Supplies - 193798-2021

20/04/2021    S76

Poland-Toruń: Surgical gloves

2021/S 076-193798

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu
Postal address: ul. Świętego Józefa 53–59
Town: Toruń
NUTS code: PL Polska
Postal code: 87-100
Country: Poland
Contact person: Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
E-mail: zamow_publ@wszz.torun.pl
Telephone: +48 566793496
Fax: +48 566793682
Internet address(es):
Main address: www.platformazakupowa.pl/wszz_torun
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.platformazakupowa.pl/wszz_torun
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa rękawic diagnostycznych i chirurgicznych – 7 zadań

Reference number: W.Sz.Z:TZ-280-23/21
II.1.2)Main CPV code
33141420 Surgical gloves
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa rękawic diagnostycznych i chirurgicznych – 7 zadań:

1.2. Wymagane parametry techniczno-użytkowe oraz inne wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia, określają Załączniki od Nr 2/1 do 2/7 do SWZ, stanowiące specyfikacje asortymentowo-ilościowo-cenowe, które Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty.

1.3. Na opakowaniu zbiorczym rękawic muszą być zawarte oznaczenia:

— nazwa producenta,

— rozmiar,

— LOT/nr partii lub serii,

— data sterylizacji/data produkcji,

— data ważności,

— znak CE,

Oraz oznaczenia zgodne z wymogami zawartymi w Załącznikach stanowiących specyfikacje asortymentowo-ilościowe-cenowe.

Dla rękawic diagnostycznych niesterylnych Zamawiający nie wymaga na opakowaniu zbiorczym daty produkcji.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie Nr 1 – dostawa diagnostycznych rękawic nitrylowych

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Magazyny zlokalizowane w siedzibach Zamawiającego przy ul. Św. Józefa 53-59; ul. Konstytucji 3 Maja 42; ul. Krasińskiego 4/4a i ul. M. Skłodowskiej – Curie 27/29 w Toruniu

II.2.4)Description of the procurement:

1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa diagnostycznych rękawic nitrylowych - Zadanie Nr 1

1.2. Wymagane parametry techniczno-użytkowe oraz inne wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia, określa Załącznik Nr 2/1 SWZ, stanowiący specyfikacje asortymentowo-ilościowo-cenową, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Z uwagi na charakter i specyfikę zamówienia, tj. zmieniające się faktyczne zapotrzebowanie z różnych jednostek szpitala na poszczególne pozycje w okresie realizacji zamówienia, Zamawiający w przypadku zaistnienia takiej potrzeby zastrzega sobie w ramach realizacji przedmiotu zamówienia prawo opcji (art. 441 ustawy Pzp) tj. zakupu większej liczby niektórych pozycji asortymentowych przy równoczesnym zmniejszeniu liczby innych pozycji asortymentowych pod warunkiem zachowania obowiązujących cen jednostkowych przedmiotu umowy i niezmienionej całkowitej wartości przedmiotu umowy. Zamawiający zobowiązuje się do realizacji minimum 50 % asortymentu z każdej z pozycji przedmiotu umowy, a w pozostałej części zastrzega sobie prawo opcji w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym punkcie.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie Nr 2 – dostawa niejałowych rękawic bezpudrowych

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Magazyny zlokalizowane w siedzibach Zamawiającego przy ul. Św. Józefa 53-59; ul. Konstytucji 3 Maja 42; ul. Krasińskiego 4/4a i ul. M. Skłodowskiej – Curie 27/29 w Toruniu

II.2.4)Description of the procurement:

1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa niejałowych rękawic bezpudrowych- Zadanie Nr 2

1.2. Wymagane parametry techniczno-użytkowe oraz inne wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia, określa Załącznik Nr 2/2 SWZ, stanowiący specyfikacje asortymentowo-ilościowo-cenową, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Z uwagi na charakter i specyfikę zamówienia, tj. zmieniające się faktyczne zapotrzebowanie z różnych jednostek szpitala na poszczególne pozycje w okresie realizacji zamówienia, Zamawiający w przypadku zaistnienia takiej potrzeby zastrzega sobie w ramach realizacji przedmiotu zamówienia prawo opcji (art. 441 ustawy Pzp) tj. zakupu większej liczby niektórych pozycji asortymentowych przy równoczesnym zmniejszeniu liczby innych pozycji asortymentowych pod warunkiem zachowania obowiązujących cen jednostkowych przedmiotu umowy i niezmienionej całkowitej wartości przedmiotu umowy. Zamawiający zobowiązuje się do realizacji minimum 50 % asortymentu z każdej z pozycji przedmiotu umowy, a w pozostałej części zastrzega sobie prawo opcji w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym punkcie.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie Nr 3 – dostawa rękawic do cytostatyków

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Magazyny zlokalizowane w siedzibach Zamawiającego przy ul. Św. Józefa 53-59; ul. Konstytucji 3 Maja 42; ul. Krasińskiego 4/4a i ul. M. Skłodowskiej – Curie 27/29 w Toruniu.

