Építési beruházás - 188252-2022

11/04/2022    S71

Magyarország-Budapest: Közút építése

2022/S 071-188252

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 11906522241
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 14368572
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

23. sz. főút és 25. sz. főút fejl. megvalósítása

Hivatkozási szám: EKR001153792021
II.1.2)Fő CPV-kód
45233120 Közút építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

23. számú főút Bátonyterenye-Kisterenye új nyomvonalú elkerülő út és kapcsolódó fejlesztéseinek megvalósítása, valamint 25. számú főút Szentdomonkos és Borsodnádasd közötti szakasz fejlesztéseinek megvalósítása (K023.03.73, K025.07.73)

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 43 410 887 886.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

23. számú főút fejlesztése

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45221111 Közúti híd építése
45233121 Főútvonal építése
45233123 Alárendelt út építése
45233124 Országos főútvonal építése
45233125 Útkereszteződés építése
45233128 Körforgalom építése
45233162 Kerékpárút építése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU313 Nógrád
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, Nógrád Megye

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

1. rész: 23. számú főút Bátonyterenye-Kisterenye új nyomvonalú elkerülő út és kapcsolódó fejlesztéseinek megvalósítása (K023.03.73)

I-01 szakasz Bátonyterenye átkelési szakasz:

A jelenlegi 23. sz. főút és a 21. sz. főút 44+936,19 km szelvényben lévő meglévő turbó körforgalomból ágazik ki. A tervezett út 2X1 sávval, 6,5 m burkolatszélességgel a parkolósávok és buszöblök kialakítása miatt 7,50-9,0 m közötti koronaszélességgel, vt=50 km/h tervezési sebességgel épül. A meglévő átkelési szakasz átépítése a 0+075-2+331 km. sz. között 2,33 km hosszban valósul meg.

Csomópontok:

0+705 km sz. a Kisterenye bekötőút és Bátonyterenye átkelési szakasz csatlakozásában csomópont;

0+842,27 km sz. Bátonyterenye átkelési szakasz, valamint az Árpád utca és Szent István úti körforgalmi csomópont;

1+886,90 km sz. Bátonyterenye átkelési szakasz, valamint 2301. j. úti csomópont.

Műtárgyak:

0+435,10 km sz. BM-043 jelű Tarján patak híd, támaszköz: 14,67 m

0+239,63 km sz. Kazár patak feletti híd, támaszköz: 7,55 m

Vasúti átjáró

0+474,17 km sz. szintbeni vasúti keresztezés

Támfal:

1+492,5-1+510 km sz. jobb oldalon 19,16 m hosszban

Kerékpárút:

0+000-0+347,31 km sz. bal oldalon 347,31 m hosszban közös gyalog- és kerékpárút

I-02 szakasz: Bátonyterenye elkerülő út, valamint a Bátonyterenye Észak-Déli irányútó összekötő út:

A) Az elkerülő út 2x1 sávos másodrendű főút 3,5 m széles forgalmi sávokkal, 12,00 m koronaszélességgel, vt=90 km/h tervezési sebességgel épül.

0+000-2+300 km sz. között 2,30 km országos közút építése új nyomvonalon

Csomópontok:

0+021,65 km sz. 21. sz. főút - 23. sz. főút turbó körforgalmi csomópont;

1+010,17 km sz. a 2409. j. Kisterenye Észak-Déli összekötő út és az elkerülő úti körforgalmi csomópont;

2+127,34 km sz. az elkerülő út és a meglévő 23. sz. főút csatlakozásában körforgalmi csomópont;

Műtárgyak:

0+241,34 km sz. B-241 jelű Zagyva híd, támaszköz: 27,55 m

0+424,54 km sz. B-042 jelű MÁV vasútvonal feletti híd, támaszköz: 31,55 m

0+700,85 km sz. B-070. jelű Zagyva híd, támaszköz: 24,60 m

Vasúti átjáró

1+972,34 km sz. szintbeni vasúti keresztezés

Egyéb burkolt utak:

21. sz. főút mellett 392,22 m hosszban 6,5 m széles burkolattal, 8,5 m koronaszélességgel

Kerékpárutak

215,04 m hosszban korrekció a B042. jelű MÁV vasútvonal feletti híd környezetében

B) Az összekötő út 2x1 sávos másodrendű főút 7,5 m széles burkolattal, 11,00 m koronaszélességgel, vt=70 km/h tervezési sebességgel az alábbi szakaszok szerint:

2409. j. összekötőút 2+2150 - 3+567,40 km sz. között 1,42 km hosszban és a Kisterenye bekötőút 0+000-0+766,65 km sz. között 766,65 m hosszban

Csomópontok

2+328,17 km sz. 2409. j. út - Városház út körforgalmi csomópont;

3+567,40 km sz. a 2409 j. és az elkerülő úti körforgalmi csomópont;

0+705 km sz. a Kisterenye bekötőút és Bátonyterenye átkelési szakasz csatlakozásában csomópont;

Műtárgyak:

2+876,77 km sz. B-288 jelű Zagyva mellékág híd, támaszköz: 4,45 m

3+450,24 km sz. B-345. jelű Zagyva híd, támaszköz: 19,86 m

0+291,20 km sz. B-029. jelű Kazár patak híd, támaszköz: 12,68 m

Vasúti átjáró:

0+090 km sz. szintbeni vasúti keresztezés

Az elkerülő út (A) és az összekötő út (B) megvalósításához tartozó egyéb létesítmények:

Földútcsatlakozások és párhuzamos földutak:

keresztező és párhuzamos földutak: 14 db

mederátjáró: 1 db

Várható közmű keresztezések:

hírközlő vezetékek, kis- közép és nagyfeszültségű villamosvezetékek, ivóvíz-szennyvíz vezetékek, szénhidrogén vezetékek, MÁV kezelésű vezetékek

Egyéb érintett beavatkozások:

közvilágítás, növénytelepítési feladatok, vízépítési feladatok, környezetvédelmi feladatok, forgalomtechnikai feladatok

Jelen közbeszerzés tárgyát képző munkák részletes leírását és a tervezett létesítmények megvalósítandó részletes műszaki tartalmát a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. III.1.3) M/2.1. szerinti szakember 36 hó feletti, az alk. köv-ként meghat. területen szerzett szakmai többlet tapasztalata egész hóban (min.0, max. 36 hó) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3. III.1.3) M/2.2. szerinti szakember 36 hó feletti, az alk. köv-ként meghat. területen szerzett szakmai többlet tapasztalata egész hóban (min.0, max. 36 hó) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 4. III.1.3) M/2.3. szerinti szakember 36 hó feletti, az alk. köv-ként meghat. területen szerzett szakmai többlet tapasztalata egész hóban (min.0, max. 36 hó) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

25. számú főút fejlesztése

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45221111 Közúti híd építése
45233121 Főútvonal építése
45233123 Alárendelt út építése
45233124 Országos főútvonal építése
45233125 Útkereszteződés építése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
NUTS-kód: HU312 Heves
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, Heves Megye és Borsod-Abaúj-Zemplén Megye

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

2. rész: 25. számú főút Szentdomonkos és Borsodnádasd közötti szakasz fejlesztéseinek megvalósítása (K025.07.73)

Szentdomonkos-Borsodnádasd közötti szakasz

A 25. sz. főút 47+372-54+184 km sz. között a meglévő másodrendű egybefüggő főút átépítése kapaszkodósáv bővítésével, új támfalak és gabion támfalak építése. A tervezett 2X1 sávos út 6,5 m burkolatszélességgel, 3,25 m kapaszkodósáv szélesítéssel, 2 m padkaszélességgel, 13,75 m koronaszélességgel, vt=60 km/h tervezési sebességgel épül. A meglévő másodrendű főút átépítése 6,81 km hosszban valósul meg.

