Supplies - 197120-2021

21/04/2021    S77

Poland-Chełmno: Radio, television, communication, telecommunication and related equipment

2021/S 077-197120

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 041-101929)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Powiat Chełmiński
National registration number: 87111847700000
Postal address: Harcerska 1
Town: Chełmno
NUTS code: PL616 Grudziądzki
Postal code: 86-200
Country: Poland
Contact person: Tadeusz Derebecki
E-mail: sekretarz@powiat-chelmno.pl
Telephone: +48 566772433
Fax: +48 566772410
Internet address(es):
Main address: http://www.powiat-chelmno.pl

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Doposażenie pracowni zawodowych ZS2 i ZSCKP II”.

Reference number: ZZP.041.1.2019.2020.2021.JG
II.1.2)Main CPV code
32000000 Radio, television, communication, telecommunication and related equipment
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa doposażenia pracowni zawodowych Zespołu Szkół nr 2 w Chełmnie i Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie w podziale na następujące części zamówienia:

— część nr 1. Artykuły gospodarstwa domowego,

— część nr 2. Elektronika,

— część nr 3. Lada,

— część nr 4. Maszyny rolnicze,

— część nr 5. Meble,

— część nr 6. Mechatronika – pomoce dydaktyczne,

— część nr 7. Narzędzia i maszyny,

— część nr 8. Pomoce naukowe,

— część nr 9. Wentylacja.

Wspólny Słownik Zamówień CPV:

— część nr 1: 39711000–9, 39221000–7, 44423000–1,

— część nr 2: 32000000–3, 30200000–1, 30232100–5, 48000000–8, 48190000–6, 30200000–1.

— część nr 3: 39100000–3.

— część nr 4: 16000000–5.

— część nr 5: 39100000–3.

— część nr 6: 39162100–6, 39162000–5, 39162110–9.

— część nr 7: 42652000–1, 44512000–2, 42000000–6, 42620000–8, 34300000–0.

— część nr 8: 39162100–6, 39162000–5, 39162110–9.

— część nr 9: 45331210–1.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
16/04/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 041-101929

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.6
Place of text to be modified: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Instead of:
Date: 08/07/2021
Read:
Date: 02/08/2021
VII.2)Other additional information:

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą ulega zmianie po przedłużeniu terminu składania ofert.