II.2.4)Description of the procurement:

1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa rękawic do cytostatyków- Zadanie Nr 3

1.2. Wymagane parametry techniczno-użytkowe oraz inne wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia, określa Załącznik Nr 2/3 SWZ, stanowiący specyfikacje asortymentowo-ilościowo-cenową, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Z uwagi na charakter i specyfikę zamówienia, tj. zmieniające się faktyczne zapotrzebowanie z różnych jednostek szpitala na poszczególne pozycje w okresie realizacji zamówienia, Zamawiający w przypadku zaistnienia takiej potrzeby zastrzega sobie w ramach realizacji przedmiotu zamówienia prawo opcji (art. 441 ustawy Pzp) tj. zakupu większej liczby niektórych pozycji asortymentowych przy równoczesnym zmniejszeniu liczby innych pozycji asortymentowych pod warunkiem zachowania obowiązujących cen jednostkowych przedmiotu umowy i niezmienionej całkowitej wartości przedmiotu umowy. Zamawiający zobowiązuje się do realizacji minimum 50 % asortymentu z każdej z pozycji przedmiotu umowy, a w pozostałej części zastrzega sobie prawo opcji w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym punkcie.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie Nr 4 – dostawa diagnostycznych i chirurgicznych rękawic, lateksowych, pudrowanych

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Magazyny zlokalizowane w siedzibach Zamawiającego przy ul. Św. Józefa 53-59; ul. Konstytucji 3 Maja 42; ul. Krasińskiego 4/4a i ul. M. Skłodowskiej – Curie 27/29 w Toruniu.

II.2.4)Description of the procurement:

1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa diagnostycznych i chirurgicznych rękawic, lateksowych, pudrowanych - Zadanie Nr 4

1.2. Wymagane parametry techniczno-użytkowe oraz inne wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia, określa Załącznik Nr 2/3 SWZ, stanowiący specyfikacje asortymentowo-ilościowo-cenową, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Z uwagi na charakter i specyfikę zamówienia, tj. zmieniające się faktyczne zapotrzebowanie z różnych jednostek szpitala na poszczególne pozycje w okresie realizacji zamówienia, Zamawiający w przypadku zaistnienia takiej potrzeby zastrzega sobie w ramach realizacji przedmiotu zamówienia prawo opcji (art. 441 ustawy Pzp) tj. zakupu większej liczby niektórych pozycji asortymentowych przy równoczesnym zmniejszeniu liczby innych pozycji asortymentowych pod warunkiem zachowania obowiązujących cen jednostkowych przedmiotu umowy i niezmienionej całkowitej wartości przedmiotu umowy. Zamawiający zobowiązuje się do realizacji minimum 50 % asortymentu z każdej z pozycji przedmiotu umowy, a w pozostałej części zastrzega sobie prawo opcji w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym punkcie.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie Nr 5 – dostawa niesterylnych diagnostycznych rękawic nitrylowych

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Magazyny zlokalizowane w siedzibach Zamawiającego przy ul. Św. Józefa 53-59; ul. Konstytucji 3 Maja 42; ul. Krasińskiego 4/4a i ul. M. Skłodowskiej – Curie 27/29 w Toruniu.

II.2.4)Description of the procurement:

1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa niesterylnych diagnostycznych rękawic nitrylowych - Zadanie Nr 5

1.2. Wymagane parametry techniczno-użytkowe oraz inne wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia, określa Załącznik Nr 2/5 SWZ, stanowiący specyfikacje asortymentowo-ilościowo-cenową, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Z uwagi na charakter i specyfikę zamówienia, tj. zmieniające się faktyczne zapotrzebowanie z różnych jednostek szpitala na poszczególne pozycje w okresie realizacji zamówienia, Zamawiający w przypadku zaistnienia takiej potrzeby zastrzega sobie w ramach realizacji przedmiotu zamówienia prawo opcji (art. 441 ustawy Pzp) tj. zakupu większej liczby niektórych pozycji asortymentowych przy równoczesnym zmniejszeniu liczby innych pozycji asortymentowych pod warunkiem zachowania obowiązujących cen jednostkowych przedmiotu umowy i niezmienionej całkowitej wartości przedmiotu umowy. Zamawiający zobowiązuje się do realizacji minimum 50 % asortymentu z każdej z pozycji przedmiotu umowy, a w pozostałej części zastrzega sobie prawo opcji w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym punkcie.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie Nr 6 – dostawa sterylnych rękawic chirurgicznych neoprenowych i poliizoprenowych

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Magazyny zlokalizowane w siedzibach Zamawiającego przy ul. Św. Józefa 53-59; ul. Konstytucji 3 Maja 42; ul. Krasińskiego 4/4a i ul. M. Skłodowskiej – Curie 27/29 w Toruniu.

