Supplies - 186299-2017

18/05/2017    S95

Latvia-Riga: Software package and information systems

2017/S 095-186299

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Valsts reģionālās attīstības aģentūra
National registration number: 90001733697
Postal address: Alberta iela 10
Town: Rīga
NUTS code: LV00 Latvija
Postal code: 1010
Country: Latvia
Contact person: Ilga Cimdiņa
E-mail: pasts@vraa.gov.lv
Telephone: +371 66155511
Fax: +371 67079001
Internet address(es):
Main address: http://www.vraa.gov.lv/lv/
Address of the buyer profile: http://www.vraa.gov.lv/lv/about/iepirkumi/
I.2)Information about joint procurement
The contract is awarded by a central purchasing body
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Index
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Other activity: reģionālā attīstība

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Par standarta programmatūras, ražotāja standarta programmatūras atbalsta piegādi un standarta apmācības kursu nodrošināšanu Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem.

Reference number: VRAA 2017/09/AK/CI-110
II.1.2)Main CPV code
48000000 Software package and information systems
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Par standarta programmatūras, ražotāja standarta programmatūras atbalsta piegādi un standarta apmācības kursu nodrošināšanu Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 108 000 000.00 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 3
II.2)Description
II.2.1)Title:

Programmatūras licences un to atjaunināšana

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
48000000 Software package and information systems
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LV00 Latvija
Main site or place of performance:

Visa Latvijas Republikas teritorija.

II.2.4)Description of the procurement:

Saskaņā ar atklāta konkursa nolikumu.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 90 000 000.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Eiropas reģionālās attīstības fonds, Eiropas Sociālais fonds, Kohēzijas fonds, Eiropas Savienības teritoriālās sadarbības programmas un citi ārvalstu finanšu instrumenti.
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Programmatūras pakalpojumi

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
48000000 Software package and information systems
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LV00 Latvija
Main site or place of performance:

Visa Latvijas Republikas teritorija.

II.2.4)Description of the procurement:

Saskaņā ar atklāta konkursa nolikumu.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 15 000 000.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Eiropas reģionālās attīstības fonds, Eiropas Sociālais fonds, Kohēzijas fonds, Eiropas Savienības teritoriālās sadarbības programmas un citi ārvalstu finanšu instrumenti.
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Apmācības programmatūras izmantošanai

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
48000000 Software package and information systems
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LV00 Latvija
Main site or place of performance:

Visa Latvijas Republikas teritorija.

II.2.4)Description of the procurement:

Saskaņā ar atklāta konkursa nolikumu.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 3 000 000.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Eiropas reģionālās attīstības fonds, Eiropas Sociālais fonds, Kohēzijas fonds, Eiropas Savienības teritoriālās sadarbības programmas un citi ārvalstu finanšu instrumenti.
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Saskaņā ar atklātā konkursa nolikumu.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.2)Conditions related to the contract
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with several operators
Envisaged maximum number of participants to the framework agreement: 300
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 05/06/2017
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Latvian
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 05/06/2017
Local time: 10:00
Place:

Rīga, Alberta iela 10.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
VI.3)Additional information:

Centralizētā iepirkuma procedūra tiek rīkota pasūtītāju sarakstā norādīto, to padotībā esošo subjektu un to kapitālsabiedrību, kā arī jebkura cita Latvijas Republikā esoša vai vispārīgās vienošanās darbības laikā izveidota subjekta, uz kuru attiecas Publisko iepirkumu likums (t.sk. uz šī likuma pamata izdotie tiesību akti) un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums, vajadzībām.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Iepirkumu uzraudzības birojs
Postal address: Eksporta iela 6
Town: Rīga
Country: Latvia
E-mail: pasts@iub.gov.lv
Telephone: +371 67326719
Fax: +371 67326720
Internet address: http://www.iub.gov.lv
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 68. panta 3. daļu.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Iepirkumu uzraudzības birojs
Postal address: Eksporta iela 6
Town: Rīga
Postal code: 1010
Country: Latvia
E-mail: pasts@iub.gov.lv
Telephone: +371 67326719
Fax: +371 67326720
Internet address: http://www.iub.gov.lv
VI.5)Date of dispatch of this notice:
16/05/2017