Supplies - 186343-2021

16/04/2021    S74

Bulgaria-Shumen: Medical consumables

2021/S 074-186343

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: „Kompleksen onkologichen tsentar — Shumen“ EOOD
National registration number: 127521758
Postal address: ul. „Vasil Aprilov“ No. 63
Town: Shumen
NUTS code: BG България  / Bulgaria
Postal code: 9700
Country: Bulgaria
Contact person: Veselina Margitova Tsaneva
E-mail: veselina_caneva@oncocenter.org
Telephone: +359 800832
Fax: +359 800313
Internet address(es):
Main address: http://www.oncocenter.org
Address of the buyer profile: https://app.eop.bg/buyer/28462
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://app.eop.bg/today/121237
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://app.eop.bg/today/121237
I.4)Type of the contracting authority
Other type: възложител на основание чл. 5, ал. 2, т. 16 от ЗОП
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Доставка на общоболнични медицински консумативи и изделия за нуждите на „КОЦ — Шумен“ ЕООД

II.1.2)Main CPV code
33140000 Medical consumables
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Предметът на поръчката е периодична доставка по предварителна заявка на медицински консумативи и изделия за нуждите на „КОЦ — Шумен“ ЕООД. Пълната информация относно обхвата, обема и техническите изисквания към изпълнението на обществената поръчка е описана и регламентирана в техническата спецификация.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 372 320.99 BGN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Превързочни медицински изделия

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG333 Шумен / Shumen
Main site or place of performance:

Болнична аптека на „КОЦ — Шумен“ ЕООД на адрес гр. Шумен, ул. „Васил Априлов“ № 63

II.2.4)Description of the procurement:

1.Превързочни медицински изделия

1.1.Марлени Компреси нестерилни,брой-20000

1.2.Марлени Компреси нестерилни, 100 % памук -брой-25000

1.3.Марлени Компреси нестерилни, 100 % памук -брой-30000

1.4.Марля 110 см / 200 м 17 нишки-метър-40000

1.5.Бинт марлен, 100 % памук 5 см/10 м със завършени краища -брой-200

1.6.Бинт марлен, 100 % памук 10 см/10 м със завършени краища-брой-2500

1.7.Бинт марлен- брой-2000

1.8.Марлен компрес Микулич, нестерилни,брой-4000

1.9.Марлен компрес Микулич с РКН, нестерилни, брой-2000

1.10.памук естествен 1000 гр.-брой-3001.11.памперси за над 80кг.-брой-100

1.12.лигнин 500гр.Марка В-брой-700

1.13.Рентгенопозитивни тупфери размер 2 от памучна марля, 20 нишки/ см2, нестерилни, рентгенопозитивна нишка от полипропилен, за кръвоспиране и третиране на рани размер 2-брой-2000

1.14.Самозалепваща хирургична лента на копринена основа 9,1 м х 5 см-брой-1500

1.15.Самозалепваща хирургична лента на копринена основа 5 м х 5 см-брой-1500

1.16.Хипоалергична самозалепваща лента 5см/10м от меки нетъкани полиестерни нишки -брой-100

1.17.Хипоалергична самозалепваща лента 10см/10м от меки нетъкани полиестерни нишки за прикрепяне и фиксиране на превръзки,несъдържаща латекс,еластична по ширина,с висока въздухо ивлагопропоскливост.-брой-100

1.18.Самозалепваща хирургична лента 5 м х 5 см от порест пластмасов филм.-брой-30

1.19.Стерилна хипоалергична превръзка За фиксиране на канюли и интравенозни катетри с прорез от ненъкан текстил 6/8 см.-брой-14000

1.20.Стерилна самофиксираща се превръзка -брой-2500

1.21.Стерилна самофиксираща се превръзка 10 х 8 см oт 100 % полиестерен нетъкан материал с незалепваща подложка от абсорбираща вискоза, адхезив без колофон; със заоблени краища,с подложка 6,5 x 3,8 см .-брой-3000

1.22.Стерилна самофиксираща се превръзка 15 х 8 см от 100 % полиестерен нетъкан материал с незалепваща подложка от абсорбираща вискоза, адхезив без колофон; със заоблени краища,с подложка 11 x 3,8 см .-брой-2500

1.23.Стерилна самофиксираща се превръзка 20 х 10 см oт 100 % полиестерен нетъкан материал с незалепваща подложка от абсорбираща вискоза, адхезив без колофон; със заоблени краища,с подложка 16 x 5,5 см .-брой-2500

1.24.Стерилна самофиксираща се превръзка 25 х 10 см oт 100 % полиестерен нетъкан материал с незалепваща подложка от абсорбираща вискоза, адхезив без колофон; със заоблени краища,с подложка 20,5 x 5,5 см .брой2000

1.25.Стерилна самофиксираща се превръзка 35 х 10 см -брой1000

1.26.Стерилна самофиксираща се превръзка 5 х 7.2 см от полупроницаем водоотблъскващ полиуретанов прозрачен филм с абсорбираща подложка с акрилен адхезив, без колофон.брой800

1.27.Стерилна самофиксираща се превръзка 10 х 15 см от полупроницаем водоотблъскващ полиуретанов прозрачен филм с абсорбираща подложка с акрилен адхезив, без колофон.брой50

1.28.Тюлена превръзка 5 х 5 см импрегнирана с метално сребро и смес от естери на натурални мастни киселини и глицерол от растителен произход .брой10

1.29.Тюлена превръзка 10 х 20 см импрегнирана с метално сребро и смес от естери на натурални мастни киселини и глицерол от растителен произход -брой-30

1.30.Стрип за затваряне на рани- размери: 6mm x75mm; 6mm x 100mm-брой-100

1.31.Стерилна самофиксираща се превръзка за канюли от нетъкан материал с прозорец от прозрачен филм за мониториране и прорез; с два допълнителни фиксиращи стрипа, овална форма; размер 9 х 7 см.-брой-500

1.32.Стерилна самофиксираща се превръзка за ЦВП; размер 10 х 12 см.-брой-100

Участието за всички номенклатури от обособената позиция е задължително.

Подробно описание на техническите параметри, са указани в приложената ТС.

Важно! При евентуално посочване на определен сертификат, стандарт, марка, модел, изискване или друго подобно в Техническата спецификация, както и навсякъде другаде от документацията за настоящата процедура, следва да се чете „или еквивалент“.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 36 948.62 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Възложителят предвижда опции за подновяване на договора със до 3 (три) месеца, пропорционално изчислени, и са в размер на 7 389,72 BGN без ДДС, включени в прогнозната стойност на обособената позиция.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Консумативи за вземане на периферна и венозна кръв и други

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG333 Шумен / Shumen
Main site or place of performance:

Болнична аптека на КОЦ-Шумен ЕООД, на адрес гр. Шумен, ул. Васил Априлов №63

II.2.4)Description of the procurement:

2.Консуматив за вземане на периферна и венозна кръв и други

2.1.Микроконтейнери за периферна кръв с EDTA за кръвна картина компект с дозираща капилярка-200мкл - брой- 15000

2.2.Микроконтейнери за периферна кръв за серум компект с дозираща капилярка-200мкл - брой- 400

2.3.Епруветки за серум за биохимия с аспирация и бутало-2,6 мл.съвместима с игла комплект с холдер - брой - 20000

2.4.Епруветки за серум за биохимия с аспирация и бутало-4,4 мл съвместима с игла комплект с холдер-брой-25000

2.5.Епруветки за хемостаза с аспирация и бутало -2,9мл. съвместима с игла комплект с холдер - брой- 5000

2.6.Игли комплект с холдери № 20G-№ 21G № 22Gстерилни съвместими с епрувевтките за серум и биохимия - брой- 20000

2.7.Лансети еднократни стерилни-брой-25000

2.8.Автоматични лансети 21G/24mm- брой - 1000

2.9.Микроепруветка с капаче тип "ЕПЕНДОРФ" 1,5мл - брой- 12ммброй2000

2.11.Контейнери стерилни 30 мл с капачка на винт - брой-3000

2.12.Контейнери стерилни 40 мл - брой-4000

2.13.Четки за цитонамзка - брой - 1500

2.14.Предметни стъкла с матиран край и шлифовани ръбове -брой-25000

2.15.Турникет автоклавируем- брой-60

Участието за всички номенклатури от обособената позиция е задължително.

