Supplies - 18911-2022

14/01/2022    S10

Belgium-Ghent: Firefighting equipment

2022/S 010-018911

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Hulpverleningszone Centrum
National registration number: 0500.927.497_518607
Postal address: Roggestraat 70
Town: Gent
NUTS code: BE234 Arr. Gent
Postal code: 9000
Country: Belgium
Contact person: Paul Stevens
E-mail: paul.stevens@brandweerzonecentrum.be
Telephone: +32 92688843
Internet address(es):
Main address: www.brandweerzonecentrum.be
Address of the buyer profile: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=433735
I.2)Information about joint procurement
The contract is awarded by a central purchasing body
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Public order and safety

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Aankoop en leveren van een blusrobot en toebehoren en daaraan gekoppeld een raamcontract voor het onderhoud

Reference number: Brandweerzone Centrum-900-2021-56-02-F03_1
II.1.2)Main CPV code
35111000 Firefighting equipment
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

De uit te voeren levering betreft: het voorzien van een nieuw raamcontract voor het leveren van een blusrobot en toebehoren en daaraan gekoppeld een raamcontract voor het onderhoud, voor een duur van 4 jaar.

Deze opdracht omvat één perceel.

Het is de bedoeling van de Hulpverleningszone Centrum om met één leverancier een raamovereenkomst te sluiten voor het aankopen en leveren van een blusrobot (vermoedelijke hoeveelheid 2) en toebehoren en daaraan gekoppeld een raamcontract voor het onderhoud, aan Hulpverleningszone Centrum gedurende een periode van 4 jaar.

Alle voorwaarden waaronder de raamcontractant de opdrachten zal uitvoeren, zoals leveringstermijnen, wijze van oplevering, boetes, betaling en dergelijke, zijn vastgelegd in de raamovereenkomst.

Na het sluiten van een raamovereenkomst kunnen nadere opdrachten geplaatst worden onder de toepassing van de voorwaarden die zijn vastgelegd in de raamovereenkomst.

Hulpverleningszone Centrum treedt op als aankoopcentrale in de zin van de Wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten.

Hulpverleningszone Centrum treedt op als aankoopcentrale voor volgende entiteiten, die potentiële afnemers zijn van onderhavige opdracht van leveringen:

• Hulpverleningszone Antwerpen – vermoedelijke hoeveelheid: 1

• Hulpverleningszone Brussel – vermoedelijke hoeveelheid: 1

• Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen – vermoedelijke hoeveelheid: 1

• Hulpverleningszone Zuid- West Limburg – vermoedelijke hoeveelheid: 1

In voorkomend geval, worden de bestellingen rechtstreeks door deze afnemer bij de leveranciers geplaatst.

Deze bestellingen zijn enkel mogelijk mits een voorafgaandelijke schriftelijke of elektronische goedkeuring van Hulpverleningszone Centrum.

Daarnaast moet de leverancier de leidende ambtenaar van Hulpverleningszone Centrum schriftelijk of elektronisch op de hoogte brengen van alle bestellingen op dit contract door andere afnemers / besturen en bezorgt deze hem een kopie van alle besteldocumenten.

Eens de andere afnemer een bestelling heeft geplaatst, dan staat ook deze afnemer zelf in voor leiding en het toezicht op de opdracht en de algemene opvolging van de bestelling en verdere toepassing van het bestek en de algemene uitvoeringsregels.

Ook de (op)levering en facturatie verloopt rechtstreeks naar de andere afnemer. De nodige gegevens zullen ten gepasten tijde aan de leverancier worden overgemaakt.

Hulpverleningszone Centrum is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud en afhandeling van de bestellingen van de andere afnemers.

De leverancier engageert zich eveneens om de andere deelnemers van de opdracht van de voorwaarden en de bepalingen van deze opdracht te laten genieten.

De opdracht wordt verder omschreven onder punt IV Technische Bepalingen.

Het sluiten van een overeenkomst op basis van onderhavig bestek geeft de leverancier geen exclusiviteitsrecht. Hulpverleningszone Centrum of de potentiële afnemers kunnen gedurende de geldigheidsduur van de contractprestaties, identiek of analoog aan deze beschreven in onderhavig bestek, laten uitvoeren door andere leveranciers. De leverancier kan uit dien hoofde geen aanspraak maken op enigerlei vergoeding.

De opdracht wordt verder omschreven onder punt IV Technische Bepalingen.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 125 317.50 EUR
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
35111000 Firefighting equipment
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BE234 Arr. Gent
Main site or place of performance:

Hulpverleningszone Centrum Roggestraat 70

9000 GENT

II.2.4)Description of the procurement:

De uit te voeren levering betreft: het voorzien van een nieuw raamcontract voor het leveren van een blusrobot en toebehoren en daaraan gekoppeld een raamcontract voor het onderhoud, voor een duur van 4 jaar.

Deze opdracht omvat één perceel.

