The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages.

Services - 191942-2021

Submission deadline has been amended by:  389029-2021
19/04/2021    S75

Sweden-Stockholm: Interpretation services

2021/S 075-191942

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Region Stockholm
National registration number: 232100-0016
Postal address: Box 22550
Town: Stockholm
NUTS code: SE11 Stockholm
Postal code: 104 22
Country: Sweden
Contact person: Henrik Rappe
E-mail: henrik.rappe@spnadvisory.com
Internet address(es):
Main address: http://www.sll.se
I.3)Communication
Access to the procurement documents is restricted. Further information can be obtained at: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afhvhfikdu&GoTo=Docs
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afhvhfikdu&GoTo=Tender
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Tolktjänster i talade språk

Reference number: HSN 2019-1927
II.1.2)Main CPV code
79540000 Interpretation services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Tolktjänsten omfattar:

• På-platstolkning: bokad tolkning, fysiska möten.

• Distanstolkning: bokad tolkning på distans via telefon eller videosamtal.

• On-demand tolkning: obokad och direkt tillgänglig tolkning på distans via telefon, videosamtal/rörlig bild samt via app för smartphone.

• On-demand tolkning för 1177 Vårdguiden på telefon: obokad och direkt tillgänglig tolkning på distans via telefon.

Tolktjänsten omfattar mottagande av beställning, bokning och genomförande av tolkuppdrag, kundtjänst, samordning, uppföljning, analys och utveckling av Tolktjänsten i samarbete med Beställaren samt i övrigt vad som framgår av upphandlingsdokumenten.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 600 000 000.00 SEK
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SE11 Stockholm
II.2.4)Description of the procurement:

Tolktjänsten omfattar:

• På-platstolkning: bokad tolkning, fysiska möten.

• Distanstolkning: bokad tolkning på distans via telefon eller videosamtal.

• On-demand tolkning: obokad och direkt tillgänglig tolkning på distans via telefon, videosamtal/rörlig bild samt via app för smartphone.

• On-demand tolkning för 1177 Vårdguiden på telefon: obokad och direkt tillgänglig tolkning på distans via telefon.

Tolktjänsten omfattar mottagande av beställning, bokning och genomförande av tolkuppdrag, kundtjänst, samordning, uppföljning, analys och utveckling av Tolktjänsten i samarbete med Beställaren samt i övrigt vad som framgår av upphandlingsdokumenten.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 600 000 000.00 SEK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/06/2022
End: 30/11/2024
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

18 förlängningar á 1 månad

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Anbudsgivare, eventuella företag vars kapacitet åberopas och eventuella underleverantörer, ska uppfylla i Sverige eller i hemlandet lagenligt ställda krav avseende aktiebolags-, handels-, eller föreningsregister eller motsvarande register som förs i det land eller den stat där anbudsgivarens verksamhet är etablerad.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Anbudsgivaren ska ha en tillräckligt god ekonomisk och finansiell ställning för att sannolikt kunna genomföra avtalat åtagande under avtalstiden. Detta uppfylls genom att delkraven nedan i detta avsnitt uppfylls.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Delkrav: Omsättning

Kravets fullständiga lydelse framgår av dokumentet anbudsinfordran i avsnitt 3.3.1.

Delkrav: Ekonomisk stabilitet

Kravets fullständiga lydelse framgår av dokumentet anbudsinfordran i avsnitt 3.3.2.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Anbudsgivaren ska ha erforderlig teknisk och yrkesmässig kapacitet för att utföra de åtaganden som upphandlingen omfattar. Detta påvisas genom att delkraven nedan i detta avsnitt uppfylls.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Delkrav: Referensuppdrag

Kravets fullständiga lydelse framgår av dokumentet anbudsinfordran i avsnitt 3.4.1.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 21/05/2021
Local time: 23:59
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Swedish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 31/05/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 22/05/2021
Local time: 00:00

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Anbudsgivare kan ta del av upphandlingsdokumentet benämnt "bilaga 11" genom att kontakta ansvarig handläggare för upphandlingen.

Mercell annons: https://opic.com/id/afhvhfikdu

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Förvaltningsrätten i Stockholm
Town: Stockholm
Country: Sweden
VI.5)Date of dispatch of this notice:
14/04/2021