Supplies - 193862-2021

20/04/2021    S76

Romania-Oradea: Surgical gloves

2021/S 076-193862

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea
National registration number: 4208498
Postal address: Str. Republicii nr. 37
Town: Oradea
NUTS code: RO111 Bihor
Postal code: 410159
Country: Romania
Contact person: Bogdan Nicolae Iurcov
E-mail: scjo.achizitii@yahoo.com
Telephone: +40 259434406
Fax: +40 259417169
Internet address(es):
Main address: www.spitaluljudetean-oradea.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100118121
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Mănuși de examinare (2021)

Reference number: 4208498/2021/146
II.1.2)Main CPV code
33141420 Surgical gloves
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Materiale sanitare – manusi de examinare, conform specificatiilor din caietul de sarcini care face parte integranta din documentatia de atribuire si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea tehnica.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 13 zile.

Data-limita de transmitere a raspunsului la solicitarile de clarificari: cu 10 (zece) zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor specificata in anuntul de participare [conform art. 160 alin. (2) si art. 161 din Legea 98/2016 modificate prin OUG 107/2017].

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 17 588 400.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for maximum number of lots: 3
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 3
II.2)Description
II.2.1)Title:

Mănuși de examinare nesterile, nepudrate

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO111 Bihor
Main site or place of performance:

In incinta Magaziei Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Oradea. Magazia centrala: str. Louis Pasteur nr. 50.

II.2.4)Description of the procurement:

Cant. min. si max. este specificata in caietul de sarcini al prezentei documentatii.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Pentru ofertantul care isi constituie un stoc din produsele ofertate disponibile oricand pentru livrare catre Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Oradea pentru: 2 luni – va fi punctat cu 5 puncte; 3 luni – va fi punctat cu 10 puncte; 4 luni – va fi punctat cu 15 puncte. In acest sens se va da o declaratie pe proprie raspundere. Cantitatile lunare se vor lua din caietul de sarcini in tabelul cu „cantitatea maxima a contractului subsecvent” care este calculat pentru o perioada 6 luni – daca ofertantul nu are in stoc marfă rezervată pentru unitatea noastra, acel ofertant va fi descalificat. Cantitatea necesara pe o luna din contractul subsecvent trebuie sa fie obligatoriu, la dispozitia autoritatii contractante. In acest sens se va da o declaratie. In caz contrar oferta va fi descalificata. In cazul in care, pe parcursul desfasurarii acordului-cadru se constata faptul ca societatea nu are cantitatea pe o luna in stoc, se va face document constatator negativ. / Weighting: 15
Price - Weighting: 85
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 478 400.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Specificatiile tehnice sunt solicitate in caietul de sarcini al prezentei proceduri.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Mănuși de examinare nesterile, pudrate

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO111 Bihor
Main site or place of performance:

In incinta Magaziei Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Oradea. Magazia centrala: str. Louis Pasteur nr. 50.

II.2.4)Description of the procurement:

Cant. min. si max. este specificata in caietul de sarcini al prezentei documentatii.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Pentru ofertantul care isi constituie un stoc din produsele ofertate disponibile oricand pentru livrare catre Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Oradea pentru: -două luni – va fi punctat cu 5 puncte; trei luni – va fi punctat cu 10 puncte; patru luni – va fi punctat cu 15 puncte. In acest sens, se va da o declaratie pe proprie raspundere. Cantitatile lunare se vor lua din caietul de sarcini in tabelul cu „cantitatea maxima a contractului subsecvent” care este calculat pentru o perioada 6 luni. Daca ofertantul nu are in stoc marfă rezervată pentru unitatea noastra, acel ofertant va fi descalificat. Cantitatea necesara pe o luna din contractul subsecvent trebuie sa fie obligatoriu, la dispozitia autoritatii contractante. In acest sens se va da o declaratie. In caz contrar oferta va fi descalificata. In cazul in care, pe parcursul desfasurarii acordului-cadru se constata faptul ca, societatea nu are cantitatea pe o luna in stoc, se va face document constatator negativ. / Weighting: 15
Price - Weighting: 85
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 6 534 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Specificatiile tehnice sunt solicitate in caietul de sarcini a prezentei proceduri.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Mănuși nesterile de unică folosință, din nitril, nepudrate

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO111 Bihor
Main site or place of performance:

In incinta Magaziei Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Oradea. Magazia centrala: str. Louis Pasteur nr. 50.

