Szolgáltatások - 192936-2017

23/05/2017    S98

Belgium-Brüsszel: Szakmai segítségnyújtás a megújuló energiáról szóló 2018. évi jelentés elkészítéséhez

2017/S 098-192936

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Európai Bizottság, Directorate-General for Energy
Postai cím: rue Demot 24–26
Város: Brussels
NUTS-kód: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postai irányítószám: 1049
Ország: Belgium
E-mail: ENER-C1-TENDERS@EC.EUROPA.EU
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://ec.europa.eu/energy/en
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2337
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Energia.

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Szakmai segítségnyújtás a megújuló energiáról szóló 2018. évi jelentés elkészítéséhez.

Hivatkozási szám: ENER/C1/2016-507.
II.1.2)Fő CPV-kód
73210000 Kutatási tanácsadó szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A szerződés célja szakmai segítségnyújtás az európai megújuló energiáról szóló 2018. évi jelentés elkészítéséhez. E segítségnyújtásnak a következőkre kell kiterjednie:

— a megújuló energia 28 EU-tagállamban történő alkalmazásával kapcsolatos fejlődésre, valamint az alkalmazást támogató nemzeti intézkedésekre irányuló adatgyűjtés, -elemzés és -értékelés a 2017-ben benyújtott, a megújuló energiák terén elért haladásról szóló tagállami jelentések, egyéb jelentések és tanulmányok, valamint saját kutatások alapján,

— az EU bioüzemanyag, biomassza és biogáz piacaira, valamint az EU bioüzemanyag, biomassza és biogáz fogyasztásának hatásaira irányuló adatgyűjtés.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 800 000.00 EUR
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
A teljesítés fő helyszíne:

A szolgáltatások teljesítésére a nyertes ajánlattevő létesítményeiben kerül sor. Mindazonáltal a nyertes ajánlattevő és a Bizottság közötti tárgyalásokra a Bizottság brüsszeli irodáiban kerül sor.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A támogató tevékenységeknek az alábbi négy, elválaszthatatlan és egyenlő fontosságú feladatot kell lefedniük.

1. feladat: a tagállamok által a megújuló energiaforrások alkalmazása terén elért fejlődés mennyiségi elemzése;

2. feladat: a tagállamok által a megújuló energiaforrások alkalmazása terén elért fejlődés minőségi elemzése;

3. feladat: a megújuló energia termeléséhez felhasznált bioüzemanyagok/folyékony bio-energiahordozók, biomassza és biogáz elemzése;

4. feladat: az önkéntes rendszerek működésének felülvizsgálata.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 800 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 14
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: 2016–2017-es H2020 munkaprogram.
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 30/06/2017
Helyi idő: 17:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Angol, Bolgár, Dán, Német, Görög, Észt, Finn, Francia, Ír, Horvát, Magyar, Olasz, Lett, Litván, Máltai, Holland, Lengyel, Portugál, Román, Szlovák, Szlovén, Spanyol, Svéd, Cseh
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 6 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 07/07/2017
Helyi idő: 10:00
Hely:

Directorate-General for Energy, Unit C1, rue Demot 24, office 06/004, 1040 Brussels, BELGIUM.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlattevők jelen lehetnek a tenderbontáson, azonban legfeljebb 1 személy képviselheti őket. A tenderbontás befejeztével a tenderbontó bizottság elnöke közli az ajánlattevők nevét és a döntést arra vonatkozóan, hogy az egyes ajánlatok elfogadhatók voltak-e vagy sem. A ajánlatokban megadott árakat nem hozzák nyilvánosságra.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.3)További információk:
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Az Európai Unió Törvényszéke
Postai cím: rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: 2925
Ország: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetcím: http://curia.europa.eu/
VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Az Európai Unió Törvényszéke
Postai cím: rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: 2925
Ország: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetcím: http://curia.europa.eu
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
11/05/2017