Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Tájékoztatjuk, hogy programozási hiba miatt az URL-címek nem megfelelően jelennek meg az e-hirdetményekben. Már dolgozunk a probléma megoldásán. Addig is azt javasoljuk, hogy távolítsa el az URL végén megjelenő vesszőt (vagy más különleges karaktert). Szíves elnézését kérjük a kellemetlenségért.

Építési beruházás - 188381-2017

19/05/2017    S96

Magyarország-Budapest: Egyéb villamos szerelési munka

2017/S 096-188381

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Zrt.
Nemzeti azonosító szám: AK15388
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 14368572
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nif.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: közlekedési Infrastruktúra fejlesztés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Budapest-Esztergom vasútvonal kiegészítő biztosítóberendezési munkái és kiegészítő tervezése, vállalkozási szerződés keretében.

Hivatkozási szám: V002.11
II.1.2)Fő CPV-kód
45317000 Egyéb villamos szerelési munka
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Budapest-Esztergom vasútvonal kiegészítő biztosítóberendezési munkái és kiegészítő tervezése, vállalkozási szerződés keretében.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 7 651 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45317000 Egyéb villamos szerelési munka
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
45234115 Vasúti jelzések szerelése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
NUTS-kód: HU101 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Bp – Esztergom vasútvonal kiegészítő biztosítóberendezési munkái és kieg tervezése, vállalkozási szerződés keretében.

Főbb mennyiségek:

— Szükséges szakági tervezési munkák,

— Leányvár, Dorog, Esztergom-Kertváros és Esztergom állomásokon új, D55 típusú, jelfogófüggéses biztosítóberendezés (biztber) létesítése, Tokod elágazás Esztergom-Kertváros hatókörzetébe való bevonása, távvezérlés kiépítése,

— Az országos közforgalmú vasúti pályahálózat részét képező Angyalföld állomáson új elektronikus állomási biztber létesítése, távvezérlés kiépítése,

— A Leányvár – Dorog, Dorog – Esztergom-Kertváros, Esztergom-Kertváros – Esztergom, Esztergom-Kertváros – Tokod és Tokod-elágazás – Tokod, valamint Angyalföld – Angyalföld-elágazás, Angyalföld – Rákosrendező állomásközökre új tengelyszámlálós foglaltságérzékelésű utolérés- és ellenmenetkizáró vonali biztber telepítése,

— Vonali útátjáró biztber illesztése, szükség szerinti átalakítása (6 db),

— Óbuda üzemirányító központban a teljes vonal távkezelésének megvalósítása,

— FOR kapcsolat kiépítése,

— Kábelépítményi munkák,

— Vasúti vonalkábel, erősáramú kábel, optikai kábel építés és szerelés (A legnagyobb egybefüggő hossz 19,67 km,

— Rákosrendező állomás és Északi összekötő híd között, illetve Piliscsaba – Esztergom vonalszakaszon, távlati igényeket is kiszolgáló, új távközlési berendezések telepítése, beleértve korszerű (hangos és vizuális) utastájékoztató berendezések telepítését is,

— Tűz- és vagyonvédelmi munkák,

— Térfigyelő rendszerek kialakítása (peronokon, P+R parkolókban),

— Új, korszerű áramellátó berendezések telepítése biztber és a távközlési rendszerek számára,

— Váltófűtés távvezérlés, valamint egyes váltófűtés kialakítása,

— Konténerek szerelése és telepítése a biztberek részére,

— Épületátalakítási munkák tervezése és kivitelezése,

— Épületvillamossági munkák,

— Klimatizálási munkák,

— Régi biztberek és távközlési berendezések teljes körű elbontása,

— A szállított és telepített berendezések üzembehelyezésével és használatbavételi eljárásával kapcsolatos munkák.

További részletek:

— Piliscsaba (kiz.) – Esztergom (bez.) között új, D55 típusú s biztber tervezése, engedélyeztetése, kivitelezése,

— Angyalföld állomáson új elektronikus biztber (Óbudáról távvezérelhető) tervezése, engedélyeztetése, kivitelezése,

— Rákosrendező – Óbuda (kiz.) és Piliscsaba – Esztergom vasútvonalon a távközlési munkák és az utastájékoztató berendezések tervezése, engedélyeztetése kivitelezése.

Villamos állítású váltót vezérlő biztber telepítése:

Angyalföld állomáson: távvezérelt elektronikus biztber létesítése (27+6 [kisiklasztó saru] központi állítású váltó).

Leányvár állomáson: távvezérelt D55 típusú, jelfogófüggéses biztber létesítése (2 központi állítású váltó).

Dorog állomáson: távvezérelt D55, jelfogófüggéses típusú biztber létesítése (22+1 [kisiklasztó saru] központi állítású váltó).

Esztergom-Kertváros állomáson: távvezérelt D55, jelfogófüggéses típusú biztber létesítése (5 központi állítású váltó).

Esztergom állomáson: távvezérelt D55, jelfogófüggéses típusú biztber létesítése (11 központi állítású váltó).

A projekt három szakaszból áll.

Rákosrendező – Újpest hozzávetőlegesen 5 km.

Piliscsaba – Esztergom hozzávetőlegesen 21 km.

Esztergom-Kertváros – Tokod hozzávetőlegesen 5 km.

Összesen ~ 31 km.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: A felhívás III.1.3) M.2.2. pontja szerinti szakember szakmai tapasztalata az előírt 36 hónap minimális időn felül (max. összesen 60 hó, egész hónapok) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: A felhívás III.1.3) M.2.3. pontja szerinti szakember szakmai tapasztalata az előírt 36 hónap minimális időn felül (max. összesen 60 hó, egész hónapok) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: A felhívás III.1.3) M.2.4. pontja szerinti szakember szakmai tapasztalata az előírt 36 hónap minimális időn felül (max. összesen 60 hó, egész hónapok) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 30
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: A szerződés részben (85,000000 %) európai uniós támogatásból (IKOP) és hazai működési költés forrásból (15,000000 %) kerül finanszírozásra. IKOP 3.2.0 15 2016 00005, IKOP 3.1.0 15 2016 00006.
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 184-329353
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Vállalkozási szerződés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
28/04/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: R-Kord Kft.
Postai cím: Fő u. 221.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU211 Fejér
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 6 951 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 7 651 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

1. Az ajánlattevők nevét, címét és adószáma:

1.1. A nyertes ajánlattevő neve, címe és adószáma: R-Kord Kft. (székhelye:8086 Felcsút, Fő u. 221.), 11454599-2-07.

1.2. Az érvénytelen ajánlatot benyújtó ajánlattevő neve, címe és adószáma: TBÉSZ Zrt. (székhelye: 1142 Budapest, Tatai u. 3.), 23580008-2-42.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828592
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-ában foglaltak szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828592
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
17/05/2017