Supplies - 191172-2021

Submission deadline has been amended by:  201730-2021
19/04/2021    S75

Romania-Cluj-Napoca: Medical equipments

2021/S 075-191172

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Spitalul Clinic CF Cluj
National registration number: 4288349
Postal address: Str. Republicii nr. 18
Town: Cluj-Napoca
NUTS code: RO113 Cluj
Postal code: 400015
Country: Romania
Contact person: Cristina Teocan
E-mail: achizitii_sucf@yahoo.com
Telephone: +40 264598591
Fax: +40 264598278
Internet address(es):
Main address: WWW.E-LICITATIE.RO
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100118037
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

„Achiziția de echipamente medicale și echipamente de protecție în cadrul proiectului «Creșterea capacitații Spitalului CF Cluj-Napoca de gestionare a crizei sanitare COVID-19», lot 1-24, cod SMIS 140175”

Reference number: POIM
II.1.2)Main CPV code
33100000 Medical equipments
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

“Achizitia de echipamente medicale si echipamente de protectie propuse prin proiect “Cresterea capacitatii Spitalului C.F. Cluj Napoca de gestionare a crizei sanitare COVID 19” Lot 1-24, cod SMIS 140175”, respectiv

LOT 1 conform specificatiilor din caietul de sarcini,inclusiv anexe

LOT 2, conform specificatiilor din caietul de sarcini,inclusiv anexe

LOT 3, conform specificatiilor din caietul de sarcini,inclusiv anexe

LOT 4, conform specificatiilor din caietul de sarcini,inclusiv anexe

LOT 5, conform specificatiilor din caietul de sarcini,inclusiv anexe

LOT 6, conform specificatiilor din caietul de sarcini,inclusiv anexe

LOT 7, conform specificatiilor din caietul de sarcini,inclusiv anexe

LOT 8, conform specificatiilor din caietul de sarcini,inclusiv anexe

LOT 9, conform specificatiilor din caietul de sarcini,inclusiv anexe

LOT 10, conform specificatiilor din caietul de sarcini,inclusiv anexe

LOT 11, conform specificatiilor din caietul de sarcini,inclusiv anexe

LOT 12, conform specificatiilor din caietul de sarcini,inclusiv anexe

LOT 13, conform specificatiilor din caietul de sarcini,inclusiv anexe

LOT 14, conform specificatiilor din caietul de sarcini,inclusiv anexe

LOT 15, conform specificatiilor din caietul de sarcini,inclusiv anexe

LOT 16, conform specificatiilor din caietul de sarcini,inclusiv anexe

LOT 17, conform specificatiilor din caietul de sarcini,inclusiv anexe

LOT 18, conform specificatiilor din caietul de sarcini,inclusiv anexe

LOT 19, conform specificatiilor din caietul de sarcini,inclusiv anexe

LOT 20, conform specificatiilor din caietul de sarcini,inclusiv anexe

LOT 21, conform specificatiilor din caietul de sarcini,inclusiv anexe

LOT 22, conform specificatiilor din caietul de sarcini,inclusiv anexe

LOT 23, conform specificatiilor din caietul de sarcini,inclusiv anexe

LOT 24, conform specificatiilor din caietul de sarcini,inclusiv anexe

Facem precizarea ca Autoritatea Contractantă a depus solicitare de finantare din cadrul POIM, fapt pentru care in vederea eficientizarii procesului de contractare a echipamentelor medicale si a echipamentelor de protectie se initiaza prezenta procedura de achizitie publica sub incidenta clauzei suspensive, in sensul că încheierea contractului de achiziție publică este condiționată de alocarea creditelor bugetare cu această destinație,(prin obtinerea unei finantari POIM sau din alte surse) semnarea contractului făcându-se cu respectarea dispozițiilor referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intră sub incidența legislației privind finanțele publice.Având în vedere dispozițiile Legii 98/2016 privind achizițiile publice si H.G. nr.395/2016, cu modificările și completările ulterioare, Autoritatea Contractantă precizează că va încheia contractul cu ofertantul declarat câstigător numai în măsura în care fondurile necesare achiziției vor fi asigurate prin alocarea creditelor bugetare cu această destinație. În cazul în care, indiferent de motive, creditele bugetare nu vor fi alocate, Autoritatea Contractantă, după primirea notificării cu privire la neacordarea finanțării,din partea POIM își rezervă dreptul de a anula procedura de atribuire, în condițiile în care nu există o altă sursă de finanțare, în conformitate cu prevederile art.212 alin (1), lit.c) teza 2 din Legea 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, fiind imposibilă încheierea contractului de achiziție publică.Ofertanții din cadrul acestei proceduri înteleg că Autoritatea Contractantă nu poate fi considerată răspunzătoare pentru vreun prejudiciu în cazul anulării procedurii de atribuire, indiferent de natura acesteia și indiferent dacă Autoritatea Contractantă a fost notificată asupra existenței unui asemenea prejudiciu. Ofertanții din cadrul acestei proceduri acceptă utilizarea condițiilor speciale de mai sus, asumându-și întreaga răspundere în raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi în situația descrisă.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 30 618 491.30 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

LOT 14 conform specificatiilor din caietul de sarcini,inclusiv anexe

Lot No: 14
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
50421000 Repair and maintenance services of medical equipment
51410000 Installation services of medical equipment
79633000 Staff development services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO113 Cluj
Main site or place of performance:

Sediul unitatii medicale

II.2.4)Description of the procurement:

LOT 14 conform specificatiilor din caietul de sarcini,inclusiv anexe,respectiv:

RMN 1.5 T - EXPLORARI FUNCT deschis

Detaliile legate de cantitati, valori estimate unitare se regasesc in caietul de sarcini, parte integranta a documentatiei de atribuire.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Component tehnica / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 3 979 129.41 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 4
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Cresterea capacitatii Spitalului C.F. Cluj Napoca de gestionare a crizei sanitare COVID 19 cod SMIS 140175”

