Építési beruházás - 196113-2021

21/04/2021    S77

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2021/S 077-196113

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: PM-TÉR6 Beruházásszervező és Lebonyolító Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_22998536
Postai cím: Szentháromság tér 6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1014
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Halmai Zoltán
E-mail: dr.kadar.attila@gmail.com
Telefon: +36 14719142
Fax: +36 14719144
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.ter6.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: beruházásszervezés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Szentháromság tér 6. – tervezés és kivitelezés

Hivatkozási szám: EKR001347612020
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

A Budapest I. kerület, Szentháromság tér 6. szám alatti épület homlokzat- és tetőrekonstrukciója, valamint a korszerű munkakörülményeket biztosító épületbelső megvalósítására irányuló beruházás kiviteli tervdokumentációjának elkészítése, engedélyezési valamint kivitelezési feladatainak ellátása.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 54 378 709 418.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
45212314 Történelmi műemlékkel vagy emlékművel kapcsolatos építési munkák
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1014 Budapest, I. kerület, Szentháromság tér 6.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Budapest I. kerület, Szentháromság tér 6. szám alatti épület homlokzat- és tetőrekonstrukciója, valamint a korszerű munkakörülményeket biztosító épületbelső megvalósítására irányuló beruházás kiviteli tervdokumentációjának elkészítése, engedélyezési valamint kivitelezési feladatainak ellátása.

Nyertes ajánlattevő feladata a Beruházás megvalósítása, a Beruházás megvalósulásához szükséges tervezési és kivitelezési munkák teljes körű elvégzése, a Beruházáshoz tartozó műszaki berendezések, valamint a beépítendő összes anyag szolgáltatása, a felszerelése, üzembe helyezése, azok műszaki átadása, birtokba adása. Nyertes Ajánlattevő feladata a használatbavételre vonatkozó engedélyek beszerzése és az ezekben szereplő esetleges kikötések teljesítése, a beüzemelési időszak munkáinak elvégzése.

A tervezési feladat kiterjed a Beruházás különböző tervfázisokban elkészítendő terveinek elkészítésére, továbbá minden olyan kapcsolódó terv elkészítésére is, amelyek a Beruházás megvalósításához szükségesek, ideértve különösen az épületekkel, az útkapcsolatokkal, megközelítési útvonalakkal, műtárgyakkal, a szükség szerinti közműkiváltásokkal, közműfejlesztésekkel, közműcsatlakozásokkal kapcsolatos tervezési feladatokat.

A Beruházás során a Fellner Sándor által tervezett, 1906-ban épült műemléki védettségű épületszárnyak felújítása készül el nettó 24 887 m2-en, a középkori eredetű, 2 692 m2 nettó területű Fortuna épület felújításával és a 11 366 m2 nettó szintterületű új épületszárny beépítésével; összesen bruttó 44 744 m2 szintterületen kell XXI. századi munkakörülményeket biztosítani a minisztérium dolgozók számára.

Tervezési feladatok: A feladat részét képezi az épület teljeskörű kiviteli terveinek és a megvalósításhoz szükséges egyéb dokumentációk elkésztése, engedélyek beszerzése, különös tekintettel a használatbavételi engedélyre.

Kivitelezési feladatok:

Fortuna épület és Fellner épület esetében elvégzendő feladatok, munkanemek:

— szerkezetépítés (földmunka, alapozás, vasbeton-, acél- és előregyártott szerkezetek),

— építőmesteri munkák (zsaluzások, betonozások, falazások, vakolások, ácsmunka, szárazépítés, kéményszerelés),

— szakipari munkák (aljzatképzések, tetőfedés, bádogozás, gipszmunkák, asztalos szerkezetek, belső ajtók, homlokzati nyílászárók, lakatosszerkezetek, üvegezések, üvegfalak, felületképzések, szigetelések, árnyékolók),

— belsőépítészet (pipere kiegészítők, teakonyhák, beépített bútorok),

— KÖF, erős-és gyengeáramú munkák (tűzjelző rendszer, mozgássérült WC jelző rendszer, CO gázveszély jelző rendszer, Informatikai hálózat, TV antenna hálózat, beléptető rendszer, videó megfigyelő rendszer, behatolás jelző rendszer),

— gépészeti erősáram és automatika rendszer,

— épületgépészet (belső víz-szennyvíz, hűtés-fűtés, légtechnika)

— restaurátori munkák (kőrestaurátori, kő és terazzo munkák, famunkák, fémmunkák, és üvegmunkák, vakolati, stukkó és festő, díszítőfestő munkák, lámpák, csillárok, díszmű bádogos munkák),

— tájépítészet (kert-és parképítés, külső burkolatok),

— konyhatechnológia, főzőkonyha, étterem (kizárólag Fortuna épület esetében),

— emelő és szállítóberendezések.