Csomópontok:

25105. j. Bekölce bekötő út csatlakozása az 50+869,99 km sz.

Egyéb csomópontok:

47+542,14 km sz. II-6-2 földút csatlakozás bal oldalon;

49+157,00 km sz. II-6-3 földút csatlakozás jobb oldalon;

50+581,82 km sz. II-7-1 földút csatlakozás bal oldalon;

51+568,46 km sz. III-1-1 földút csatlakozás bal oldalon;

52+975,00 km sz. III-1-2 földút csatlakozás jobb oldalon;

54+066,01 km sz. III-1-3 földút csatlakozás bal oldalon;

0+060,91 km sz. III-1-4 földút csatlakozás bal oldalon;

Műtárgyak:

54+046,41 km sz. BM-539 jelű Karácsonyi-Völgyi - patak híd, támaszköz: 6,70 m

Támfal:

47+765-52+565 km sz. jobb oldalon 1473 m hosszban;

47+809-52+485 km sz. bal oldalon 2049 m hosszban

Egyéb létesítmények:

Várható közműkeresztezések:

hírközlő vezetékek, kis-közép és nagyfeszültségű villamosvezetékek, ivóvíz-szennyvíz vezetékek

Egyéb érintett beavatkozások:

közvilágítás, növénytelepítési feladatok, vízépítési feladatok, környezetvédelmi feladatok, forgalomtechnikai feladatok

Jelen közbeszerzés tárgyát képző munkák részletes leírását és a tervezett létesítmények megvalósítandó részletes műszaki tartalmát a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. III.1.3) M/2.4. szerinti szakember 36 hó feletti, az alk. köv-ként meghat. területen szerzett szakmai többlet tapasztalata egész hóban (min.0, max. 36 hó) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3. III.1.3) M/2.5. szerinti szakember 36 hó feletti, az alk. köv-ként meghat. területen szerzett szakmai többlet tapasztalata egész hóban (min.0, max. 36 hó) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 4. III.1.3) M/2.6. szerinti szakember 36 hó feletti, az alk. köv-ként meghat. területen szerzett szakmai többlet tapasztalata egész hóban (min.0, max. 36 hó) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 193-501314
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

23. számú főút fejlesztése

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
17/03/2022
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Colas Út Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 14904134244
Postai cím: Bocskai Út 73.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas.ut@colas.hu
Telefon: +36 18831700
Fax: +36 18831799
Internetcím: http://www.colas.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: HE-DO Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 27972685241
Postai cím: Váci Út 76
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1133
Ország: Magyarország
E-mail: info@hedoepito.hu
Telefon: +36 37560090
Fax: +36 37560091
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 14 198 888 998.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Colas Út Építőipari Zrt.: hídműtárgy-, szerkezetépítési munkarészek és egyes anyagainak beszerzésére, valamint műszaki

tanácsadási feladatokra, felelős műszaki vezetői feladatok ellátására, Tervezési és engedélyezési feladatok, Lőszermentesítés, Szakfelügyeletek, Geodéziai munkák, Ideiglenes és végleges forgalomtechnika, Régészeti munkák és szakfelügyelet, Fa, bozót és

növényzet irtási munkák, Földmunkák részfeladatai, Bontási munkák részfeladatai, Bontott anyagok törése, Burkolatépítési munkák

részfeladatai, Térkő és szegély építési munkák részfeladatai, Vízépítési és csatornázási munkák részfeladatai, Növénytelepítési és

környezetvédelmi munkák, Biológiai rézsűvédelem, Hídépítési és műtárgyépítési munkák, Támfalépítési munkák részfeladatai,

Hírközlési vezetékek bontási és építési munkái, Elektromos vezetékek bontási és építési munkái, Közvilágítás bontási és építési

munkái, TIGÁZ és FGSZ gázvezetékek bontási és építési munkái, Bányaüzemi hírközlési vezeték építési és katódvédelmi munkái,

Vasútépítési és biztosító berendezés építési munkák, Szállítási feladatok, Fuvarozási és daruzási feladatok, Hulladékkezelés, Őrzésvédelem,

Minősítési-, minőségi-, labor- és egyéb vizsgálatokkal kapcsolatos munkarészek, Tanácsadási feladatok, Kivitelezést

elősegítő részfeladatok, Egyéb általános feladatok, Contract manageri feladatok

HE-DO Építő Zrt.: Tervezéssel kapcsolatos feladatok, Engedélyeztetések, Előzetes állapotfelvétel, Lőszermentesítés, Szakfelügyeletek,

Geodéziai feladatok, Régészet, Környezetvédelmi monitoring, Ideiglenes forgalomterelés építés, bontás, Ideiglenes melléképítmények

létesítése és elbontása, Ideiglenes szállító és terelő burkolt és földutak építése, megerősítése, szükség szerinti helyreállítása, ill. igény

esetén elbontása, Őrzés-védelem, Tanácsadás jellegű feladatok ellátása, Adminisztratív jellegű feladatok ellátása, Építésirányítási

feladatok ellátása, Egyéb általános feladatok, Ideiglenes forgalomtechnika, Közúti-vasúti átjáró építése és hozzá kapcsolódó feladatok,

Fénysorompó és kapcsolódó biztosító berendezés építése, Szénhidrogénvezetékek (FGSZ) - Bányaüzemi hírközlő vezetékek katódos

védelme, Szénhidrogénvezetékek (FGSZ) - Nagynyomású gázvezetékek kiváltása, Szénhidrogénvezetékek (FGSZ) - Bányaüzemi

hírközlő vezetékek kiváltása, Közép- és nagy-középnyomású gázvezetékek, Szénhidrogénvezetékek (TIGAZ) - Szénhidrogén vezeték

kiváltása, Út- és közvilágítás építése - Kül és Belterület, Kis- és középfeszültségű villamos vezetékek kiváltása, Hírközlő vezetékek

kiváltása, Közmű bontási, építési és kiváltási feladatai, Előkészítő és földmunkák, Útépítés és egyéb pályaszerkezet építés, Vízépítés,

Irtási munkák, Növénytelepítés, Környezetvédelem, Végleges forgalomtechnika, Híd- és műtárgyépítés, Vasbeton szögtámfal építési

feladatai, Bontási munkák, Szállítási munkák, Hulladékkezelés, Kivitelezést elősegítő egyéb feladatok, Hídépítési felelős műszaki

vezető feladatok

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 2
Rész száma: 2
Elnevezés:

25. számú főút fejlesztése

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
11/03/2022
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: HE-DO Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 27972685241
Postai cím: Váci Út 76
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1133
Ország: Magyarország
E-mail: info@hedoepito.hu
Telefon: +36 37560090
Fax: +36 37560091
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 14300327244
Postai cím: Mészáros Utca 13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1016
Ország: Magyarország
E-mail: ekrmo@swietelsky.hu
Telefon: +36 18896300
Fax: +36 18896350
Internetcím: http://www.swietelskymagyarorszag.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 29 211 998 888.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

HE-DO Építő Zrt.: Tervezéssel kapcsolatos feladatok, Engedélyeztetések, Előzetes állapotfelvétel, Lőszermentesítés,

Szakfelügyeletek, Geodéziai feladatok, Környezetvédelmi monitoring, Ideiglenes forgalomterelés építés, bontás, Ideiglenes melléképítmények létesítése és elbontása, Ideiglenes szállító és terelő burkolt és földutak építése, megerősítése, szükség

szerinti helyreállítása, ill. igény esetén elbontása, Őrzés-védelem, Tanácsadás jellegű feladatok ellátása, Adminisztratív jellegű

feladatok ellátása, Építésirányítási feladatok ellátása, Egyéb általános feladatok, Ideiglenes forgalomtechnika, Kis- és

középfeszültségű villamos vezetékek kiváltása, Hírközlő vezetékek kiváltása, Ivóvízvezetékek kiváltása, Közmű bontási, építési és

kiváltási feladatai, Előkészítő és földmunkák, Útépítés és egyéb pályaszerkezet építés, Vízépítés, Irtási munkák, Növénytelepítés,