II.2.4)Description of the procurement:

Cant. min. si max. este specificata in caietul de sarcini al prezentei documentatii.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Pentru ofertantul care isi constituie un stoc din produsele ofertate disponibile oricand pentru livrare catre Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Oradea pentru: -două luni – va fi punctat cu 5 puncte; trei luni – va fi punctat cu 10 puncte; patru luni – va fi punctat cu 15 puncte. In acest sens, se va da o declaratie pe proprie raspundere. Cantitatile lunare se vor lua din caietul de sarcini in tabelul cu „cantitatea maxima a contractului subsecvent” care este calculat pentru o perioada șase luni. Daca ofertantul nu are in stoc marfă rezervată pentru unitatea noastra, acel ofertant va fi descalificat. Cantitatea necesara pe o luna din contractul subsecvent trebuie sa fie obligatoriu, la dispozitia autoritatii contractante. In acest sens se va da o declaratie. In caz contrar oferta va fi descalificata. In cazul in care, pe parcursul desfasurarii acordului-cadru se constata faptul ca, societatea nu are cantitatea pe o luna in stoc, se va face document constatator negativ. / Weighting: 15
Price - Weighting: 85
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 9 576 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Specificatiile tehnice sunt solicitate in caietul de sarcini a prezentei proceduri.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 58-60 (conform Formularui 3), 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primul loc in clasamentul intermediar va fi obligat sa le prezinte doar la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi:

1. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;

2. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

3. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

4. alte documente edificatoare, dupa caz.

Mentiune: persoanele cu functie de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt cele mentionate in declaratia pe proprie raspundere a reprezentantului legal anexata, respectiv:

— manager – dr. Dușe Traian Adrian;

— director financiar contabil – ec.Maghiar Marcel;

— director medical – dr. Daina Lucia;

— director ingrijiri – as. med. pr. Rob Florin;

— șef Serv. APCAT – ec. Iurcov Bogdan;

— farmacist primar şef – Neamţu Corina;

— as. Prișcă Constantin – as. șef UPU-SMURD;

— as. Cornea Meda – as. UPU-SMURD;

— ec. Gurău Ioana – Serviciul APCAT;

— ec. Popovici Florin – Serviciul APCAT;

— ec. Dumiter Andreea – Serviciul APCAT;

— consilier Juridic – Ghiță-Socolan Roxana Maria;

— ec. Abrudan Dan Horia – responsabil acord-cadru si contracte subsecvente – Serviciul APCAT;

— ec. Câmpan Ioana Maria – Serviciul financiar.

Nota: operatorii economici vor prezenta pana la data-limita de depunere a ofertelor, declaratia conform art. 58-60 din Legea 98/2016 (conform Formularului 3), impreuna cu DUAE.

Se solicita indeplinirea urmatoarelor cerinte minime de calificare.

Cerinta nr. 1: operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC sau, în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor;

Cerinta nr. 2: operatorii economici ce depun oferta trebuie sa detina aviz de functionare emis de Ministerul Sanatatii Publice in conformitate cu HG 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii si art. 926 din Legea 95/2006, completand in acest sens in DUAE, urmand ca documentele justificative, respectiv aviz de functionare emis de Ministerul Sanatatii Publice in conf. HG 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii si art. 926 din Legea 95/2006 sau pentru ofertantii straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, sa fie prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor. In avizul de functionare emis de MSP pentru fiecare societate, trebuie sa fie specificat producatorul tuturor produselor solicitate respectiv ofertate. In caz contrar, oferta va fi descalificata.

Documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Documentele vor fi traduse in limba romana de catre un traducator atestat, potrivit legislatiei in vigoare. De asemenea, persoanele juridice straine au obligatia de a respecta toate celelalte conditii minime impuse in fisa de date a achizitiei. Se vor depune documentele solicitate sau echivalent, cu respectarea prevederilor punctului „IV.3.6) Limba de redactare a ofertei”.

Criterii de calificare privind capacitatea tehnica si profesionala, avand in vedere ca produsele ce fac obiectul prezentei proceduri sunt materiale sanitare, legislatia in vigoare prevede obligativitatea detinerii de catre cei care le comercializeaza a urmatoarelor documente:

1. Declaratie privind lista subcontractantilor, precum si informatii concrete privind proportia in care contractul de servicii urmeaza sa fie indeplinit de subcontractant si specializarea acestora.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire.

Odata cu depunerea DUAE, ofertantii vor prezenta „acordul de subcontractare”. Documentele justificative care probeaza cele asumate in acorduri vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor;

2. Esantioane cu titlu gratuit ale produselor ce urmeaza a fi livrate, a caror autenticitate trebuie certificata la solicitarea autoritatii contractante, primilor trei ofertanti clasati in clasamentul intermediar (adica primilor trei ofertanti admisi in cadrul propunerii financiare). Se va completa DUAE. Esantioanele care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele trei locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Esantioanele trebuie sa fie numerotate pe fiecare lot in parte. Esantioanele vor fi trimise la sediul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Oradea: Str. Republicii nr. 37, etaj 4, secretariat, Oradea, cu mentiunea: „esantioane – anunt nr. [...]”.

