A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból.

Építési beruházás - 193281-2021

20/04/2021    S76

Magyarország-Szeged: Szálloda építése

2021/S 076-193281

Előzetes tájékoztató

A hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Szeged-Csanádi Egyházmegye
Nemzeti azonosító szám: 19983068206
Postai cím: Aradi vértanúk tere 2.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333 Csongrád
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Haladi Andrea
E-mail: haladi.andrea@szeged-csanad.hu
Telefon: +36 62420932
Fax: +36 62420932155
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.szeged-csanad.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000188182021/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000188182021/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Támogatott szervezet - Kbt. 5. § (2)
I.5)Fő tevékenység
Szabadidő, kultúra és vallás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Hotel Szent Gellért Fórum-Tervezés és kivitelezés

Hivatkozási szám: EKR000188182021
II.1.2)Fő CPV-kód
45212411 Szálloda építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés a Hotel Szent Gellért Fórum megvalósításához szükséges kiviteli tervezési, valamint kivitelezési feladatok ellátására

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45212411 Szálloda építése
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU333 Csongrád
A teljesítés fő helyszíne:

Szeged, Dorozsmai út. 2–4. szám (HRSZ.: 25870)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Vállalkozási szerződés a Hotel Szent Gellért Fórum megvalósításához szükséges kiviteli tervezési, valamint kivitelezési feladatok ellátására az alábbiak szerint.

Tervezés: 50 szobás kertkapcsolatos Hotel

Földszint: recepció, közösségi terek, lobby, konferencia terem, étterem, wellness kiszolgáló funkciók, kápolna, terasz

I. emelet: szállodai szobák, közlekedő, teraszok. Minden szinten 22 db standard szoba és egy-egy db. apartman, akadálymentesített- és családi szoba. Belsőépítészeti felszereltségük, kényelmi szintjük a négycsillagos szállodák előírásainak megfelelő.(Hotel Stars Union minősítés szerint)

II. emelet: szállodai szobák, közlekedő, teraszok

Tetőszint: gépészet

Minősítések: 4 csillagos színvonal Hotel Stars Union minősítés szerint; LEED Silver minősítésnek való megfelelés

Tervezési területe mérete: 5937,15 m2

Épület terepszinti beépítése: 1803,76 m2

Épület bruttó szintterülete: 3834,23 m2

Tervezési terület burkolt felületei (parkolók, közlekedő-felületek) mindösszesen:1538,54 m2

Tervezési terület zöldfelületei mindösszesen: 2526,75 m2

Kivitelezés:

Szerkezetépítés: A középfolyosós elrendezésű, tipizált méretrendű, racionális szerkesztésű alaprajzok egymás fölött ismétlődnek. Lepénytag és kétszintes felépítmény. Vasbeton vázszerkezet, falazott tartó- és térelválasztó falak, szerelt válaszfalak.

Szakipar: Vakolási munkák, hideg és melegburkolatok, felületképzés, homlokzat kialakítás, nyílászárók elhelyezése, lakatos munkák, szigetelés, felvonók beépítése

Gépészeti munkák: Hűtés-fűtés, szellőzés, víz-gáz-csatorna ellátás, közművek

Elektromos munkák Erőátvitel, világítás, villámvédelem, tűzvédelem, gyengeáram, hő- és füstelvezetés

Uszoda és wellness technika: wellness és sportrehabilitáció

Konyhatechnika - 350-400 adagos főzőkonyha üzemi helyiségekkel

Kertépítés: Kert-, parkolórendezés, tetőkert

Útépítés: parkoló, belső közlekedő utak létesítése

A teljes mennyiség és a tervdokumentáció részletesen a közbeszerzési dokumentumokban kerül rögzítésre.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 18
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A II.2.5) pontban foglaltak vonatkozásában a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdése szerint az ajánlati ár az értékelés során 70 %-os arányban, a minőségi értékelési szempontok (minőségi kritérium) 30 %-os arányban kerül figyelembevételre.

A jelen felhívás II.1.5) és II.2.6) pontjában foglalt összeg technikai okokból került kitöltésre, nem az eljárás tényleges becsült értékét jelöli.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll, továbbá, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következik be (Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont).

Az egységes európai dokumentumban a gazdasági szereplő (részvételre jelentkező, adott esetben kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)) nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn vele szemben, másrészt megadja az eljárásban kért információkat, köztük az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó adatokat.

A részvételi jelentkezésben a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az alvállalkozók tekintetében.

A kizáró okok fenn nem állását az igazolások benyújtására felhívott [Kbt. 69. § (4)] gazdasági szereplőknek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. §; 10. §, 12 – 14. § és 16. § rendelkezései szerint kell igazolnia.

Amennyiben a cégkivonattal kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van folyamatban részvételre jelentkező tekintetében, a jelentkezéshez csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ra, továbbá a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. §-okra.

A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

A szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság minimumkövetelményei:

SZT1) Részvételre jelentkező alkalmatlan, ha nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.

SZT2) Részvételre jelentkező alkalmatlan, ha nem szerepel az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara által vezetett névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.

A szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság tekintetében előírt igazolási mód:

Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt, a Kbt. 67. § (1)–(3) bekezdései szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtani a részvételi jelentkezésben. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását kéri.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-3. §-ban foglaltakra.

Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek/részvételre jelentkezőnek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdéseire is figyelemmel:

A fenti nyilvántartásokban szereplés tényét – amennyiben a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok ingyenes ellenőrzésére nincsen mód – a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentum benyújtásával szükséges igazolni.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6)–(7); (9); (11) bekezdései is irányadóak.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

P1) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének a) pontja szerint:

P2) 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének b) pontja szerint

P3) 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontja szerint

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének a) pontja a pénzforgalmi számláján történő sorba állítás

321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének b) pontja alapján az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontja alapján a teljes és közbeszerzés tárgya szerinti árbevétel

A részletes alkalmassági követelmények és azok igazolási módjait a közvetlen részvételi felhívásban kerülnek rögzítésre.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

M1) 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek. a) pontja szerint

M2) 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek. b) pontja szerint

M3) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének g) pontja szerint

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1) 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek. a) pontja alapján korábbi építési beruházásokra vonatkozó referencia

M2) 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek. b) pontja alapján a rendelkezésre álló szakemberek

M3) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének g) pontja alapján éves átlagos statisztikai állományi létszám

A részletes alkalmassági követelmények és azok igazolási módjait a közvetlen részvételi felhívásban kerülnek rögzítésre.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF.

Az ajánlatkérő által igazolt teljesítést követően a kifizetés a Ptk. 6:130. § (1)-(2) és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A.§ (1) és (3) bekezdéseiben és 32/B §-ban meghatározottak szerint történik.

Előleg: Az ÁFA nélkül számított, teljes ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő mértékben.

Az építési beruházás a 2007. évi CXXVII. törvény. 142. § (1) bekezdés b) pontjának hatálya alá tartozik.

Előleg-visszafizetési biztosíték: a Kbt. 135. § (7) szerint kötelezően biztosítandó mérték fölött.

Ajánlatkérő teljesítési és jólteljesítési biztosíték nyújtásának kötelezettségét írja elő, továbbá késedelmi és meghiúsulási kötbért alkalmaz.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Meghívásos eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)A szándéknyilatkozatok benyújtásának határideje
Dátum: 23/04/2021
Helyi idő: 16:00
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.5)A közbeszerzési eljárás tervezett kezdőnapja:
14/05/2021

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. Részajánlattétel kizárásának indoklása: A műszaki tartalom megosztása sem műszaki, sem gazdasági szempontból nem ésszerű, az egységes kivitelezés fontosságára tekintettel. A projekt összetettségére való tekintettel a tervezési folyamat olyan szerves része a kivitelezésre vonatkozó ajánlatnak, amely így egy műszaki egységre vonatkozik, a részekre bontás nem indokolt. A közbeszerzési eljárás tárgyát képező építési beruházás egy épületre vonatkozik, amelynek megvalósítása egy építési ütemben, egy véghatáridőre történik. A projekt tárgyát képező épület, valamint kiszolgáló infrastrukturális elemei egymástól függenek, amelyeknek az esetleges részekre bontása esetén a véghatáridőre történő komplex teljesítés ellehetetlenülésének veszélye állna fenn a térbeli, illetve az időbeli organizáció, valamint az építési terület egységére tekintettel.

2. A IV.2.2) pont szerinti határidőig benyújtandó szándéknyilatkozatokat az EKR-en keresztül kell benyújtani elektronikus formában.

3. Az ajánlatkérő az eljárás ajánlattételi szakaszában a Kbt. 82. § (4)–(5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően keretszámot kíván meghatározni, ennek megfelelően az eljárás második (ajánlattételi) szakaszában legfeljebb öt alkalmas, egyben érvényes jelentkezést benyújtó részvételre jelentkezőnek küld majd ajánlattételi felhívást. Az alkalmas és egyben érvényes jelentkezést benyújtó részvételre jelentkezők között a Kbt. 82. § (4)–(5) bekezdése szerinti rangsorolás szabályait a közvetlen részvételi felhívás tartalmazza.

4. Ajánlatkérő jelen eljárás tekintetében nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.

5. Ajánlatkérő a jelen eljárás ajánlattételi szakaszában való ajánlattételt ajánlati biztosíték nyújtásához köti.

Az ajánlati biztosíték összegszerűen meghatározott mértéke nettó 30 000 000 Ft.

Az ajánlati biztosíték teljesíthető, az ajánlattevő választása szerint az alábbi módok egyikén:

— az ajánlatkérő OTP Banknál vezetett 11735005-21397059-00000000 számú számlájára az ajánlattételi határidő lejártáig készpénz átutalási megbízással vagy átutalással,

— feltétel nélküli, visszavonhatatlan pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával,

— biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességválla-lást tartalmazó – kötelezvénnyel.

Az ajánlati biztosíték teljesítésének igazolása:

— készpénz átutalással való teljesítése esetén a banki terhelési értesítő (bankszámlakivonat),

— pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garanciával/készfizető kezességgel való teljesítés esetén a garancia/kezességvállaló nyilatkozat,

— biztosítási szerződéssel való teljesítés esetén a kötelezvény.

6. Ajánlatkérő felhívja részvételre jelentkezők figyelmét, hogy a Kbt. 98. § (3) bekezdésében foglaltak alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat. A szerződéses feltételek jelen eljárás szerződéses feltételeivel megegyeznek, azzal, hogy a tervezési feladatokra vonatkozó rendelkezések nem érvényesülnek. A teljesítési határidő az eljárásban foglalt feladatok volumenével összhangban kerül meghatározásra. A lehetséges további építési beruházások tárgya:

— Belsőépítészeti többlet elemek

— Dekoráció kialakítása

— Mobíliák

— Kertépítési többlet elemek

— Hőcserélő elhelyezésének optimalizálása, áthelyezése meglévő létesítménybe

— Első feltöltés többlet elemei

— konyhatechnológiai többlet elemek

— többlet épületek, illetve épületelemek a Hotelhez kapcsolódóan

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
15/04/2021