Services - 196033-2017

24/05/2017    S99    - - Services - Prior information notice without call for competition - Not applicable 

Czech Republic-Brno: Architectural, construction, engineering and inspection services

2017/S 099-196033

Prior information notice

This notice is for prior information only

Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Statutární město Brno
44992785
Dominikánské nám. 196/1
Brno
601 67
Czech Republic
Contact person: Císař, Češka, Smutný s.r.o., advokátní kancelář, Hvězdova 1716/2b, 140 00; Mgr. Nikol Dušková, advokátka
Telephone: +420 224827884
E-mail: duskova@akccs.cz
Fax: +420 224827879
NUTS code: CZ064

Internet address(es):

Main address: https://www.brno.cz/

Address of the buyer profile: https://nen.nipez.cz/profil/MMB

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
Additional information can be obtained from another address:
Císař, Češka, Smutný s.r.o., advokátní kancelář
48118753
Hvězdova 1716/2b
Praha
140 00
Czech Republic
Contact person: Mgr. Nikol Dušková, advokátka
Telephone: +420 224827884
E-mail: duskova@akccs.cz
Fax: +420 224827879
NUTS code: CZ010

Internet address(es):

Main address: www.akccs.cz

Address of the buyer profile: https://nen.nipez.cz/profil/MMB

I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostavba kanalizace v Brně II. – výběr týmu správce stavby.

Reference number: OI025513
II.1.2)Main CPV code
71000000
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Zadavatel bude poptávat služby správce stavby pro účely výstavby dvou retenčních nádrží a dostavbu kanalizace, a to včetně souvisejících činností. S vybraným dodavatelem bude uzavřena smlouva dle vzorové smlouvy o poskytnutí služeb mezi objednatelem a konzultantem (tzv. Fidic White Book). Předmětem činnosti týmu správce stavby bude zejména: 1) Příprava a vypracování technického zadání pro výběr zhotovitele staveb; 2) Příprava a vypracování smluvních podmínek (dle standardů Fidic Yellow Book a Fidic Red Book) a dalších potřebných dokumentů; 3) Příprava, vypracování a administrace žádosti o dotaci z OPŽP a navazující činnosti po jejím získání; 4) Podpora zadavatele v zadávacích řízeních na výběr zhotovitele staveb; 5) Výkon kompletní činnosti správce stavby v průběhu realizace projektu a zajištění řádného dokončení a převzetí staveb (např. kolaudace, DSPS apod.); 6) Poskytování podpory zadavateli v záruční době.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ064
Main site or place of performance:

Brno.

II.2.4)Description of the procurement:

V rámci bodu 1) části II. 1.4) tohoto formuláře je předmětem činnosti zejména: a) RN Červený Mlýn a RN Královky: příprava technického zadání, tzv. Požadavky objednatele na účel a funkci díla, provedení revize studie proveditelnosti, výsledků biologického, inženýrsko-geologického a hydrogeologického průzkumu; b) Dostavba oddílné kanalizace ve vybraných městských částech: k dispozici bude kompletní dokumentace pro realizaci stavby, kontrola souladu výkresové části projektové dokumentace a výkazu výměr se soupisem prací. V rámci bodu 3) části II. 1.4) tohoto formuláře je předmětem činnosti zejména: a) komplexní administrace žádosti o dotaci dle OPŽP v kategorii Velký projekt a navazující činnosti spojené se získáním a čerpáním dotace; b) veškeré související činnosti včetně komunikace se všemi institucemi a úřady, a to na území ČR a v případě potřeby i v zahraničí.

II.2.14)Additional information
II.3)Estimated date of publication of contract notice:
30/06/2017

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Veřejná zakázka bude zadávána v otevřeném řízení dle ust. § 56 ZZVZ.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/05/2017