II.2.4)Description of the procurement:

1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sterylnych rękawic chirurgicznych neoprenowych i poliizoprenowych - Zadanie Nr 6

1.2. Wymagane parametry techniczno-użytkowe oraz inne wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia, określa Załącznik Nr 2/6 SWZ, stanowiący specyfikacje asortymentowo-ilościowo-cenową, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Z uwagi na charakter i specyfikę zamówienia, tj. zmieniające się faktyczne zapotrzebowanie z różnych jednostek szpitala na poszczególne pozycje w okresie realizacji zamówienia, Zamawiający w przypadku zaistnienia takiej potrzeby zastrzega sobie w ramach realizacji przedmiotu zamówienia prawo opcji (art. 441 ustawy Pzp) tj. zakupu większej liczby niektórych pozycji asortymentowych przy równoczesnym zmniejszeniu liczby innych pozycji asortymentowych pod warunkiem zachowania obowiązujących cen jednostkowych przedmiotu umowy i niezmienionej całkowitej wartości przedmiotu umowy. Zamawiający zobowiązuje się do realizacji minimum 50 % asortymentu z każdej z pozycji przedmiotu umowy, a w pozostałej części zastrzega sobie prawo opcji w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym punkcie.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie Nr 7 – dostawa sterylnych rękawic chirurgicznych.

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Magazyny zlokalizowane w siedzibach Zamawiającego przy ul. Św. Józefa 53-59; ul. Konstytucji 3 Maja 42; ul. Krasińskiego 4/4a i ul. M. Skłodowskiej – Curie 27/29 w Toruniu.

II.2.4)Description of the procurement:

1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sterylnych rękawic chirurgicznych - Zadanie Nr 7

1.2. Wymagane parametry techniczno-użytkowe oraz inne wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia, określa Załącznik Nr 2/7 SWZ, stanowiący specyfikacje asortymentowo-ilościowo-cenową, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Z uwagi na charakter i specyfikę zamówienia, tj. zmieniające się faktyczne zapotrzebowanie z różnych jednostek szpitala na poszczególne pozycje w okresie realizacji zamówienia, Zamawiający w przypadku zaistnienia takiej potrzeby zastrzega sobie w ramach realizacji przedmiotu zamówienia prawo opcji (art. 441 ustawy Pzp) tj. zakupu większej liczby niektórych pozycji asortymentowych przy równoczesnym zmniejszeniu liczby innych pozycji asortymentowych pod warunkiem zachowania obowiązujących cen jednostkowych przedmiotu umowy i niezmienionej całkowitej wartości przedmiotu umowy. Zamawiający zobowiązuje się do realizacji minimum 50 % asortymentu z każdej z pozycji przedmiotu umowy, a w pozostałej części zastrzega sobie prawo opcji w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym punkcie.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

I. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym.

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

II. Podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia w zakresie, o którym mowa w art. 108 ust. 1 oraz 109 ust. 1 pkt 4, 7-10 ustawy Pzp.

Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie wstępnego oświadczenia w formie jednolitego dokumentu (JEDZ) - Zał. Nr 8 do SWZ, z uwagi na zastosowanie procedury odwróconej na podstawie art. 139 ustawy Pzp, a także do złożenia w terminie nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, którymi są:

1) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

— sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.

2) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

Wzór oświadczenia dla Wykonawcy zawarty jest Załączniku nr 6 do SWZ.

3) Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

e) art. 109 ust. 1 pkt 7–10 ustawy Pzp.

Wzór oświadczenia dla Wykonawcy zawarty jest Załączniku nr 7 do SWZ.

4) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

III. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wnika to z odrębnych przepisów.

