Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 193848-2021

20/04/2021    S76

Denmark-Hillerød: Medical equipments

2021/S 076-193848

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Region Hovedstaden
National registration number: 29190623
Postal address: Kongens Vænge 2
Town: Hillerød
NUTS code: DK01 Hovedstaden
Postal code: 3400
Country: Denmark
Contact person: Alateng Bay
E-mail: alateng.bay@regionh.dk
Telephone: +45 20530295
Internet address(es):
Main address: https://www.regionh.dk/
Address of the buyer profile: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/66963
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=294961&B=HOVEDSTADEN
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=294961&B=HOVEDSTADEN
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Skillerum til den regionale sterilcentral

Reference number: 21010224
II.1.2)Main CPV code
33100000 Medical equipments
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Den regionale sterilcentral på henholdsvis Rigshospitalet (RSR) og Herlev Hospital (RSH) i Region Hovedstaden er bygget med automatisering af hele produktionsflowet. Dette indebærer bl.a., at udstyr/produkter og herunder instrument net som anvendes til håndtering af instrumenter, skal kunne håndteres automatisk via robotter, convayers og miniload lagere.

Ved idriftsættelse af RSR har det vist sig, at instrumenterne rutsjer rundt i instrumentnettene. Det har umiddelbart 2 implikationer. For det første ligger instrumenterne ”hulter til bulter” i nettene, når de ankommer til operationsafdelingerne. For det andet kommer instrumenterne til at ligge under håndtagene på instrumentnettene. Dette vil betyde, at robotten – på RSR – ikke vil kunne tømme containerne, når instrumenterne ligger under håndtagene. Derfor skal der findes en løsning – senest ved idriftsættelsen – af Den regionale Sterilcentral Herlev Hospital RSH.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
33191000 Sterilisation, disinfection and hygiene devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK01 Hovedstaden
II.2.4)Description of the procurement:

Den regionale sterilcentral på henholdsvis Rigshospitalet (RSR) og Herlev Hospital (RSH) i Region Hovedstaden er bygget med automatisering af hele produktionsflowet. Dette indebærer bl.a., at udstyr/produkter og herunder instrument net som anvendes til håndtering af instrumenter, skal kunne håndteres automatisk via robotter, convayers og miniload lagere.

Ved idriftsættelse af RSR har det vist sig, at instrumenterne rutsjer rundt i instrumentnettene. Det har umiddelbart 2 implikationer. For det første ligger instrumenterne ”hulter til bulter” i nettene, når de ankommer til operationsafdelingerne. For det andet kommer instrumenterne til at ligge under håndtagene på instrumentnettene. Dette vil betyde, at robotten – på RSR – ikke vil kunne tømme containerne, når instrumenterne ligger under håndtagene. Derfor skal der findes en løsning – senest ved idriftsættelsen – af Den regionale Sterilcentral Herlev Hospital RSH.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 15/07/2021
End: 14/07/2023
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Ordregiver har option på at kunne forlænge Kontrakten i op til 24 måneder på uændrede vilkår.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Udbuddet omfatter option på ydelser angivet bilag 2: Tilbudsliste.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

ESPD del IV, B, 3) Specifik årsomsætning. Den økonomiske aktørs specifikke årsomsætning på det forretningsområde, som er omfattet af kontrakten, jf. udbudsbekendtgørelsens del II, genstand, er for de seneste 3 regnskabsår.

ESPD del IV, B, 6) Finansielle nøgletal. For det finansielle nøgletal: "Positiv egenkapital" erklærer den økonomiske aktør, at den faktiske værdi for det eller de nøgletal er opfyldt:

Minimum level(s) of standards possibly required:

ESPD del IV, B, 3) Specifik årsomsætning. Den økonomiske aktørs specifikke årsomsætning på det forretningsområde, som er omfattet af kontrakten, jf. udbudsbekendtgørelsens del II, genstand, er for de seneste 3 regnskabsår.

Mindstekrav: Tilbudsgivers specifikke årsomsætning på det forretningsområde, som er omfattet af kontrakten, skal være lig eller over 8 mio. DKK/år i hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

Hvis den specifikke årsomsætning på forretningsområdet ikke fremgår direkte af årsrapporten, skal vinderen af udbuddet fremlægge en revisorerklæring efter påkrav fra ordregiver. Kravet er tillige opfyldt, hvor den økonomiske aktør ved revisorerklæring dokumenterer, at kravet opfyldes for perioden fra fristen og 3 år tilbage. Alene vinderen skal fremsende evt. erklæring, og først ved ordregivers påkrav.

ESPD del IV, B, 6) Finansielle nøgletal. For det finansielle nøgletal: "Positiv egenkapital" erklærer den økonomiske aktør, at den faktiske værdi for det eller de nøgletal er opfyldt:

Mindstekrav: Tilbudsgivers egenkapital skal være positiv.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

ESPD del IV, C, 2) Kun for varer: Levering af leverancer af den anførte type. I referenceperioden (3 år op til fristen) har den økonomiske aktør leveret mindst 2 betydelige leverancer af den i udbudsbekendtgørelsens del II, genstand anførte type.

Minimum level(s) of standards possibly required:

ESPD del IV, C, 2) Kun for varer: Levering af leverancer af den anførte type. I referenceperioden (3 år op til fristen) har den økonomiske aktør leveret mindst 2 betydelige leverancer af den i udbudsbekendtgørelsens del II, genstand anførte type.

Mindstekrav: Tilbudsgiver skal mindst have 2 referencer gennemført indenfor de seneste 3 år, der dokumenterer erfaring med levering af udstyr til sterilisation, desinfektion og hygiejne til farmaceutisk industri og/eller offentlige eller private hospitaler og /eller den kommunale sundheds- og plejesektor.

Referencerne skal være afsluttet, dvs. afleveringsforretningen skal være gennemført og udstyr skal være idriftsat.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 25/05/2021
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Danish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 25/05/2021
Local time: 12:00

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Klagenævnet for Udbud
Postal address: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Town: Viborg
Postal code: 8800
Country: Denmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telephone: +45 72405600
Internet address: http://www.klfu.dk
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Tildeling af rammeaftale: 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
15/04/2021