osobné ochranné pracovné prostriedky potrebné v súvislosti s ochorením COVID-19 sú filtračné tvárové polomasky = respirátor kategórie FFP2 bez výdychového ventilu v predpokladanom množstve 168 000 ks.

Požaduje sa dodať nový, nepoužívaný, nerepasovaný alebo inak renovovaný v originálnom balení s príslušnou dokumentáciou bez akýchkoľvek známok poškodenia a funkčných vád a musí byť určený na humánne použitie.

Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Informácie k preukázaniu podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia sú uvedené v súťažných podkladoch v časti "F. Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia, finančného a ekonomického postavenia a technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti".

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.6)Information about electronic auction
An electronic auction will be used
Additional information about electronic auction:

Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 13/05/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Slovak, Czech
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 31/12/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 14/05/2021
Local time: 10:00
Place:

Univerzitná nemocnica Martin, Ubytovacie zariadenie UNM, Jesenského č. 25, 036 59 Martin, SLOVENSKÁ REPUBLIKA, prízemie - zasadačka, miestnosť č.003.

Information about authorised persons and opening procedure:

Otváranie ponúk je podľa § 54 zákona o verejnom obstarávaní neverejné z dôvodu, že verejný obstarávateľ pri zadávaní predmetnej verejnej súťaže použije elektronickú aukciu.

Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

1.1 Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní kombináciou prostredníctvom elektronického prostriedku - komunikačného rozhrania systému Josephine a pošty alebo iného doručovateľa. Komunikácia prostredníctvom pošty alebo iného doručovateľa sa použije iba pri predkladaní vzorky v súlade s § 20 ods. 7 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní. Akákoľvek iná komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami resp. uchádzačmi počas celého procesu verejného obstarávania bude prostredníctvom komunikačného rozhrania systému Josephine.

1.2 Verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k súťažným podkladom a k prípadným všetkým doplňujúcim podkladom. Verejný obstarávateľ všetky tieto podklady / dokumenty bude zverejňovať ako elektronické dokumenty v profile verejného obstarávateľa na stránke https://www.uvo.gov.sk/... a zároveň v príslušnej časti zákazky v systéme Josephine. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

2. Uchádzač pri predkladaní ponuky môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom v bodoch 1 a 2 (neplatí pre vzorky) časti F. Podmienky účasti... predložením jednotného európskeho dokumentu podľa bodu 18.13 časti A. súťažných podkladov.

JED sa predkladá osobitne za každú časť alebo skupinu častí s rovnakými podmienkami alebo dôvodmi na vylúčenie.

Verejný obstarávateľ umožňuje hospodárskemu subjektu vyplniť v časti IV JED-u oddiel alfa: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV.

Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

3. Ponuku môže predložiť skupina dodávateľov, ktorá nemá vytvorenú určitú právnu formu na účely účasti vo verejnom obstarávaní. V prípade, ak ponuku do verejnej súťaže predloží skupina dodávateľov a ponuka skupiny bude prijatá, verejný obstarávateľ vyžaduje z dôvodu riadneho plnenia zmluvy vytvorenie právnych vzťahov pred podpisom zmluvy. Ak bude úspešným uchádzačom skupina dodávateľov, táto musí vytvoriť také právne vzťahy, ktoré jej umožnia ako celku vstúpiť do zmluvného vzťahu s verejným obstarávateľom a budú zaväzovať členov skupiny dodávateľov, aby ručili spoločne a nerozdielne za záväzky voči verejnému obstarávateľovi vzniknuté pri realizácii predmetu zákazky.

4. Verejný obstarávateľ nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu.

5. Verejný obstarávateľ zruší verejné obstarávanie, ak bude splnená niektorá z podmienok uvedených v § 57 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a môže zrušiť verejné obstarávanie za okolností podľa § 57 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk, ak zriaďovateľ neodsúhlasí proces verejného obstarávania.

6. Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy predmetné verejné obstarávanie nie je žiadne z uvedených.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Town: Bratislava
Postal code: 820 05
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Town: Bratislava
Postal code: 820 05
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
12/04/2021