Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 191942-2021

Submission deadline has been amended by:  389029-2021
19/04/2021    S75

Sweden-Stockholm: Interpretation services

2021/S 075-191942

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Region Stockholm
National registration number: 232100-0016
Postal address: Box 22550
Town: Stockholm
NUTS code: SE11 Stockholm
Postal code: 104 22
Country: Sweden
Contact person: Henrik Rappe
E-mail: henrik.rappe@spnadvisory.com
Internet address(es):
Main address: http://www.sll.se
I.3)Communication
Access to the procurement documents is restricted. Further information can be obtained at: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afhvhfikdu&GoTo=Docs
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afhvhfikdu&GoTo=Tender
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Tolktjänster i talade språk

Reference number: HSN 2019-1927
II.1.2)Main CPV code
79540000 Interpretation services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Tolktjänsten omfattar:

• På-platstolkning: bokad tolkning, fysiska möten.

• Distanstolkning: bokad tolkning på distans via telefon eller videosamtal.

• On-demand tolkning: obokad och direkt tillgänglig tolkning på distans via telefon, videosamtal/rörlig bild samt via app för smartphone.

• On-demand tolkning för 1177 Vårdguiden på telefon: obokad och direkt tillgänglig tolkning på distans via telefon.

Tolktjänsten omfattar mottagande av beställning, bokning och genomförande av tolkuppdrag, kundtjänst, samordning, uppföljning, analys och utveckling av Tolktjänsten i samarbete med Beställaren samt i övrigt vad som framgår av upphandlingsdokumenten.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 600 000 000.00 SEK
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SE11 Stockholm
II.2.4)Description of the procurement:

Tolktjänsten omfattar:

• På-platstolkning: bokad tolkning, fysiska möten.

• Distanstolkning: bokad tolkning på distans via telefon eller videosamtal.

• On-demand tolkning: obokad och direkt tillgänglig tolkning på distans via telefon, videosamtal/rörlig bild samt via app för smartphone.

• On-demand tolkning för 1177 Vårdguiden på telefon: obokad och direkt tillgänglig tolkning på distans via telefon.

Tolktjänsten omfattar mottagande av beställning, bokning och genomförande av tolkuppdrag, kundtjänst, samordning, uppföljning, analys och utveckling av Tolktjänsten i samarbete med Beställaren samt i övrigt vad som framgår av upphandlingsdokumenten.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 600 000 000.00 SEK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/06/2022
End: 30/11/2024
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

18 förlängningar á 1 månad

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Anbudsgivare, eventuella företag vars kapacitet åberopas och eventuella underleverantörer, ska uppfylla i Sverige eller i hemlandet lagenligt ställda krav avseende aktiebolags-, handels-, eller föreningsregister eller motsvarande register som förs i det land eller den stat där anbudsgivarens verksamhet är etablerad.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Anbudsgivaren ska ha en tillräckligt god ekonomisk och finansiell ställning för att sannolikt kunna genomföra avtalat åtagande under avtalstiden. Detta uppfylls genom att delkraven nedan i detta avsnitt uppfylls.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Delkrav: Omsättning

Kravets fullständiga lydelse framgår av dokumentet anbudsinfordran i avsnitt 3.3.1.

Delkrav: Ekonomisk stabilitet

Kravets fullständiga lydelse framgår av dokumentet anbudsinfordran i avsnitt 3.3.2.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Anbudsgivaren ska ha erforderlig teknisk och yrkesmässig kapacitet för att utföra de åtaganden som upphandlingen omfattar. Detta påvisas genom att delkraven nedan i detta avsnitt uppfylls.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Delkrav: Referensuppdrag

Kravets fullständiga lydelse framgår av dokumentet anbudsinfordran i avsnitt 3.4.1.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 21/05/2021
Local time: 23:59
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Swedish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 31/05/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 22/05/2021
Local time: 00:00

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Anbudsgivare kan ta del av upphandlingsdokumentet benämnt "bilaga 11" genom att kontakta ansvarig handläggare för upphandlingen.

Mercell annons: https://opic.com/id/afhvhfikdu

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Förvaltningsrätten i Stockholm
Town: Stockholm
Country: Sweden
VI.5)Date of dispatch of this notice:
14/04/2021