Szolgáltatások - 187335-2017

18/05/2017    S95

Magyarország-Budapest: Őrzési szolgáltatások

2017/S 095-187335

Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások – Általános közbeszerzés

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: AK16428
Postai cím: Attila út 13/a
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1013
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Favrettó Gábor, beszerzési vezető
E-mail: favretto.gabor@bfvk.hu
Telefon: +36 13252476
Fax: +36 13252444
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bfvk.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.bfvk.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: vagyonkezelés, vagyongazdálkodás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. részére őrzés-védelmi feladatok ellátása.

Hivatkozási szám: FKLM/71/2017
II.1.2)Fő CPV-kód
79713000 Őrzési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási keretszerződés keretében Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. részére őrzés-védelmi feladatok ellátása.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 1 929.00 HUF / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 1 929.00 HUF taken into consideration
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79713000 Őrzési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101 Budapest
NUTS-kód: HU232 Somogy
A teljesítés fő helyszíne:

Ajánlatkérő vagyonkezelésében lévő épületek, jelen felhívás II.2.4. pontjában részletezettek szerint.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A meghatározott ingatlanok köre a keretszerződés időbeli hatálya alatt ajánlatkérő címzett egyoldalú

jognyilatkozata alapján bővülhet, illetve csökkenhet, illetőleg a szolgáltatással érintett egyes ingatlanelemek

kicserélődhetnek. A teljesítési helyszínek ilyen változását nem tekintik olyan körülménynek, mely a Kbt.

141. § (4) bekezdésének a) pontja alapján a keretszerződés polgári jogi értelemben vett módosítását

igényelné. Nyertes ajánlattevő a keretszerződés aláírásával elismeri továbbá ajánlatkérő arra vonatkozó -

szerződésmódosítási igényt és kötelezettséget nem keletkeztető – jogát, hogy az adott, szolgáltatással érintett

ingatlan vonatkozásában nyertes ajánlattevő által igénybevett szerződéses feladatot ellátó személyek létszáma,

illetve feladatai tekintetében a nyertes ajánlattevőnek címzett jognyilatkozattal változtatást eszközöljön.

Várható tájékoztató jellegű havi átlagos szolgáltatási óraszámok és helyszínek, létszámok:

Bp. XXII. ker. Háros utca 1-3.

Munkaidő napi 24 órában 1 fő biztonsági őr lát el porta szolgálatot, valamint járőr feladatot a telekhatáron belül

1 hónapra elvárt átlagos havi óraszám: 720 óra.

Budapest, IX. ker. Fővám tér 11-12. – Bálna Budapest.

Munkaidő:

— napi 24 órában 7 fő biztonsági őr lát el portaszolgálatot, valamint őrzési -és járőr feladatot,

— napi 13 órában 3 fő vasárnaptól csütörtökig,

— napi 15 órában 3 fő pénteken és szombaton,

1 hónapra elvárt átlagos havi óraszám: 6 180 óra.

Bp. I. ker. Attila út 13/A.

Munkaidő:

— hivatali munkaidőn kívül hétfőtől csütörtökig napi 16 órában, pénteken 19 órában,

— hétvégén és ünnepnapokon 24 órában 1 fő biztonsági őr látja el a vagyonvédelmi tevékenységet.

1 hónapra elvárt átlagos havi óraszám: 560 óra.

Bp., XIV. ker. Gvadányi u. 33-39.

Munkaidő:

— hivatali munkaidőn kívül hétfőtől csütörtökig napi 16 órában, pénteken 19 órában,

— hétvégén és ünnepnapokon 24 órában 1 fő biztonsági őr látja el a vagyonvédelmi tevékenységet.

1 hónapra elvárt átlagos havi óraszám: 560 óra.

Bp., V. ker. Curia u. 3.

Munkaidő Napi 24 órában 1 fő biztonsági őr látja el a szolgálatot.

