Árubeszerzések - 195855-2016

09/06/2016    S110

Magyarország-Budapest: Különféle irodai berendezések és kellékek

2016/S 110-195855

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Nemzeti azonosító szám: AK04357
Postai cím: Andor utca 47–49.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Igazgatóság
E-mail: kozbeszerzes@kef.gov.hu
Telefon: +36 17955225
Fax: +36 17950432
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kozbeszerzes.gov.hu
I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Kbt. 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján a Kormány által kijelölt központi beszerző szerv
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: központosított közbeszerzés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Irodai papírok, papíráruk, író- és irodaszerek szállítása.

II.1.2)Fő CPV-kód
30190000 Különféle irodai berendezések és kellékek
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Irodai papírok, papíráruk, író- és irodaszerek szállítása.

Ajánlatkérő a 2011. évi CVIII. törvény alapján folytatta le az eljárást.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 12 000 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország egész területe, a 168/2004. (V.25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó és a központosított közbeszerzési rendszerhez önként csatlakozó intézmények által megjelölt helyek.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Mintegy 1000 – a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó – intézmény, valamint a Kbt. hatálya alá tartozó egyéb önként csatlakozó szervezet részére történő beszerzések megvalósítása, összesen nettó 12 000 000 000 HUF keretösszegben.

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Intézményi igénytől függően az EU Alapokból történő finanszírozással is sor kerülhet a közbeszerzés tárgyát képező irodai papírok, papíráruk, író- és irodaszerek szállítására.
II.2.14)További információk

A keretmegállapodás 5 Eladóval került megkötésre, azonosítója KM0101-0105PPAP16. A négy nyertes közös ajánlattevői csoport helyhiány miatt a VI.3) pontban lett feltüntetve.

Alvállalkozók:

— Eladó1, arány nem ismert, logisztika részfolyamat,

— Eladó4, arány 12 %, logisztika, helyi és területi áruszállítás,

— Eladó4, arány 15 %, logisztika, helyi áruszállítás, csomagolás.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2015/S 202-365763
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

Irodai papírok, papíráruk, író- és irodaszerek szállítása

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
23/05/2016
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Eladó 1 vezetője: AP-Office Kft.
Postai cím: Só u. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1056
Ország: Magyarország
E-mail: apoffice@apoffice.hu
Telefon: +36 19996347
Fax: +36 17001552
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Eladó 2 vezetője: I-COM Irodaellátás Kft.
Postai cím: Ezred u. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1044
Ország: Magyarország
E-mail: palyazat@i-com.hu
Telefon: +36 16881840
Fax: +36 13701180
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Eladó 3 vezetője: Pátria Nyomda Zrt.
Postai cím: Hunyadi János út 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: dombradi.marton@patria.hu
Telefon: +36 14643310
Fax: +36 14630450
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Eladó 4 vezetője: APIS Logistic Kft.
Postai cím: Óradna u. 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1044
Ország: Magyarország
E-mail: tender@apis.hu
Telefon: +36 12885800
Fax: +36 12885858
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Eladó 5: PBS Hungária Kft.
Postai cím: Építész u. 8–12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1116
Ország: Magyarország
E-mail: kornel.juhasz@pbs.hu
Telefon: +36 96513682
Fax: +36 96513673
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 12 000 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 12 000 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Az eljárásban a nyertes ajánlattevőkön kívül ajánlatot tett: Profil-Copy 2002 Kft. (3531 Miskolc, Kiss Ernő út 15–2.), RIL Kft. (1104 Bp., Bodza u.10.), Tip-Top'92 kft. (4031 Debrecen., Medvefű u. 9.) közös at.

Kiegészítés az V.2.3. ponthoz:

Eladó1: Ap-Office Kft. (1056 Bp., Só u. 2., 5. em. 2.), Iroda Magyarország Kft. (2120 Dunakeszi, Pallag u. 25. B. ép.), Office Depot Hungary Kft. (1146 Bp., Szabó J. u. 6.), R+R Periféria Kft. (1106 Bp., Fehér út 10., 12. ép.) közös at.

Eladó2: I-Com Irodaellátás Kft. (1044 Bp., Ezred u. 2.), Ecoroll Hungária Kft. (1152 Bp.,Városkapu u. 3.), Wondex Kft. (3526 Miskolc, Szeles u. 29.), Printker Office Land Zrt. (1036 Bp., Evező u. 6. I/3.), I-Com-Alba Kft. (8000 Székesfehérvár, Károly J. u. 26.) közös at.

Eladó3: Pátria Nyomda Zrt. (1117 Bp., Hunyadi J. út 7.), Green Office Solution Kft. (1146 Bp., Hermina út 17., 4. em.) közös at.

Eladó4: APIS Logistic Kft. (1044 Bp., Óradna u. 5.), Irodamarket Kft. (1044 Bp., Óradna u. 5.), Renomé-Print Kft. (4400 Nyíregyh.,Szent István út 4.), MorgenRed Kft. (2161 Csomád, Akácos u. 9.) közös at.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 137. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
07/06/2016