Важно! При евентуално посочване на определен сертификат, стандарт, марка, модел, изискване или друго подобно в Техническата спецификация, както и навсякъде другаде от документацията за настоящата процедура, следва да се чете „или еквивалент“.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 24 014.75 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Възложителя предвижда опции за подновяване на договора със до 3/три/ месеца, пропорционално изчислени и са в размер на 4802,95 лв. без ДДС за обособената позиция.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Стерилна система за вливане с обем 200 ml., за еднократна употреба, съдържаща филтър за елиминиране на въздух и твърди частици, анти-сифон вентил против свободен поток, ...

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG333 Шумен / Shumen
Main site or place of performance:

Болнична аптека на КОЦ-Шумен ЕООД, на адрес гр. Шумен, ул. Васил Априлов №63

II.2.4)Description of the procurement:

Стерилна система за вливане с обем 200 ml., за еднократна употреба, съдържаща филтър за елиминиране на въздух и твърди частици, анти-сифон вентил против свободен поток, силиконов изпомпващ сегмент за прецизност при вливане, неусукващ се удължител, скоба за спиране/пускане и защитна капачка - 200 броя

Важно! При евентуално посочване на определен сертификат, стандарт, марка, модел, изискване или друго подобно в Техническата спецификация, както и навсякъде другаде от документацията за настоящата процедура, следва да се чете „или еквивалент“.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 20 000.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Възложителя предвижда опции за подновяване на договора със до 3/три/ месеца, пропорционално изчислени и са в размер на 4000,00 лв. без ДДС включени в прогнозната стойност на обособената позиция.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Медицински изделия - Интравенозно приложение

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG333 Шумен / Shumen
Main site or place of performance:

Болнична аптека на КОЦ-Шумен ЕООД, на адрес гр. Шумен, ул. Васил Априлов №63

II.2.4)Description of the procurement:

4 Медицински изделия - Интравенозно приложение

4.1.Спринцовка инсулинова трикомпонентна 1сс. С игла - брой-2000

4.2.Трикомпонентни еднократни спринцовки с обем 2 мл-брой-35000

4.3.Трикомпонентни еднократни спринцовки с обем 5 мл-брой-30000

4.4.Трикомпонентни еднократни спринцовки с обем 10 мл-брой-30000

4.5.Трикомпонентни еднократни спринцовки с обем 20 мл-брой-20000

4.6.Оригинална трикомпонентна спринцовка 10 мл, луер-лок, без игла. Материал – полипропилен, специално обработени плъзгащи повърхности, прозрачен цилиндър. Неизтриваща се градуировка.- брой-3000

4.7.Оригинална трикомпонентна спринцовка 20 мл, луер-лок, без игла. Материал – полипропилен, специално обработени плъзгащи повърхности, прозрачен цилиндър. Неизтриваща се градуировка. -брой-15000

4.8.Оригинална трикомпонентна спринцовка 50 мл, луер-лок, без игла. Материал – полипропилен, специално обработени плъзгащи повърхности, прозрачен цилиндър. Неизтриваща се градуировка. -брой-2000

4.9.Спринцовки 50 мл. за хранене с представка - брой-500

4.10.Удължител за перфузор 150 см, съвместим с перфузорна спринцовка, вътрешен лумен 1,5мм, обем за обезвъздушаване 2,6 мл, луер-лок винтови връзки-брой-2000

4.11.Системи за вливания на инфузионни разтвори с метална игла- брой-25000

4.12.Системи за хемотрансфузия с пласмасова игла - брой-1000

4.13.Интравенозна система за различни контейнери 180 cm, с пластмасова игла с въздуховзимащ канал с бактериален филтър и капаче, хидрофобен филтър предпазващ от протичане и контаминация позволяващ автоматично обезвъздушаване; винтова връзка към пациента; устойчива на налягане 2 bar; не съдържаща DEHP- брой - 500

4.14.Комбиниран стопер за катетри и спринцовки (luer lock/luer slip, мъжко/женско),червен син или бял цвят за лесно разпонаване.-брой-3000

4.15.Трипътни кранчета Устойчиви на агресивни медикаменти и алкохол-съдържащи дезинфектанти - брой-800

4.16.Стандартни игли за мускулно, подкожно, венозно, артериално и специално приложение от G18-G30-брой-100000

4.17.Интравенозна канюла (периф.венозен катетър) с инжекционен порт (клапан)от полиуретан от G14 до G24-брой-20000

Участието за всички номенклатури от обособената позиция е задължително.

Важно! При евентуално посочване на определен сертификат, стандарт, марка, модел, изискване или друго подобно в Техническата спецификация, както и навсякъде другаде от документацията за настоящата процедура, следва да се чете „или еквивалент“.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 22 114.37 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Възложителя предвижда опции за подновяване на договора със до 3/три/ месеца, пропорционално изчислени и са в размер на 4428,87 лв. без ДДС включени в прогнозната стойност на обособената позиция.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Инжекционни игли

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG333 Шумен / Shumen
Main site or place of performance:

Болнична аптека на КОЦ-Шумен ЕООД, на адрес гр. Шумен, ул. Васил Априлов №63

II.2.4)Description of the procurement:

5.Инжекционни игли

5.1.Мускулна игла №G21 0,80 x120mm-брой-1000

5.2.Мускулна игла №20G x2,75 0,90x70mm-брой-500

5.3.Игли за портове извити под 90 градуса с крилца за лесна фиксация и удължител с клампа, подходящи и за вливания под високо налягане/до325psi/22,4bar дълвина на иглата 20мм-брой-300

5.4.Аспиратор за многодозови флакони с бактериален филтър, устойчив на цитостатици / хемо-аерозол задържащ/,капаче за покриване на аспирационния порт,обем 2,4мл.,скорост на проток/дест. вода/над 30мл./мин.-брой-500

Участието за всички номенклатури от обособената позиция е задължително.

Важно! При евентуално посочване на определен сертификат, стандарт, марка, модел, изискване или друго подобно в Техническата спецификация, както и навсякъде другаде от документацията за настоящата процедура, следва да се чете „или еквивалент“.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 2 718.75 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Възложителя предвижда опции за подновяване на договора със до 3/три/ месеца, пропорционално изчислени и са в размер на 543,75 лв. без ДДС включени в прогнозната стойност на обособената позиция.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Катетри, сонди, дренове и др.

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG333 Шумен / Shumen
Main site or place of performance:

Болнична аптека на КОЦ-Шумен ЕООД, на адрес гр. Шумен, ул. Васил Априлов №63

II.2.4)Description of the procurement:

6.Катетри, сонди, дренове и др.

6.1.Сонда за хранене на недоносени деца с заоблен край и дължина 0.5м CH 6,8,10-брой-1000

6.2.Сонда назодуоденални № 12 до № 24 с дължина 1,5м-брой-1500

6.3.Сонда ректална № 28-брой-200

6.4.Торакален дрен № 20 до № 30-брой-30

6.5.Комплект аспиратор с кл.и Редон дрен размери № 10- № 20-брой-30

6.6.Тръба ендотрахеалнас балон № 5 -№ 9-брой-1000

6.7.Ендотрахеална тръба на Карленс двупросветна лява със шпора,-атравматичен заоблен връх,ренгено контрасна линия,два финни балона.-брой-10

6.8.Канюла аспирационна CH22-брой-15

6.9.Катетър нелатон с дължина минимум 400 мм с наконечник №10,12,14,16,18,20,22,24-брой-1000

6.10.Фолиеви катетри, двупътни от натурален латекс със силиконово покритие №10,12,14,16,18,20,22,24-брой-1500

6.11.Фолиеви катетри, трипътни от натурален латекс със силиконово покритие №14,16,18,20,22,24-брой-150

6.12.Еднопосочна клапа на Хаимлих-брой-10

6.13.Набор аспирационнен G15/210см с регулиращ отвор-брой-10

6.14.Катетър балон за дилатация на жлъчни пътища-брой-4

6.15.Абдоминален катетър с дължина 50-60см. G16; 18; 20-брой-10

6.16.Назален катетър за кислород тип "Очила"с гъвкав непречупващ се профил,мек и ергономичен носов накрайник-брой-100

6.17.Кислородна маска за лице тип "Ешман"-брой-100

6.18.Ларингеална маска № 4 с аспирационен лумен-брой-20

6.19.Ларингеална маска № 5 с аспирационен лумен-брой-30

6.20.Уринаторни торби с клапан с клапан 1.5 м, 2000 мл-брой-7000

6.21.Иригатори с наконечник еднократен-брой-2000

Участието за всички номенклатури от обособената позиция е задължително.

