Supplies - 190519-2018

02/05/2018    S84

Poland-Katowice: Parts of conveyors

2018/S 084-190519

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2018/S 075-167887)

Legal Basis:

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Polska Grupa Górnicza S.A.
Postal address: ul. Powstańców 30
Town: Katowice
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 40-039
Country: Poland
Contact person: Ewa Godziek
E-mail: e.godziek@pgg.pl
Telephone: +48 327572901
Fax: +48 327572304
Internet address(es):
Main address: http://www.pgg.pl
Address of the buyer profile: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa zgrzebeł do przenośników zgrzebłowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2018 roku w ramach składów konsygnacyjnych (nr grupy asortymentowej 292-2)

Reference number: 701701245/01
II.1.2)Main CPV code
42419800 Parts of conveyors
II.1.3)Type of contract
Supplies

Section VI: Complementary information

VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2018/S 075-167887

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: II.2.1
Lot No: 28
Place of text to be modified: Nazwa
Instead of:

ZGRZEBŁO KOMPLETNE ODLEWANE / NA ŁAŃCUCH 2XQ30X108-350 / H-110 / L-1026 / DO PRZENOŚNIKA ZGRZEBŁOWEGO GROT-1100 E260

Read:

Zgrzebło kompletne odlewane lub kute na łańcuch 2xQ30x108-350/H-110 /L-1026 do przenośnika zgrzebłowego Grot- 1100 E 260

Section number: II.2.4
Lot No: 28
Place of text to be modified: Opis zamówienia
Instead of:

ZGRZEBŁO KOMPLETNE ODLEWANE / NA ŁAŃCUCH 2XQ30X108-350 / H-110 / L-1026 / DO PRZENOŚNIKA ZGRZEBŁOWEGO GROT-1100 E260. .Szacunkowa ilość 100 kompletów.. Szczegółowe wymagania określono w załączniku nr 1 do SIWZ.

Read:

Zgrzebło kompletne odlewane lub kute na łańcuch 2xQ30x108-350/H-110 /L-1026 do przenośnika zgrzebłowego Grot- 1100 E 260. Szacunkowa ilość 100 kompletów. Szczegółowe wymagania określono w załączniku nr 1 do SIWZ.

Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Instead of:
Date: 07/05/2018
Local time: 08:45
Read:
Date: 14/05/2018
Local time: 08:45
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Warunki otwarcia ofert
Instead of:
Date: 07/05/2018
Local time: 09:00
Read:
Date: 14/05/2018
Local time: 09:00
VII.2)Other additional information: