Szolgáltatások - 188837-2019

23/04/2019    S79    Ügynökségek - Szolgáltatások - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 

Németország-Frankfurt am Main: Közvetítői szolgáltatások toborzással kapcsolatos hirdetéshez

2019/S 079-188837

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Legal Basis:

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság
WesthafenTower, Westhafenplatz 1
Frankfurt am Main
60327
Németország
Kapcsolattartó személy: Finance and Procurement Unit
E-mail: procurement@eiopa.europa.eu
NUTS-kód: DE712

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: https://www.eiopa.europa.eu/

I.1)Név és címek
Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége
Trg Republike, 3
Ljubljana
1000
Szlovénia
E-mail: procurement@acer.europa.eu
NUTS-kód: SI041

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: https://www.acer.europa.eu/

I.1)Név és címek
Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testülete
Z.A.Meierovica Bulv. 14, 2nd floor
Riga
LV-1050
Lettország
E-mail: procurement@berec.europa.eu
NUTS-kód: LV006

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: https://www.berec.europa.eu/

I.1)Név és címek
Európai Védelmi Ügynökség
Rue des Drapiers 17-23
Brussels
Belgium
E-mail: procurement@eda.europa.eu
NUTS-kód: BE1

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: https://www.eda.europa.eu/

I.1)Név és címek
A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete
Gedimino pr 16
Vilnius
01103
Litvánia
Kapcsolattartó személy: General Procurement Team
E-mail: procurement@eige.europa.eu
NUTS-kód: LT011

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: https://www.eige.europa.eu/

I.1)Név és címek
Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség
Praca Europa 4
Lisbon
1249-206
Portugália
E-mail: procurement@emsa.europa.eu
NUTS-kód: DE712

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: https://www.emsa.europa.eu/

I.1)Név és címek
Európai Értékpapír-piaci Hatóság
103 rue de Grenelle
Paris
75007
Franciaország
E-mail: procurement@esma.europa.eu
NUTS-kód: FR101

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: https://www.esma.europa.eu/

I.1)Név és címek
Fusion for Energy
Carrer Josep Pla 2, Torre B3
Barcelona
08019
Spanyolország
E-mail: info@f4e.europa.eu
NUTS-kód: ES51

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: https://www.fusionforenergy.europa.eu/

I.1)Név és címek
Egységes Szanálási Testület
Treurenberg 22
Brussels
1049
Belgium
E-mail: SRB-PROCUREMENT@srb.europa.eu
NUTS-kód: BE10

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: https://www.srb.europa.eu/

I.1)Név és címek
Európai Gyógyszerügynökség
Domenico Scarlattilaan 6
Amsterdam
1083 HS
Hollandia
E-mail: A-FI-PCS@ema.europa.eu
NUTS-kód: NL329

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: https://www.eiopa.europa.eu/

I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében – az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:

Az európai uniós jog

I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4780
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Közvetítői szolgáltatások toborzással kapcsolatos hirdetéshez

Hivatkozási szám: EIOPA-OP-042-2018
II.1.2)Fő CPV-kód
79341000
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Közvetítői szolgáltatások az ajánlatkérők és az olyan weboldalak/médiumok között, ahol az ajánlatkérők meg kívánják hirdetni a betöltendő pozíciókat.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1 061 000.00 EUR
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: DE712
A teljesítés fő helyszíne:

Lásd még a fenti internetcímet.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Lásd az I.3) szakaszban megadott internetcímet.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1 061 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

Lásd az I.3) szakaszban megadott internetcímet.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Az EU igazgatási tevékenységei.

II.2.14)További információk

Lásd az I.3) szakaszban megadott internetcímet.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Lásd az I.3) szakaszban megadott internetcímet.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.5)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Lásd az I.3) szakaszban megadott internetcímet.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
IV.1.4)A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 28/05/2019
Helyi idő: 12:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Bolgár, Cseh, Dán, Német, Görög, Angol, Spanyol, Észt, Finn, Francia, Ír, Horvát, Magyar, Olasz, Litván, Lett, Máltai, Holland, Lengyel, Portugál, Román, Szlovák, Szlovén, Svéd
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 6 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 28/05/2019
Helyi idő: 14:00
Hely:

Lásd az I.3) szakaszban megadott internetcímet.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
VI.3)További információk:

A közbeszerzési dokumentáció (a pályázati dokumentációval együtt) és a kiegészítő dokumentumok (beleértve a kérdéseket és válaszokat is) a következő weboldalon lesznek elérhetők: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4780

Kérjük az érdekelt feleket, hogy regisztráljanak a honlapon. Ez esetben az online közbeszerzési rendszeren keresztül értesítést kapnak a jelen ajánlati felhívással kapcsolatos aktualizált információkról. Kérjük az oldalon nem regisztrált feleket, hogy rendszeresen keressék fel az oldalt. Az EIOPA nem felelős azért, ha a pályázók nem értesülnek a pályázati felhívásra vonatkozóan az említett weboldalon közzétett további információkról. A weboldalt rendszeresen frissítik; az ajánlattevők felelősek azért, hogy a frissítéseket és módosításokat a pályázati időszak során figyelemmel kísérjék.

A szerződéses feltételekkel, a szerződés megújításával, a részvételi feltételekkel, az előírt minimális felkészültségi szinttel, a becsült szerződéses összértékkel stb. kapcsolatos további információ a fent említett weboldalon rendelkezésre álló pályázati dokumentációban található. Papíralapú példány kibocsátására nem kerül sor.

Az induló szerződés megkötését követő 3 év során az ajánlatkérő ajánlati felhívás előzetes közzététele nélküli tárgyalásos eljárást indíthat olyan új szolgáltatásokra vonatkozóan, amelyek azokhoz hasonló szolgáltatások megismétlését jelentik, amelyekkel az ajánlatkérő a jelen szerződés nyertesét vagy nyerteseit megbízta.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Törvényszék
Rue du Fort Niedergrünewald
Luxemburg
L-2925
Luxemburg
Telefon: +352 43031
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Fax: +352 43032100

Internetcím: http://curia.europa.eu

VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Lásd az I.3) szakaszban megadott internetcímet.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
16/04/2019