Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Árubeszerzések - 19040-2020

15/01/2020    S10

Magyarország-Budapest: Cölöpverők

2020/S 010-019040

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_35246750
Postai cím: Lehel utca 35–37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fodor Péter dandártábornok, főigazgató
E-mail: beszerzes@hm.gov.hu
Telefon: +36 14338015
Fax: +36 14338007
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://honvedelmibeszerzes.kormany.hu
A felhasználói oldal címe: http://honvedelmibeszerzes.kormany.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
I.5)Fő tevékenység
Honvédelem

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Műszaki gépek beszerzése

Hivatkozási szám: EKR000309282019
II.1.2)Fő CPV-kód
43311000 Cölöpverők
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Adásvételi szerződés „Műszaki gépek beszerzése” tárgyban.

1. részajánlati kör: Aszfaltterítő gép

2. részajánlati kör: Önjáró cölöpöző

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 91 330 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Aszfaltterítő gép

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
43312000 Útburkoló gépek
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
A teljesítés fő helyszíne:

Eszközök esetében: MH Anyagellátó Raktárbázis, 1163 Budapest, Újszász utca 37-39.

Felkészítés esetében: MH 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred, 6600 Szentes, Csongrádi út 108.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Beszerzés mennyisége: 1 db

Az aszfaltterítő gép (finiser) műszaki technikai paraméterei feleljenek meg az alábbi követelményeknek:

Az alapgép méretei:

Szállítási magassága max. 3100 mm,

Hosszúsága max. 5100 mm,

Szállítási szélessége max. 2000 mm,

A gép üzemi tömege (asztallal) max. 11 t,

Motor:

Min. 33 kW teljesítményű, vízhűtéses, dízel üzemű legyen,

Min. EURO STAGE IIIB/TIER 4 Interim előírásoknak megfelelő emissziós és zajkibocsátási értékekkel rendelkezzen,

A motornak megbízhatóan indulnia kell -25 0C és +40 0C környezeti hőmérsékletek között és szükséghelyzetben a hűtőrendszer vízzel is feltölthető legyen,

Automatikus motor előmelegítéssel rendelkezzen,

Gondozásmentes akkumulátorral legyen ellátva,

Motorháztető teljesen kinyitható legyen,

Száraz légszűrő eltömődés jelzővel rendelkezzen,

Üzemanyagszűrő beépített vízleválasztóval kerüljön kiépítésre,

Az üzemanyagtartály záró sapkája, vagy az üzemanyag betöltőnyílás zárfedele biztonsági zárszerkezettel ellátott legyen,

Indítás: elektromos motorral történjen,

Felkészítés: Az Eladó vállalja gépenként 2 fő gépkezelő elméleti és gyakorlati felkészítését (3 nap, össz. 18 óra időtartamban) a aszfaltterítő gép kezelésére, karbantartására és csapatszinten végrehajtandó javítására. Az Eladó vállalja, hogy a kezelő állományból legalább 2 főt olyan felkészítésben és felhatalmazásban részesít, mely alapján képesek a továbbiakban az MH igényeinek megfelelően a gépkezelők kiképzésére.

A részletes műszaki követelményeket a kiegészítő közbeszerzési dokumentum (továbbiakban: KKD) tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Többlet jótállás / Súlyszám: 2
Ár - Súlyszám: 8
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

AK a II.2.7.) pontot az alábbiakkal egészíti ki: Az eszközök átadásának határideje: szerződéskötéstől számított 6 hónap, a felkésztés megtartásának határideje az eszközök átadásától számított 2 hónap.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Önjáró cölöpöző

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
43311000 Cölöpverők
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
A teljesítés fő helyszíne:

Eszközök esetében: MH Anyagellátó Raktárbázis, 1163 Budapest, Újszász utca 37–39.

Felkészítés esetében: MH 37.II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred, 6600 Szentes, Csongrádi út 108.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Beszerzés mennyisége: 2 db

Műszaki, technikai követelmények:

Az önjáró precíziós cölöpverő gép az alábbi készletezéssel kerüljön leszállításra:

Alapgép a munkaszervvel,

Szükséges védőeszközök,

Szerszám készlet,

Tartalék alkatrész készlet,

Előírt okmányok.

