Supplies - 195578-2020

28/04/2020    S83    Supplies - Contract notice - Open procedure 

Poland-Bydgoszcz: Hydraulic installations

2020/S 083-195578

Contract notice

Supplies

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Szpital Uniwersytecki nr 1 im. A. Jurasza
Postal address: M. Skłodowskiej-Curie 9
Town: Bydgoszcz
NUTS code: PL
Postal code: 85-094
Country: Poland
Contact person: Marta Wiśniewska
E-mail: ma.wisniewska@jurasza.pl
Telephone: +48 525854076
Fax: +48 525854076

Internet address(es):

Main address: www.jurasza.pl

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.jurasza.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
Electronic communication requires the use of tools and devices that are not generally available. Unrestricted and full direct access to these tools and devices is possible, free of charge, at: https://jurasza.logintrade.net/
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

„Dostawa urządzeń, podzespołów i materiałów do instalacji grzewczych, gazowych oraz wodnych”.

Reference number: NLZ.2020.271.35
II.1.2)Main CPV code
43328000
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń, podzespołów i materiałów do instalacji grzewczych, gazowych oraz wodnych, określonych w załączniku nr 2 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ.

Przedmiot zamówienia obejmuje 8 niepodzielnych części, dla których Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, z zastrzeżeniem, iż oferta w każdej z nich winna być pełna i powinna spełniać szczegółowe wymagania określone w formularzach cenowych, stanowiących załącznik nr 2 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, jak i wymagania zawarte w punkcie 3 niniejszej specyfikacji.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 2 029 999.99 PLN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Armatura hydrauliczna, baterie, krany, kurki, zawory i inna podobna (do instalacji będących na wyposażeniu Szpitala)

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
43328000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. A. Jurasza w Bydgoszczy, POLSKA, 85-094 Bydgoszcz, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9.

II.2.4)Description of the procurement:

Armatura hydrauliczna, baterie, krany, kurki, zawory i inna podobna (do instalacji będących na wyposażeniu Szpitala).

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: parametry jakościowe / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 908 341.63 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 16
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu (łącznie z podaną godziną) składania ofert wskazanego w pkt 12.3 SIWZ (art. 45 ustawy) w wysokości dla cz. 1: 9 080,00 PLN.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Sprzęt, podzespoły i materiały hydrauliczne

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
39715300
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. A. Jurasza w Bydgoszczy, POLSKA, 85-094 Bydgoszcz, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9.

II.2.4)Description of the procurement:

Sprzęt, podzespoły i materiały hydrauliczne.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: parametry jakościowe / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 156 596.92 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 16
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu (łącznie z podaną godziną) składania ofert wskazanego w pkt 12.3 SIWZ (art. 45 ustawy) w wysokości dla cz. 2: 1 570,00 PLN.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Sprzęt dla niepełnosprawnych, drążki prysznicowe

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33196200
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. A. Jurasza w Bydgoszczy, POLSKA, 85-094 Bydgoszcz, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9.

II.2.4)Description of the procurement:

Sprzęt dla niepełnosprawnych, drążki prysznicowe.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: parametry jakościowe / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 26 152.50 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 16
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu (łącznie z podaną godziną) składania ofert wskazanego w pkt 12.3 SIWZ (art. 45 ustawy) w wysokości dla cz. 3: 260,00 PLN.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Urządzenia hydrauliczne (będące na wyposażeniu Szpitala)

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
43328100
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. A. Jurasza w Bydgoszczy, POLSKA, 85-094 Bydgoszcz, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9.

II.2.4)Description of the procurement:

Urządzenia hydrauliczne (będące na wyposażeniu Szpitala).

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: parametry jakościowe / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 617 227.40 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 16
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu (łącznie z podaną godziną) składania ofert wskazanego w pkt 12.3 SIWZ (art. 45 ustawy) w wysokości dla cz. 4: 6 170,00 PLN.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Armatura hydrauliczna do urządzeń Gestra (lub zamienniki) do zaworów będących na wyposażeniu Szpitala

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
42130000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. A. Jurasza w Bydgoszczy, POLSKA, 85-094 Bydgoszcz, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9.

II.2.4)Description of the procurement:

Armatura hydrauliczna do urządzeń Gestra (lub zamienniki) do zaworów będących na wyposażeniu Szpitala.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: parametry jakościowe / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 187 199.32 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 16
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu (łącznie z podaną godziną) składania ofert wskazanego w pkt 12.3 SIWZ (art. 45 ustawy) w wysokości dla cz. 5: 1 870,00 PLN.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Części układów hydraulicznych urządzeń TEPRO (lub zamienniki)

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
42124221
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. A. Jurasza w Bydgoszczy, POLSKA, 85-094 Bydgoszcz, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9.

II.2.4)Description of the procurement:

Części układów hydraulicznych urządzeń TEPRO (lub zamienniki).

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: parametry jakościowe / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 29 413.80 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 16
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu (łącznie z podaną godziną) składania ofert wskazanego w pkt 12.3 SIWZ (art. 45 ustawy) w wysokości dla cz. 6: 290,00 PLN.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Punkt poboru i odciągu gazów

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
33157000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. A. Jurasza w Bydgoszczy, POLSKA, 85-094 Bydgoszcz, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9.