Környezetvédelem, Végleges forgalomtechnika, Híd- és műtárgyépítés, Támfalépítés, Bontási munkák, Szállítási munkák,

Hulladékkezelés, 32. Kivitelezést elősegítő egyéb feladatok

SWIETELSKY Magyarország Kft.: Geodézia, Minőségellenőrzés és laborvizsgálatok, Megvalósulási tervek és térkép készítése,

Üzemeltetési és karbantartási kézikönyvek elkészítése, Előrehaladás nyomon követéséhez fényképek, videofelvételek stb. készítése,

Előzetes állapotfelvétel, Robbanóanyag és fémmentesítés, Szakfelügyeletek, Környezetvédelmi monitoring rendszer, Ideiglenes

forgalomterelés építés és bontás, Tájékoztató, azonosító és létesítmény megvalósítását jelző táblák, Őrzés, védelem, Munkavédelem,

Közművezetékek bontása, építése, kiváltása, Üzemi hírközlés, Útépítéssel kapcsolatos egyéb szolgáltatások (organizáció,

munkaszervezés, tanácsadás, stb.), Irtási és bontási munkák, Földmunkák, Rekultivációs feladatok, Útépítési munkák egyes

részfeladatai, Vízépítési részfeladatok, Vízfolyások rendezésével kapcsolatos egyes részfeladatok, Forgalomtechnika, Gabionfal

építése, Támfalépítés, Ideiglenes munkatérhatárolás, Híd- és műtárgyépítés, Növénytelepítés, környezetvédelem, Szállítás

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Az ajánlattevők neve, címe és adószáma:

1. rész: 23. számú főút fejlesztése

I. számú ajánlat:

Ajánlattevő neve: Colas Út Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Ajánlattevő székhelye: 1113 Budapest Bocskai Út 73.

Ajánlattevő adószáma:14904134-2-44.

Ajánlattevő neve: HE-DO Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Ajánlattevő székhelye: 1133 Budapest Váci Út 76.

Ajánlattevő adószáma: 27972685-2-41.

II. számú ajánlat

Ajánlattevő neve: STRABAG Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Ajánlattevő székhelye: 1117 Budapest Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.

Ajánlattevő adószáma: 10776456-4-43.

III. számú ajánlat

Ajánlattevő neve: Duna Aszfalt Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Ajánlattevő székhelye: 6060 Tiszakécske Béke Utca 150.

Ajánlattevő adószáma: 27426902-2-03.

IV. számú ajánlat

Ajánlattevő neve: Hazai Építőgép Társulás Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Ajánlattevő székhelye: 2351 Alsónémedi Ócsai Út hrsz: 2405/4

Ajánlattevő adószáma: 26647184-2-44.

2. rész: 25. számú főút fejlesztése

I. számú ajánlat

Ajánlattevő neve: HE-DO Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Ajánlattevő székhelye: 1133 Budapest Váci Út 76.

Ajánlattevő adószáma: 27972685-2-41.

Ajánlattevő neve: SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság

Ajánlattevő székhelye: 1016 Budapest Mészáros Utca 13.

Ajánlattevő adószáma: 14300327-2-44.

II. számú ajánlat

Ajánlattevő neve: STRABAG Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Ajánlattevő székhelye: 1117 Budapest Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.

Ajánlattevő adószáma: 10776456-4-43.

III. számú ajánlat

Ajánlattevő neve: Hazai Építőgép Társulás Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Ajánlattevő székhelye: 2351 Alsónémedi Ócsai Út hrsz: 2405/4

Ajánlattevő adószáma: 26647184-2-44.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. §-ában foglaltak szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
06/04/2022