Szolgáltatások - 191127-2019

24/04/2019    S80

Hollandia-Hága: Vendéglátóipari-, konferencia- és kapcsolódó szolgáltatások

2019/S 080-191127

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2018/1046/EU, Euratom rendelete

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Europol
Postai cím: Eisenhowerlaan 73
Város: The Hague
NUTS-kód: NL332 Agglomeratie ’s-Gravenhage
Postai irányítószám: 2517 KK
Ország: Hollandia
E-mail: procurement@europol.europa.eu
Telefon: +31 703531594
Fax: +31 703180808
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: www.europol.europa.eu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4663
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4663
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Közrend és biztonság

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Vendéglátóipari-, konferencia- és kapcsolódó szolgáltatások

Hivatkozási szám: 1904/C58/D
II.1.2)Fő CPV-kód
79992000 Recepciós szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A közbeszerzési eljárás tárgya vendéglátóipari-, konferencia- és kapcsolódó szolgáltatások biztosítása az Europol fő telephelye számára. Egyes szolgáltatásokra az Europol fő telephelyének közvetlen közelében levő ideiglenes melléképület(ek)ben lehet szükség.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 2 310 000.00 EUR
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79510000 Telefonos üzenetrögzítő szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: NL332 Agglomeratie ’s-Gravenhage
A teljesítés fő helyszíne:

Hága, Hollandia.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A közbeszerzési eljárás tárgya vendéglátóipari-, konferencia- és kapcsolódó szolgáltatások biztosítása az Europol fő telephelye számára. Egyes szolgáltatásokra az Europol fő telephelyének közvetlen közelében levő ideiglenes melléképület(ek)ben lehet szükség.

Az Europol a következő szolgáltatásokat kívánja beszerezni:

(1) rendszeres szolgáltatások;

(2) támogatási szolgáltatások igény szerint;

(3) az Europol ajándékboltjának irányítása.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A szerződés időtartama 2 év, 2 lehetséges hosszabbítással 1-1 évre a szerződéstervezetben meghatározottak szerint.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Az (eredeti) szerződés megkötését követő 3 év során az Europol ajánlati felhívás előzetes közzététele nélküli tárgyalásos eljárást indíthat az Európai Unió általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendelet I. melléklete 11.1.e) pontja alapján ugyanazon ajánlatkérő által a jelen eljárásban odaítélt szerződésben foglaltakhoz hasonló új szolgáltatások nyújtására irányulóan.

Ezt az opciót akkor alkalmazhatják, ha az Europol vendéglátóipari- és konferenciaszolgáltatások iránti igényei fokozódnak a közbeszerzési eljárás kezdete előtt végzett becsléshez képest. Az emelés értéke nem haladhatja meg a keretszerződés eredeti becsült értékének 50 %-át.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Lásd a közbeszerzési dokumentációt.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Lásd a közbeszerzési dokumentációt

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 27/05/2019
Helyi idő: 16:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Bolgár, Cseh, Dán, Német, Görög, Angol, Spanyol, Észt, Finn, Francia, Ír, Horvát, Magyar, Olasz, Litván, Lett, Máltai, Holland, Lengyel, Portugál, Román, Szlovák, Szlovén, Svéd
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 6 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 28/05/2019
Helyi idő: 14:00
Hely:

Az Europol székhelye – Eisenhowerlaan 73, 2517 KK, Hága, HOLLANDIA.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Pályázónként maximum 1 képviselő. Annak érdekében, hogy részt vehessenek a tenderbontáson, a pályázóknak biztonsági okokból a megadott határidőn belül regisztrálniuk kell (lásd az ajánlati felhívást és a pályázati dokumentációt).

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

Kb. 4 év múlva.

VI.3)További információk:
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Törvényszék
Postai cím: Rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: L-2925
Ország: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetcím: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A vesztes fél értesítésétől, illetve – ennek hiányában – az eredmény ismertté válásától számított 2 hónapon belül. Az európai ombudsmanhoz benyújtott panasz nem eredményezi sem ezen időszak felfüggesztését, sem új fellebbezési időszak megnyílását.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Europol
Postai cím: Eisenhowerlaan 73
Város: The Hague
Postai irányítószám: 251 7KK
Ország: Hollandia
E-mail: procurement@europol.europa.eu
Telefon: +31 703025000
Fax: +31 703180808
Internetcím: http://www.europol.europa.eu
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
17/04/2019