II.2.4)Description of the procurement:

Punkt poboru i odciągu gazów.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: parametry jakościowe / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 62 419.50 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 16
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu (łącznie z podaną godziną) składania ofert wskazanego w pkt 12.3 SIWZ (art. 45 ustawy) w wysokości dla cz. 7: 620,00 PLN.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Materiały eksploatacyjne do sprężarek i pomp próżniowych

Lot No: 8
II.2.2)Additional CPV code(s)
42124300
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. A. Jurasza w Bydgoszczy, POLSKA, 85-094 Bydgoszcz, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9.

II.2.4)Description of the procurement:

Materiały eksploatacyjne do sprężarek i pomp próżniowych

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: parametry jakościowe / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 42 648.92 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 16
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu (łącznie z podaną godziną) składania ofert wskazanego w pkt 12.3 SIWZ (art. 45 ustawy) w wysokości dla cz. 8: 430,00 PLN.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zgodnie z przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu:

a) na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp;

b) na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp, wskazanych w SIWZ zamieszczonej na platformie dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego (www.jurasza.pl);

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w niniejszym Ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ zamieszczonej na platformie dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego (www.jurasza.pl).

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie stawia w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej żadnych warunków.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Wykonawca spełni minimalne warunki dotyczące kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, jeżeli wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedną, lecz nie więcej niż sześć dostaw tożsamych lub podobnych do przedmiotu zamówienia:

— w zakresie części nr 1–6 oraz 8: urządzenia grzewcze i wodne,

— w zakresie części nr 7: urządzenia gazowe o łącznej wartości nie mniejszej niż:

Nr części zamówienia. Wartość (w PLN):

1. 55 860,00

2. 57 780,00

3. 9 650,00

4. 75 920,00

5. 69 080,00

6. 10 850,00

7. 20 220,00

8. 15 740,00

z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Zamawiający oceni dokumenty wymienione w pkt 7.2 a) SIWZ pod kątem spełnienia warunku opisanego powyżej.

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Zamawiający wymaga od wybranego wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w załączniku nr 5 do niniejszej SIWZ tj. „Główne postanowienia umowy”.

Przyjmuje się, że główne postanowienia umowy stanowiące załącznik nr 5 do SIWZ nie zakwestionowane pisemnie przed upływem terminu składania ofert, zostaną przyjęte przez wykonawcę bez zastrzeżeń w chwili jej podpisania.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 03/06/2020
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 03/06/2020
Local time: 09:15
Place:

Sesja otwarcia ofert, o której mowa w pkt 12.5 SIWZ jest jawne i dokonana będzie w obecności osób i wykonawców, którzy będą obecni w dniu, w którym upływa termin składania ofert w siedzibie Zamawiającego, w dziale Logistyki i Zamówień Publicznych, pokój nr 22a w budynku „A”.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni

2. Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu (łącznie z podaną godziną) składania ofert wskazanego w pkt 12.3 SIWZ. (art. 45 ustawy) w wysokości:

— część 1 – 9 080,00,

— część 2 – 1 570,00,

— część 3 – 260,00,

— część 4 – 6 170,00,

— część 5 – 1 870,00,

— część 6 – 290,00,

— część 7 – 620,00,

— część 8 – 430,00.

Szczegółowe wymagania dotyczące wadium znajdują się w punkcie 9 SIWZ.

3. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena brutto (C) – 60 % oceny, parametry jakościowe (PJ) – 40 % oceny.

4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

1) W zakresie potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda zgodnie z art. 26 ustawy Pzp następujących dokumentów:

a) Wykazu, o którym mowa w par. 2 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2018 r. poz. 1993), zwanego dalej „rozporządzeniem ws dokumentów”.

2) W zakresie braku podstaw do wykluczenia, Zamawiający żąda zgodnie z art. 26 ustawy Pzp i art. 24 ust. 11 ustawy Pzp następujących dokumentów:

a) oświadczeń i dokumentów, o których mowa w par. 5 pkt 1–6 oraz 9 rozporządzenia ws dokumentów;

b) oświadczenia, o którym mowa w par. 5 pkt 10 rozporządzenia ws dokumentów;

c) dokumentów i oświadczeń, o których mowa w par. 7 i 8 rozporządzenia ws dokumentów.

3) Ofertę składa się za pośrednictwem platformy, wskazanej w pkt. 8.1.1 SIWZ, zgodnie z Instrukcją korzystania z platformy, stanowiącą załącznik nr 6 do SIWZ.

4. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO – załącznik do SIWZ.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17 A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

18.1 Środki ochrony prawnej określone są w dziale VI ustawy w art. 180–198 ustawy i przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

18.2 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

18.3 Na podst. art. 180 ust. 2 ustawy odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

a) określenia warunków udziału w postępowaniu;

b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

c) odrzucenia oferty odwołującego;

d) opisu przedmiotu zamówienia;

e) wyboru najkorzystniejszej oferty.

18.4 Na podst. art. 181 ust 1 ustawy wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podst. art. 180 ust. 2.

18.5 Skarga do sądu przysługuje na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej. Szczegółowo kwestie dotyczące skargi do sądu uregulowane zostały w rozdziale 3 ustawy.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17 A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.5)Date of dispatch of this notice:
24/04/2020