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

LOT 16 conform specificatiilor din caietul de sarcini,inclusiv anexe

Lot No: 16
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
50421000 Repair and maintenance services of medical equipment
51410000 Installation services of medical equipment
79633000 Staff development services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO113 Cluj
Main site or place of performance:

Sediul unitatii medicale

II.2.4)Description of the procurement:

LOT 16 conform specificatiilor din caietul de sarcini,inclusiv anexe,respectiv:

Microscop operator Oftalmologic - OFTA

Aparat de masurare a dioptriilor cristalinului, biometru

Aparat de facoemulsificare cu dotare pentru polul posterior - OFTA

Microscop operator ORL

Tomograf in coerenta optica cu funduscamera - ofta

Detaliile legate de cantitati, valori estimate unitare se regasesc in caietul de sarcini, parte integranta a documentatiei de atribuire.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Component tehnica / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 4 126 864.74 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 4
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Cresterea capacitatii Spitalului C.F. Cluj Napoca de gestionare a crizei sanitare COVID 19 cod SMIS 140175”

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

LOT 19 conform specificatiilor din caietul de sarcini,inclusiv anexe

Lot No: 19
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
50421000 Repair and maintenance services of medical equipment
51410000 Installation services of medical equipment
79633000 Staff development services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO113 Cluj
Main site or place of performance:

Sediul unitatii medicale

II.2.4)Description of the procurement:

LOT 19 conform specificatiilor din caietul de sarcini,inclusiv anexe,respectiv:

Statie monitorizare pacient ATI

Detaliile legate de cantitati, valori estimate unitare se regasesc in caietul de sarcini, parte integranta a documentatiei de atribuire.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Component tehnica / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 363 643.71 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 4
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Cresterea capacitatii Spitalului C.F. Cluj Napoca de gestionare a crizei sanitare COVID 19 cod SMIS 140175”

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

LOT 7 conform specificatiilor din caietul de sarcini,inclusiv anexe

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
50421000 Repair and maintenance services of medical equipment
51410000 Installation services of medical equipment
79633000 Staff development services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO113 Cluj
Main site or place of performance:

Sediul unitatii medicale

II.2.4)Description of the procurement:

LOT 7 conform specificatiilor din caietul de sarcini,inclusiv anexe,respectiv:

Lampă UV bactericidă mobiel pentru sterilizarea încăperilor - INTERNE + COMP

Nebulizator (Aparat dezinfectie aer 1 l) - INTERNE + COMP

Nebulizator (Aparat dezinfectie aer 5 l) - CHIRURGIE

Detaliile legate de cantitati, valori estimate unitare se regasesc in caietul de sarcini, parte integranta a documentatiei de atribuire.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Component tehnica / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 569 458.09 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 4
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Cresterea capacitatii Spitalului C.F. Cluj Napoca de gestionare a crizei sanitare COVID 19 cod SMIS 140175”

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

LOT 17 conform specificatiilor din caietul de sarcini,inclusiv anexe

Lot No: 17
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
50421000 Repair and maintenance services of medical equipment
51410000 Installation services of medical equipment
79633000 Staff development services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO113 Cluj
Main site or place of performance:

Sediul unitatii medicale

II.2.4)Description of the procurement:

LOT 17 conform specificatiilor din caietul de sarcini,inclusiv anexe,respectiv:

Holter EKG/TA - INTERNE + COMP

Pulsoximetru fara fir - ATI

Detaliile legate de cantitati, valori estimate unitare se regasesc in caietul de sarcini, parte integranta a documentatiei de atribuire.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Component tehnica / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 151 332.79 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 4
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Cresterea capacitatii Spitalului C.F. Cluj Napoca de gestionare a crizei sanitare COVID 19 cod SMIS 140175”

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

LOT 8 conform specificatiilor din caietul de sarcini,inclusiv anexe

Lot No: 8
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
50421000 Repair and maintenance services of medical equipment
51410000 Installation services of medical equipment
79633000 Staff development services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO113 Cluj
Main site or place of performance:

Sediul unitatii medicale

II.2.4)Description of the procurement:

LOT 8 conform specificatiilor din caietul de sarcini,inclusiv anexe,respectiv:

Lift pentru mobilizarea pacientilor aflati in incapacitatea de a se mobiliza singuri

Detaliile legate de cantitati, valori estimate unitare se regasesc in caietul de sarcini, parte integranta a documentatiei de atribuire.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Component tehnica / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 70 852.87 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 4
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Cresterea capacitatii Spitalului C.F. Cluj Napoca de gestionare a crizei sanitare COVID 19 cod SMIS 140175”

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

LOT 9 conform specificatiilor din caietul de sarcini,inclusiv anexe

Lot No: 9
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
50421000 Repair and maintenance services of medical equipment
51410000 Installation services of medical equipment
79633000 Staff development services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO113 Cluj
Main site or place of performance:

Sediul unitatii medicale

II.2.4)Description of the procurement:

LOT 9 conform specificatiilor din caietul de sarcini,inclusiv anexe,respectiv:

Pat spital

Carucior medical/ Troliu – transportul materialelor medicale si a medicamentelor necesar tratamentelor pacientilor imobilizati- INTERNE +COMP SI CHIRURGIE

Carucior schimbare lenjerie cu sac pericol biologic atasat- INTERNE + COMP SI CHIRURGIE

Dulapuri pentru depozitarea materialelor sanitare - INTERNE + COMP SI CHIRURGIE

Scaun multifunctional (cu funcții care asigură confortul persoanelor cu dizabilități) - INTERNE + COMP SI CHIRURGIE

Detaliile legate de cantitati, valori estimate unitare se regasesc in caietul de sarcini, parte integranta a documentatiei de atribuire.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Component tehnica / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 2 324 542.43 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 4
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Cresterea capacitatii Spitalului C.F. Cluj Napoca de gestionare a crizei sanitare COVID 19 cod SMIS 140175”

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

LOT 12 conform specificatiilor din caietul de sarcini,inclusiv anexe

Lot No: 12
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
50421000 Repair and maintenance services of medical equipment
51410000 Installation services of medical equipment
79633000 Staff development services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO113 Cluj
Main site or place of performance:

Sediul unitatii medicale

II.2.4)Description of the procurement:

LOT 12 conform specificatiilor din caietul de sarcini,inclusiv anexe,respectiv:

Aparat de anestezie de înaltă performanță cu monitor - ATI

Capnograf - CHIRURGIE

Lampa scialitica bloc operator ORL

Detaliile legate de cantitati, valori estimate unitare se regasesc in caietul de sarcini, parte integranta a documentatiei de atribuire.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Component tehnica / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 910 652.19 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 4
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Cresterea capacitatii Spitalului C.F. Cluj Napoca de gestionare a crizei sanitare COVID 19 cod SMIS 140175”

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

LOT 22 conform specificatiilor din caietul de sarcini,inclusiv anexe

Lot No: 22
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
18143000 Protective gear
50421000 Repair and maintenance services of medical equipment
51410000 Installation services of medical equipment
79633000 Staff development services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO113 Cluj
Main site or place of performance:

Sediul unitatii medicale

II.2.4)Description of the procurement:

LOT 22 conform specificatiilor din caietul de sarcini,inclusiv anexe,respectiv:

Masca FPP2

Masca chirurgicala de U.F

Mască FFP2 KN95

Mască chirurgicală de U.F

Măști KN 95

Masca FFP2

Masca FFP3

Detaliile legate de cantitati, valori estimate unitare se regasesc in caietul de sarcini, parte integranta a documentatiei de atribuire.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Component tehnica / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 2 172 685.86 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 4
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Cresterea capacitatii Spitalului C.F. Cluj Napoca de gestionare a crizei sanitare COVID 19 cod SMIS 140175”

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

LOT 4 conform specificatiilor din caietul de sarcini,inclusiv anexe

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
50421000 Repair and maintenance services of medical equipment
51410000 Installation services of medical equipment
79633000 Staff development services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO113 Cluj
Main site or place of performance:

Sediul unitatii medicale

II.2.4)Description of the procurement:

LOT 4 conform specificatiilor din caietul de sarcini,inclusiv anexe,respectiv:

Dispozitiv de compresie intermitenta - ATI

Dispozitiv de vizualizare a sistemului venos superficial - INTERNE +COMP

Dispozitiv portabil pentru aspirarea secretiilor oro-faringiene - INTERNE + COMP SI CHIRURGIE

Detaliile legate de cantitati, valori estimate unitare se regasesc in caietul de sarcini, parte integranta a documentatiei de atribuire.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Component tehnica / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 329 699.29 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 4
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Cresterea capacitatii Spitalului C.F. Cluj Napoca de gestionare a crizei sanitare COVID 19 cod SMIS 140175”

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

LOT 5 conform specificatiilor din caietul de sarcini,inclusiv anexe

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
50421000 Repair and maintenance services of medical equipment
51410000 Installation services of medical equipment
79633000 Staff development services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO113 Cluj
Main site or place of performance:

Sediul unitatii medicale

II.2.4)Description of the procurement:

LOT 5 conform specificatiilor din caietul de sarcini,inclusiv anexe,respectiv:

Compresor de aer medicinal, model Aeris

Detaliile legate de cantitati, valori estimate unitare se regasesc in caietul de sarcini, parte integranta a documentatiei de atribuire.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Component tehnica / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 50 421.25 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 4
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Cresterea capacitatii Spitalului C.F. Cluj Napoca de gestionare a crizei sanitare COVID 19 cod SMIS 140175”

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

LOT 1 conform specificatiilor din caietul de sarcini,inclusiv anexe

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
50421000 Repair and maintenance services of medical equipment
51410000 Installation services of medical equipment
79633000 Staff development services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO113 Cluj
Main site or place of performance:

Sediul unitatii medicale

II.2.4)Description of the procurement:

LOT 1 conform specificatiilor din caietul de sarcini,inclusiv anexe,respectiv:

Analizator automat de biochimie - Laborator Analize,

Analizor pentru determinare multiplex pentru biomarkeri Genomici si Proteomici - Laborator analize

Aparat de determinare a gazelor sanguine(Astrupp) - ATI

Centrifugă de laborator- LAB ANALIZE

Prelevator aeromicroflora

Sistem microbiologic automat de identificare si antibiograma - LABORATOR ANALIZE

Detaliile legate de cantitati, valori estimate unitare se regasesc in caietul de sarcini, parte integranta a documentatiei de atribuire.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Component tehnica / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 900 087.19 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 4
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Cresterea capacitatii Spitalului C.F. Cluj Napoca de gestionare a crizei sanitare COVID 19 cod SMIS 140175”

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

LOT 13 conform specificatiilor din caietul de sarcini,inclusiv anexe

Lot No: 13
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
50421000 Repair and maintenance services of medical equipment
51410000 Installation services of medical equipment
79633000 Staff development services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO113 Cluj
Main site or place of performance:

Sediul unitatii medicale

II.2.4)Description of the procurement:

LOT 13 conform specificatiilor din caietul de sarcini,inclusiv anexe,respectiv:

Ecograf multidisciplinar - EXPLORARI FUNCT

Ecograf portabil (sonda concava si liniara)- EXPLORARI FUNCT

Ecografe FP interventionale la sala pentru ATI

Detaliile legate de cantitati, valori estimate unitare se regasesc in caietul de sarcini, parte integranta a documentatiei de atribuire.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Component tehnica / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 4 005 684.01 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 4
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Cresterea capacitatii Spitalului C.F. Cluj Napoca de gestionare a crizei sanitare COVID 19 cod SMIS 140175”

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

LOT 21 conform specificatiilor din caietul de sarcini,inclusiv anexe

Lot No: 21
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
18143000 Protective gear
50421000 Repair and maintenance services of medical equipment
51410000 Installation services of medical equipment
79633000 Staff development services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO113 Cluj
Main site or place of performance:

Sediul unitatii medicale

II.2.4)Description of the procurement:

LOT 21 conform specificatiilor din caietul de sarcini,inclusiv anexe,respectiv:

Combinezon impermeabil

Combinezon impermeabil

Combinezon medical

Combinezon impermeabil

Detaliile legate de cantitati, valori estimate unitare se regasesc in caietul de sarcini, parte integranta a documentatiei de atribuire.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Component tehnica / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 845 930.43 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 4
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Cresterea capacitatii Spitalului C.F. Cluj Napoca de gestionare a crizei sanitare COVID 19 cod SMIS 140175”

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

LOT 18 conform specificatiilor din caietul de sarcini,inclusiv anexe

Lot No: 18
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
50421000 Repair and maintenance services of medical equipment
51410000 Installation services of medical equipment
79633000 Staff development services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO113 Cluj
Main site or place of performance:

Sediul unitatii medicale

II.2.4)Description of the procurement:

LOT 18 conform specificatiilor din caietul de sarcini,inclusiv anexe,respectiv:

Sistem de ventilaţie pentru transport şi în caz de urgenţă (ventilator de transport) - ATI

Detaliile legate de cantitati, valori estimate unitare se regasesc in caietul de sarcini, parte integranta a documentatiei de atribuire.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Component tehnica / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 84 556.50 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 4
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Cresterea capacitatii Spitalului C.F. Cluj Napoca de gestionare a crizei sanitare COVID 19 cod SMIS 140175”

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

LOT 2 conform specificatiilor din caietul de sarcini,inclusiv anexe

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
50421000 Repair and maintenance services of medical equipment
51410000 Installation services of medical equipment
79633000 Staff development services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO113 Cluj
Main site or place of performance:

Sediul unitatii medicale

II.2.4)Description of the procurement:

LOT 2 conform specificatiilor din caietul de sarcini,inclusiv anexe,respectiv:

Congelator medical pentru plasmă - ATI

Frigider medicamente, reactivi, probe - FARMA

Detaliile legate de cantitati, valori estimate unitare se regasesc in caietul de sarcini, parte integranta a documentatiei de atribuire.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Component tehnica / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 45 617.88 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 4
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Cresterea capacitatii Spitalului C.F. Cluj Napoca de gestionare a crizei sanitare COVID 19 cod SMIS 140175”

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

LOT 6 conform specificatiilor din caietul de sarcini,inclusiv anexe

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
50421000 Repair and maintenance services of medical equipment
51410000 Installation services of medical equipment
79633000 Staff development services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO113 Cluj
Main site or place of performance:

Sediul unitatii medicale

II.2.4)Description of the procurement:

LOT 6 conform specificatiilor din caietul de sarcini,inclusiv anexe,respectiv:

Laringoscop cu 4 lame- ATI

Videolaringoscop cu monitor atasat si lame sterilizabile - ATI

Detaliile legate de cantitati, valori estimate unitare se regasesc in caietul de sarcini, parte integranta a documentatiei de atribuire.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Component tehnica / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 75 497.89 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 4
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Cresterea capacitatii Spitalului C.F. Cluj Napoca de gestionare a crizei sanitare COVID 19 cod SMIS 140175”

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

LOT 15 conform specificatiilor din caietul de sarcini,inclusiv anexe

Lot No: 15
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
50421000 Repair and maintenance services of medical equipment
51410000 Installation services of medical equipment
79633000 Staff development services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO113 Cluj
Main site or place of performance:

Sediul unitatii medicale

II.2.4)Description of the procurement:

LOT 15 conform specificatiilor din caietul de sarcini,inclusiv anexe,respectiv:

Aparat de radiologie digitala cu post de scopie si grafie- Policlinici

Detaliile legate de cantitati, valori estimate unitare se regasesc in caietul de sarcini, parte integranta a documentatiei de atribuire.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Component tehnica / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 2 566 132.44 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 4
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Cresterea capacitatii Spitalului C.F. Cluj Napoca de gestionare a crizei sanitare COVID 19 cod SMIS 140175”

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

LOT 24 conform specificatiilor din caietul de sarcini,inclusiv anexe

Lot No: 24
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
18143000 Protective gear
50421000 Repair and maintenance services of medical equipment
51410000 Installation services of medical equipment
79633000 Staff development services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO113 Cluj
Main site or place of performance:

Sediul unitatii medicale

II.2.4)Description of the procurement:

LOT 24 conform specificatiilor din caietul de sarcini,inclusiv anexe,respectiv:

Mănuși examinare (cu maneci)

Manusi chirurgicale nepudrate sterile

Manusi chirurgicale

Manusi de examinare din nitril, lungi

Manusi de examinare din nitril

Manusi examinare

Detaliile legate de cantitati, valori estimate unitare se regasesc in caietul de sarcini, parte integranta a documentatiei de atribuire.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Component tehnica / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 448 667.13 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 4
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Cresterea capacitatii Spitalului C.F. Cluj Napoca de gestionare a crizei sanitare COVID 19 cod SMIS 140175”

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

LOT 3 conform specificatiilor din caietul de sarcini,inclusiv anexe

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
50421000 Repair and maintenance services of medical equipment
51410000 Installation services of medical equipment
79633000 Staff development services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO113 Cluj
Main site or place of performance:

Sediul unitatii medicale

II.2.4)Description of the procurement:

LOT 3 conform specificatiilor din caietul de sarcini,inclusiv anexe,respectiv:

Aparat de sterilizare cu abur - CHIRURGIE

Autoclav- POLICLINICI

Lavoar chirurgical- CHIRURGIE

Masina automata de spalat si dezinfectat endoscoape EXPLORARI FUNCT

Sistem de spălare automată a instrumentarului - CHIRURGIE

Sterilizator cu plasma - Ofta

Detaliile legate de cantitati, valori estimate unitare se regasesc in caietul de sarcini, parte integranta a documentatiei de atribuire.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Component tehnica / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 2 060 604.35 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 4
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Cresterea capacitatii Spitalului C.F. Cluj Napoca de gestionare a crizei sanitare COVID 19 cod SMIS 140175”

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

LOT 10 conform specificatiilor din caietul de sarcini,inclusiv anexe

Lot No: 10
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
50421000 Repair and maintenance services of medical equipment
51410000 Installation services of medical equipment
79633000 Staff development services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO113 Cluj
Main site or place of performance:

Sediul unitatii medicale

II.2.4)Description of the procurement:

LOT 10 conform specificatiilor din caietul de sarcini,inclusiv anexe,respectiv:

Aspirator chirurgical - ATI

Aspirator secretii - ATI

Dispozitiv de administrare rapida a lichidelor cu posibilitate de incalzire a acestora - ATI

Detaliile legate de cantitati, valori estimate unitare se regasesc in caietul de sarcini, parte integranta a documentatiei de atribuire.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Component tehnica / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 132 074.61 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 4
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Cresterea capacitatii Spitalului C.F. Cluj Napoca de gestionare a crizei sanitare COVID 19 cod SMIS 140175”

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

LOT 23 conform specificatiilor din caietul de sarcini,inclusiv anexe

Lot No: 23
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
18143000 Protective gear
50421000 Repair and maintenance services of medical equipment
51410000 Installation services of medical equipment
79633000 Staff development services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO113 Cluj
Main site or place of performance:

Sediul unitatii medicale

II.2.4)Description of the procurement:

LOT 23 conform specificatiilor din caietul de sarcini,inclusiv anexe,respectiv:

Cagulă impermeabilă

Incălțăminte impermeabilă

Ochelari de protecție

Ochelari de protectie

Boneta

Botosei

Detaliile legate de cantitati, valori estimate unitare se regasesc in caietul de sarcini, parte integranta a documentatiei de atribuire.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Component tehnica / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 347 158.73 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 4
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Cresterea capacitatii Spitalului C.F. Cluj Napoca de gestionare a crizei sanitare COVID 19 cod SMIS 140175”

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

LOT 20 conform specificatiilor din caietul de sarcini,inclusiv anexe

Lot No: 20
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
18143000 Protective gear
50421000 Repair and maintenance services of medical equipment
51410000 Installation services of medical equipment
79633000 Staff development services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO113 Cluj
Main site or place of performance:

Sediul unitatii medicale

II.2.4)Description of the procurement:

LOT 20 conform specificatiilor din caietul de sarcini,inclusiv anexe,respectiv:

Sistem de ventilaţie pentru transport şi în caz de urgenţă (ventilator de transport) - ATI

Halat impermeabil

Halat ranforsat

Halate de unică folosință

Halat chirurgical steril

Sort impermeabil

Detaliile legate de cantitati, valori estimate unitare se regasesc in caietul de sarcini, parte integranta a documentatiei de atribuire.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Component tehnica / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 403 861.22 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 4
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Cresterea capacitatii Spitalului C.F. Cluj Napoca de gestionare a crizei sanitare COVID 19 cod SMIS 140175”

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

LOT 11 conform specificatiilor din caietul de sarcini,inclusiv anexe

Lot No: 11
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
50421000 Repair and maintenance services of medical equipment
51410000 Installation services of medical equipment
79633000 Staff development services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO113 Cluj
Main site or place of performance:

Sediul unitatii medicale

II.2.4)Description of the procurement:

LOT 11 conform specificatiilor din caietul de sarcini,inclusiv anexe,respectiv:

Endoscop pentru realizarea endoscopiilor intervenționale -EXPLORARI FUNCT

Trusa videoendoscopie cu accesorii - EXPLORARI FUNCT

Turn 4K endoscopie ORL

Set 4 endoscoape rigide

Laringoscop cu 4 lame ORL

Videolaringoscop cu monitor atasat si lame sterilizabile - ORL

Turn laparoscopie complet cu instrumentar aferent - CHIRURGIE

Detaliile legate de cantitati, valori estimate unitare se regasesc in caietul de sarcini, parte integranta a documentatiei de atribuire.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Component tehnica / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 2 653 336.29 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 4
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Cresterea capacitatii Spitalului C.F. Cluj Napoca de gestionare a crizei sanitare COVID 19 cod SMIS 140175”

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Cerinta nr. 1

Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Modalitatea de indeplinire: completarea DUAE de care ofertanti, asociati, subcontractanti si terti sustinatori. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE si care urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor:

Aceste documente sunt, fara a se limita la acestea:

1) Persoanele juridice romane

a) Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

b) Certificatul de atestare fiscala din care sa reiasa lipsa datoriilor restante, cu privire la plata contributiilor la bugetul general consolidat, la momentul prezentarii acestora;

c) Certificatul de atestare fiscala din care sa reiasa lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor si taxelor la bugetul local, la momentul prezentarii acestora. Se vor prezenta Certificatele de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la toate sediile si punctele de lucru pentru care exista obligatii de plata;

d) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art.166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art.171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

e) alte documente edificatoare dupa caz.

2) Persoanele juridice straine

În cazul în care în tara de origine sau în tara în care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor prevazute la art. 168, alin. (1) sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167, autoritatea contractanta accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca în tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data în fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente în acest sens.

Nota. Cerinta trebuie indeplinita si de asociati, terti sustinatori si subcontractanti in situatia in care acestia exista. In vederea completarii DUAE se vor respecta instructiunile prevazute in ghidul de utilizare DUAE – Informatii pentru Operator Economic, disponibil pe platforma SEAP.

Cerinţa nr. 2

Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator, va prezenta o Declaratie cu privire la conflictul de interese în conformitate cu prevederile art. 60 alin. (1) lit. a), lit. d) si lit. e) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Se va completa Formularul aferent din Sectiunea „Formulare” din Documentatia de Atribuire si se va semna cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. Se va prezenta de catre Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator, odata cu DUAE la secțiunea corespunzătoare cerinței.

Persoanele Cu Functie De Decizie Sunt

Manager -Dr. Vlad Calin; Director Medical –Dr. Deceanu Gheorghe Daniel; Dir. Fin-Contabil Ec. Pasca George Cosmin,

Echipa de proiect: Manager proiect Ec Turbutan Gabriela Ioana, Responsabil tehnic Dr Chira Corina Monica,Responsabil achizitii publice Ing Gaina Cristea Lucia, Responsaibl financiar -Boanca Bianca Teodora,

Comisia de evaluare:ing Gaina Cristea Lucia,Ing Popa Lorando, Ec Boanca Bianca Teodora, Dr Deceanu Gheorghe Daniel, Dr Chira Corina Monica, Conf. Dr Barbu Traian Sorin, Dr Hazota Carmen Daniela Ana, Dr Rednic Nicolae Radu, Dr Rebreanu Camelia, Dr Trombitas Veronica Elena, Dr Nistor Cristian,Dr Munteanu Florentiu Doru, Dr Orasan Olga Hilda,.Dr Cosma Angela.

Nota:

In sensul dispozitiilor art. 60 alin. (1) lit. d), prin actionar sau asociat semnificativ se intelege persoana care exercita drepturi aferente unor actiuni care, cumulate, reprezinta cel putin 10 % din capitalul social sau ii confera detinatorului cel putin 10 % din totalul drepturilor de vot in adunarea generala

Incadrarea in situatia prevazuta la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, atrage exluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica. Autoritatea contractantă va accepta ca fiind suficient şi relevant pentru demonstrarea faptului că ofertantul nu se încadrează în una dintre situaţiile prevăzute la art. 164, 165 şi 167, orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în ţara de origine sau în ţara în care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorităţi competente din ţara respectivă. În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor prevăzute la alin. (1) sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile prevăzute la art. 164, 165 şi 167, autoritatea contractantă va accepta o declaraţie pe propria răspundere sau, dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens. Referitor la termenul legal de exigibilitate a datoriilor către bugetul statului respectiv, ofertanții străini vor dovedi îndeplinirea obligațiilor de plată în conformitate cu legislația din țara de rezidență. Documentele vor fi prezentate in copie legalizata sau copie lizibila semnata avand mentiunea conform cu originalul, la care se va anexa traducerea autorizata a acestora in limba romana,acolo unde este cazul, semnate cu semnatura electronica extinsa

Potrivit prevederior Art. 60. - (1) din HG nr. 395/2016, operatorul economic are obligaţia de a transmite oferta şi DUAE în format electronic şi numai până la data şi ora-limită de depunere a ofertelor prevăzute în anunţul de participare simplificat. Se vor mai depune, odată cu DUAE, următoarele documente: angajamentul ferm al terțului susținător + anexa din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia, acordul de subcontractare și/sau acordul de asociere, după caz. Nedepunerea acestora odată cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificări pentru eventualele inadvertențe de formă ale informațiilor cuprinse în secțiunile DUAE, atât ale ofertantului/candidatului, cât și ale subcontractantului/terțului susținător, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfășurarea corespunzătoare a procedurii de atribuire.

Cerinta 1. Operatorii economici ce depun oferta trebuie să dovedeasca o forma de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului, respectiv COD CAEN (principal sau secundar) autorizat, similar serviciilor ce fac obiectul contractului. In vederea demonstrarii indeplinirii criteriului de capacitate de exercitare a activitatii profesionale, Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Tertul sustinator/ Subcontractantul va completa DUAE- subsectiunea "Inscrierea in Registrul Comertului".

Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial in integralitate.De asemenea, in Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial trebuie sa se regaseasca si urmatoarele informatii: datele de identificare ale operatorului economic, actionarii/ asociatii, organele de conducere, administratorii, membrii Consiliului de Administratie, membrii Consiliului de Supraveghere, cotele de participare, puncte de lucru si activitati autorizate.

Nota:

Pentru persoanele juridice straine, se vor prezenta documente edificatoare/echivalente care dovedesc o forma de inregistrare in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este stabilit, din care sa reiasa informatiile solicitate de catre Autoritatea Contractanta, traduse in limba romana de un traducator autorizat.

In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii. Pentru indeplinirea cerintei este suficient ca obiectul de activitate al fiecarui membru sa fie in concordanta cu partea din contract pe care o va realiza.

In situatia in care ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unor terti sau in situatia in care subcontracteaza parti din contract, acesta va prezenta Certificatul Constatator si pentru tertii sustinatori/subcontractantii declarati in DUAE dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile.

Autoritatea contractanta poate solicita ofertantilor sa completeze sau sa clarifice documentele justificative prezentate ca dovada a informatiilor cuprinse în DUAE.

Operatorul economic (lider, asociat, subcontractant) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Cerinta 2

Avizul de functionare sau echivalent ... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Loturile: 1,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,2,20,21,22,23,24,3,4,5,6,7,8,9 Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Ofertantul trebuie sa demonstreze ca in ultimii 3 ani, a furnizat/prestat servicii/activitati similare sau de complexitate superioara duse la bun sfârşit în valoare cumulata de cel putin: LOT NIVEL EXPERIENTA SIMILARA SOLICITAT LOT 1 900.000 LOT 2 45.000 LOT 3 2.000.000 LOT 4 329.000 LOT 5 50.000 LOT 6 75 000 LOT 7 565.000 LOT 8 70.000 LOT 9 2.324.000 LOT 10 132.000 LOT 11 2.653.000 LOT 12 910.000 LOT 13 4.000.000 LOT 14 3.979.000 LOT 15 2.560.000 LOT 16 4.126.000 LOT 17 151.000 LOT 18 84.500 LOT 19 363.000 LOT 20 1.400.000 LOT 21 845.000 LOT 22 2.172.000 LOT 23 347.000 LOT 24 448.000 Nivelul minim al cerintei poate fi indeplinit prin cumularea valorii furnizarilor/serviciilor/activitatilor similare sau de complexitate superiora in cadrul a unul sau mai multor contracte. Lista principalelor furnizari/servicii/activitati similare sau de complexitate superiora prestate in cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 3 ani, (raportati la data publicarii in seap a anuntului de participare) cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati, insotita de certificari/documente constatatoare sau echivalent din care sa rezulte faptul ca au fost prestate in conformitate cu normele profesionale in domeniu si duse la bun sfarsit. In cazul in care este depusa o oferta de catre operatori economici care participa in comun la procedura de atribuire, indeplinirea criteriilor referitoare la experienta similara se realizeaza prin cumul.

Loturile: 1,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,2,20,21,22,23,24,3,4,5,6,7,8,9 Proportia de subcontractare În conformitate cu prevederile Art. 55 (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, se solicită ofertanților să precizeze în ofertă: a) partea/părțile din contract pe care intenționează să o/le subcontracteze; și b) datele de identificare ale subcontractanților propuși, dacă aceștia din urmă sunt cunoscuți la momentul depunerii ofertei sau a solicitării de participare.” În conformitate cu prevederile Art. 218 (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, subcontractanții au dreptul de a opta pentru a fi plătiți în mod direct de către autoritatea contractantă. Opțiunea se va manifesta la semnarea contractului. Conform prevederilor art. 170 din Legea 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, niciun subcontractant nu trebuie să se afle în situația care determină excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 164, art.165, art.167 din Legea 98/2016 cu modificările și completările ulterioare. De asemenea, subcontractanții au obligația depunerii declarației cu privire la neîncadrarea în prevederile art. 60 din Legea 98/2016 cu modificările și completările ulterioare.Pentru persoane juridice străine documentele se vor prezenta în limba de origine și în traducere autorizată.

Loturile: 1,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,2,20,21,22,23,24,3,4,5,6,7,8,9 Pentru contractele de achizitie de bunuri: esantioane, descrieri sau fotografii, cu certificate de autenticitate Loturile: 20,21,22,23,24 Pentru contractele de achizitie de echipamente de protectie: esantioane, descrieri sau fotografii, fara certificate de autenticitate

Minimum level(s) of standards possibly required:

Se va prezenta initial DUAE in conformitate cu prevederile art 193 alin. 1 din Legea 98/2016, iar documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor dupa aplicarea criteriului de atribuire. La nivelul DUAE trebuie precizate informații cum ar fi: -numărul și data contractului/contractelor invocat/invocate drept experiență similară; -tipul/categoriile de furnizari/servicii/activitati prestate/asigurate; -calitatea in care a participat la contract (ofertant unic, asociat sau subcontractant); -ponderea si /sau activitatile pentru care a fost responsabil; - valoarea furnizarilor/serviciilor/activitatilor similare exprimata in lei fara TVA; -data de incepere si data de incheiere a contractului; -sa precizeze daca au fost executate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit; -data si numarul documentului de receptie; -denumirea completa a beneficiarului lucrarii. Operatorul economic clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor dupa aplicareacriteriului de atribuire, asupra ofertelor admisibile, face dovada indeplinirii cerintei privind experienta similara, prin inscrisuri reprezentand certificari/ documente constatatoare pentru acele furnizari/servicii/activitati pe care ofertantul considera ca autoritateacontractanta trebuie sa le ia in considerare pentru evaluarea indeplinirii cerintei privind experienta similara. Respectivele certificari vor trebui sa indice: a. obiectul contractului astfel incat sa fie furnizate toate informatiile solicitate si necesare pentru a se verifica indeplinirea cerintei privind experienta similara, b. beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau client privati, c. valoarea in lei fara tva inclusiv valoarea furnizarilor/serviciilor/activitatilor similare prestate in perioada de referinta (ultimii 3 ani) d. perioada, mai exact intervalul periodic (data de inceput si data de finalizare) in care s-au executat furnizarile/serviciile/activitatile similare. e. locul executiei furnizarilor/serviciilor/activitatilor similare f. sa precizeze daca au fost executate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit; Certificarile vor fi emise sau contrasemnate in mod obligatoriu de beneficiar (autoritate contractanta sau client privat). Intra in categoria documentelor reprezentand certificari de buna executie, fara a se limita la acestea: procese verbale de receptie /recomandari /documente constatatoare sau alte documente similare/echivalente in masura in care acestea sunt emise sau contrasemnate de beneficiar si furnizeaza toate informatiile solicitate pentru demonstrarea indeplinirii cerintei de calificare privind experienta similara. Daca se vor prezenta ca experienta similara contracte care au ca obiect proiectarea mai multor tipuri de furnizari/ servicii/activitati similare atunci ofertantul are obligatia sa evidentieze si sa dovedeasca in mod clar in documentele reprezentand certificari de buna executie depuse, care sunt furnizarile/serviciile/activitatile similare sau de complexitate ...

Potrivit prevederilor art. 193 alin. (3) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, în cazul în care ofertantul/candidatul intenționează să subcontracteze o parte/părți din contract, DUAE include și informații privind partea din contract care urmează a fi eventual subcontractată, și va avea anexat acordul de subcontractare. Subcontractanții pe a căror capacități se bazează ofertantul/candidatul trebuie să completeze, la rândul lor, DUAE separat, incluzând toate informațiile menționate la art.193 alin. (1) lit. a), precum și cele de la alin. (1) lit. b) și c) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, care prezintă relevanță din perspectiva capacităților subcontractanților pe care se bazează ofertantul/candidatul în cadrul procedurii de atribuire respective. Astfel, subcontractanții vor preciza în DUAE și informațiile aferente criteriilor de calificare pe care le îndeplinește menționând numărul și data contractului/acordului de subcontractare pentru partea propusă pentru subcontractare. În cazul subcontractanților pe a căror capacități ofertantul/candidatul nu se bazează, DUAE va conține numai informațiile menționate la alin. (1) lit. a), respectiv, va prezenta DUAE doar în scopul demonstrării neîncadrării în niciuna din situaţiile de excludere menţionate la art. 164, 165 şi 167 din Legea 98/2016 cu modificările și completările ulterioare. Operatorul economic clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada îndeplinirii cerințelor de calificare prin subcontractanți prin prezentarea de documente justificative ale acestora, la solicitarea AC. Autoritatea contractantă poate respinge subcontractantul propus dacă acesta nu îndeplinește cerințele de calificare privind capacitatea sau se încadrează printre motivele de excludere și solicită candidatului/ofertantului o singură dată– înlocuirea acestuia și prezentarea unui alt subcontractant. În conformitate cu Notificarea 256/2016 se va depune, odata cu DUAE și acordurile de subcontractare, dupa caz. Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificări pentru eventualele inadvertențe de formă ale informațiilor cuprinse în secțiunile DUAE, atât ale ofertantului, cât și ale subcontractantului, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzătoare a procedurii de atribuire. Înainte de semnarea contractului, ofertantul câștigător va prezenta Contractul de subcontractare încheiat între ofertant și subcontractanții nominalizați în oferta în original sau în copie legalizată.

Pentru a asigura un climat absolut egal pentru toți ofertanții, în dovedirea specificațiilor tehnice, se vor prezenta mostre ale produselor ofertate. Prezentarea de eșantioane este obligatorie pentru fiecare produs, pentru care ofertantul a depus ofertă. Se solicită depunerea eșantioanelor/mostrelor până până cel tîrziu la data și ora deschiderii ofertelor. Documentele ofertei vor fi încărcate on line în SEAP, iar mostrele./esantionale vor fi transmise la sediul autorității contractante. Toate costurile pentru transmiterea mostrelor trebuie să se regăsească în propunerea financiară, contractul de achiziție având caracter oneros. Mostrele se vor depune în ambalajul original în care urmează a fi livrat produsul, marcat și sigilat de către fiecare ofertant. Va fi trimis un exemplar care va fi comparat de comisia de evaluare a ofertelor cu mențiunile din documentele din cadrul propunerilor tehnice. Acestea vor fi păstrate pentru compararea cu produsele ce vor urma a fi livrate de către ofertantul câștigător. Solicitarea prezentării de mostre are un rol important în procesul de contractare, respectiv de evaluare, întrucât comisia de evaluare are posibilitatea, pe lângă posibilitatea analizării documentelor de calitate aferente fiecărui produs, să facă o analiză fizică/o comparare a proprietăților și caracteristicilor descrise în oferte cu produsul în sine astfel încât să se asigure că fondurile publice sunt utilizate corect și legal, că se vor achiziționa produse calitative, ținând cont de specificul instituției. - Mostrele vor fi transmise la sediul autorității contractantepână cel tîrziu la data și ora deschiderii ofertelor.Mostrele ofertantului castigator vor fi pastrate si se vor scadea din cantitatea livrata pentru verificarea conformitatii produsului ofertat cu cel livrat. Mostrele ofertantilor necastigatori vor fi returnate.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Facem precizarea ca Autoritatea Contractantă a depus solicitare de finantare in cadrul POIM, fapt pentru care in vederea eficientizarii procesului de contractare a echipamentelor medicale si a echipamentelor de protectie se initiaza prezenta procedura de achizitie publica sub incidenta clauzei suspensive, in sensul că încheierea contractului de achiziție publică este condiționată de alocarea creditelor bugetare cu această destinație,(prin obtinerea unei finantari POIM sau din alte surse) semnarea contractului făcându-se cu respectarea dispozițiilor referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intră sub incidența legislației privind finanțele publice.Având în vedere dispozițiile Legii 98/2016 privind achizițiile publice si H.G. nr.395/2016, cu modificările și completările ulterioare, Autoritatea Contractantă precizează că va încheia contractul cu ofertantul declarat câstigător numai în măsura în care fondurile necesare achiziției vor fi asi... detalii pe www.e-licitatie.ro

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 28/04/2021
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 28/08/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 28/04/2021
Local time: 15:00
Place:

In SEAP.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Din cauza limitarii de caractere pe fiecare sctiune a sistemului SEAP, operatorii economici, posibil ofertanti sunt rugati sa analizeze in integralitate documentatia de atribuire, detalii legate de G.P. (garantia de participare) SI G.B.E (garantia de buna executie) regasindu se in "Instructiuni pentru ofertanti".

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: București
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Confom prevederilor Legii nr 101/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
14/04/2021