Szolgáltatások - 196351-2020

28/04/2020    S83

Magyarország-Budapest: Üzleti fejlesztési tanácsadó szolgáltatások

2020/S 083-196351

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_50301012
Postai cím: Hermina út 63.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Erdős Balázs
E-mail: balazs.erdos@kisfaludy2030.hu
Telefon: +36 302060339
Fax: +36 14888610

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kisfaludyprogram.hu

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_32912081
Postai cím: Kacsa utca 15–23.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy Anita
E-mail: anita.nagy@mtu.gov.hu
Telefon: +36 306129748
Fax: +36 14880000

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mtu.gov.hu

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Turisztikai Marketingkommunikációs Ügynökség Nonprofit Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_40558482
Postai cím: Kacsa utca 15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Földvári Krisztián
E-mail: krisztian.foldvari@tmu.hu
Telefon: +36 301600040
Fax: +36 14880000

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mtu.gov.hu

I.1)Név és címek
Hivatalos név: EXPO 2020 MAGYARORSZÁG Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_46011804
Postai cím: Kacsa utca 15–23.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóth Andrea
E-mail: andrea.toth@hungaryexpo2020.hu
Telefon: +36 307013347
Fax: +36 17896943

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mtu.gov.hu

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Badacsony és térsége Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_88212063
Postai cím: Kacsa utca 15–23.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bérczi László
E-mail: berczi@btt.hu
Telefon: +36 205275212
Fax: +36 17896943

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mtu.gov.hu

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Balatoni Hajózási Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_31582072
Postai cím: Krúdy sétány 2.
Város: Siófok
NUTS-kód: HU232 Somogy
Postai irányítószám: 8600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Borsányi Zoltán
E-mail: borsanyi.zoltan@balatonihajozas.hu
Telefon: +36 84312144
Fax: +36 84312144

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.balatonihajozas.hu

I.1)Név és címek
Hivatalos név: MAHART PassNave Személyhajózási Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_80594590
Postai cím: Belgrád Rakpart Nemzetközi Hajóállomás
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1056
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Spányik Gábor
E-mail: spanyik.gabor@mahartpassnave.hu
Telefon: +36 14844001
Fax: +36 12666370

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.szemelyhajozas.hu

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Magyar Divat & Design Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_79360326
Postai cím: Kacsa utca 15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Igléczi Anita
E-mail: anita.igneczi@hfda.hu
Telefon: +36 202828866
Fax: +36 17896943

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mtu.gov.hu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001510102019/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001510102019/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: turisztikai marketing

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Tanácsadás a koronavírus okozta károk mérséklésére

Hivatkozási szám: EKR001510102019
II.1.2)Fő CPV-kód
79411100 Üzleti fejlesztési tanácsadó szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Tárgy: Tanácsadói keretmegállapodás a koronavírus okozta károk mérséklésére, az ágazat rövid időn belüli talpra állítására és turizmusfejlesztési feladatok ellátására

A koronavírus (COVID-19) világszintű megjelenése óta a turizmus a világ jelentős részén egyre nehezebb kihívásokkal néz szembe. A járvány a magyar turizmus több mint tíz éves növekedésében jelentős mértékű visszaesést hozott. A koronavírus okozta károk mérséklése, az ágazat rövid időn belüli talpra állítása és a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030 (NTS2030) megvalósítása az ajánlatkérők elsődleges célja. A feladatok implementálása rendkívül komplex, sokrétű tervezést, számos különféle szakmai terület (pl.: kulturális turizmus, bor- és gasztronómiai turizmus, hivatásturizmus, rendezvényturizmus, sportturizmus aktív-és természeti turizmus) és feladat összehangolt kezelését igénylő munka. Ezen feladatkör hatékony ellátásához, az ajánlatkérők külső tanácsadói erőforrást és kompetenciát kívánnak igénybe venni.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 5 000 000 000.00 HUF
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71241000 Megvalósíthatósági tanulmány, tanácsadó szolgáltatás, elemzés
71620000 Elemzési szolgáltatások
71621000 Műszaki elemzési vagy tanácsadó szolgáltatások
79300000 Gazdasági és piackutatás; közvéleménykutatás és statisztika
79410000 Üzleti és vezetői tanácsadói szolgáltatások
79412000 Pénzügyi vezetői tanácsadó szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
NUTS-kód: HU2 DUNÁNTÚL
NUTS-kód: HU3 ALFÖLD ÉS ÉSZAK
A teljesítés fő helyszíne:

Ajánlatkérők székhelyei és telephelyei.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az eljárásban Nyertes Ajánlattevő a keretösszeg terhére, egyedi megrendelések alapján látja el tanácsadási feladatait, amelyek az alábbi főbb tématerületek köré csoportosulnak:

1. Turisztikai termékfejlesztés

2. Turizmus és infrastruktúra fejlesztés, terület/településfejlesztés

3. Turisztikai desztinációmenedzsment és szervezetfejlesztés

4. Turisztikai informatikai és digitális tanácsadás

5. A turisztikai fejlesztésekhez kapcsolódó pénzügyi, üzletviteli és tranzakciós tanácsadás

6. Turizmus és vendéglátással kapcsolatos ágazati képzés, tanácsadás

Az alábbiakban felsorolt tervezett projektek megvalósításához az Ajánlatkérőnek különös érdeke fűződik, ezért a megvalósítás során hangsúlyosnak tekintendők:

— kiemelt komplexitású, számos tématerületet integráló turisztikai tanácsadási projektek megvalósítása (becsült tanácsadási projektérték: nettó 300 000 000 Ft/projekt, becsült darabszám: 2-3 db/év)

— turisztikai fejlesztésekhez kapcsolódó megvalósíthatósági és elemző tanulmányok elkészítése (becsült bekerülési érték: nettó 130 000 000 Ft/projekt, becsült darabszám: 5 db/év)

— turisztikai ágazati profitabilitási és hozzáadott érték elemzések, költség-haszon elemzések és likviditási tervek elkészítése,

— komplex eszköz- és ingatlanportfoliók felülvizsgálata (a portfoliókon belüli összes becsült elemszám: 400 db, amelyből az ingatlan portfolió cca. 275 db),

— engedélyes és nem engedélyes szakmai képzések kidolgozása és megvalósítása (becsült darabszám: 10 db tantermi és 10 db online képzés (e-learning)),

— turisztikai termékekkel és altermékekkel kapcsolatos helyzetelemző tanulmányok készítése, kapcsolódó adatbázisok (pl. attrakciók, vonzerők, érintettek, szolgáltatások, kapacitások) elkészítése, kiemelten az egészségturisztikai fejlesztések előkészítésének vizsgálata, szabályozási környezet hiányterületeinek (pl. üzemeltetési környezet, definíciók, adózási, támogatási rendszer stb.) feltárása, stratégia meghatározása, a természetes gyógytényezők orvosi kutatásainak előkészítéséhez kapcsolódó tanácsadói feladatok ellátása,

— turisztikai nemzetközi legjobb gyakorlatok feltérképezése,

— a fejlesztések turizmusszakmai megvalósíthatóságának, pénzügyi vonatkozásainak, műszaki előkészítettségének, működtetési/üzemeltetési formáinak, eszközrendszerének, kritériumrendszerének, előfeltételeinek, kockázatainak elemzése,

— keresletösztönző, piacfejlesztő integrált megoldások kialakítása,

— infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódó általános stratégiák, akciótervek előkészítése és kidolgozása,

— komplex terület- és településfejlesztési programok kidolgozása, urbanisztikai tanulmányok elkészítése,

— közlekedésfejlesztési elemzések elkészítése,

— a hazai turisztikai térségek és desztinációk irányítási, működési és üzemeltetési gyakorlatainak áttekintése, fejlesztési javaslatok, hatékony turizmus szervezési struktúrák, menedzsment modellek kialakítása,

— az MTÜ vagy leányvállalatai által végrehajtott lehetséges üzleti tranzakciók (felvásárlások és fúziók) kapcsán stratégia készítése, a konkrét tranzakciók előkészítése, lebonyolítása és utólagos támogatása (post-merger support), vállalati forrásbevonási tanácsadás,

— vállalatértékelések elkészítése,

— turisztikai vonatkozású gazdaságpolitikai döntések, szabályozások előkészítésének támogatása, hatáselemzések elkészítése.