Важно! При евентуално посочване на определен сертификат, стандарт, марка, модел, изискване или друго подобно в Техническата спецификация, както и навсякъде другаде от документацията за настоящата процедура, следва да се чете „или еквивалент“.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 13 387.50 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Възложителя предвижда опции за подновяване на договора със до 3/три/ месеца, пропорционално изчислени и са в размер на 2677,50 лв. без ДДС включени в прогнозната стойност на обособената позиция.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Деконтаминираща постелка с многопластовото антибактериално покритие има бактериостатични и антимикробни свойства.

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
33196000 Medical aids
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG333 Шумен / Shumen
Main site or place of performance:

Болнична аптека на КОЦ-Шумен ЕООД, на адрес гр. Шумен, ул. Васил Априлов №63

II.2.4)Description of the procurement:

Деконтаминираща постелка с многопластовото антибактериално покритие има бактериостатични и антимикробни свойства.

Съдържа 1,2 Benzoisotiazolin -3. Ефективен срещу бактерии, гъбички и дрожди. 45x115 Цвят син или зелен.

Състояща се от 30 листа.

Многопластовото антибактериално покритие има бактериостатични и антимикробни свойства.

Съдържа 1,2 Benzoisotiazolin -3. Ефективен срещу бактерии, гъбички и дрожди. 45x115 Цвят син или зелен.

Състояща се от 30 листа.

Количество - 900 броя

Важно! При евентуално посочване на определен сертификат, стандарт, марка, модел, изискване или друго подобно в Техническата спецификация, както и навсякъде другаде от документацията за настоящата процедура, следва да се чете „или еквивалент“.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 22 365.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Възложителя предвижда опции за подновяване на договора със до 3/три/ месеца, пропорционално изчислени и са в размер на 4473,00 лв. без ДДС включени в прогнозната стойност на обособената позиция.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Центр. венозен катетър /Зелдингер/двулуменов Duo-стандарт 20см./за v.sbclavia/с мек връх, непрозрачен рентгенопозитивен, с прозрачно външно удължение, маркировка за дължината,...

Lot No: 8
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG333 Шумен / Shumen
Main site or place of performance:

Болнична аптека на КОЦ-Шумен ЕООД, на адрес гр. Шумен, ул. Васил Априлов №63

II.2.4)Description of the procurement:

Центр. венозен катетър /Зелдингер/двулуменов Duo-стандарт 20см./за v.sbclavia/с мек връх, непрозрачен рентгенопозитивен, с прозрачно външно удължение, маркировка за дължината, фиксаторен клипс, капачка за безопасност монтирана на изходите на станичните лумени. S или V интродюсерна канюла G18, 70мм, непрегъваем J-водач с гъвкав ръб, дилататор. Необходимо количество 30 броя.

Важно! При евентуално посочване на определен сертификат, стандарт, марка, модел, изискване или друго подобно в Техническата спецификация, както и навсякъде другаде от документацията за настоящата процедура, следва да се чете „или еквивалент“.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 312.50 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Възложителя предвижда опции за подновяване на договора със до 3/три/ месеца, пропорционално изчислени и са в размер на 262,50 лв. без ДДС включени в прогнозната стойност на обособената позиция.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Центр. венозен катетър /Зелдингер/ еднолуменов G14/16/18/20см./за v.subclavia/ с мек връх, непрозрачен рентгенопозитивен, с прозрачно външно удължение, маркировка за дължината, ...

Lot No: 9
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG333 Шумен / Shumen
Main site or place of performance:

Болнична аптека на КОЦ-Шумен ЕООД, на адрес гр. Шумен, ул. Васил Априлов №63

II.2.4)Description of the procurement:

Центр. венозен катетър /Зелдингер/ еднолуменов G14/16/18/20см./за v.subclavia/ с мек връх, непрозрачен рентгенопозитивен, с прозрачно външно удължение, маркировка за дължината, фиксаторен клипс, капачка за безопасност монтирани на изходите на станичните лумени. S интродюсерна канюла G18, 70мм, непрегъваем J-водач с гъвкав ръб, дилататор. Необходимо количество - 30 броя

Важно! При евентуално посочване на определен сертификат, стандарт, марка, модел, изискване или друго подобно в Техническата спецификация, както и навсякъде другаде от документацията за настоящата процедура, следва да се чете „или еквивалент“.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 448.12 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Възложителя предвижда опции за подновяване на договора със до 3/три/ месеца, пропорционално изчислени и са в размер на 89,62 лв. без ДДС включени в прогнозната стойност на обособената позиция.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

"Игла за спинална анестезия и диагностична лумбална пункция Заточване на върха по Квинке;

Lot No: 10
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141321 Anesthesia needles
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG333 Шумен / Shumen
Main site or place of performance:

Болнична аптека на КОЦ-Шумен ЕООД, на адрес гр. Шумен, ул. Васил Априлов №63

II.2.4)Description of the procurement:

Игла за спинална анестезия и диагностична лумбална пункция

Заточване на върха по Квинке; Полиран вътрешен лумен за бързо изтичане на ликвор; Ергономична прозрачна ръкохватка с кристално - прозрачна призма за визуално идентифициране на ликвора; мандрен с цветово кодиране на диаметъра;

Диаметър G 18, 19, 20, 22, 25, 27 дължина 88 мм. Необходимо количество - 50 броя.

Важно! При евентуално посочване на определен сертификат, стандарт, марка, модел, изискване или друго подобно в Техническата спецификация, както и навсякъде другаде от документацията за настоящата процедура, следва да се чете „или еквивалент“.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 53.12 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Възложителя предвижда опции за подновяване на договора със до 3/три/ месеца, пропорционално изчислени и са в размер на 10,62 лв. без ДДС включени в прогнозната стойност на обособената позиция.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Биопсична полуавтоматична игла за биопсия на меки тъкани.

Lot No: 11
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141323 Biopsy needles
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG333 Шумен / Shumen
Main site or place of performance:

Болнична аптека на КОЦ-Шумен ЕООД, на адрес гр. Шумен, ул. Васил Априлов №63

II.2.4)Description of the procurement:

Биопсична полуавтоматична игла за биопсия на меки тъкани. Гравиран връх, за визуализация под ехографски контролДължина: 20см;15см

Диаметър: 18/20G

Дължина на режещ регмент: 20мм

Дължина на коаксиалната игла: 11/11.5см

Диаметър на коаксиалната игла: 16/19G

Необходимо количество 10 броя.