Az önjáró precíziós cölöpverő gép műszaki technikai paraméterei feleljenek meg az alábbi követelményeknek:

Motor teljesítmény min. 20 kW,

Motor típusa négyütemű diesel,

Üzemanyagtartály min. 60 l,

Futómű típusa lánctalpas,

Elektromos rendszer 12 V,

Tömege (kalapáccsal együtt) max. 4 500 kg,

Kalapács súlya: min. 130 kg,

Kalapács ütőereje: min. 850 joule,

Gép hossza szállítási helyzetben: max. 5000 mm,

Gép szélessége szállítási helyzetben: max. 2300 mm,

Gép magassága szállítási helyzetben: max. 2300 mm,

Az önjáró precíziós cölöpverő gép legyen alkalmas közepesen kötött talajba a C145/70/35 típusú 4,0 méteres acél oszlopok előfúrás nélküli leverésére.

A cölöpverő torony hidraulikus mozgatású legyen, menet irány szerint előre min. 10 fokkal, oldal irányba (jobbra-balra) min. 15-15 fokkal állítható, valamint a szállíthatóság elősegítése érdekében lehajtható legyen.

A cölöpverő percenkénti ütésszáma minimum 530 legyen.

Felkészítés: Az Eladó vállalja gépenként 2 fő gépkezelő elméleti és gyakorlati felkészítését (3 nap, össz. 18 óra időtartamban) az önjáró cölöpöző gép kezelésére, karbantartására és csapatszinten végrehajtandó javítására. Az Eladó vállalja, hogy a kezelő állományból legalább 2 főt olyan felkészítésben és felhatalmazásban részesít, mely alapján képesek a továbbiakban az MH igényeinek megfelelően a gépkezelők kiképzésére.

A részletes műszaki követelményeket a KD tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Többlet jótállás / Súlyszám: 2
Ár - Súlyszám: 8
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

AK a II.2.7) pontot az alábbiakkal egészíti ki: Az eszközök átadásának határideje: szerződéskötéstől számított 6 hónap, a felkésztés megtartásának határideje az eszközök átadásától számított 2 hónap.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 098-236919
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

Aszfaltterítő gép

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
20/12/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Profi-Bagger Építőipari Gépkereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_44970383
Postai cím: Tormásrét utca 6.
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 2051
Ország: Magyarország
E-mail: ekr@profi-bagger.hu
Telefon: +36 205726092
Fax: +36 23530893
Internetcím: http://www.profi-bagger.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 40 930 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 2
Elnevezés:

Önjáró cölöpöző

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
20/12/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 1
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Verbis Kereskedő és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_29967780
Postai cím: Mélyfúró utca 2/E.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1151
Ország: Magyarország
E-mail: s.veres@verbis.hu
Telefon: +36 309846156
Fax: +36 13066133
Internetcím: http://www.verbis.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 50 400 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevők az 1. rész vonatkozásábna:

Ajánlattevő neve: Profi-Bagger Építőipari Gépkereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 2051 Biatorbágy, Tormásrét utca 6.

Adószáma: 10811399213

Ajánlattevő neve: Unikomtech Gép Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Székhelye: 1143 Budapest, Stefánia út 19.

Adószám: 23028557242

Ajánlattevő neve: Ascendum Építőgépek Hungária Kereskedelmi Kft.

Székhelye: 1141 Budapest, Nótárius utca 13–15.

Adószáma: 10013735242

Ajánlattevők a 2. rész vonatkozásában:

Ajánlattevő neve: Verbis Kereskedő és Szolgáltató Kft.

Székhelye: 1151 Budapest, Mélyfúró utca 2/E.

Adószáma: 11057123242

Ajánlattevő neve: Hunduna Sro

Székhelye: 94301 Sturovo, Druzstevny Rad 958/10

Adószáma: SK2022761092

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
13/01/2020