A beszerzés teljes mennyisége a 5 000 000 000 Ft keretösszeg, amelynek lehívására Ajánlatkérők a Kbt. 104. § (7) bekezdése alapján nem köteles.

További részletezés a közbeszerzési dokumentumokban.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. A szerződés teljesítésben résztvevő személyi állomány tapasztalata / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: 3. Mintafeladat kidolgozottsága / Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 60
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 5 000 000 000.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Kezdés: 30/06/2020
Befejezés: 31/12/2022
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

Amennyiben a keretmegállapodás (KM) keretösszege a lejárati határidőt megelőző 3 hónappal nem került kimerítésre abban az esetben Ajánlatkérő(k) erre vonatkozó írásbeli jelzése alapján a KM időtartama további 12 hónappal automatikusan meghosszabbodik. A keretmegállapodás meghosszabbítás hiányában a keretmegállapodásban foglalt keretösszeg kimerüléséig, de legkésőbb 2022. december 31. napjáig tart.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A II.2.7) pontban szereplő kezdő dátum csak technikai okok miatt került megadásra. Felhívjuk ajánlattevők figyelmét arra, hogy a kezdő időpont az eljárás befejezésének változó időpontjára tekintettel módosulhat, mely nem minősül a Kbt. 141. §-a szerinti szerződésmódosításnak.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) és Kbt. 63. § (1) bekezdésében felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll vagy az eljárás során következett be.

Öntisztázás a Kbt. 64. § szerint.

Előzetes igazolás:

Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdése alapján az EEKD űrlap benyújtásával köteles előzetesen igazolni, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) és 63. § (1) bekezdés bekezdésének hatálya alá.

Az EEKD-ban ajánlattevő/közös ajánlattevők, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az ajánlatot benyújtó ajánlattevő által, az ajánlatában benyújtott, kitöltött űrlappal, a Kr. 4. § (1) bekezdése szerint igazolja előzetesen a kizáró okok fenn nem állásást.

A Kbt. 41/A. § (5) bekezdése és a Kr. 3. § alapján a közös ajánlattevők, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében a nyilatkozatokat (így az EKKD űrlapokat is) az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Megkövetelt igazolási mód a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseiben foglaltak alkalmazásával: ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek az előírt kizáró okok fenn nem állását a Kr. 8-11.§ alapján kell igazolni, figyelemmel a Kr. 12. § -16. §-ában foglaltakra.

A Kr. 15.§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

A Kr. 15. § (2) bekezdése értelmében azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában, az ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek a Kbt. 67.§ (4) bekezdés szerinti nyilatkozatot kell benyújtani. A nyilatkozatot ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén az ajánlatot benyújtó ajánlattevőnek) az Ajánlatkérő által kiadott űrlap kitöltésével kell benyújtania.

A Kr. 1. § (7) bekezdése értelmében a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

A Kr. 13.§-ában foglaltak szerint ajánlattevőnek/közös ajánlattevőnek folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkeztetését igazoló cégbírósági dokumentumot (másolatban). Amennyiben változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, az erre vonatkozó, nemleges tartalmú nyilatkozatot kell az ajánlathoz csatolni. Az EKR-ben az Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozta a változásbejegyezésre vonatkozó nyilatkozat mintáját, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles kitölteni és az ajánlatban benyújtani.

A Kbt. 69. § (11a) bek. irányadó.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

P1) Ajánlathoz csatolni kell AT valamennyi, a vizsgált időszakban számlavezető pénzügyi intézményének nyilatkozatát fizetőképességének megítéléséhez attól függően, hogy az AT mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. (321/2015. (X. 30.) Kr. (továbbiakban: Kr.) 19. § (1) bekezdés a) pont)

P2) A Kr. 19. § (1) bek c) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó a teljes és a közbeszerzés tárgyából (turisztika területén üzletviteli tanácsadás) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozattal, attól függően, hogy az AT mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Karakterkorlát miatt a VI.4.3) pont folytatása:

23. Részaj.kiz.ind.: A tervezett beszerzés egy műszaki-funkcionális egységet alkot, a tanácsadói feladatok ellátása során a tanácsadás keretében elkészült anyagokban tett megállapítások egymásra kihatással vannak. Az egyik terület keretében tett megállapítások egy vagy több szakterület vonatkozásában is meghatározóak, arra támaszkodnak az ott rögzített konklúziókat használják fel, kapcsolódva a korábbi szakmai megállapításokhoz. A szakmai tanácsadói munka minősége és tartalma, egymásra épülése okán a beszerzés további részekre nem bontható, annak részekre bontása gazdaságilag és műszakilag egyaránt ésszerűtlen. Továbbá az írásbeli konzultációk alapján Ajánlatkérő oszthatatlan szolgáltatást rendel meg, így a részajánlattétel biztosítása nem lehetséges.

24. Az alkalmassági előírások és értékelési szempontok körében fogalommeghatározás:

Turizmus/Turisztika alatt a következőket értjük: Azon tevékenységeket, melyek a turisztikai kínálati elemek kapacitásainak (különösen szálláshely, vendéglátás, turisztikai szolgáltatások, turisztikai vonzerővel bíró rendezvények, turisztikai attrakciók, a turisztikai látogatóforgalmat és tartózkodást támogató és kiszolgáló infrastruktúra) bővítésére vagy minőségének javítására, piacra jutásának elősegítésére, az adott ország népszerűsítésére vonatkoznak. Turisztikai ágazat alatt a következőket értjük: Figyelemmel a műszaki leírás 1/a 1-7. bullet pontjában előírtakra egészségturizmus, kulturális turizmus, vendéglátás/bor- és gasztronómiai turizmus, hivatásturizmus, rendezvényturizmus, aktív- és természeti turizmus, kreatív turizmus, divatturizmus

Engedélyes képzési program alatt a következőket értjük: olyan tudásfejlesztő oktatási tevékenység, melyek szerepelnek a nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal hivatalos nyilvántartásában.

Tőkepiaci forrásbevonás alatt a következőket értjük: A kereskedelmi banki finanszírozástól eltérő a vállalkozás és/vagy projekt valós piaci értékének meghatározását követően a tőkepiaci szereplők egyedi döntése alapján nyújtott hitel vagy tőkefinanszírozás.

NTS 2030-hoz kapcsolódó alatt AK a következőket érti: NTS 2030 előkészítéséhez és/vagy kidolgozásához és/vagy megvalósításához kapcsolódó projekt. Megvalósítás alatt értjük az NTS 2030-ban szereplő célkitűzések és/vagy feladatok implementálását támogató tanácsadói projekteket.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő,

P1) ha bármely pénzforgalmi számláján vagy az eljárás megindító felhívás feladásának napját megelőzően megszüntetett pénzforgalmi számláján az eljárást megindító felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 24 hónapban egynél több alkalommal 15 napot meghaladó időtartamú sorba állított tétele volt. Ajánlatkérő a „sorba állítás” kitétel alatt a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.

AK az alábbi tartalommal kéri igazolni az alkalmasságot:

— a számla (számlák) megnyitásának időpontja,

— számlaszám(ok) feltüntetése,

— arra vonatkozó információt, hogy a számlán, illetve számlákon az eljárást megindító felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 24 hónapban volt-e 15 napot meghaladó időtartamú sorba állított tétel, ha volt, akkor hány alkalommal.

Ajánlattevők kötelesek benyújtani a vizsgált időszakban vezetett, de későbbiekben megszüntetett valamennyi pénzforgalmi számla tekintetében a pénzügyi intézménytől származó igazolást is, továbbá kötelesek a vizsgált időszakban a cégkivonatban szereplő és nem szereplő aktív bankszámlákra vonatkozó pénzügyi intézmény nyilatkozatot benyújtani, tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő a felhívás feladását megelőzően megszüntetett és a cégkivonatban fel nem tüntetett pénzforgalmi számlák esetében is ellenőrizi az alkalmassági követelmények történő megfelelést.

P2) ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év teljes - általános forgalmi adó nélkül számított- árbevétele nem éri el legalább a 500 000 000,- forintot, valamint ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából (turisztika területén üzletviteli tanácsadás) származó -általános forgalmi adó nélkül számított- árbevétele összesen nem éri el legalább a 375 000 000,- forintot.

Az ajánlatban megkövetelt előzetes és egyben az ajánlatok elbírálásához szükséges igazolási mód:

A Kbt. 67. § (1) bek alapján ajánlattevőnek/közös ajánlattevőnek ajánlatában az EEKD-ben foglalt nyilatkozatát kell benyújtani. A Kr. 2. § (5) bek alapján ajánlatkérő kéri az EEKD IV. részében a részletes információk megadását.

Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés ellenőrzését az Ajánlatkérő a Kbt. 69. § rendelkezéseinek megfelelően, két körben végzi: első körben az EEKD-ban tett nyilatkozatot, második körben a Kbt. 69. § (4) bek szerinti felhívás alapján benyújtott igazolásokat ellenőrzi.

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének vonatkozásában az ajánlatot benyújtó ajánlattevőnek külön EEKD űrlapot kell benyújtania a Kbt. 41/A. § (5) bekezdés figyelembevételével.

A Kr. 3. § (3)-(4) bek értelmében ajánlattevőnek a kapacitást nyújtó szervezetek vonatkozásában is be kell nyújtania a külön EEKD űrlapot az ajánlatban, amelyben csak azon alkalmassági feltételek vonatkozásában kell nyilatkozni, melyeket ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmassága igazolásához.

A bírálat során megkövetelt igazolásmód (ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bek szerinti felhívása alapján).

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az ajánlatban megkövetelt előzetes és egyben az ajánlatok elbírálásához szükséges igazolási mód:

A Kbt. 67. § (1) bek alapján AT-nek/közös AT-nek ajánlatában az EEKD-ben foglalt nyilatkozatát kell benyújtani. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 2. § (5) bek alapján ajánlatkérő kéri az EEKD IV. részében a részletes információk megadását.

Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés ellenőrzését az AK a Kbt. 69. § rendelkezéseinek megfelelően, két körben végzi: első körben az EEKD-ban tett nyilatkozatot, második körben a Kbt. 69. § (4) bek szerinti felhívás alapján benyújtott igazolásokat ellenőrzi.

Közös ajánlattétel esetén a közös AT-k mindegyikének vonatkozásában az ajánlatot benyújtó AT-nek külön EEKD űrlapot kell benyújtania a Kbt. 41/A. § (5) bekezdés figyelembevételével.

A Kr. 3. § (3)-(4) bek értelmében AT-nek a kapacitást nyújtó szervezetek vonatkozásában is be kell nyújtania a külön EEKD űrlapot az ajánlatban, amelyben csak azon alkalmassági feltételek vonatkozásában kell nyilatkozni, melyeket AT igénybe kíván venni alkalmassága igazolásához.

A bírálat során megkövetelt igazolásmód (ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bek szerinti felhívása alapján).

M1.: A Kr. 21. § (3) bek a) pontja alapján mutassa be a felhívás feladását megelőző 6 év (72 hónap) közbeszerzés tárgya szerinti legjelentősebb szolgáltatásokat a Kr. 22. § (1)-(2) bek. szerint meghatározott formában igazolva. A referencianyilatkozat vagy referenciaigazolás tartalmazza legalább a következő adatokat:

a) a szerződést kötő másik fél megnevezését és címét;

b) a teljesítés időtartamát, (év-hónap-nap pontossággal feltüntetett kezdési és befejezési dátum megadásával);

c) a teljesített szolgáltatás megnevezését és mennyiségét/ellenszolgáltatás összegét olyan részletességgel, hogy az alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható legyen;

d) nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e;

e) a saját teljesítés arányát.

A Kr. 21. § (3a) bek b) pontja alapján, ha ajánlatkérő hat év teljesítéseinek igazolását írja elő, az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb kilenc éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe. Amennyiben a referencia követelményben foglalt tevékenység a szerződés részteljesítése eredményeként valósult meg, úgy a Kr. 21/A. § is irányadó.

M2.: A Kr. 21. § (3) bek b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésével, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

Csatolandó dokumentumok:

— a szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó nyilatkozat, pontosan megjelölve, hogy melyik szakember melyik alkalmassági feltételnek való megfelelés céljából kerül bevonásra,

— a szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, olyan részletezettséggel, hogy annak alapján az alkalmasság minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen,

— a végzettséget/képzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolati példánya,

— a szakemberek által aláírt, rendelkezésre állási nyilatkozata.

A Kbt. 65.§ (6), (7), (9) és (11) bek is irányadó.

A Kbt. 67. § (3) bek alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik:

M1. az eljárást megindító felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított megelőző 72 hónapban (feladási időpont év/hó/naptól visszafelé számított megelőző 72. hónap hó/napjáig terjedő időszakot vizsgálva) legalább az alábbi referenciákkal:

a) összesen min. nettó 375 000 000,- Ft ellenszolgáltatási összegű, turisztikai területet lefedő tanácsadási projekt koordinációs és/vagy tanácsadási feladatok ellátására vonatkozó referenciával. Az előírt követelményt maximum 2 db referenciából lehet teljesíteni;

b) minimum 3 db egyenként legalább nettó 95 000 000,- Ft bekerülési értékű turisztika és/vagy közlekedési és/vagy infrastruktúra beruházásokhoz kapcsolódó tanácsadói gazdasági elemzői projektre vonatkozó feladatok ellátására irányuló referencia;

c) min. 5 db engedélyes tantermi képzés kidolgozására vonatkozó referenciával és min. 5 db engedélyes online képzési program kidolgozása (e-learning);

d) egy darab, min. 200 elemű ingatlanportfólió felülvizsgálatára vonatkozó tanácsadási feladatok ellátására irányuló referenciával;

e) legalább egy turisztikai ágazat profitabilitásának és hozzáadott értékének elemzésére irányuló projekt tanácsadási feladatainak ellátására vonatkozó referenciával;

M2. legalább az alábbi szakemberekkel:

a) 1 fő szenior piacelemzési szakértő, aki gazdasági felsőfokú végzettséggel rendelkezik, valamint legalább 60 hónap gazdasági és/vagy piaci és/vagy iparági elemzésben szerzett szakmai tapasztalattal;

b) 1 fő infrastruktúra - fejlesztési szakértő, aki gazdasági és/vagy műszaki felsőfokú végzettségű, és minimum 60 hónap tanácsadói szakmai tapasztalattal rendelkezik infrastrukturális beruházás(oka)t előkészítő, a beruházások műszaki és/vagy pénzügyi megvalósíthatóságát vizsgáló elemzések területén;

c) 1 fő gazdasági vagy jogi felsőfokú vagy azzal egyenértékű végzettségű projektvezető szakember, aki projektvezetőként legalább 24 hónap turisztikai témában végzett tanácsadói szakmai tapasztalattal rendelkezik;

d) 1 fő bejegyzett felnőttképzési szakértői minősítéssel rendelkező felnőttképzési szakértő szakember, aki minimum 60 hónap felnőttképzési szakmai tapasztalattal rendelkezik;

Ajánlatkérő az M2/a-d) pontjában előírt végzettségekkel/képzettségekkel egyenértékű végzettséget/képzettséget is elfogad. Az egyenértékűség vizsgálata során Ajánlatkérő első sorban, a hatáskör figyelembevételével az Oktatási Hivatal vagy a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (NSZFH) által kiadott állásfoglalást veszi figyelembe. Szakemberek között átfedés nem megengedett. Amennyiben a szakember egyazon időben több tárgyi projektben is részt vett, úgy az egyes projektek során szerzett gyakorlatainak hónapszáma nem összeadható, vagyis egy évben maximálisan 12 hónap számítható függetlenül attól, hogy a szakember esetleg egy időben több projekten is dolgozott.

III.1.5)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Ajánlatkérő késedelmi kötbért és meghiúsulási kötbért határoz meg. Ajánlattevő az írásbeli konzultációra szóló felhívásban előírtaknak megfelelően jogosult számlát benyújtani Ajánlatkérő teljesítésigazolását követően. A számla kifizetésére a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdése, illetve a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése az irányadó. A kifizetésre alkalmazandó az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.), a 2013. évi V. Tv.

Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 27/A. §-t.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségeket részletesen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
IV.1.4)A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 25/05/2020
Helyi idő: 12:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 25/05/2020
Helyi idő: 14:00
Hely:

Az ajánlatok bontása elektronikusan történik.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az elektronikusan benyújtott ajánlatok esetében a Kbt. 68. § (4)-(5) bek szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan – azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek – az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

A bontási eljárás a Kbt. 68. § rendelkezései szerint és az EKR rendelet 15-17. §- nak megfelelően történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. Az eljárásban minden kommunikáció kizárólag az EKR rendszerben történik, azonban a Kbt. 41/C. § (4) bekezdés szerinti esetekben, ha nincs lehetőség az EKR-ben történő kommunikációra, úgy a következő elérhetőségek is használhatóak: fax: +36 17896943, e-mail: witzrt@witzrt.hu.

2. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, illetve a képviselettel kapcsolatos előírásokat az elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatban a Kbt. 40-41/C §-a az irányadó.

3. Az AK gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind ajánlattevő (továbbiakban:AT), mind közös ajánlattevők vonatkozásában.

4. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35.§-ban és a Kbt. 41/A. § (5) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők erre vonatkozó megállapodását.

5. Kiegészítő tájékoztatás a Kbt. 56. § alapján a KD-ban részletezettek szerint.

6. AK helyszíni bejárást és konzultációt nem tart.

7. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az EKR-ben megadott űrlapokon, a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot, továbbá a Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólapot a megfelelő cellák kitöltésével, amelynek tartalmaznia kell a Kbt. 68. § (4) bek.-ben meghatározott információkat.

8. AK jelen eljárásban előírja a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti alvállalkozókra vonatkozó információk EKR űrlapon történő feltüntetését, valamint a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozat ajánlatban történő benyújtását (nemleges nyilatkozat elegendő az EEKD-ban).

9. Hiánypótlás a Kbt. 71. §-ban foglaltaknak megfelelően. AK nem rendel el újabb hiánypótlást, amennyiben a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba és a hiánypótlás ezen szereplővel kapcsolatban válik szükségessé.

10. FAKSZ: Berei Szandra - 01031

11. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját.

12. AK az AT-k alkalmasságának feltételeit a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

13. A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015.évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei szerint kell eljárni.

14. Árváltoztatás a szerződés időtartama alatt nem lehetséges.

15. Ajánlatkérő a IV.2.6) pontban meghatározott 2 hónap alatt 60 napot ért. (Az eljárás folyamatba épített ellenőrzés mellett zajlik.)

16. Ajánlatkérő a Kbt. 105. § (1) bek. c) pont szerinti keretmegállapodásos eljárást folytat le. Ajánlatkérő a keretmegállapodásos eljárás 1. részétől eltérő értékelési szempontot alkalmaz az írásbeli konzultáció során a dokumentációban előírtaknak megfelelően.

17. Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot ír elő a Kbt. 54. §-ban foglaltak szerint. Mértéke: 20 000 000,-Ft. AK bankszámlaszáma: Budapest Bank Zrt. (Északpesti Fiók) 10102244-12295900-01005002. Igazolás: pl. utalási bizonylat (befizetés esetén). Részletek a KD-ban.

18. Jelen közbeszerzési eljárást az I.1. pontban megjelölt AK nevében, a Kbt. 29. § (1) bekezdés szerinti együttműködési megállapodás alapján a Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. folytatja le. Az eljárás eredményeként a szerződés az I.1. pontban megjelölt minden Ajánlatkérővel megkötésre kerül.

19. Értékelés: pontskála valamennyi rész/alszempont esetén: 0-100. A részszempontok értékelésének módszere: 1. részszempont - fordított arányosítás, 2. részszempont - egyenes arányosítás, 3. részszempont: arányosítás. Részletek a közbeszerzési dokumentumokban.

Karakterkorlát miatt folytatás a VI.4.3) pontban.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint.

Karakterkorlát miatt a VI.3) pont folytatása:

20. A II.2.5) pont kifejtése:

1. értékelési szempont Ajánlati ár: Szakértői díj (nettó Ft/nap/fő) /60/

(1.1.minőségbiztosító (3), 1.2. projektvezető (5),1.3. projekt menedzser (5), 1.4. szenior turisztikai szakértő (6), 1.5. turisztikai szakértő (2), 1.6. szenior gazdaságelemzési szakértő (6), 1.7. gazdaságelemzési szakértő (2), 1.8. szenior piacelemzési szakértő (6), 1.9. piacelemzési szakértő (2), 1.10.szenior pénzügyi / átvilágítási szakértő (1), 1.11.pénzügyi / átvilágítási szakértő (0,5), 1.12.szenior marketing szakértő (1), 1.13.tőkepiaci forrásbevonási szakértő (2), 1.14.szenior informatikai szakértő (3), 1.15.informatikai szakértő (1), 1.16.szenior jogi szakértő (3), 1.17.jogi szakértő (1), 1.18. felnőttképzési szakértő (3), 1.19. szenior infrastruktúra fejlesztési szakértő (2), 1.20. infrastruktúra fejlesztési szakértő (1), 1.21. szenior szervezetfejlesztési szakértő (1), 1.22.szervezetfejlesztési szakértő (0,5), 1.23. szenior üzleti értékelési szakértő (1), 1.24.üzleti értékelési szakértő (0,5), 1.25. urbanisztikai szakértő (1,5),

2. értékelési szempont a személyi állomány szakmai tapasztalata /20/:

2.1. Az AF III.1.3. M.2/a pontja szerinti alk. köv.nek való megfelelés érdekében bemutatott szakember alk. köv. felüli gazdasági és/vagy piaci és/vagy iparági elemzésben szerzett többlet szakmai tapasztalata (összesen max. 36 hónap) súlyszám 1,5

2.2. Az AF III.1.3. M.2/b pontja szerinti alk. köv.nek való megfelelés érdekében bemutatott szakember alk. köv. felüli projektvezetőként infrastruktúra beruházási elemzések elkészítésében szerzett többlet szakmai tapasztalata (összesen max. 12 hónap) súlyszám 3

2.3. Az AF III.1.3. M.2/c pontja szerinti alk. köv.nek való megfelelés érdekében bemutatott szakember alk. köv. felüli az NTS 2030-hoz kapcsolódó turisztikai témában végzett tanácsadói projektben projektvezetőként történő részvétele, melyek stratégia és/vagy piacelemzés és/vagy tanulmányírás elkészítésre irányultak (összesen max. 12 hónap) súlyszám 5

2.4. Az AF III.1.3. M.2/d pontja szerinti alk. köv.nek való megfelelés érdekében bemutatott szakember alk. köv. felüli felnőttképzési szakmai tapasztalata (max. 60 hónap) súlyszám 3

2.5. Az AF III.1.3. M.2 pontjában és a 2.6. és 2.7. ért. szempontnál előírt szakembereken felüli szenior szakemberek száma, akik egyenként (személyenként) az NTS 2030-hoz kapcsolódó legalább 5 db turisztikai tanácsadói projektben vettek részt szakmai tanácsadóként (összesen max. 3 fő) súlyszám 5

2.6. Az AF III.1.3. M.2 pontjában és a 2.5. ért. és 2.7. szempontban előírt szakembereken felül bemutatott szakember tőkepiaci forrásbevonásban szerzett szakmai tapasztalata (max. 60 hónap) súlyszám 1,5

2.7. Az AF III.1.3. M.2 pontja és a 2.5. és 2.6. ért. szempont szerinti szakembereken felül bemutatott szakemberek száma, akik felsőfokú végzettséggel és egyenként minimum 36 hónap projektvezetői szakmai tapasztalattal rendelkeznek (max. 3 fő) súlyszám 1

A 2. értékelési szempont tekintetében megajánlott szakemberek között az átfedés nem megengedett.

3. értékelési szempont esetében (súlyszám: 20.) AT feladata egy részletes szakmai ajánlat benyújtása, mely keretében bemutatásra kerül a közbeszerzési dokumentumokban ismertetett mintaprojekthez kapcsolódó tanácsadási feladat, és a KD-ban meghatározott tevékenységek kidolgozása.

21. AT-nek a szerződéskötés időpontjára rendelkezni kell a közbeszerzés tárgya szerinti (üzleti tanácsadás) legalább 500 000 000,- HUF/év és 250 000 000,- HUF/káresemény értékű felelősségbiztosítással vagy meglévő felelősségbiztosítását jelen keretmegállapodásra ki kell terjeszteni, melyre vonatkozóan AT-nek ajánlatában EKR űrlapon nyilatkozatot szükséges benyújtania.

22. A felhívás I.1) pontjában szereplő, a Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. postai címe megváltozott, de az EKR technikai sajátossága okán AK csak jelen pontban tudja a megváltozott címet feltüntetni: 1037 Budapest, Bokor u. 23-25.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
24/04/2020