Важно! При евентуално посочване на определен сертификат, стандарт, марка, модел, изискване или друго подобно в Техническата спецификация, както и навсякъде другаде от документацията за настоящата процедура, следва да се чете „или еквивалент“.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 8 000.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Възложителя предвижда опции за подновяване на договора със до 3/три/ месеца, пропорционално изчислени и са в размер на1600,00 лв. без ДДС включени в прогнозната стойност на обособената позиция.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Ларингеална маска Supreme

Lot No: 12
II.2.2)Additional CPV code(s)
33171210 Resuscitation mask
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG333 Шумен / Shumen
Main site or place of performance:

Болнична аптека на КОЦ-Шумен ЕООД, на адрес гр. Шумен, ул. Васил Априлов №63

II.2.4)Description of the procurement:

Ларингеална маска Supreme-5 броя

Важно! При евентуално посочване на определен сертификат, стандарт, марка, модел, изискване или друго подобно в Техническата спецификация, както и навсякъде другаде от документацията за настоящата процедура, следва да се чете „или еквивалент“.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 212.50 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Възложителя предвижда опции за подновяване на договора със до 3/три/ месеца, пропорционално изчислени и са в размер на 42,50 лв. без ДДС включени в прогнозната стойност на обособената позиция.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Медицински изделия за биопсичен пистолет Moller Medical Blue и ProMag

Lot No: 13
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG333 Шумен / Shumen
Main site or place of performance:

Болнична аптека на КОЦ-Шумен ЕООД, на адрес гр. Шумен, ул. Васил Априлов №63

II.2.4)Description of the procurement:

13.Медицински изделия за биопсичен пистолет Moller Medical Blue и ProMag

13.1.Биопсична игла съвместима с биопсичен пистолет Moller Medical Blue.Цветово кодирана според размера на иглата, с ехогеничен връх.Биопсичен сектор на иглата за добиване на проба с размер 19 мм., за еднократна употерба.Размери на иглата:14G/дължини:10 см, 12 см, 16см, 20 см.;16G/дължини:10 см, 16 см, 20 см, 25 см;18G/дължини:10 см, 16 см, 20 см, 25 см, 30 см;20G/дължини:10 см, 16 см, 20 см.-брой-100

13.2.Коаксиална канюла за автоматична биопсия съвместима с биопсични пистолети Moller Medical Blue и ProMag; размери: 19, 17, 15, или 13 G, различни дължини; стерилна, за еднократна употреба- брой-5

Участието за всички номенклатури от обособената позиция е задължително.

Важно! При евентуално посочване на определен сертификат, стандарт, марка, модел, изискване или друго подобно в Техническата спецификация, както и навсякъде другаде от документацията за настоящата процедура, следва да се чете „или еквивалент“.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 4 291.68 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Възложителя предвижда опции за подновяване на договора със до 3/три/ месеца, пропорционално изчислени и са в размер на 858,33 лв. без ДДС включени в прогнозната стойност на обособената позиция.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Сет за предотвратяване на коремни руптури от усукана стомана

Lot No: 14
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141620 Medical kits
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG333 Шумен / Shumen
Main site or place of performance:

Болнична аптека на КОЦ-Шумен ЕООД, на адрес гр. Шумен, ул. Васил Априлов №63

II.2.4)Description of the procurement:

Сет за предотвратяване на коремни руптури от усукана стомана, с дебелина 1,3 мм, дължина 75 см или 90 см, с двойна 3/8 режеща игла 100 мм със силиконово покритие, с включени 2 броя полиетиленови платки.Необходимо количество 8 броя.

Важно! При евентуално посочване на определен сертификат, стандарт, марка, модел, изискване или друго подобно в Техническата спецификация, както и навсякъде другаде от документацията за настоящата процедура, следва да се чете „или еквивалент“.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 040.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Възложителя предвижда опции за подновяване на договора със до 3/три/ месеца, пропорционално изчислени и са в размер на 230,00 лв. без ДДС включени в прогнозната стойност на обособената позиция.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Предпазни средства

Lot No: 15
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG333 Шумен / Shumen
Main site or place of performance:

Болнична аптека на КОЦ-Шумен ЕООД, на адрес гр. Шумен, ул. Васил Априлов №63

II.2.4)Description of the procurement:

15.Предпазни средства

15.1.Маски трислойни- слойна от нетъкана текстил, с ластик и носен фиксатор, за еднократна употреба -брой-30000

15.2.Маски трислойни- слойна от нетъкана текстил, с връзки и носен фиксатор, за еднократна употреба -брой-5000

15.3.Респираторна предпазна маска за дихателна защита клас KN95/FFP2, с клапа за издишване, осигуряваща филтрация на околния въздух-брой-2000

15.4.Респираторна предпазна маска за дихателна защита клас KN95/FFP2, осигуряваща филтрация на околния въздух-брой-2000

15.5.Нестерилни ръкавици от синтетичен нитрил с вътрешно полимерно покритие, без съдържание на латекс брой-50000

15.6.Ръкавици, нестерилни от синтетичен нитрил с дълъг маншет без пудра. Размер S, M, L XL.Да отговарят на EN 455 1-4,

EN 420, EN 374 1-3.С микро набраздена повърхност за по-добър захват. Дебелина на стените - на дланта мин. 0,07мм, на пръстите 0,12мм, на маншета 0,05мм. Дължина 290 мм. Минимална сила на скъсване по време на срока на годност да е 6N-брой-100000

15.7.Нестерилна винилова ръкавица,без съдържание на латекс и без пудра. Да има съдържание на поливинилхлорид. Да не съдържат диоктил-фталат или диетилхексилфталат, а само диизононил фталат. Да отговарят на 67/548/EEC, EN 455 1-4,EN 420,EN 374 1-3, PPE 89/686/EEC. Да са с ръбче. Дебелина на стените - на дланта 0,065мм на пръстите 0,045мм на маншета 0,04мм.Да отговарят на AQL 1,5.Минимална сила на скъсване по време на срока на годност да е 3,6 N-брой-20000

15.8.Нестерилна латексова ръкавица с пудра. Да е с ръбче,улесняващо поставянето и. Да отговаря на EN 420,EN 374 1-3,PPE 89/686/EEC категория III и EN 455 1-4. Дебелина на стените - на дланта 0,08мм на пръстите 0,10мм на маншета 0,055мм.Да отговарят на AQL 1,5.Минимална сила на скъсване по време на срока на годност да е 6 N-брой-100000

15.9.Стерилни, хирургични, анатомични ръкавици с две CE сертификации като мед. изделия и като ЛПС, от чист, натурален латекс, без пудра, съдържание на водо-разтворими протеини Дебелина на маншет 0,18 мм, дебелина на дланта 0,20 мм, дебелина на върха на пръста 0,22 мм, дължина 295 мм №5,5 6, 6.5, 7, 7.5, 8,8,5,9-чифт-2000

15.10.Презервативи-брой-2000

15.11.Ръкавици полиетиленови x100-брой-40000

15.12.Калцуни -брой-60000

15.13.Хирургична еднократна шапка тип "боне", с ластик от нетъкан материал d=60см-брой-7000

15.14.Еднократни операционни шапки от нетъкан материал, въздухопропускливи, подходящи за прибиране на дълга коса, с еластичен ръб-брой-4000

15.15.Стерилна еднократна престилка, възпрепятстваща преминаването на течности и бактерии, двойно опакована в SMS и CSR, с две кърпи, висока въздухопропускливост, съединяване на ръбовете и връзките чрез ултразвуково слепване, комбинирана лента велкро и адхезив около врата и двойно припокриване на гърба, цветово кодиране на бието, различни по цвят вътрешен и външен слой, размери M, L, XL, XXL-брой-3000

15.16.Стерилна еднократна престилка с допълнителни усилени зони в предната част и на ръкавите, възпрепятстваща преминаването на течности и бактерии, двойно опакована в SMS и CSR, с две кърпи, висока въздухопропускливост, съединяване на ръбовете и връзките чрез ултразвуково слепване, комбинирана лента велкро и адхезив около врата и двойно припокриване на гърба, цветово кодиране на бието, различни по цвят вътрешен и външен слой, размери M, L, XL, XXL-брой-1000

15.17.Eднократна нестерилна посетителска престилка -брой-2000

15.18.Сет за гинекологични операции стерилен еднократен комплект за гинеко-цистоскопични процедури от 2-слоен материал, с бариерен слой от полиетиленов филм без пори 25г/кв.м., хидрофилен полипропиленов нетъкан материал, топлинно слепен, 30г/кв.м, 4 компонента: 1 чаршаф за опер. маса 100/150 см, 1 гинеко-цистоскопичен чаршаф 75/200см с ромбовиден отвор 8/12см, 2 покривала за крака 120/75см; съгласно изискванията на директива EN 13795 за хирургични чаршафи-брой-5

Участието за всички номенклатури от обособената позиция е задължително.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 56 542.31 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Възложителя предвижда опции за подновяване на договора със до 3/три/ месеца, пропорционално изчислени и са в размер на 11308,46 лв. без ДДС включени в прогнозната стойност на обособената позиция.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Поради недостатъчен брой сомволи, по подробна информация, относно технически х-ки в раздел II.2.4. на изделията можете да намерите в ТС на Възложителя.