„K” épület esetében elvégzendő feladatok, munkanemek:

— mélygarázs építés,

— szerkezetépítés (földmunka, alapozás, vasbeton-, acél- és előregyártott szerkezetek),

— építőmesteri munkák (zsaluzások, betonozások, falazások, vakolások, ácsmunka, szárazépítés, kéményszerelés),

— szakipari munkák (aljzatképzések, tetőfedés, bádogozás, gipszmunkák, asztalos szerkezetek, belső ajtók, homlokzati nyílászárók, lakatosszerkezetek, üvegezések, üvegfalak, felületképzések, szigetelések, árnyékolók),

— belsőépítészet (pipere kiegészítők, teakonyhák, beépített bútorok),

— KÖF, erős-és gyengeáramú munkák (tűzjelző rendszer, mozgássérült WC jelző rendszer, CO gázveszély jelző rendszer, Informatikai hálózat, TV antenna hálózat, beléptető rendszer, videó megfigyelő rendszer, behatolás jelző rendszer),

— gépészeti erősáram és automatika rendszer,

— épületgépészet (belső víz-szennyvíz, hűtés-fűtés, légtechnika),

— tájépítészet (kert-és parképítés, külső burkolatok),

— emelő és szállítóberendezések.

Egyéb feladatok:

— Organizáció, állványozás

— Vízköddel-, gázzal oltó rendszer létesítése

— Fellner épület díszudvar

— Külső munkák (épületen kívüli munkák, Fortuna köz felújítása)

Opciós feladatok:

— Opció 1.: a 2021.3.5.-ig tervezetten megvalósított kivitelezési munkákból el nem készülő feladatok. (kb. 600 m2 koporsófödém, 1200 m2 új födém, 1300 m2 födémmegerősítés, 1600 m2 tetőszerkezet bontás),

— Opció 2.: 1 készlet tárgyaló foglaló rendszer tervezése és kivitelezése a dokumentáció szerint

Az elvégzendő feladatok körében kb. 5500 m3 vasbeton szerkezetet kell elkészíteni 800 tonna betonacél beépítésével, építőmesteri, ács, lakatos, tetőfedő munkák készülnek, közel 800 m2 üvegtető lefedéssel, kb. 25 000 m2 belső vakolat újra készítésével.

Az épület kb. 4000 m2-nyi felületű külső fa nyílászáróit újra kell gyártani, fém nyílászárót fel kell újítani, a műemléki ajtókat fel kell újítani, az egyéb belső nyílászárók újragyártásra kerülnek.

A belsőépítészeti munkák keretében új álpadlók, álmennyezetek, felületképzések, burkolatok készülnek.

Az épület kiemelt műemléki területein 800 m2 területen gipsz épületszobrász munka, 750 m2-en díszítőfestés, 6260 m2-en cementlap burkolat készül, valamint hátsó homlokzatán, párkányzatán és kapuin nagyságrendileg 120 m3 kőmunka (kőelemek gyártása és beépítése) tervezett.

A 13 680 m2-es vakolt-téglaburkolatos homlokzatok rekonstrukciója a kapuk-párkányok kőelemeinek beépítésével, a mázas cseréppel fedett 2 720 m2 és mázatlan cseréppel készülő 5 290 m2 tetőfelület elkészítése feladat.

A teljes épületegyüttesben új épületgépészeti és épületvillamossági rendszerek kerülnek kiépítésre. Az épületeben kialakításra kerül egy „NATO” helyiség.

A részletes műszaki leírást/terveket és az árazatlan költségvetést a műszaki dokumentáció tartalmazza.

Ajánlatkérő (AK) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása AT feladata.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Az M.2.3. alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember világörökségi helyszínen megvalósult építési beruházás során szerzett felelős műszaki vezetői szakmai többlettapasztalata (egész hónapokban, min. 0 hónap, max. 36 hónap) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: Az M.2.4. alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember felelős műszaki vezetői szakmai többlettapasztalata (egész hónapokban, min. 0 hónap, max. 36 hónap) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Az opciós feladatok/tételek részletes leírását a műszaki leírások illetőleg a tételes árazatlan költségvetések tartalmazzák.

Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget az opcionálisként meghatározott tételek lehívására. Az opcionális tételek lehívásra Megrendelő egyoldalú jognyilatkozattal jogosult, az Opció 1 tekintetében legkésőbb a szerződés hatálybalépését követő 10, az Opció 2 tekintetében 120 napon belül, amelyet a nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének eredeti határidejéig köteles elvégezni.

Megrendelő jogosult az opcionális tételt egyszerre vagy több részletben, akár külön darabonként is megrendelni. Az opciós tételeket a közbeszerzési dokumentáció részeként kiadott Árazott Költségvetés tartalmazza, vagyis ezen tételek (egységárai) a költségvetésben megadásra kerülnek, ezt ajánlattevőnek áraznia nem kell, ezek módosítására ajánlattevő részéről nem kerülhet sor. Az opciós tételek elvégzésére megajánlott egységárakkal azonos szerződéses feltételek mellett kerül sor.

A felolvasólapon és a költségvetésben megadott nettó ajánlati árnak tartalmaznia kell az opcionálisként meghatározott tételek ellenértékét is.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Az ajánlatkérő nem biztosítja a részajánlattétel lehetőségét, mivel az gazdasági, műszaki és minőségi szempontból észszerűtlen lenne, tekintettel arra, hogy a megrendelni kívánt építési-kivitelezési munka egy létesítményre vonatkozik, a kivitelezési munkák részekre bontását sem műszaki, sem pedig pénzügyi szempontok nem indokolják. Ajánlatkérő a beruházást egy egyetlen közreműködő szereplős, ún. fővállalkozási konstrukcióban kívánja megvalósíttatni, ahol a projektmenedzsment, azaz az egyes szakági vállalkozók közötti integráció mind pénzügyi, mind műszaki tekintetben egyetlen félnél koncentrálódik, akinek feladata és felelőssége a tényleges megvalósítást végző vállalkozók térbeli, időbeli, pénzügyi és műszaki koordinációja.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 001-000031
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Szentháromság tér 6. – tervezés és kivitelezés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
13/04/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: West Hungária Bau Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_67485615
Postai cím: Vendel Park Huber utca 1.
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 2051
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@whb.hu
Telefon: +36 96511350
Fax: +36 96511434
Internetcím: http://www.whb.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Garage Ingatlanfejlesztő Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_38777361
Postai cím: Múzeum utca 9. III. em. 16.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1088
Ország: Magyarország
E-mail: titkarsag@garagekft.hu
Telefon: +36 703808490
Fax: +36 14850110
Internetcím: http://www.garagekft.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 54 378 709 418.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Organizáció, Állványozás, Szerkezetépítés, Építőmesteri munkák, Szakipari munkák, Belsőépítészet, Erősáram, Gyengeáram,

Automatika, Épületgépészet, Restaurátori és rekonstrukciós munkák, Konyhatechnológi, TájépítészetDíszudvar és Fortuna

Udvar.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 18. § b) pont szerinti tájékoztatás:

West Hungária Bau Kft. (Cégjegyzékszám: 13-09-115940., Adószám: 11469830-2-44., Székhely: 2051 Biatorbágy, Vendel Park, Huber u. 1.) és Garage Kft. (Cégjegyzékszám: 01-09-262067., Adószám: 10830640-2-42., Székhely: 1088 Budapest, Múzeum utca 9. III. em. 16.)

44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 18. § c) pont szerinti tájékoztatás:

1. West Hungária Bau Kft. (Cégjegyzékszám: 13-09-115940., Adószám: 11469830-2-44., Székhely: 2051 Biatorbágy, Vendel Park, Huber u. 1.) és Garage Kft. (Cégjegyzékszám: 01-09-262067., Adószám: 10830640-2-42., Székhely: 1088 Budapest, Múzeum utca 9. III. em. 16.)

2. ZÁÉV Zrt. (Cégjegyzékszám: 20-10-040034., Adószám: 10738885-2-20., Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Millennium köz 1.)

3. Laterex Építő Zrt. (Cégjegyzékszám: 01-10-048291., Adószám: 25098367-2-43., Székhely: 1095 Budapest, Hídépítő utca 1–12.)

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
16/04/2021