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie wstępnego oświadczenia w formie jednolitego dokumentu (JEDZ) - Zał. Nr 8 do SWZ, z uwagi na zastosowanie procedury odwróconej na podstawie art. 139 ustawy Pzp, a także do złożenia w terminie nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia środków dowodowych w zakresie niniejszego warunku, tj.:

a) wykaz minimum 2 dostaw wykonanych w zakresie dostaw rękawic chirurgicznych lub diagnostycznych o wartości minimum dla poszczególnych zadań:

— zadanie nr 1 – 86 400,00 PLN brutto,

— zadanie nr 2 – 54 600,00 PLN brutto,

— zadanie nr 3 – 13 500,00 PLN brutto,

— zadanie nr 4 – 372 000,00 PLN brutto,

— zadanie nr 5 – 495 000,00 PLN brutto,

— zadanie nr 6 – 28 500,00 PLN brutto,

— zadanie nr 7 – 103 440,00 PLN brutto.

W okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca

Z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

W odniesieniu do dostaw (umów) w trakcie realizacji, których część została faktycznie wykonana przez Wykonawcę, wykazanie i potwierdzenie zrealizowanej części zamówienia musi spełniać wymogi określone przez Zamawiającego.

Wykonawca składający ofertę na kilka zadań musi wykazać się wykonanymi minimum

2 dostawami o wymaganej wartości łącznej równej sumie tych zadań.

Wykaz dostaw przygotować wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do SWZ.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Udostępnienie zasobów.

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4 Pzp, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy - nie dotyczy to jednak oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

5. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

6. Zgodnie z art. 125 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Wszelkie projektowane postanowienia, jakie zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy określa Załącznik nr 5 (wzór umowy) do niniejszej specyfikacji.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 21/05/2021
Local time: 09:30
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 18/08/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 21/05/2021
Local time: 10:00

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

1. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria, Zamawiający wymaga złożenia następujących przedmiotowych środków dowodowych:

a) aktualnych deklaracji zgodności oraz certyfikatów jednostki notyfikowanej potwierdzających, że oferowane wyroby są zgodne z wymaganiami zasadniczymi zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 186 z późn. zm.)

Zgodnie z przepisami ww. ustawy, certyfikat jednostki notyfikowanej dotyczy tylko wyrobów medycznych klasy I z funkcją pomiarową lub sterylnych, klasy IIa, klasy IIb, klasy III, aktywnych wyrobów medycznych do implantacji, wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro.

b) oświadczenia Wykonawcy, że posiada dokumenty potwierdzające zgodność oferowanych rękawic z normami EN 455, EN 374, EN 420, EN 388, EN 16523-1 lub normami równoważnymi oraz raporty wystawione przez Niezależne Laboratorium potwierdzające, że oferowane rękawice spełniają normę ASTM F 1671, ASTM D 6978-05 lub normę równoważną, zgodnie z wymogami zawartymi w Załącznikach stanowiących specyfikacje asortymentowo-ilościowe-cenowe, a w razie potrzeby Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć te dokumenty na każde żądanie i w terminie określonym przez Zamawiającego.

c) kart technicznych / katalogów / opisów / prospektów / charakterystyk zawierających opis parametrów techniczno-użytkowych oferowanych wyrobów.

d) oświadczenia Wykonawcy, że posiada dokumenty potwierdzające, że oferowane rękawice są zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz/lub jako środek ochrony indywidualnej kategorii III odpowiednio do wymagań określonych w Załącznikach stanowiących specyfikacje asortymentowo – ilościowo – cenowe, a w razie potrzeby Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć te dokumenty na każde żądanie i w terminie określonym przez Zamawiającego.

e) oświadczenia, że na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi do wglądu testy na przenikalność cytostatyków stosowanych w chemioterapii w warunkach dynamicznych – dot. Zadania Nr 3 poz. 1 i 3.

2. Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium zgodnie z zapisami rozdziału VII SWZ, w wysokości:

— zadanie nr 1 – 2 880,00 PLN,

— zadanie nr 2 – 1 820,00 PLN,

— zadanie nr 3 – 450,00 PLN,

— zadanie nr 4 – 12 400,00 PLN,

— zadanie nr 5 – 16 500,00 PLN,

— zadanie nr 6 – 950,00 PLN,

— zadanie nr 7 – 3 448,00 PLN.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym rozdziale przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

3.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

3.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3.3. zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.

5. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie w przypadku niniejszego zamówienia wnosi się w terminie:

7.1. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

7.2. 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 7.1.;

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej;

9. Odwołanie w przypadkach innych niż wskazane w pkt 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

10. Odwołanie winno zawierać dane wskazane w art. 516 ustawy Pzp.

11. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli: nie zawiera braków formalnych, uiszczono wpis w wymaganej wysokości. Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania.

12. Odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy. Cofnięte odwołanie nie wywołuje skutków prawnych, jakie ustawa wiąże z wniesieniem odwołania do Prezesa Izby.

13. Środki ochrony prawnej szczegółowo unormowane są w dziale IX ustawy Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Date of dispatch of this notice:
15/04/2021