Важно! При евентуално посочване на определен сертификат, стандарт, марка, модел, изискване или друго подобно в Техническата спецификация, както и навсякъде другаде от документацията за настоящата процедура, следва да се чете „или еквивалент“.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Хирургични стерилни ръкавици

Lot No: 16
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG333 Шумен / Shumen
Main site or place of performance:

Болнична аптека на КОЦ-Шумен ЕООД, на адрес гр. Шумен, ул. Васил Априлов №63

II.2.4)Description of the procurement:

16.Хирургични стерилни ръкавици

16.1.Хирургични стерилни ръкавици oт натурален гумен латекс покрити с алое вера,с полимерен слой против навлажняване на ръцете с микровлакна с двойна зашита и с маншет против смъкване№ 6, 6.5, 7, 7.5, 8-чифт-5000

16.2.Хирургични стерилни ръкавици oт натурален гумен латекс,с полимерен слой против навлажняване на ръцете с микровлакна с двойна зашита и с маншет против смъкване №6, 6.5, 7, 7.5, 8-чифт-5000

16.3.Хирургични стерилни ръкавици- синтетични без латекс с покритие от DHD полимер,от полиизопрен и с маншет против смъкване №6, 6.5, 7, 7.5, 8- чифт-1000

Участието за всички номенклатури от обособената позиция е задължително.

Важно! При евентуално посочване на определен сертификат, стандарт, марка, модел, изискване или друго подобно в Техническата спецификация, както и навсякъде другаде от документацията за настоящата процедура, следва да се чете „или еквивалент“.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 20 250.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Възложителя предвижда опции за подновяване на договора със до 3/три/ месеца, пропорционално изчислени и са в размер на 4050,00 лв. без ДДС включени в прогнозната стойност на обособената позиция.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Предпазно облекло

Lot No: 17
II.2.2)Additional CPV code(s)
35113400 Protective and safety clothing
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG333 Шумен / Shumen
Main site or place of performance:

Болнична аптека на КОЦ-Шумен ЕООД, на адрес гр. Шумен, ул. Васил Априлов №63

II.2.4)Description of the procurement:

17.Предпазно облекло

17.1.Калцуни тип ботуш от полиетилен-брой-5000

17.2.Предпазен гащеризон с качулка, с допълнително облепени шевове, с покрит цип -ниво на защита - категория III./тур 4В+5В+6В. Ластично пристягане на маншети, качулка, ръкави и крачоли, ластик на гърба. Добро прилягане към ръцете и няма нужда от допълнителен захват към палеца-брой-1000

Участието за всички номенклатури от обособената позиция е задължително.

Важно! При евентуално посочване на определен сертификат, стандарт, марка, модел, изискване или друго подобно в Техническата спецификация, както и навсякъде другаде от документацията за настоящата процедура, следва да се чете „или еквивалент“.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 13 025.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Възложителя предвижда опции за подновяване на договора със до 3/три/ месеца, пропорционално изчислени и са в размер на 2605,00 лв. без ДДС включени в прогнозната стойност на обособената позиция.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Медицински изделия за инжектор за контрасни вещества модел СТ Motion

Lot No: 18
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG333 Шумен / Shumen
Main site or place of performance:

Болнична аптека на КОЦ-Шумен ЕООД, на адрес гр. Шумен, ул. Васил Априлов №63

II.2.4)Description of the procurement:

18.Медицински изделия за инжектор за контрасни вещества модел СТ Motion

18.1.Помпен маркуч, стерилен съвместим с инжектор за контрасни вещества модел СТ Motion или еквивалентно - 100 броя

18.2.Пациентен маркуч,стерилен съвместим с инжектор за контрасни вещества модел СТ Motion с дължина 150см или еквивалентно - 200 броя

18.3.Пациентен маркуч,стерилен съвместим с инжектор за контрасни вещества модел СТ Motion с дължина 250см, или еквивалентно-3600 броя

Участието за всички номенклатури от обособената позиция е задължително.

Важно! При евентуално посочване на определен сертификат, стандарт, марка, модел, изискване или друго подобно в Техническата спецификация, както и навсякъде другаде от документацията за настоящата процедура, следва да се чете „или еквивалент“.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 38 816.25 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Възложителя предвижда опции за подновяване на договора със до 3/три/ месеца, пропорционално изчислени и са в размер на 7763,25 лв. без ДДС включени в прогнозната стойност на обособената позиция.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Хирургични игли, хирургически остриета и хирургичен инструментариум

Lot No: 19
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141125 Material for surgical sutures
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG333 Шумен / Shumen
Main site or place of performance:

Болнична аптека на КОЦ-Шумен ЕООД, на адрес гр. Шумен, ул. Васил Априлов №63

II.2.4)Description of the procurement:

19.Хирургични игли, хирургически остриета и хирургичен инструментариум

19.1.Игла хирургична, кожна, режеща, 3/8 кръг, от 20 до 54 см., висококачествена стомана. B-брой-120

19.2.Игла хирургична, кожна, кръгла, 1/2 кръг, от 26 до 45 см., висококачествена стомана. GAR-брой-120

19.3.Игла хирургична, чревна, кръгла, 1/2 кръг, от 18 до 30 см., висококачествена стомана. PB-брой-120

19.4.Игли хирургични с федериращо ухо от високо качествена стомана с триъгален външно режещ връх GA от 000 до 16-брой-72

19.5.Игли хирургични с федериращо ухо от високо качествена стомана с триъгален външно режещ връх GAR от 000 до 16-брой-120

19.6.Игли хирургични с федериращо ухо от високо качествена стомана с триъгален външно режещ връх G от 000 до 16-брой-120

19.7.Игли хирургични с федериращо ухо от високо качествена стомана с триъгален външно режещ връх GR от 000 до 16-брой-120

Участието за всички номенклатури от обособената позиция е задължително.

Важно! При евентуално посочване на определен сертификат, стандарт, марка, модел, изискване или друго подобно в Техническата спецификация, както и навсякъде другаде от документацията за настоящата процедура, следва да се чете „или еквивалент“.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 901.50 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Възложителя предвижда опции за подновяване на договора със до 3/три/ месеца, пропорционално изчислени и са в размер на 180,30 лв. без ДДС включени в прогнозната стойност на обособената позиция.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Острие - лезвие за скалпел от карбонова стомана № 10 - 25

Lot No: 20
II.2.2)Additional CPV code(s)
33169000 Surgical instruments
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG333 Шумен / Shumen
Main site or place of performance:

Болнична аптека на КОЦ-Шумен ЕООД, на адрес гр. Шумен, ул. Васил Априлов №63

II.2.4)Description of the procurement:

Острие - лезвие за скалпел от карбонова стомана № 10 - 25 зиция е задължително-7000 броя

Важно! При евентуално посочване на определен сертификат, стандарт, марка, модел, изискване или друго подобно в Техническата спецификация, както и навсякъде другаде от документацията за настоящата процедура, следва да се чете „или еквивалент“.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 415.62 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Възложителя предвижда опции за подновяване на договора със до 3/три/ месеца, пропорционално изчислени и са в размер на 83,12 лв. без ДДС включени в прогнозната стойност на обособената позиция.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Стерилен чорап за оптичен кабел за лапароскопска камера

Lot No: 21
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG333 Шумен / Shumen
Main site or place of performance:

Болнична аптека на КОЦ-Шумен ЕООД, на адрес гр. Шумен, ул. Васил Априлов №63

II.2.4)Description of the procurement:

Стерилен чорап за оптичен кабел за лапароскопска камера - 40 броя

Важно! При евентуално посочване на определен сертификат, стандарт, марка, модел, изискване или друго подобно в Техническата спецификация, както и навсякъде другаде от документацията за настоящата процедура, следва да се чете „или еквивалент“.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 94.50 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Възложителя предвижда опции за подновяване на договора със до 3/три/ месеца, пропорционално изчислени и са в размер на 18,90 лв. без ДДС включени в прогнозната стойност на обособената позиция.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

ENDO LOOP бримка Ендоскопски конци LUP със система за интракорпорално въвеждане, резорбируеми, от плетен лактомер с покритие, р-р 0, 53см

Lot No: 22
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG333 Шумен / Shumen
Main site or place of performance:

Болнична аптека на КОЦ-Шумен ЕООД, на адрес гр. Шумен, ул. Васил Априлов №63

II.2.4)Description of the procurement:

ENDO LOOP бримка Ендоскопски конци LUP със система за интракорпорално въвеждане, резорбируеми, от плетен лактомер с покритие, р-р 0, 53см - 20 броя

Важно! При евентуално посочване на определен сертификат, стандарт, марка, модел, изискване или друго подобно в Техническата спецификация, както и навсякъде другаде от документацията за настоящата процедура, следва да се чете „или еквивалент“.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 3 812.50 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Възложителя предвижда опции за подновяване на договора със до 3/три/ месеца, пропорционално изчислени и са в размер на 762,50 лв. без ДДС включени в прогнозната стойност на обособената позиция.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

ЕКГ хартия апарат "Шилер АТ" 101 -80/70/315

Lot No: 23
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG333 Шумен / Shumen
Main site or place of performance:

Болнична аптека на КОЦ-Шумен ЕООД, на адрес гр. Шумен, ул. Васил Априлов №63

II.2.4)Description of the procurement:

ЕКГ хартия апарат "Шилер АТ" 101 -80/70/315 - 70 броя

Важно! При евентуално посочване на определен сертификат, стандарт, марка, модел, изискване или друго подобно в Техническата спецификация, както и навсякъде другаде от документацията за настоящата процедура, следва да се чете „или еквивалент“.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 133.87 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Възложителя предвижда опции за подновяване на договора със до 3/три/ месеца, пропорционално изчислени и са в размер на 26,77 лв. без ДДС включени в прогнозната стойност на обособената позиция.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

ЕКГ хартия апарат "Шилер АТ" -2 PLUS/CS200/-210/280/215

Lot No: 24
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG333 Шумен / Shumen
Main site or place of performance:

Болнична аптека на КОЦ-Шумен ЕООД, на адрес гр. Шумен, ул. Васил Априлов №63

II.2.4)Description of the procurement:

ЕКГ хартия апарат "Шилер АТ" -2 PLUS/CS200/-210/280/215 - 50 броя

Важно! При евентуално посочване на определен сертификат, стандарт, марка, модел, изискване или друго подобно в Техническата спецификация, както и навсякъде другаде от документацията за настоящата процедура, следва да се чете „или еквивалент“.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 397.50 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Възложителя предвижда опции за подновяване на договора със до 3/три/ месеца, пропорционално изчислени и са в размер на 79,50 лв. без ДДС включени в прогнозната стойност на обособената позиция.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Принтерна хартия за ехограф- Mitsubishi К61В 110 мм. х 20 м. Ролка

Lot No: 25
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG333 Шумен / Shumen
Main site or place of performance:

Болнична аптека на КОЦ-Шумен ЕООД, на адрес гр. Шумен, ул. Васил Априлов №63

II.2.4)Description of the procurement:

Принтерна хартия за ехограф- Mitsubishi К61В 110 мм. х 20 м. Ролка - 100 броя

Важно! При евентуално посочване на определен сертификат, стандарт, марка, модел, изискване или друго подобно в Техническата спецификация, както и навсякъде другаде от документацията за настоящата процедура, следва да се чете „или еквивалент“.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 312.50 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Възложителя предвижда опции за подновяване на договора със до 3/три/ месеца, пропорционално изчислени и са в размер на 262,50 лв. без ДДС включени в прогнозната стойност на обособената позиция.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Регистрираща хартия за ЕКГ AsCard

Lot No: 26
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG333 Шумен / Shumen
Main site or place of performance:

Болнична аптека на КОЦ-Шумен ЕООД, на адрес гр. Шумен, ул. Васил Априлов №63

II.2.4)Description of the procurement:

Регистрираща хартия за ЕКГ AsCard-20 броя

Важно! При евентуално посочване на определен сертификат, стандарт, марка, модел, изискване или друго подобно в Техническата спецификация, както и навсякъде другаде от документацията за настоящата процедура, следва да се чете „или еквивалент“.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 52.50 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Възложителя предвижда опции за подновяване на договора със до 3/три/ месеца, пропорционално изчислени и са в размер на 10,50 лв. без ДДС включени в прогнозната стойност на обособената позиция.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Вакум електроди (помпички)

Lot No: 27
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG333 Шумен / Shumen
Main site or place of performance:

Болнична аптека на КОЦ-Шумен ЕООД, на адрес гр. Шумен, ул. Васил Априлов №63

II.2.4)Description of the procurement:

Вакум електроди (помпички) - 20 броя

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 128.75 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Възложителя предвижда опции за подновяване на договора със до 3/три/ месеца, пропорционално изчислени и са в размер на 25,75 лв. без ДДС включени в прогнозната стойност на обособената позиция.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Важно! При евентуално посочване на определен сертификат, стандарт, марка, модел, изискване или друго подобно в Техническата спецификация, както и навсякъде другаде от документацията за настоящата процедура, следва да се чете „или еквивалент“.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Апарати за кръвно налягане

Lot No: 28
II.2.2)Additional CPV code(s)
33190000 Miscellaneous medical devices and products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG333 Шумен / Shumen
Main site or place of performance:

Болнична аптека на КОЦ-Шумен ЕООД, на адрес гр. Шумен, ул. Васил Априлов №63

II.2.4)Description of the procurement:

Апарати за кръвно налягане

28.Апарати за кръвно налягане

28.1.Апарат за RR с маншет без слушалка, с гаранция минимум 3 г.-брой-20

28.2.Апарат за RR с маншет с вграден манометър, с гаранция минимум 3 г.-брой-20

Важно! При евентуално посочване на определен сертификат, стандарт, марка, модел, изискване или друго подобно в Техническата спецификация, както и навсякъде другаде от документацията за настоящата процедура, следва да се чете „или еквивалент“.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 950.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Възложителя предвижда опции за подновяване на договора със до 3/три/ месеца, пропорционално изчислени и са в размер на390,00 лв. без ДДС включени в прогнозната стойност на обособената позиция.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Термометри

Lot No: 29
II.2.2)Additional CPV code(s)
38412000 Thermometers
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG333 Шумен / Shumen
Main site or place of performance:

Болнична аптека на КОЦ-Шумен ЕООД, на адрес гр. Шумен, ул. Васил Априлов №63

II.2.4)Description of the procurement:

Термометри

29.Термометри

29.1.Термометър -електронен-брой-100

29.2.Термометтр- галиев без живак-брой-50

Важно! При евентуално посочване на определен сертификат, стандарт, марка, модел, изискване или друго подобно в Техническата спецификация, както и навсякъде другаде от документацията за настоящата процедура, следва да се чете „или еквивалент“.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 17 550.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Възложителя предвижда опции за подновяване на договора със до 3/три/ месеца, пропорционално изчислени и са в размер на 3510,00 лв. без ДДС включени в прогнозната стойност на обособената позиция.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Адхезивна лента без индикатор за стерилизация /лепенка/25мм/50м

Lot No: 30
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG333 Шумен / Shumen
Main site or place of performance:

Болнична аптека на КОЦ-Шумен ЕООД, на адрес гр. Шумен, ул. Васил Априлов №63

II.2.4)Description of the procurement:

Адхезивна лента без индикатор за стерилизация /лепенка/25мм/50м - 10 ролки

Важно! При евентуално посочване на определен сертификат, стандарт, марка, модел, изискване или друго подобно в Техническата спецификация, както и навсякъде другаде от документацията за настоящата процедура, следва да се чете „или еквивалент“.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 48.75 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Възложителя предвижда опции за подновяване на договора със до 3/три/ месеца, пропорционално изчислени и са в размер на 9,75 лв. без ДДС включени в прогнозната стойност на обособената позиция.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Контакген гел за ехограф

Lot No: 31
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG333 Шумен / Shumen
Main site or place of performance:

Болнична аптека на КОЦ-Шумен ЕООД, на адрес гр. Шумен, ул. Васил Априлов №63

II.2.4)Description of the procurement:

Контакген гел за ехограф-50 литра

Важно! При евентуално посочване на определен сертификат, стандарт, марка, модел, изискване или друго подобно в Техническата спецификация, както и навсякъде другаде от документацията за настоящата процедура, следва да се чете „или еквивалент“.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 137.50 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Възложителя предвижда опции за подновяване на договора със до 3/три/ месеца, пропорционално изчислени и са в размер на 27,50 лв. без ДДС включени в прогнозната стойност на обособената позиция.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

КОНСУМАТИВИ ЗА УЛТРАЗВУКОВ СКАЛПЕЛ

Lot No: 32
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG333 Шумен / Shumen
Main site or place of performance:

Болнична аптека на КОЦ-Шумен ЕООД, на адрес гр. Шумен, ул. Васил Априлов №63

II.2.4)Description of the procurement:

32.КОНСУМАТИВИ ЗА УЛТРАЗВУКОВ СКАЛПЕЛ

32.1.Ножици, за конвенционална хирургия 23 см, с бутони за ръчно активиране, вградени в ръкохватката, за хемостаза на съдове до 5мм диаметър-брой-3

32.2.Ръкохватка за инструменти ултразвуков генератор за многократна употрeба /95 стерилизации/ съвместима с ултразвукови инструменти -Harmonic ace-брой-2

32.3.Ръкохватка за инструменти ултразвуков генератор за многократна употрeба /100 стерилизации/ съвместима с ултразвукови инструменти -Harmonic Focus-брой-2

Участието за всички номенклатури от обособената позиция е задължително.

Важно! При евентуално посочване на определен сертификат, стандарт, марка, модел, изискване или друго подобно в Техническата спецификация, както и навсякъде другаде от документацията за настоящата процедура, следва да се чете „или еквивалент“.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 30 442.83 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Възложителя предвижда опции за подновяване на договора със до 3/три/ месеца, пропорционално изчислени и са в размер на 6088,56 лв. без ДДС включени в прогнозната стойност на обособената позиция.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Полиамиден шевен материал

Lot No: 33
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG333 Шумен / Shumen
Main site or place of performance:

Болнична аптека на КОЦ-Шумен ЕООД, на адрес гр. Шумен, ул. Васил Априлов №63

II.2.4)Description of the procurement:

33.Полиамиден шевен материал

33.1.Полиамидни конци нестерилни, хирургични, бели 3/0-брой-2000

33.2.Полиамидни конци нестерилни, хирургични, бели № 0-брой-1000

33.3.Полиамидни конци нестерилни, хирургични, бели № 2-брой-1000

33.4.Полиамидни конци естерилни, хирургични, бели № 4-брой-1000

33.5.Полиамидни конци нестерилни, хирургични, бели № 6-брой-800

Участието за всички номенклатури от обособената позиция е задължително.

Важно! При евентуално посочване на определен сертификат, стандарт, марка, модел, изискване или друго подобно в Техническата спецификация, както и навсякъде другаде от документацията за настоящата процедура, следва да се чете „или еквивалент“.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 7 250.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Възложителя предвижда опции за подновяване на договора със до 3/три/ месеца, пропорционално изчислени и са в размер на 1450.00 лв. без ДДС включени в прогнозната стойност на обособената позиция.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Хирургичен шевен материал

Lot No: 34
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141125 Material for surgical sutures
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG333 Шумен / Shumen
II.2.4)Description of the procurement:

34 .Хирургичен шевен материал

34.1.Нерезорбируем монофиламентен полипропиленов конец син, размер - 4/0, 75 см, с обла игла с пробивен връх 16 мм, 1/2- кръг- брой-12

34.2.Резорбируем, синтетичен, плетен с покритие за краткосрочна поддръжка на раната (14 дни),брой-120

34.3.Резорбируем, синтетичен, плетен с покритие за краткосрочна поддръжка на раната (14 дни),брой-240

34.4.Резорбируем, синтетичен, плетен с покритие за краткосрочна поддръжка на раната (14 дни),брой-360

34.5.Резорбируем, синтетичен, плетен с покритие за краткосрочна поддръжка на раната (14 дни),брой-36

34.6.Резорбируем, синтетичен, плетен с покритие за средносрочна поддръжка на раната (30 дни),брой-36

34.7.Резорбируем, синтетичен, плетен с покритие за средносрочна поддръжка на раната (30 дни) брой-12

34.8.Резорбируем, синтетичен, плетен с покритие за средносрочна поддръжка на раната (30 дни),брой-120

34.9.Резорбируем, синтетичен, плетен с покритие за средносрочна поддръжка на раната (30 дни),брой-240

34.10.Резорбируем, синтетичен, плетен с покритие за средносрочна поддръжка на раната (30 дни),брой-120

34.11.Резорбируем, синтетичен, плетен с покритие за средносрочна поддръжка на раната (30 дни),брой-144

34.12.Резорбируем, синтетичен, плетен с покритие засредносрочна поддръжка на раната (30 дни),брой-144

34.13.Резорбируем, синтетичен, плетен с покритие за средносрочна поддръжка на раната (30 дни), 1/2 кръг-брой-24

34.14.Резорбируем, синтетичен, плетен с покритие за средносрочна поддръжка на раната (30 дни),polyglycolic acid, PGA %100,крайна резорбция на 60-90ти ден,виолетов, размер 2/0, 75 см, обратно режеща игла 26мм, 3/8 кръг-брой-120

34.15.Резорбируем, синтетичен, плетен с покритие за средносрочна поддръжка на раната (30 дни) 3/8 кръг-брой-120

34.16.Резорбируем, синтетичен, плетен с покритие за средносрочна поддръжка на раната (30 дни),polyglycolic acid, PGA %100,крайна резорбция на 60-90ти ден,виолетов, размер 2, 75 см, обратно режеща игла 40мм, 1/2 кръг-брой-120

34.17.Резорбируем, синтетичен, плетен с покритие за краткосрочна поддръжка на раната (14 дни),polyglycolic acid, PGA %100,крайна резорбция на 42 ден, размер 3/0 обла игла 20мм,дължина 75см, 1/2 кръг-брой-240

34.18.Резорбируем, синтетичен, плетен с покритие за краткосрочна поддръжка на раната (14 дни),polyglycolic acid, PGA %100,крайна резорбция на 42 ден, размер 3/0 обла игла 25мм,дължина 75см, 1/2 кръг-брой-12

34.19.Резорбируем, синтетичен, плетен с покритие за краткосрочна поддръжка на раната (14 дни),polyglycolic acid, PGA %100,крайна резорбция на 42 ден, размер 2/0 обратно режеща игла 26мм,дължина 75см, 3/8 кръг-брой-24

34.20.Резорбируем, синтетичен, плетен с покритие за краткосрочна поддръжка на раната (14 дни),polyglycolic acid, PGA %100,крайна резорбция на 42 ден, размер 4/0 режеща игла 16мм,дължина 45см, 3/8 кръг-брой-120

34.21.Резорбируем, синтетичен, плетен с покритие за краткосрочна поддръжка на раната (14 дни),брой-12

34.22.Резорбируем, синтетичен, плетен с покритие за краткосрочна поддръжка на раната (14 дни),брой-12

34.23.Резорбируем, синтетичен, плетен с покритие за краткосрочна поддръжка на раната (14 дни),polyglycolic acid, PGA %100,крайна резорбция на 42 ден, размер 4/0 обла игла 16мм,дължина 75см, 1/2 кръг-брой-12

34.24.Резорбируем, синтетичен, плетен с покритие за краткосрочна поддръжка на раната (14 дни),брой-12

34.25.Резорбируем, синтетичен, плетен с покритие за краткосрочна поддръжка на раната (14 дни)брой-12

34.26 .Резорбируем плетен конец blunt point 3/8 63mm игла, 60-90 дни резорбция,75см дължина на конеца номер 1-брой-36

34.27.Нерезорбируем монофиламентен конец с поливинилфлуорид, размер 5/0,обратно режеща игла 3/8 кръг 16мм, дължина 45см.-брой-12

Поради ограничения в символите, техническите параметри са подробно описани в Техническата спецификация.

