A TED portálon a mai naptól, 2022. november 2-ától e-hirdetmények jelennek meg. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból

Építési beruházás - 188381-2017

19/05/2017    S96

Magyarország-Budapest: Egyéb villamos szerelési munka

2017/S 096-188381

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Zrt.
Nemzeti azonosító szám: AK15388
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 14368572
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nif.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: közlekedési Infrastruktúra fejlesztés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Budapest-Esztergom vasútvonal kiegészítő biztosítóberendezési munkái és kiegészítő tervezése, vállalkozási szerződés keretében.

Hivatkozási szám: V002.11
II.1.2)Fő CPV-kód
45317000 Egyéb villamos szerelési munka
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Budapest-Esztergom vasútvonal kiegészítő biztosítóberendezési munkái és kiegészítő tervezése, vállalkozási szerződés keretében.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 7 651 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45317000 Egyéb villamos szerelési munka
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
45234115 Vasúti jelzések szerelése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
NUTS-kód: HU101 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Bp – Esztergom vasútvonal kiegészítő biztosítóberendezési munkái és kieg tervezése, vállalkozási szerződés keretében.

Főbb mennyiségek:

— Szükséges szakági tervezési munkák,

— Leányvár, Dorog, Esztergom-Kertváros és Esztergom állomásokon új, D55 típusú, jelfogófüggéses biztosítóberendezés (biztber) létesítése, Tokod elágazás Esztergom-Kertváros hatókörzetébe való bevonása, távvezérlés kiépítése,

— Az országos közforgalmú vasúti pályahálózat részét képező Angyalföld állomáson új elektronikus állomási biztber létesítése, távvezérlés kiépítése,

— A Leányvár – Dorog, Dorog – Esztergom-Kertváros, Esztergom-Kertváros – Esztergom, Esztergom-Kertváros – Tokod és Tokod-elágazás – Tokod, valamint Angyalföld – Angyalföld-elágazás, Angyalföld – Rákosrendező állomásközökre új tengelyszámlálós foglaltságérzékelésű utolérés- és ellenmenetkizáró vonali biztber telepítése,

— Vonali útátjáró biztber illesztése, szükség szerinti átalakítása (6 db),

— Óbuda üzemirányító központban a teljes vonal távkezelésének megvalósítása,

— FOR kapcsolat kiépítése,

— Kábelépítményi munkák,

— Vasúti vonalkábel, erősáramú kábel, optikai kábel építés és szerelés (A legnagyobb egybefüggő hossz 19,67 km,

— Rákosrendező állomás és Északi összekötő híd között, illetve Piliscsaba – Esztergom vonalszakaszon, távlati igényeket is kiszolgáló, új távközlési berendezések telepítése, beleértve korszerű (hangos és vizuális) utastájékoztató berendezések telepítését is,

— Tűz- és vagyonvédelmi munkák,

— Térfigyelő rendszerek kialakítása (peronokon, P+R parkolókban),

— Új, korszerű áramellátó berendezések telepítése biztber és a távközlési rendszerek számára,

— Váltófűtés távvezérlés, valamint egyes váltófűtés kialakítása,

— Konténerek szerelése és telepítése a biztberek részére,

— Épületátalakítási munkák tervezése és kivitelezése,

— Épületvillamossági munkák,

— Klimatizálási munkák,

— Régi biztberek és távközlési berendezések teljes körű elbontása,

— A szállított és telepített berendezések üzembehelyezésével és használatbavételi eljárásával kapcsolatos munkák.

További részletek:

— Piliscsaba (kiz.) – Esztergom (bez.) között új, D55 típusú s biztber tervezése, engedélyeztetése, kivitelezése,

— Angyalföld állomáson új elektronikus biztber (Óbudáról távvezérelhető) tervezése, engedélyeztetése, kivitelezése,

— Rákosrendező – Óbuda (kiz.) és Piliscsaba – Esztergom vasútvonalon a távközlési munkák és az utastájékoztató berendezések tervezése, engedélyeztetése kivitelezése.

Villamos állítású váltót vezérlő biztber telepítése:

Angyalföld állomáson: távvezérelt elektronikus biztber létesítése (27+6 [kisiklasztó saru] központi állítású váltó).

Leányvár állomáson: távvezérelt D55 típusú, jelfogófüggéses biztber létesítése (2 központi állítású váltó).

Dorog állomáson: távvezérelt D55, jelfogófüggéses típusú biztber létesítése (22+1 [kisiklasztó saru] központi állítású váltó).

Esztergom-Kertváros állomáson: távvezérelt D55, jelfogófüggéses típusú biztber létesítése (5 központi állítású váltó).

Esztergom állomáson: távvezérelt D55, jelfogófüggéses típusú biztber létesítése (11 központi állítású váltó).

A projekt három szakaszból áll.

Rákosrendező – Újpest hozzávetőlegesen 5 km.

Piliscsaba – Esztergom hozzávetőlegesen 21 km.

Esztergom-Kertváros – Tokod hozzávetőlegesen 5 km.

Összesen ~ 31 km.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: A felhívás III.1.3) M.2.2. pontja szerinti szakember szakmai tapasztalata az előírt 36 hónap minimális időn felül (max. összesen 60 hó, egész hónapok) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: A felhívás III.1.3) M.2.3. pontja szerinti szakember szakmai tapasztalata az előírt 36 hónap minimális időn felül (max. összesen 60 hó, egész hónapok) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: A felhívás III.1.3) M.2.4. pontja szerinti szakember szakmai tapasztalata az előírt 36 hónap minimális időn felül (max. összesen 60 hó, egész hónapok) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 30
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: A szerződés részben (85,000000 %) európai uniós támogatásból (IKOP) és hazai működési költés forrásból (15,000000 %) kerül finanszírozásra. IKOP 3.2.0 15 2016 00005, IKOP 3.1.0 15 2016 00006.
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 184-329353
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Vállalkozási szerződés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
28/04/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: R-Kord Kft.
Postai cím: Fő u. 221.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU211 Fejér
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 6 951 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 7 651 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

1. Az ajánlattevők nevét, címét és adószáma:

1.1. A nyertes ajánlattevő neve, címe és adószáma: R-Kord Kft. (székhelye:8086 Felcsút, Fő u. 221.), 11454599-2-07.

1.2. Az érvénytelen ajánlatot benyújtó ajánlattevő neve, címe és adószáma: TBÉSZ Zrt. (székhelye: 1142 Budapest, Tatai u. 3.), 23580008-2-42.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828592
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-ában foglaltak szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828592
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
17/05/2017