In ceea ce priveste modalitatea de completare a DUAE, operatorii economici se vor limita la a indica global ca indeplinesc cerintele de calificare/selectie, fara sa trebuiasca sa completeze nicio alta sectiune din Partea a IV-a – A, B, C, D. Prezenta mentiune este in conformitate cu mentiunile din DUAE, Partea a IV-a: „Criteriile de selectie”, sectiunea „Indicatie globala pentru toate criteriile de selectie”. In fapt, operatorii economici vor bifa la sectiunea Partea a IV-a „Criteriile de selectie”, Punctul a: „Indicatie globala pentru toate criteriile de selectie” – “„În ceea ce priveste criteriile de selectie, autoritatea contractanta cere operatorului economic sa declare ca acesta îndeplineste toate criteriile de selectie impuse indicate în anuntul relevant sau în documentele achizitiei mentionate în anunt.”.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Loturile: 1, 2, 3. Pentru contractele de achizitie de bunuri: esantioane, descrieri sau fotografii, cu certificate de autenticitate Esantioane cu titlu gratuit ale produselor ce urmeaza a fi livrate, a caror autenticitate trebuie certificata la solicitarea autoritatii contractante, primilor trei ofertanti clasati in clasamentul intermediar (adica primilor trei ofertanti admisi in cadrul propunerii financiare).

Loturile: 1, 2, 3. Proportia de subcontractare. Declaratie privind lista subcontractantilor, precum si informatii concrete privind proportia in care contractul de servicii urmeaza sa fie indeplinit de subcontractant si specializarea acestora.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Se va completa DUAE. Esantioanele care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele trei locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Esantioanele trebuie sa fie numerotate pe fiecare lot in parte. Esantioanele vor fi trimise la sediul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Oradea: Str. Republicii nr. 37, etaj 4, secretariat, Oradea, cu mentiunea: „esantioane – anunt nr. [...]”.

Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire. Odata cu depunerea DUAE, ofertantii vor prezenta „Acordul de subcontractare”. Documentele justificative care probeaza cele asumate in acorduri vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with several operators
Envisaged maximum number of participants to the framework agreement: 3
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 21/05/2021
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 21/09/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 21/05/2021
Local time: 15:00
Place:

In SEAP.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

1. Comisia de evaluare are dreptul de a solicita completari/clarificari la ofertele depuse;

2. In cazul in care exista oferte pe loc 1 ce prezinta pret egal, se va solicita reofertare in SEAP in vederea departajarii ofertelor.

In cazul in care exista oferte clasate pe loc 2 sau loc 3 ce prezinta pret egal (avand in vedere ca numarul maxim al operatorilor economici cu care se va incheia acordul-cadru este de 3 (trei)), departajarea se va face pana la nivelul ofertei clasate pe locul I, respectiv locul II, fara a schimba clasamentul initial;

3. Contractele subsecvente se vor încheia in functie de necesitati si de bugetul alocat, cu operatorul clasat pe locul I. Autoritatea contractanta va continua procedura de atribuire, chiar daca va exista doar un singur operator economic cu oferta admisibila pe lot, si va incheia acordul-cadru doar cu acel operator economic;

4. In cazul in care operatorii economici semnatari ai acordului-cadru nu isi onoreaza obligatiile contractuale, autoritatea contractanta are dreptul de a rezilia unilateral acordul-cadru;

5. In cazul in care operatorul economic semnatar al unui contract subsecvent la acordul-cadru nu isi onoreaza obligatiile contractuale, autoritatea contractanta are dreptul de a incheia contract subsecvent la acordul-cadru, cu operatorul economic clasat pe urmatorul loc, dupa ce, in prealabil acel operator economic a fost consultat;

6. Ofertantul îsi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate în original si/sau copie în vederea participarii la procedura. Analizarea documentelor prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare nu angajeaza din partea acesteia nicio raspundere sau obligatie fata de acceptarea acestora ca fiind autentice sau legale si nu înlatura raspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect;

7. În cazul în care ofertantul declarat castigator nu îsi onoreaza comenzile, în termenul stabilit prin contractul subsecvent, autoritatea contractanta are dreptul de a rezilia total sau partial contractul de furnizare pentru produsele care fac obiectul acestuia si vom intocmi, conform art. 166 din HG395/2016, documentul constatator pe care il vom publica in SEAP, prin care vom mentiona ca nu si-a indeplinit obligatiile contractuale fata de unitatea noastra, iar pe viitor, in situatia neindeplinirii obligatiilor contractuale, excluderea dintr-o procedura pentru atribuirea unui contract de achizitie publica;

8. Avand in vedere OUG71/2012 privind desemnarea MS ca unitate de achizitii publice centralizate, precum si Ordinul 658/2013 pentru aprobarea Listei de medicamente, materiale sanitare, echipamente de protectie, servicii, combustibil si lubrifianti pt. parcul auto, pentru care se organizeaza proceduri de achizitie centralizate la nivel national, autoritatea contractanta va rezilia unilateral acordul-cadru pentru produsele cuprinse in lista de achizitii publice centralizate la MS, dupa finalizarea procedurilor de achizitie centralizate;

9. Caietul de sarcini face parte integranta din documentaţia de atribuire si constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnica.

Locul de livrare: 1. In incinta Magaziei Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Oradea: Str. Louis Pasteur nr. 50.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: București
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Conform art. 8 din Legea 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea CNSC.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
15/04/2021