Участието за всички номенклатури от обособената позиция е задължително.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 12 302.02 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Възложителя предвижда опции за подновяване на договора със до 3/три/ месеца, пропорционално изчислени и са в размер на 2460,40 лв. без ДДС включени в прогнозната стойност на обособената позиция.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Важно! При евентуално посочване на определен сертификат, стандарт, марка, модел, изискване или друго подобно в Техническата спецификация, както и навсякъде другаде от документацията за настоящата процедура, следва да се чете „или еквивалент“.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Хемостатично медицинско изделия

Lot No: 35
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG333 Шумен / Shumen
Main site or place of performance:

Болнична аптека на КОЦ-Шумен ЕООД, на адрес гр. Шумен, ул. Васил Априлов №63

II.2.4)Description of the procurement:

35.Хемостатично медицинско изделия

35.1.Хемостатична мрежа от оксидирана регенерирана целулоза, резорбируемо, с бактерицидни свойства, размер 5 х 7,5 см-брой-100

35.2.Хемостатична мрежа от оксидирана регенерирана целулоза, резорбируемо, с бактерицидни свойства, размер 10 х 20 см-брой-100

35.3.Хемостатична мрежа от оксидирана регенерирана целулоза, резорбируемо, с бактерицидни свойства, размер 5 х 35 см-брой-100

35.4.Желатинов хемостатик резорбируем,размер 7х5х1см-брой-500

Участието за всички номенклатури от обособената позиция е задължително.

Важно! При евентуално посочване на определен сертификат, стандарт, марка, модел, изискване или друго подобно в Техническата спецификация, както и навсякъде другаде от документацията за настоящата процедура, следва да се чете „или еквивалент“.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 8 768.75 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Възложителя предвижда опции за подновяване на договора със до 3/три/ месеца, пропорционално изчислени и са в размер на 1753,75 лв. без ДДС включени в прогнозната стойност на обособената позиция.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Игла-граспер за захващане на конци и позициониране на платна при лапароскопски операции

Lot No: 36
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141320 Medical needles
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG333 Шумен / Shumen
Main site or place of performance:

Болнична аптека на КОЦ-Шумен ЕООД, на адрес гр. Шумен, ул. Васил Априлов №63

II.2.4)Description of the procurement:

Игла-граспер за захващане на конци и позициониране на платна при лапароскопски операции -3 броя

Важно! При евентуално посочване на определен сертификат, стандарт, марка, модел, изискване или друго подобно в Техническата спецификация, както и навсякъде другаде от документацията за настоящата процедура, следва да се чете „или еквивалент“.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 206.25 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Възложителя предвижда опции за подновяване на договора със до 3/три/ месеца, пропорционално изчислени и са в размер на 41,25 лв. без ДДС включени в прогнозната стойност на обособената позиция.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Еднократна Верес Игла с дължина- 150мм; 120мм

Lot No: 37
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141320 Medical needles
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG333 Шумен / Shumen
Main site or place of performance:

Болнична аптека на КОЦ-Шумен ЕООД, на адрес гр. Шумен, ул. Васил Априлов №63

II.2.4)Description of the procurement:

Еднократна Верес Игла с дължина- 150мм; 120мм - 10 броя

Важно! При евентуално посочване на определен сертификат, стандарт, марка, модел, изискване или друго подобно в Техническата спецификация, както и навсякъде другаде от документацията за настоящата процедура, следва да се чете „или еквивалент“.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 201.62 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Възложителя предвижда опции за подновяване на договора със до 3/три/ месеца, пропорционално изчислени и са в размер на 40,32 лв. без ДДС включени в прогнозната стойност на обособената позиция.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Монофиламентен нерезорбируем стоманен конец за затваряне на стернум, дебелина на конеца 6 дължина на конеца 45 см, игла 1/2 обла с режещ връх, усилена, V-40, дължина на иглата 48 мм.

Lot No: 38
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG333 Шумен / Shumen
Main site or place of performance:

Болнична аптека на КОЦ-Шумен ЕООД, на адрес гр. Шумен, ул. Васил Априлов №63

II.2.4)Description of the procurement:

Монофиламентен нерезорбируем стоманен конец за затваряне на стернум, дебелина на конеца 6 дължина на конеца 45 см, игла 1/2 обла с режещ връх, усилена, V-40, дължина на иглата 48 мм. - 40 броя

Важно! При евентуално посочване на определен сертификат, стандарт, марка, модел, изискване или друго подобно в Техническата спецификация, както и навсякъде другаде от документацията за настоящата процедура, следва да се чете „или еквивалент“.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 533.50 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Възложителя предвижда опции за подновяване на договора със до 3/три/ месеца, пропорционално изчислени и са в размер на 106,70 лв. без ДДС включени в прогнозната стойност на обособената позиция.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Правоспособност за упражняване на професионална дейност:

За обособени позиции от № 1 до № 38 включително за доставка на общоболнични медицински консумативи и изделия за нуждите на „КОЦ — Шумен“ ЕООД:

Участникът да има право да осъществява търговия на едро с медицински изделия на територията на Република БЪЛГАРИЯ.

Доказване:

За доказване на съответствието с посочения критерий при подаване на оферта участникът попълва част IV, буква А от ЕЕДОП с посочване на органа, издал документа, обхват, дата на издаване, срок на валидност и посочване на националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Възложителят не поставя изисквания към техническите и професионални способности на участниците.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Възложителят не поставя изисквания към техническите и професионални способности на участниците.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Срокът за доставяне на заявено медицинско изделие е до 5 дни след получаване на заявка. Заявката се подава по избор на възложителя по телефон, факс или на електронна поща.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 17/05/2021
Local time: 23:59
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Bulgarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 18/05/2021
Local time: 14:00
Place:

В системата

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

м. март 2022 година

VI.3)Additional information:

Процедурата се провежда по реда на чл. 104, ал. 2 от ЗОП (т.нар. „обърнат ред“ на разглеждане — оценката на техническите и ценовите предложения на участниците се извършва преди провеждане на предварителен подбор).

Възложителят сключва писмен договор за възлагане на обществената поръчка с участника, определен за изпълнител.

Преди подписване на договор участникът, определен за изпълнител, представя:

1. Актуални документи относно липсата на основания за отстраняване:

— за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП — свидетелство за съдимост,

— за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП — удостоверение от общината по седалището на участника,

— за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 и по чл. 56, ал. 1, т. 4 от ЗОП — удостоверение от органите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“,

— за обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 – удостоверение, издадено от Агенцията по вписванията.

2. Актуални документи относно съответствието с поставените от възложителя критерии за подбор.

3. Гаранция за изпълнение на договора.

Възложителят не изисква представяне на документи, които вече са му били предоставени и са актуални, до които има достъп по служебен път или чрез публичен регистър, които могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите членки, включително за третите лица и подизпълнителите, ако има такива.

При подписването на договор изпълнителят представя на възложителя гаранция за изпълнение в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС, която служи за обезпечаване на изпълнението на задълженията на изпълнителя по договора.

Когато като гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася по следната банкова сметка на възложителя: Интернешънъл Асет Банк, „КОЦ — Шумен“ ЕООД; IBAN: BG06IABG74775000632101, BIC: IABGBGSF

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. „Витоша“ № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
E-mail: delovodstvo@cpc.bg
Telephone: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet address: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

10-дневен от изтичане на срока по чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП

VI.5)Date of dispatch of this notice:
13/04/2021