Építési beruházás - 191265-2022

12/04/2022    S72

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2022/S 072-191265

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosító szám: 23007266242
Postai cím: Istvánmezei Út 1-3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Anita
E-mail: ekr@bmsksport.hu
Telefon: +36 306274849
Fax: +36 13988971
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://www.bmsk.hu/bmsk-nonprofit-kft/
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Országos Mentőszolgálat
Nemzeti azonosító szám: 15309989241
Postai cím: Markó Utca 22
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Benke Anna
E-mail: benke.anna@mentok.hu
Telefon: +36 202502780
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mentok.hu
I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: épületépítési projekt szervezése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

OMSZ épületenergetikai fejlesztés - Nyugat-Mo.

Hivatkozási szám: EKR000374512021
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Kivitelezési szerződés az „Országos Mentőszolgálat épületeinek energetikai fejlesztése” című, KEHOP-5.2.2-16-2019-00130 azonosító számú projekt keretében a 7400 Kaposvár, Arany János köz 1., Hrsz.: 4747 cím alatti épületének , valamint a 9600 Sárvár Alkotmány ltp. 8. Hrsz.: 1234 cím alatti épületének energetikai korszerűsítése tárgyában.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 148 136 649.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

OMSZ - Kaposvár

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45300000 Épületszerelési munka
45320000 Szigetelési munka
45321000 Hőszigetelési munka
45331000 Fűtés, szellőzés és légkondicionálás szerelése
45350000 Gépészeti szerelések
45443000 Homlokzati munka
45453100 Felújítás
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU232 Somogy
A teljesítés fő helyszíne:

OMSZ Kaposvár Mentőállomás épülete, Somogy Megye 7400 Kaposvár, Arany János köz 1., Hrsz.: 4747

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendeletben Ajánlatkérő feladatai között nevesítésre került többek között a 2014-2020 programozási időszak Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programja (továbbiakban: KEHOP) terhére finanszírozott, közszféra szervezet épületenergetikai célú beruházása megvalósítását célzó kiemelt projektek megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítása. Ennek megfelelően jelen közbeszerzési eljárás tárgya az „Országos Mentőszolgálat épületeinek energetikai fejlesztése” című, KEHOP-5.2.2/16-2019-00130 azonosító számú projekt kivitelezési munkáinak megvalósítása az ajánlattevők részére kiadásra kerülő közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.

A projekt a Kaposvár Mentőállomás, Somogy Megye 4747 Hrsz., 7400 Kaposvár, Arany János köz 1. épülete(i)t érinti. Ezen épület(ek) az építési kornak megfelelő technológiai színvonalon épült(ek), de határoló szerkezetek és az elavult, helyenként rosszul záródó nyílászárók nem felelnek meg a mai kor hőtechnikai és épületszerkezettani követelményeinek, így az épület(ek) jelentős hőveszteséggel működnek. Az épületenergetikai beruházás a külső határoló fal utólagos hőszigetelését, fűtési rendszerek korszerűsítését tartalmazza a hatályos 7/2006. (IV.24.) TNM rendelet követelményszintjének való megfeleléssel, törekedve az üzemeltetés energiaköltségeinek minél magasabb megtakarítására.

Az épület(ek) energetikai korszerűsítését célzó építészeti felújítási munkáknak az épület(ek) külső határoló szerkezeteit kell érinteniük. Hőszigetelésre kell kerülniük az épület(ek) homlokzati falainak, a lábazatoknak. Cserélni szükséges a mai energetikai követelményeknek nem megfelelő homlokzati nyílászárókat. Szükséges kialakítani a fűtési hálózat korszerűsítését, a fűtési rendszer szabályozását/automatizálását is. Beépítésre kell kerülniük korszerű lapradiátoroknak is.

Az épületenergetikai felújítási/korszerűsítési kivitelezési tevékenység főbb mennyiségei:

Homlokzati nyílászárók cseréje

- Homlokzati nyílászárók cseréje 250 m2

Homlokzat utólagos hőszigetelése

- Homlokzati EPS és lábazati XPS hőszigetelési rendszer kialakítása befordulásokkal és kávaszigetelésekkel együtt, OTSZ szerinti kőzetgyapot sávokkal: 1011 m2, melyből

- EPS: 926 m2 (OTSZ szerinti kőzetgyapot sávokkal együtt)

- XPS: 85 m2

Épületgépészeti fűtésrendszer korszerűsítése

- Gázkazán cseréje elektromos, gáz-füstgáz és fűtésoldali szereléssel 4db 35kW/db

- Termoszelep csere 73 db

- Automatikai rendszer kialakítása 1 ktg.

Ajánlatkérő (AK) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű” -t kell érteni. Az egyenértékűség igazolása ajánlattevő (AT) feladata.

A kiadott tervek, és ezekhez kapcsolódó műszaki leírások, egyéb dokumentumok, valamint a megküldött költségvetések együttesen értelmezendők.

A közbeszerzés ismertetése csak a főbb mennyiségeket tartalmazza, ajánlatadó felelőssége a mennyiségek ajánlattételt megelőző ellenőrzése.

További információt a műszaki leírás tartalmaz.

Ajánlatkérő a műszaki dokumentációt az EKR feltöltési korlátjára tekintettel 25 MB-os tömörített fájlokban töltötte fel az EKR-be (egy zip fájl és segédfájljai). Annak érdekében, hogy a műszaki dokumentáció megnyitható legyen az érdeklődő gazdasági szereplőnek minden fájlt ugyanazon mappába szükséges lementenie, és a zip fájlok egyesítéséhez az első fájlt (.001) szükséges megnyitni egy erre alkalmas programban.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2.1 Az M.2.1) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap min. 0 - max. 36 hó) / Súlyszám: 9
Minőségi kritérium - Név: 2.2. Az M.2.2) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap, min.0- max. 36 hó) / Súlyszám: 8
Minőségi kritérium - Név: 2.3. Az M.2.3) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0- max 36 hó) / Súlyszám: 8
Minőségi kritérium - Név: 3.Kötelező 36 hónapon felül vállalt jótállás időtartama (hónap, min. 0-max. 24 hó) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

KEHOP-5.2.2-16-2019-00130

II.2.14)További információk

Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (EKRr) rendelkezéseivel.

A II.2.7) pontban rögzített 365 nap naptári napokban értendő, és a munkaterület átadás-átvételétől számítódik.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

OMSZ - Sárvár

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45300000 Épületszerelési munka
45320000 Szigetelési munka
45321000 Hőszigetelési munka
45331000 Fűtés, szellőzés és légkondicionálás szerelése
45350000 Gépészeti szerelések
45443000 Homlokzati munka
45453100 Felújítás
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU222 Vas
A teljesítés fő helyszíne:

OMSZ Sárvár Mentőállomás épülete, 9600 Sárvár, Alkotmány ltp. 8., Hrsz.: 1234

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendeletben Ajánlatkérő feladatai között nevesítésre került többek között a 2014-2020 programozási időszak Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programja (továbbiakban: KEHOP) terhére finanszírozott, közszféra szervezet épületenergetikai célú beruházása megvalósítását célzó kiemelt projektek megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítása. Ennek megfelelően jelen közbeszerzési eljárás tárgya a „Országos Mentőszolgálat épületeinek energetikai fejlesztése” című, KEHOP-5.2.2/16-2019-00130 azonosító számú projekt kivitelezési munkáinak megvalósítása az ajánlattevők részére kiadásra kerülő közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.

A projekt a Sárvár Mentőállomás, Vas Megye 1234 Hrsz., 9600 Sárvár, Alkotmány ltp. 8. épülete(i)t érinti. Ezen épület(ek) az építési kornak megfelelő technológiai színvonalon épült(ek), de határoló szerkezetek és az elavult, helyenként rosszul záródó nyílászárók nem felelnek meg a mai kor hőtechnikai és épületszerkezettani követelményeinek, így az épület(ek) jelentős hőveszteséggel működnek. Az épületenergetikai beruházás a külső határoló fal utólagos hőszigetelését, fűtési rendszerek korszerűsítését tartalmazza a hatályos 7/2006. (IV.24.) TNM rendelet követelményszintjének való megfeleléssel, törekedve az üzemeltetés energiaköltségeinek minél magasabb megtakarítására.

Az épület(ek) energetikai korszerűsítését célzó építészeti felújítási munkáknak az épület(ek) külső határoló szerkezeteit kell érinteniük. Hőszigetelésre kell kerülniük az épület(ek) homlokzati falainak, a lábazatoknak. Cserélni szükséges a mai energetikai követelményeknek nem megfelelő homlokzati nyílászárókat. Szükséges kialakítani a fűtési hálózat korszerűsítését, a fűtési rendszer szabályozását/automatizálását is. Beépítésre kell kerülniük korszerű lapradiátoroknak is.

Az épületenergetikai felújítási/korszerűsítési kivitelezési tevékenység főbb mennyiségei:

Homlokzati nyílászárók cseréje

- Homlokzati nyílászárók cseréje 76 m2

Homlokzat utólagos hőszigetelése

- Homlokzati EPS és lábazati XPS hőszigetelési rendszer kialakítása befordulásokkal és kávaszigetelésekkel együtt, OTSZ szerinti kőzetgyapot sávokkal: 350 m2, melyből

- EPS: 318 m2 (OTSZ szerinti kőzetgyapot sávokkal együtt)

- XPS: 32 m2

Épületgépészeti fűtésrendszer korszerűsítése

- Gázkazán cseréje elektromos, gáz-füstgáz és fűtésoldali szereléssel 2db 26kW/db

- Radiátor és termoszelep csere 32 db

- Automatikai rendszer kialakítása 1 ktg.

Ajánlatkérő (AK) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű” -t kell érteni. Az egyenértékűség igazolása ajánlattevő (AT) feladata.

A kiadott tervek, és ezekhez kapcsolódó műszaki leírások, egyéb dokumentumok, valamint a megküldött költségvetések együttesen értelmezendők.

A közbeszerzés ismertetése csak a főbb mennyiségeket tartalmazza, ajánlatadó felelőssége a mennyiségek ajánlattételt megelőző ellenőrzése.

További információt a műszaki leírás tartalmaz.

Ajánlatkérő a műszaki dokumentációt az EKR feltöltési korlátjára tekintettel 25 MB-os tömörített fájlokban töltötte fel az EKR-be (egy zip fájl és segédfájljai). Annak érdekében, hogy a műszaki dokumentáció megnyitható legyen az érdeklődő gazdasági szereplőnek minden fájlt ugyanazon mappába szükséges lementenie, és a zip fájlok egyesítéséhez az első fájlt (.001) szükséges megnyitni egy erre alkalmas programban.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2.1 Az M.2.1) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap min. 0 - max. 36 hó) / Súlyszám: 9
Minőségi kritérium - Név: 2.2. Az M.2.2) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap, min.0- max. 36 hó) / Súlyszám: 8
Minőségi kritérium - Név: 2.3. Az M.2.3) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0- max 36 hó) / Súlyszám: 8
Minőségi kritérium - Név: 3.Kötelező 36 hónapon felül vállalt jótállás időtartama (hónap, min. 0-max. 24 hó) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

KEHOP-5.2.2-16-2019-00130

II.2.14)További információk

Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel.

A II.2.7) pontban rögzített 365 nap naptári napokban értendő, és a munkaterület átadás-átvételétől számítódik.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 098-252661
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

OMSZ - Kaposvár

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
31/03/2022
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Projekt Manufaktúra Kft.
Nemzeti azonosító szám: 25459717214
Postai cím: Orci Út 13. A. ép.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
E-mail: hgpalyazat@gmail.com
Telefon: +36 307550146
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 113 835 417.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

MV-É feladatok, MV-ÉV feladatok, Gépészeti kivitelezési feladatok, falazás és egyéb kőműves munkák, vakolás és rabicolás,

felületképzés, szárazépítés, nyílászáró szerkezetek gyártása és elhelyezése, burkolás, lakatos munka

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 2
Elnevezés:

OMSZ - Sárvár

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
31/03/2022
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Alpok Pro Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 25514256218
Postai cím: Hold Utca 7
Város: Sárvár
NUTS-kód: HU222 Vas
Postai irányítószám: 9600
Ország: Magyarország
E-mail: mail@alpokpro.hu
Telefon: +36 303537197
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 34 301 232.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

épületgépészet, gépész FMV, villamos FMV

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 70. § (2) és (2a) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve járt el.

1. Ajánlati rész Kaposvár

Nyertes ajánlattevő: Projekt Manufaktúra Kft.

Székhelye: Magyarország 7400 Kaposvár, Orci Út 13. A. ép.

Adószáma:25459717-2-14

További ajánlattevők:

Ajánlattevő 1:INVESTMENT Mérnöki és Fővállalkozó Kft.,

Székhelye: Magyarország 7400 Kaposvár, Kontrássy Utca 1.

Adószáma:11221375-2-14

Ajánlattevő 2:M-B Főép Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: Magyarország 7478 Bárdudvarnok, Bánya Lakótelep 36.

Adószáma:26334844-2-14

2. Ajánlati rész Sárvár

Nyertes ajánlattevő: Alpok Pro Kft.

Székhelye: Magyarország 9600 Sárvár, Hold Utca 7

Adószáma:25514256-2-18

További ajánlattevők:

Ajánlattevő 1:Fejes és Társa Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft

Székhelye: Magyarország 8900 Zalaegerszeg, Ady Endre utca 31.

Adószáma:11535623-2-20

Ajánlattevő 2: Vasi Bádogos Szolgáltató Kft.

Székhelye: Magyarország 9761 Táplánszentkereszt ,Vasút utca 23.

Adószáma:13519917-2-18

Ajánlattevő 3: Vasi Tandem Építőipari és Szolgáltató Kft.

Székhelye: 9700 Szombathely Mátyás király Utca 17.

Adószáma: 12503775-2-18

Ajánlattevő 4: 2F-BAU Építőipari és Kereskedelmi Szolgáltató Kft.

Székhelye:1146 Budapest Szabó József utca 4-

Adószáma:13103581-2-42

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
07/04/2022