1 hónapra elvárt átlagos havi óraszám: 720 óra.

Bp., III. ker. Bécsi út 343.

Munkaidő:

Napi 24 órában 1 fő biztonsági őr látja el a szolgálatot.

1 hónapra elvárt átlagos havi óraszám: 720 óra.

Bp., XI. ker. Nagytétényi út 57.

Munkaidő napi 24 órában 1 fő biztonsági őr látja el a szolgálatot.

1 hónapra elvárt átlagos havi óraszám: 720 óra.

Bp., XI. ker. Rimaszombati út 2-4.

Munkaidő napi 24 órában 1 fő biztonsági őr látja el a szolgálatot.

1 hónapra elvárt átlagos havi óraszám: 720 óra.

Bp., XI. ker. Kőérberki út 1-3

Munkaidő: Kivonuló járőrszolgálattal tizenkét óránként (napi két alkalommal, napközben és éjjel, alkalmanként

egy óra időtartam) az ingatlan felkeresése gépjárművel, járőrútvonal szerint az ingatlan, és az épületek

ellenőrzése 2 fő biztonsági őrrel.

1 hónapra elvárt átlagos havi óraszám: 120 óra.

Kéthely-Sáripuszta Kastély – 8713 Kéthely Sári puszta 1.

Munkaidő: Napi 24 órában 1 fő biztonsági őr látja el a szolgálatot.

1 hónapra elvárt átlagos havi óraszám: 720 óra.

A részletes műszaki, szakmai követelményrendszert a közbeszerzési műszaki leírás tartalmazza.

Opciók leírása: Ajánlatkérő vételi jogot köt ki 7 200 óra/ 24 hó a műszaki leírásban konkrétan nem

meghatározott, előre nem látható őrzés-védelmi igények tekintetében. Az opció ajánlatkérő számára lehívási

(megrendelési) kötelezettséget nem jelent. ezért ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget arra, hogy vételi joga

alapján lehívást (megrendelést) bocsát ki bármilyen mennyiségre. A vételi jogát ajánlatkérő egyoldalú írásbeli

nyilatkozattal jogosult gyakorolni a szerződés 24 hónapos időtartama alatt, feltéve hogy a keretösszeg a

szerződés hatályának lejárta előtt nem merült ki. A vételi joggal érintett mennyiséget az alapmennyiséggel

egyező Nettó ajánlati áron (Ft/fő/óra) kell biztosítani. Egyebekben a vételi jogra a Ptk. rendelkezései az

irányadóak.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
IV.1.10)Az eljárásra alkalmazandó nemzeti jogszabályok meghatározása:
IV.1.11)Az odaítélési eljárás fő jellemzői:
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 050-092547
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. részére őrzés-védelmi feladatok ellátása

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
30/04/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Pajzs 07 Zrt.
Postai cím: Angol utca 77.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1149
Ország: Magyarország
E-mail: pajzs07@pajzs07.hu;titkarsag@pajzs07.hu
Telefon: +36 12734484
Fax: +36 12734485
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 1 929.00 HUF / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 1 929.00 HUF taken into consideration
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

1) Pajzs 07 Zrt. ajánlattevő adószáma: 12100059-2-42.

2) Pajzs 07 Zrt. nyertes ajánlattevő 2004.évi XXXIV. törvény szerint középvállalkozásnak minősül.

3) Pajzs 07 Zrt. nyertes ajánlattevő ajánlata értékelési szempont szerinti tartalmi elemei:

— Nettó ajánlati ár (Ft/fő/óra): 1 929 HUF/fő/óra.

— Hibás teljesítési kötbér mértéke (%): 30 %

4) Pajzs 07 Zrt. nyertes ajánlattevő ajánlata alapján alvállalkozó igénybevétel: személy- és vagyonvédelmi tevékenység; járőrellenőrző rendszer beszerzése és üzemeltetése.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § (2)-(7) bekezdése szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
16/05/2017