Supplies - 188613-2020

23/04/2020    S80

Romania-Bucharest: Toner for laser printers/fax machines

2020/S 080-188613

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2020/S 064-152453)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Direcția Asigurare Logistică Integrată
National registration number: 4267060
Postal address: Str. Eforie nr. 3
Town: Bucureşti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 050035
Country: Romania
Contact person: Ion Constantin Horațiu
E-mail: cristina.medrut@mai.gov.ro
Telephone: +40 213037080
Fax: +40 213156468
Internet address(es):
Main address: www.mai.gov.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Acord-cadru furnizare consumabile pentru multifuncționalele/imprimantele/faxurile din cadrul DALI

Reference number: 4267060_2020_PAAPD1126701
II.1.2)Main CPV code
30125110 Toner for laser printers/fax machines
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Acord-cadru furnizare consumabile pentru multifunctionalele/imprimantele/faxurile din cadrul DALI.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 336 134,45 RON fără TVA.

Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 18 zile.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare, o singura data, in a 11-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor pentru clarificarile solicitate in termenul precizat la sectiunea I.3) „Comunicare” din fisa de date

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
21/04/2020
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2020/S 064-152453

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2)
Place of text to be modified: Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Instead of:
Date: 27/04/2020
Read:
Date: 04/05/2020
Section number: IV.2.7)
Place of text to be modified: Condiții de deschidere a ofertelor
Instead of:
Date: 27/04/2020
Read:
Date: 04/05/2020
Section number: IV.2.6)
Place of text to be modified: Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Instead of:
Date: 27/07/2020
Read:
Date: 03/08/2020
VII.2)Other additional information: