Services - 19061-2016

Display compact view

20/01/2016    S13

Czech Republic-Prague: Architectural, engineering and surveying services

2016/S 013-019061

Contract award notice

Services

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1)Name, addresses and contact point(s)

Official name: Česká republika – Státní pozemkový úřad
National registration number: 01312774
Postal address: Husinecká 1024/11a
Town: Praha
Postal code: 130 00
Country: Czechia
Contact person: Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary
For the attention of: Ivana Stratilová
E-mail: i.stratilova@spucr.cz
Telephone: +420 355311671
Fax: +420 729922139

Internet address(es):

General address of the contracting authority: http://spucr.cz

Address of the buyer profile: https://zakazky.spucr.cz

Electronic access to information: https://zakazky.spucr.cz/vz00004979

I.2)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local sub-divisions
I.3)Main activity
Other: zemědělství
I.4)Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1)Description
II.1.1)Title attributed to the contract
KoPÚ v k.ú. Štítary u Krásné, k.ú. Vlkovice u M. L, k.ú. Martinov u M. L. a k.ú. Prameny.
II.1.2)Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Services
Service category No 12: Architectural services; engineering services and integrated engineering services; urban planning and landscape engineering services; related scientific and technical consulting services; technical testing and analysis services
Main site or location of works, place of delivery or of performance: K.ú. Štítary u Krásné, Vlkovice u Mariánských Lázní, Martinov u Mariánských Lázní a Prameny.

NUTS code CZ041 Karlovarský kraj

II.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
II.1.4)Short description of the contract or purchase(s)
Předmět plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhů komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Štítary u Krásné (část 1), Vlkovice u Mariánských Lázní (část 2), Martinov u Mariánských Lázní (část 3) a Prameny (část 4), včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., v platném znění, vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytýčení hranic nových pozemků dle požadavků vlastníků. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí.
II.1.5)Common procurement vocabulary (CPV)

71250000 Architectural, engineering and surveying services

II.1.6)Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes
II.2)Total final value of contract(s)
II.2.1)Total final value of contract(s)
Value: 7 280 418 CZK
Excluding VAT

Section IV: Procedure

IV.1)Type of procedure
IV.1.1)Type of procedure
Open
IV.2)Award criteria
IV.2.1)Award criteria
Lowest price
IV.2.2)Information about electronic auction
An electronic auction has been used: no
IV.3)Administrative information
IV.3.1)File reference number attributed by the contracting authority
2VZ20096/2014 - 529101
IV.3.2)Previous publication(s) concerning the same contract

Prior information notice

Notice number in the OJEU: 2014/S 243-428123 of 11.12.2014

Contract notice

Notice number in the OJEU: 2015/S 183-332557 of 22.9.2015

Section V: Award of contract

Lot No: 1 - Lot title: KoPÚ v k.ú. Štítary u Krásné, Obec Krásná
V.1)Date of contract award decision:
6.1.2016
V.2)Information about offers
Number of offers received: 3
V.3)Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken

Official name: Georeal spol. s r.o.
Postal address: Hálkova 1059/12
Town: Plzeň
Postal code: 301 00
Country: Czechia
E-mail: georeal@georeal.cz
Telephone: +420 377237343

V.4)Information on value of contract
Initial estimated total value of the contract:
Value: 1 210 755 CZK
Excluding VAT
Total final value of the contract:
Value: 1 209 500 CZK
Excluding VAT
V.5)Information about subcontracting
The contract is likely to be sub-contracted: no
Lot No: 2 - Lot title: KoPÚ v k.ú. Vlkovice u Mariánských Lázní, Obec Vlkovice
V.1)Date of contract award decision:
6.1.2016
V.2)Information about offers
Number of offers received: 4
V.3)Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken

Official name: Ing. Václav Kellner
Postal address: Kolová 149
Town: Kolová
Postal code: 360 17
Country: Czechia
E-mail: kellner@kellner.cz
Telephone: +420 353505043

V.4)Information on value of contract
Initial estimated total value of the contract:
Value: 1 297 140 CZK
Excluding VAT
Total final value of the contract:
Value: 991 300 CZK
Excluding VAT
V.5)Information about subcontracting
The contract is likely to be sub-contracted: no
Lot No: 3 - Lot title: KoPÚ v k.ú. Martinov u Mariánských Lázní, Obec Vlkovice
V.1)Date of contract award decision:
6.1.2016
V.2)Information about offers
Number of offers received: 5
V.3)Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken

Official name: Ing. Václav Kellner
Postal address: Kolová 149
Town: Kolová
Postal code: 360 01
Country: Czechia
E-mail: kellner@kellner.cz
Telephone: +420 353505043

V.4)Information on value of contract
Initial estimated total value of the contract:
Value: 1 131 275 CZK
Excluding VAT
Total final value of the contract:
Value: 1 058 150 CZK
Excluding VAT
V.5)Information about subcontracting
The contract is likely to be sub-contracted: no
Lot No: 4 - Lot title: KoPÚ v k.ú. Prameny, Obec Prameny
V.1)Date of contract award decision:
6.1.2016
V.2)Information about offers
Number of offers received: 4
V.3)Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken

Official name: GEO Hrubý spol. s r.o.
Postal address: Doudlevecká 26/730
Town: Plzeň
Postal code: 301 00
Country: Czechia
E-mail: geo@geo.cz
Telephone: +420 377237577

V.4)Information on value of contract
Initial estimated total value of the contract:
Value: 2 456 450 CZK
Excluding VAT
Total final value of the contract:
Value: 2 366 400 CZK
Excluding VAT
V.5)Information about subcontracting
The contract is likely to be sub-contracted: yes
Value or proportion of the contract likely to be sub-contracted to third parties:
Value excluding VAT 141 984 CZK
Short description of the value/proportion of the contract to be sub-contracted: 2 % – HIP, Ing. Petr Hulinský. Předmětem smlouvy je že, dodavatel bude pro objednatele zpracovávat projekty dopravních staveb v rámci zakázky KoPÚ.
2 % – Ing. Jaroslav Faiferlík. Předmětem smlouvy je že, dodavatel bude pro objednatele zpracovávat projekty vodohospodářských staveb v rámci zakázky KoPÚ.
2 % – Geo Vision, s.r.o. Předmětem smlouvy je že, dodavatel bude pro objednatele zpracovávat projekty územních systémů ekologické stability v rámci zakázky KoPÚ.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.2)Additional information:
Otevřené zadávací řízení na služby, dělené na části dle § 21 odst. 1 písm. a) a § 98 zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění.
VI.3)Procedures for appeal
VI.3.1)Body responsible for appeal procedures

Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@compet.cz
Telephone: +420 542167811
Fax: +420 542167115
Internet address: http://www.compet.cz

VI.3.2)Lodging of appeals
Precise information on deadline(s) for lodging appeals: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se dodavatel dozvěděl o úkonu zadavatele, který napadá. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 10 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i zadavateli do 10 dnů od doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud zadavatel o námitkách nerozhodl.
VI.3.3)Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@compet.cz
Telephone: +420 542167811
Fax: +420 542167115
Internet address: http://www.compet.cz

VI.4)Date of dispatch of this notice:
15.1.2016