Services - 197317-2017

24/05/2017    S99    - - Services - Contract notice - Open procedure 

Lithuania-Jonava: Engineering design services

2017/S 099-197317

Contract notice

Services

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1)Name, addresses and contact point(s)

Jonavos rajono savivaldybės administracija
188769070
Žeimių g. 13
For the attention of: Daiva Bradauskienė
LT-55158 Jonava
Lithuania
Telephone: +370 34953805
E-mail: daiva.bradauskiene@jonava.lt
Fax: +370 34950012

Internet address(es):

General address of the contracting authority: http://www.jonava.lt

Electronic access to information: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

Electronic submission of tenders and requests to participate: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

I.2)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.3)Main activity
General public services
I.4)Contract award on behalf of other contracting authorities

The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: yes

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos
188710638
J.Basanavičiaus 6
LT-03109 Vilnius
Lithuania

Section II: Object of the contract

II.1)Description
II.1.1)Title attributed to the contract by the contracting authority:
Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 144 Jonava-Kėdainiai-Šeduva 0,144 km esančios sankryžos rekonstravimo į žiedinę sankryžą projektavimas.
II.1.2)Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Services
Service category No 12: Architectural services; engineering services and integrated engineering services; urban planning and landscape engineering services; related scientific and technical consulting services; technical testing and analysis services
Main site or location of works, place of delivery or of performance: Jonavos miestas, Žeimių g. ir Vasario 16-osios g. sankryža.
NUTS code
II.1.3)Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves a public contract
II.1.4)Information on framework agreement
II.1.5)Short description of the contract or purchase(s)
Pirkimo tikslas – įsigyti Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 144 Jonava-Kėdainiai-Šeduva 0,144 km esančios sankryžos rekonstravimo į žiedinę sankryžą techninio projekto parengimo paslaugą kartu su techninio projekto vykdymo priežiūra šiomis dalimis: techninio projekto parengimo ir techninio projekto vykdymo priežiūros dalis, susijusi su valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 144 Jonava –Kėdainiai-Šeduva ruožo nuo 0,126 iki 0,169, kuriam Jonavos mieste suteiktas Žeimių g. pavadinimas, su priklausiniais ir kelio bortais įrengimu (šią dalį įsigis Lietuvos automobilių kelių direkcija) ir techninio projekto parengimo ir techninio projekto vykdymo priežiūros dalis, susijusi su būsimos žiedinės sankryžos pėsčiųjų ir dviračių takų su visais priklausiniais, lietaus nuotekų sistemos ir apšvietimo sistemos įrengimu (šią dalį įsigis perkančioji organizacija) pagal pateikiamas technines specifikacijas.
II.1.6)Common procurement vocabulary (CPV)

71320000, 71520000

II.1.7)Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes
II.1.8)Lots
This contract is divided into lots: no
II.1.9)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2)Quantity or scope of the contract
II.2.1)Total quantity or scope:
1)Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 144 Jonava-Kėdainiai-Šeduva 0,144 km esančios sankryžos rekonstravimo į žiedinę sankryžą techninis projektas;
2) Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 144 Jonava-Kėdainiai-Šeduva 0,144 km esančios sankryžos rekonstravimo į žiedinę sankryžą techninio projekto vykdymo priežiūra.
Išorinis projektuojamos sankryžos skersmuo apie 28,0 m.
II.2.2)Information about options
Options: no
II.2.3)Information about renewals
This contract is subject to renewal: no
II.3)Duration of the contract or time limit for completion
Duration in months: 36 (from the award of the contract)

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions relating to the contract
III.1.1)Deposits and guarantees required:
10 % (dešimt procentų) dydžio bauda nuo visos Sutarties kainos.
III.1.2)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
1) Techninio projekto parengimo paslauga apmokama tiekėjui per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai priimamos paslaugos ir perkančioji organizacija ir Lietuvos automobilių kelių direkcija (toliau-LAKD) gauna sąskaitą faktūrą arba lygiavertį dokumentą. Tais atvejais, kai vėluoja finansavimas iš biudžeto, mokėjimai gali būti atidedami, vėlavimo laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo paslaugų priėmimo ir sąskaitos faktūros ar lygiaverčio dokumento gavimo dienos. Perkančioji organizacija ir LAKD, vėluojant finansavimui iš biudžeto, delspinigių nemoka.
2) Už techninio projekto vykdymo priežiūrą perkančioji organizacija ir LAKD apmoka tiekėjui per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo paslaugų priėmimo ir atsiskaitymo dokumentų (PVM sąskaitos–faktūros arba lygiaverčio dokumento) gavimo dienos. Tais atvejais, kai vėluoja finansavimas iš biudžeto, mokėjimai gali būti atidedami vėlavimo laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo paslaugų priėmimo ir sąskaitos faktūros ar lygiaverčio dokumento gavimo dienos. Perkančioji organizacija ir LAKD, vėluojant finansavimui iš biudžeto, delspinigių nemoka.
III.1.3)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
Netaikoma.
III.1.4)Other particular conditions
The performance of the contract is subject to particular conditions: no
III.2)Conditions for participation
III.2.1)Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: 1. Tiekėjas (fizinis asmuo) arba tiekėjo (juridinio asmens) vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas), ir dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą. Dėl tiekėjo iš kitos valstybės nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 31.3.2004 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus. Pateikiama:
Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 30 kalendorinių dienų iki vokų atplėšimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodyta, kad jis galioja susipažinimo su elektroniniais pasiūlymais dieną, toks dokumentas yra priimtinas. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.
2. Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamą bankrotą. Pateikiama:
1) Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 30 kalendorinių dienų iki vokų atplėšimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodyta, kad jis galioja susipažinimo su elektroniniais pasiūlymais dieną, toks dokumentas yra priimtinas.
2) Tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, laisvos formos deklaracija, patvirtinanti, kad fizinis asmuo, kuriam išduota pažyma, turi balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime arba kitas lygiavertis dokumentas.
Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.
3. Tiekėjas neturi neįvykdytų įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus. Tiekėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 eurų. Pateikiama:
1) Lietuvos Respublikoje registruotas fizinis ar juridinis asmuo pateikia Valstybinės mokesčių inspekcijos išduotą dokumentą arba VĮ Registrų centro išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Kitos valstybės tiekėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotą dokumentą. Pateikiamas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 30 kalendorinių dienų iki vokų atplėšimo termino pabaigos.
2) Lietuvos Respublikoje registruoto juridinio asmens duomenis dėl Valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėjimo pasitikrina pati Perkančioji organizacija. Lietuvos Respublikoje registruotas tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, pateikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu, išduotą dokumentą arba VĮ Registrų centro išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Kitos valstybės tiekėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje yra registruotas, kompetentingos valstybės institucijos išduotą pažymą. Pateikiamas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 30 kalendorinių dienų iki vokų atplėšimo termino pabaigos. Jei pateikiami dokumentai išduoti anksčiau, tačiau jų galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, tokie dokumentai jų galiojimo laikotarpiu yra priimtini.
Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.
4. Tiekėjas turi teisę verstis inžinerijos ir/arba projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti.
Pateikiama VĮ Registrų centras išplėstinis išrašas arba įstatų/nuostatų išrašas ar kiti lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla arba atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje tiekėjas registruotas) išduotas dokumentas ar priesaikos deklaracija, liudijanti tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.
5. Teikėjas nuo 2016-01-01 nėra padaręs esminio pirkimo sutarties pažeidimo, dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta pirkimo sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinami perkančiosios organizacijos reikalavimai pripažinti pirkimo sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą esminiu ir atlyginti dėl to patirtus nuostolius.
Laisvos formos tiekėjo deklaracija. Šis dokumentas turi būti surašytas ne anksčiau kaip 30 kalendorinių dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
III.2.2)Economic and financial ability
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Netaikoma.
Minimum level(s) of standards possibly required: Netaikoma.
III.2.3)Technical capacity
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:
1. Pateikiama:
1) Tiekėjo ar jo įgalioto asmens pasirašytas per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) įvykdytų sutarčių sąrašas, kuriame nurodomas sutarties objektas, vykdymo laikotarpis, sutarties vertė, užsakovo identifikavimo duomenys. Jei duomenys teikiami apie projektavimo paslaugų sutartį, į kurios apimtis įeina žiedinės sankryžos projektavimas, įvykdytų sutarčių sąraše papildomai privalu išskirti, kokią vertę sutarties kainoje sudarė žiedinės sankryžos projektavimo paslaugos.
2) Užsakovo pažyma, kurioje nurodyta objektas, įvykdytos sutarties vertė, laikotarpis ir informacija, kad sutartis buvo įvykdyta tinkamai.
Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.
2. Pateikiamas siūlomų specialistų sąrašas ir specialisto kvalifikacijos atestato ar lygiaverčio dokumento kopija.
Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.
3. Pateikiamas siūlomų specialistų sąrašas ir specialisto kvalifikacijos atestato ar lygiaverčio dokumento kopija.
Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.
4. Atitikimą kokybės vadybos sistemos standartui LST EN ISO 9001 (arba lygiaverčiam) patvirtinantis sertifikatas arba lygiaverčiai dokumentai (pavyzdžiui, teikėjo parengtų taikomų kokybės vadybos priemonių aprašymas) kartu su lygiavertiškumo įrodymais.
5. EMAS arba LST EN ISO 14001 arba lygiavertis sertifikatas arba tiekėjo parengtų taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymas (parengtas pagal Aplinkos ministro įsakymu patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo 14 p.) arba kiti lygiaverčiai įrodymai.
Minimum level(s) of standards possibly required:
1. Tiekėjas per paskutinius 3 metus (iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos) arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) turi būti įvykdęs vieną arba dvi ypatingo statinio žiedinės sankryžos remonto ir/ar rekonstravimo ir/ar kapitalinio remonto ir/ar naujos statybos projektavimo (techninio projekto parengimo/techninio darbo projekto parengimo) sutartį/sutartis, kurios vertė /kurių bendra vertė (jei duomenys teikiami apie dvi sutartis) per nustatytą laikotarpį ne mažesnė kaip 4 900 EUR be PVM arba vieną ar dvi ypatingo statinio remonto ir/ar rekonstravimo ir/ar kapitalinio remonto ir/ar naujos statybos projektavimo (techninio projekto parengimo/techninio darbo projekto parengimo) sutartį/sutartis, į kurios/į kurių apimtis įeina žiedinės sankryžos projektavimas, kai šios dalies vertė/šių dalių bendra vertė (jei duomenys teikiami apie dvi sutartis) per nustatytą laikotarpį ne mažesnė kaip 4 900 EUR be PVM.
2. Tiekėjas privalo pasiūlyti bent vieną specialistą, turintį ypatingo statinio projekto vadovo kvalifikaciją, suteikiančią teisę eiti ypatingo statinio projekto vadovo pareigas susisiekimo komunikacijose: keliai ir/ar gatvės
3. Tiekėjas privalo pasiūlyti bent vieną specialistą, turintį projekto vykdymo priežiūros vadovo kvalifikaciją, suteikiančią teisę eiti projekto vykdymo priežiūros vadovo pareigas ypatinguose statiniuose: susisiekimo komunikacijose: keliai ir/ar gatvės
4. Tiekėjas turi turėti įdiegtą kokybės vadybos užtikrinimo sistemą ypatingų statinių: susisiekimo komunikacijų: kelių ir/ar gatvių statybos projektavimo srityje.
5. Tiekėjas yra įdiegęs aplinkos apsaugos vadybos sistemą ypatingų statinių: susisiekimo komunikacijų: kelių ir/ar gatvių statybos projektavimo srityje.
III.2.4)Information about reserved contracts
III.3)Conditions specific to services contracts
III.3.1)Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession: no
III.3.2)Staff responsible for the execution of the service
Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service: yes

Section IV: Procedure

IV.1)Type of procedure
IV.1.1)Type of procedure
Open
IV.1.2)Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
IV.1.3)Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
IV.2)Award criteria
IV.2.1)Award criteria
Lowest price
IV.2.2)Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3)Administrative information
IV.3.1)File reference number attributed by the contracting authority:
IV.3.2)Previous publication(s) concerning the same contract
no
IV.3.3)Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 28.6.2017 - 09:00
Payable documents: no
IV.3.4)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
5.7.2017 - 09:00
IV.3.5)Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.3.6)Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Lithuanian.
IV.3.7)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
in days: 90 (from the date stated for receipt of tender)
IV.3.8)Conditions for opening of tenders
Date: 5.7.2017 - 9:45

Place:

Žeimių g. 13, Jonava, 318A kab.

Persons authorised to be present at the opening of tenders: yes
Additional information about authorised persons and opening procedure: Vokų atplėšimo procedūroje turi teisę dalyvauti tiekėjo vadovas arba jo įgaliotas asmuo, pateikęs asmens tapatybės dokumentą ir įgaliojimą.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.3)Additional information
Pirkimas vykdomas CVP Is priemonėmis. Pirkimo dokumentacija skelbiama CVP IS.
Lietuvos automobilių kelių direkcijos dalis perkama pagal 24.11.2016 įgaliojimą Nr. 3-60.
Dėl techninio projekto parengimo ir techninio projekto vykdymo priežiūros dalies, susijusios su valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 144 Jonava –Kėdainiai-Šeduva ruožo nuo 0,126 iki 0,169, kuriam Jonavos mieste suteiktas Žeimių g. pavadinimas, su priklausiniais ir kelio bortais įrengimu, sutartį pasirašys Lietuvos automobilių kelių direkcija, o dėl techninio projekto parengimo ir techninio projekto vykdymo priežiūros dalies, susijusios su būsimos žiedinės sankryžos pėsčiųjų ir dviračių takų su visais priklausiniais, lietaus nuotekų sistemos ir apšvietimo sistemos įrengimu, sutartį pasirašys Jonavos rajono savivaldybės administracija.
VI.4)Procedures for appeal
VI.4.1)Body responsible for appeal procedures
VI.4.2)Lodging of appeals
Precise information on deadline(s) for lodging appeals: Viešųjų pirkimų įstatymo V skyriuje nustatyta tvarka.
VI.4.3)Service from which information about the lodging of appeals may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
22.5.2017