Het is de bedoeling van de Hulpverleningszone Centrum om met één leverancier een raamovereenkomst te sluiten voor het aankopen en leveren van een blusrobot (vermoedelijke hoeveelheid 2) en toebehoren en daaraan gekoppeld een raamcontract voor het onderhoud, aan Hulpverleningszone Centrum gedurende een periode van 4 jaar.

Alle voorwaarden waaronder de raamcontractant de opdrachten zal uitvoeren, zoals leveringstermijnen, wijze van oplevering, boetes, betaling en dergelijke, zijn vastgelegd in de raamovereenkomst.

Na het sluiten van een raamovereenkomst kunnen nadere opdrachten geplaatst worden onder de toepassing van de voorwaarden die zijn vastgelegd in de raamovereenkomst.

Hulpverleningszone Centrum treedt op als aankoopcentrale in de zin van de Wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten.

Hulpverleningszone Centrum treedt op als aankoopcentrale voor volgende entiteiten, die potentiële afnemers zijn van onderhavige opdracht van leveringen:

• Hulpverleningszone Antwerpen – vermoedelijke hoeveelheid: 1

• Hulpverleningszone Brussel – vermoedelijke hoeveelheid: 1

• Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen – vermoedelijke hoeveelheid: 1

• Hulpverleningszone Zuid- West Limburg – vermoedelijke hoeveelheid: 1

In voorkomend geval, worden de bestellingen rechtstreeks door deze afnemer bij de leveranciers geplaatst.

Deze bestellingen zijn enkel mogelijk mits een voorafgaandelijke schriftelijke of elektronische goedkeuring van Hulpverleningszone Centrum.

Daarnaast moet de leverancier de leidende ambtenaar van Hulpverleningszone Centrum schriftelijk of elektronisch op de hoogte brengen van alle bestellingen op dit contract door andere afnemers / besturen en bezorgt deze hem een kopie van alle besteldocumenten.

Eens de andere afnemer een bestelling heeft geplaatst, dan staat ook deze afnemer zelf in voor leiding en het toezicht op de opdracht en de algemene opvolging van de bestelling en verdere toepassing van het bestek en de algemene uitvoeringsregels.

Ook de (op)levering en facturatie verloopt rechtstreeks naar de andere afnemer. De nodige gegevens zullen ten gepasten tijde aan de leverancier worden overgemaakt.

Hulpverleningszone Centrum is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud en afhandeling van de bestellingen van de andere afnemers.

De leverancier engageert zich eveneens om de andere deelnemers van de opdracht van de voorwaarden en de bepalingen van deze opdracht te laten genieten.

De opdracht wordt verder omschreven onder punt IV Technische Bepalingen.

Het sluiten van een overeenkomst op basis van onderhavig bestek geeft de leverancier geen exclusiviteitsrecht. Hulpverleningszone Centrum of de potentiële afnemers kunnen gedurende de geldigheidsduur van de contractprestaties, identiek of analoog aan deze beschreven in onderhavig bestek, laten uitvoeren door andere leveranciers. De leverancier kan uit dien hoofde geen aanspraak maken op enigerlei vergoeding.

De opdracht wordt verder omschreven onder punt IV Technische Bepalingen.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Vereiste opties:

1. Zoom camera VIS op statief

2. Camera IR op statief

3. Blusmonitor

4. Transportcapaciteit material

5. Sensoren

Vrijblijvende opties

1. Sleepmogelijkheden

2. Uit het zicht rijden

3. Trasportcapaciteit brancards

4. Autonome navigatie

5. Volgmodus

6. Blusarm met blusnaald

7. Grjiparm

8. Grootdebiet ventilator

Voor de beschrijving zie bijlage – technische bepalingen robot.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 184-478304
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 900-2021-056-IP-02
Lot No: 1
Title:

BLUSROBOT

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
23/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: garage dias en zonen
National registration number: 0466.070.449
Postal address: Bettestraat 6
Town: Stekene
NUTS code: BE236 Arr. Sint-Niklaas
Postal code: 9190
Country: Belgium
E-mail: renaat.de.smet@dias-firetrucks.be
Telephone: +03 7797090
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 180 000.00 EUR
Total value of the contract/lot: 125 317.50 EUR
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Raad van State
Postal address: Wetenschapsstraat 33
Town: Brussel
Postal code: 1040
Country: Belgium
E-mail: info@raadvanstate.be
Telephone: +32 22349611
Internet address: www.raadvanstate.be
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Raad van State
Postal address: Wetenschapsstraat 33
Town: Brussel
Postal code: 1040
Country: Belgium
E-mail: info@raadvanstate.be
Telephone: +32 22349611
Internet address: www.raadvanstate.be
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Raad van State
Postal address: Wetenschapsstraat 33
Town: Brussel
Postal code: 1040
Country: Belgium
E-mail: info@raadvanstate.be
Telephone: +32 22349611
Internet address: www.raadvanstate.be
VI.5)Date of dispatch of this notice:
11/01/2022