Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 19291-2022

14/01/2022    S10

Poland-Krakow: Medical equipments

2022/S 010-019291

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 248-655781)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIE
Postal address: ul. Kopernika 36
Town: Kraków
NUTS code: PL213 Miasto Kraków
Postal code: 31-501
Country: Poland
Contact person: Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Dział Zamówień Publicznych, ul. Kopernika 19, pok. 20A, 31-501 Kraków
E-mail: aburszczan@su.krakow.pl
Telephone: +48 124247072
Fax: +48 124247120
Internet address(es):
Main address: www.su.krakow.pl

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa dodatkowego wyposażenia oddziałów przeznaczonego dla Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego (NSSU) wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem personelu (DFP.271.140.2021.ADB)

Reference number: DFP.271.140.2021.ADB
II.1.2)Main CPV code
33100000 Medical equipments
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa dodatkowego wyposażenia oddziałów przeznaczonego dla Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego (NSSU) wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem personelu.

Zamówienie realizowane jest w ramach Projektu pn. „Wyposażenie Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim” dofinansowanego z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa 12. Infrastruktura Społeczna, Działanie 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.1 Strategiczna infrastruktura ochrony zdrowia w regionie).

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
11/01/2022
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 248-655781

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.6
Place of text to be modified: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Instead of:

Oferta musi zachować ważność do: 17/04/2022

Read:

Oferta musi zachować ważność do: 01/05/2022

Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Instead of:
Date: 18/01/2022
Local time: 10:00
Read:
Date: 01/02/2022
Local time: 10:00
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Warunki otwarcia ofert
Instead of:
Date: 18/01/2022
Local time: 10:01
Read:
Date: 01/02/2022
Local time: 10:01
VII.2)Other additional information: