Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Már lehet regisztrálni a TED-adatok továbbfelhasználóinak szóló 4. műhelytalálkozóra, amelyre 2023. december 14-én kerül sor.

Építési beruházás - 194233-2022

13/04/2022    S73

Magyarország-Balatonfüred: Építési munkák

2022/S 073-194233

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Építési beruházás

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2022/S 043-110354)

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Balatonfüred Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: 15734154219
Postai cím: Szent István Tér 1
Város: Balatonfüred
NUTS-kód: HU213 Veszprém
Postai irányítószám: 8230
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bóka István
E-mail: polgarmester@balatonfured.com
Telefon: +36 87581255
Fax: +36 18009170
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.balatonfured.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Bfüred mélygarázshoz közlekedési csomópont építés

Hivatkozási szám: EKR000125442022
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

1. rész Balatonfüred 71-es út közlekedési csomópont építés

Külső munkák (közművek, körforgalom, 71-es út)

- 9 db kandeláber telepítése

- bekötővezeték létesítése 36 fm,

- aszfalt burkolat bontása 1536 m3 a körforgalomhoz kapcsolódóan

- AC-22 jelű aszfalt réteg készítése 309 m3

- 6 cm vtg. térkő burkolat készítése 1057 m2

- aszfalt bontása 176 m3 a 71-es úthoz kapcsolódóan,

- AC-11 jelű aszfalt kopóréteg készítése 14 m3

- térkő építés 42 m2

- kiemelt szegély építése 236 m

- füvesítés 168 m2

2. rész: Külső munkák (tájépítészet, közművek, közlekedés, távközlés)

- északi mészkő támfal készítése 62,5 m2

- déli mészkő támfal készítése 46,2 m2

- konszignált mészkőtömbökből épített, elfogyó lépcső építése vasbeton lemezen 308,79 éfm

- konszignált mészkőtömbökből épített, elfogyó lépcső építése beton tömbalapozással 104,85 éfm

- látszóbeton lépcsőelemek 139,44 éfm

- látszóbeton pofafalak 31 fm

- mészkőtömb ülőpadok 25,50 fm

-Íves falazatú növénykazetta 47,60 fm

- látszóbeton támfal építése 44,2 fm

- bazalt nagykockakő burkolat építése 1664,2 m2

- süttői mészkőlap burkolat építése 1263,69 m2

-felső termőréteg kialakítása átlagosan 40cm rtg-ben 1500 m3

- födémen és domboldalon lévő földfelületek tereprendezése (építése) 4020 m2

- félintenzív évelők vetése zöldtetőn és domboldalon 1710,5 m2

- gyepesítés fűmagvetéssel 6856,5 m2

- felszíni zöldfelületek 30 napos fenntartása 10339,97 m2

- 57 db lámpatest fényforrással

- D160KPE vízvezeték építése 259,4 m

- D32 KPE locsolóvíz vezeték kiépítése 256,5 m

- aszfaltburkolat bontása (Huray) 565 m3

- AC-11 jelű aszfalt kopóréteg készítése 14 m3

- Geotex 200 geotextília 2575 m2

- BN1 szekrények építése 6 db

- légkábel leszerelés (oszlopközönként) 20 db

Részletes leírást a műszaki leírások és a tervek tartalmaznak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
08/04/2022
VI.6)Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022/S 043-110354

VII. szakasz: Változások

VII.1)A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.2)Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi idő
A következő helyett:
Dátum: 13/04/2022
Helyi idő: 10:00
Helyesen:
Dátum: 22/04/2022
Helyi idő: 10:00
Szakasz száma: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő
A következő helyett:
Dátum: 13/04/2022
Helyi idő: 12:00
Helyesen:
Dátum: 22/04/2022
Helyi idő: 12:00
VII.2)További információk:

A 2022. március 30. és április 1. napján érkezett kiegészítő tájékoztatás kérésre adott válaszok mindkét rész tekintetében a Közbeszerzési Dokumentumok nem jelentős módosítását eredményezik, melyre tekintettel Ajánlatkérő a módosításról, figyelemmel a Kbt. 55. § (1) és (2) bekezdésére, hirdetményt tesz közzé és a Kbt. 52. § (4) bekezdés b) pontja alapján az ajánlattételi határidő hosszabbításáról is rendelkezik alábbiak szerint.

Ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt 2022. április 13. (szerda) 10.00 óráról meghosszabbítja, az új ajánlattételi határidő: 2022. április 22. (péntek) 10:00 óra.

A módosított árazatlan költségvetések 2 módosítás keretében kerülnek közzétételre.