Építési beruházás - 198063-2022

15/04/2022    S75

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2022/S 075-198063

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Nemzeti azonosító szám: 12464780251
Postai cím: Istvánmezei Út 1-3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ibolya Alexandra
E-mail: ekr@bmsk.hu
Telefon: +36 301739990
Fax: +36 14714120
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bmsk.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Állami magasépítési beruházás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Szentpáli István Szakgimn. infrastruktúra fejleszt

Hivatkozási szám: EKR001314762021
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

A Miskolci Szakképzési Centrum Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskolája és Szakiskolája fejlesztése

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 3 229 999 941.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
A teljesítés fő helyszíne:

Miskolc III. kerület belterület 22113/29. természetben 3532 Miskolc III. kerület, Herman Ottó utca 2.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Fővállalkozói kivitelezési szerződés keretében a „Miskolci Szakképzési Centrum Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskolája és Szakiskolája fejlesztése” tárgyú beruházás földszint + 1 emeletes létesítményének megvalósítása, mely magában foglalja a meglévő állapotról indulóan a meglévő iskolaépület komplex felújítását, illetve a tornateremmel való bővítését, iparosított technológiával készült épületrekonstrukció és felújítás által a rendelkezésre álló építési engedély és kiviteli tervdokumentáció alapján.

Beruházással érintett összes nettó hasznos alapterület: 6 050,65 m2

(Ebből felújítással érintett: 5 191,62 m2 és új építés: 859,03 m2)

A beruházás során megvalósítandó főbb mennyiségi jellemzők:

1) Zsaluzás készítése (síklemez, gerenda, pillér stb.): 2 208,65 m2

2) Munkagödör földkitermelése: 949,17 m3

3) Feltöltések készítése: 449,53 m3

4) Vasbeton sáv-, talp- lemezalap készítése: 294,63 m3

5) Fél-strukturális fél-nyereg, nyeregtető építése: 136,6 m2

6) Fa álmennyezet készítse, asztalos minőségű alapanyagból: 106,18 m2

7) Deszkázás bádogozás alá: 178,2 m2

8) Vékonyvakolat alapozók felhordása: 1 995,27 m2

9) Színvakolat felhordása: 1 757,67 m2

10) Vakolatjavítás homlokzaton: 1 811,47 m2

11) Szárazvakolat készítése gipszkartonból: 145,2 m2

12) Szerelt gipszkarton álmennyezet készítése: 515,27 m2

13) Padlóburkolat felületelőkészítése beltérben: 1 105,07 m2

14) Kerámia padlóburkolat készítése: 991,413 m2

15) Homlokzati mozaikburkolat bontása: 1 811,47 m2

16) Ablakpárkány készítése: 771,86 m

17) Műanyag vagy fém kültéri nyílászáró elhelyezése, ebből 92 db tűzgátló nyílászáró: 414 db

18) Műanyag vagy fém beltéri nyílászáró elhelyezése: 85 db

19) Tetőszerkezet üvegezése: 136,6 m2

20) Felülvilágító ablak elhelyezése: 6 db

21) Diszperziós festés: 10 177 m2

22) Glettelés beltérben: 2 517,76 m2

23) Csapadékvíz elleni szigetelés készítése 2 rétegben: 3 510,61 m2

24) Lapostető hőszigetelése: 3 494,21 m2

25) Homlokzati hőszigetelés készítése minősített homlokzati hőszigetelő rendszerrel: 2 915,6 m2

26) Tér- vagy járdaburkolat készítése: 1 978,66 m2

27) Teherhordó és kitöltő falazat készítése: 556,56 m2

28) Tapadóhíd és oldalfalvakolat készítése: 1 080 m2

29) Napelemes rendszer le- és felszerelése: 40 kW

30) Padlófűtés kiépítése: 62 kW összes fűtési teljesítménnyel

31) Teljes tűzvédelmi korszerűsítés, mely során a tűzszakasz határokra min. 67 db tűzgátló nyílászáró kerül beépítésre és/vagy cserére.

A részletes műszaki leírást/terveket és az árazatlan költségvetést a műszaki dokumentáció tartalmazza.

Ajánlatkérő (AK) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevő (AT) feladata.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. A minimálisként előírt 24 hónapon felüli többlet jótállás (min. 0 hónap, max. 24 hónap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 3. Az M.2.1. alkalmassági követelménynek („MV-É” kategória) megfelelő többlet szakemberek létszáma (min. 0 fő, vagy 1 fő, vagy 2 fő, legkedvezőbb: 2 fő) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 4. Az M.2.1. alk. köv. tekintetében bemutatásra kerülő szakembernek az alkalmassági min.követelmény teljesítéséhez szükséges minimális szakmai tapasztalaton felüli többlet szakmai tapasztalatának mértéke (minimum 0 hónap, legkedvezőbb: 36 hónap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 5. Az M.2.2. alk. köv. tekintetében bemutatásra kerülő szakembernek az alkalmassági min.követelmény teljesítéséhez szükséges minimális szakmai tapasztalaton felüli többlet szakmai tapasztalatának mértéke (minimum 0 hónap, legkedvezőbb: 36 hónap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 6. Az M.2.3. alk. köv. tekintetében bemutatásra kerülő szakembernek az alkalmassági min.követelmény teljesítéséhez szükséges minimális szakmai tapasztalaton felüli többlet szakmai tapasztalatának mértéke (minimum 0 hónap, legkedvezőbb: 36 hónap) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

1. Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel.

2. A II.2.7 pontban megadott teljesítési határidő naptári napban értetendő.

3. Az eljárást megindító felhíváshoz kapcsolódó közbeszerzési dokumentumokat az érdeklődő gazdasági szereplőknek (vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozó(k)nak) elektronikus úton el kell érni az ajánlattételi határidő lejártáig. AK rögzíti, hogy nem vállal felelősséget a közbeszerzési dokumentumok hozzáférhetőségével kapcsolatban felmerült technikai problémákért.

4. 4-6. ért. szempont: a Kbt. 71. §(9)bek. alapján, ha a Kbt. 76. §(3)bek. b)pontja szerinti értékeléshez bemutatott szakemberekre vonatkozó, a felolvasólapon feltüntetett adat és az ajánlatban a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentum tartalma között ellentmondás van (a felolvasólapon szereplő adat az értékeléskor kedvezőbb, mint a csatolt dokumentum), és nem sikerül felvilágosítás vagy a már bemutatott szakemberre vonatkozó dokumentum hiánypótlása keretében a felolvasólapon feltüntetett adatot alátámasztani, az ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja, kivéve a Kbt. 71. § (9a) bekezdésében foglalt esetet.

5. Az ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerint 36 hónapban határozza meg a 4-6. értékelési részszempontok szerinti ajánlati elemek legkedvezőbb szintjét. A Kbt. 71.§ (9a) bekezdése alapján, amennyiben az ajánlatban ezen elemre vonatkozó adatokban ellentmondás van, de megállapítható, hogy az ajánlati elemre ettől függetlenül is az elérhető legmagasabb pontszámot kell adni, az ajánlat nem nyilvánítható érvénytelenné és a Kbt. 71. § (9) bekezdés b) pontja nem alkalmazandó.

6. II.2.5) Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerint.

Pontszám: 0-100

Értékelési szempont - Súlyszám

Az értékelési részszempontok szerinti értékelési módszerek:

1. értékelési részszempont: Tartalékkeret nélküli nettó ajánlati ár (HUF). Fordított arányosítás.

2. értékelési részszempont: A minimálisként előírt 24 hónapon felüli Többlet jótállás: egész hónap ajánlható meg. Minimum 0 hónap, legkedvezőbb: 24 hónap, 24 hónap vagy annál több hónap megajánlása esetén Ajánlatkérő egyaránt a maximális pontszámot adja. Egyenes arányosítás

3. értékelési részszempont: Az M/2.1. alkalmassági követelménynek („MV-É” kategória) megfelelő többlet szakemberek létszáma: 0 fő, vagy 1 fő, vagy 2 fő vagy több fő ajánlható meg. 0 fő megajánlása esetén 0 pont, 1 fő megajánlása esetén 50 pont, az értékelési részszempont legkedvezőbb mértéke: 2 fő, 2 fő vagy annál több többlet szakember bemutatása esetén Ajánlatkérő egyaránt a maximális (100) pontszámot adja. Közvetlen pontozás.

4., 5., és 6. értékelési részszempontok: Az M.2.1., illetve az M.2.2., illetve az M.2.3., alk. köv. tek. bemutatásra kerülő szakembernek az alk. min. köv. telj. szüks. minimális sz. tapasztalaton felüli többlet szakmai tapasztalatának mértéke: egész hónap ajánlható meg, minimum 0 hónap, legkedvezőbb ajánlati elem: 36 hónap. A 36 hónap vagy annál több hónap megajánlása esetén Ajánlatkérő egyaránt a maximális pontszámot adja. Egyenes arányosítás.

Az ajánlattétellel kapcsolatosan felmerülő költségek AT-t terhelik.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022/S 015-031229
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Szentpáli István Szakgimn. infrastruktúra fejleszt

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
06/04/2022
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: PEKA BAU 2000 Építőipari, Ingatlanforgalmazó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 12513712205
Postai cím: Széchenyi Utca 37. II/1.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
Postai irányítószám: 3525
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@pekabau.hu
Telefon: +36 703331935
Internetcím: http://www.pekabau.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 3 229 999 941.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Felvonulási és organizációs költségek,Szakfelügyelet Megvalósulási tervdokumentáció készítése Építészet, statika

Épületvillamosság Gyengeáram Épületgépészet Tűzjelző Külső vízi közművek

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Az eljárás eredményes.

Nyertes ajánlattevő: PEKA BAU 2000 Építőipari, Ingatlanforgalmazó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 3525 Miskolc Széchenyi Utca 37. II/1. adószám: 12513712-2-05

További beérkezett ajánlat: Böjtös-Bau Kft.,1117 Budapest Irinyi József Utca 40. A. lh. 1/5., adószám:13713537-2-43, Monolit-Épszer Szolgáltató, Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság,4030 Debrecen Korcsolyás Utca 3, adószám: 13538158-2-09, Prím Építő Építőipari Kft.,1083 Budapest Illés Utca 17. fszt.2.,adószám:11906508-2-42, MAGYAR GENERÁL ÉPÍTŐ Korlátolt felelősségű társaság,3535 Miskolc Székely Utca 7., adószám:27937268-2-05

Az eljárás során nem lettek figyelembe véve környezetvédelmi vagy szociális szempontok.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
12/04/2022