Építési beruházás - 198527-2019

30/04/2019    S84    - - Építési beruházás - Tájékoztató az eljárás eredményéről - Nyílt eljárás 

Magyarország-Budapest: Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka

2019/S 084-198527

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Legal Basis:

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
NFP — Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
AK18470
Pap Károly utca 4–6.
Budapest
1139
Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Módos István ügyvezető igazgató
Telefon: +36 12390420
E-mail: beszerzes@nfp.hu
Fax: +36 12390420
NUTS-kód: HU110

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nfp.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.nfp.hu

I.1)Név és címek
Berettyóújfalu Város Önkormányzata
AK00940
Dózsa György utca 17–19.
Berettyóújfalu
4100
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Muraközi István polgármester
Telefon: +36 54505450
E-mail: polghiv@berettyoujfalu.hu
Fax: +36 54505414
NUTS-kód: HU321

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.berettyoujfalu.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.berettyoujfalu.hu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: európai uniós projektek lebonyolítását ellátó nonprofit kft.
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Európai Uniós projektek lebonyolítása, 339/2014 (XII.19.) 7. § szerinti feladatok

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Északkelet-Magyarországi ivóvízminőség-javító program 1. (ÉKMO1) tervezés és kivitelezés - Berettyóújfalu

II.1.2)Fő CPV-kód
45200000
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.1.1-15-2015-00007 azonosítószámú «Északkelet-Magyarországi ivóvízminőség-javító program 1. (ÉKMO1)» elnevezésű projekt megvalósításához szükséges tervezési és kivitelezési feladatok ellátására a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint (Berettyóújfalu)

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 1 363 842 390.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45200000
45247130
45232430
45232150
45232151
45232100
45262220
45233223
45233228
71320000
71322000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:

Berettyóújfalu

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Kormány az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007–2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014–2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.) rendeletében Ajánlatkérő feladatai közé utalja többek között az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítását.

Ennek megfelelően a jelen közbeszerzési eljárás második részének tárgya: «Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.1.1-15-2015-00007 azonosítószámú «Északkelet-Magyarországi ivóvízminőség-javító program 1. (ÉKMO1)» elnevezésű projekt megvalósításához szükséges tervezési és kivitelezési feladatok ellátására a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint (Berettyóújfalu)»

A kivitelezés főbb tájékoztató jellegű mennyiségei az alábbiak:

A projekt keretében egy 3 100 m3/d kapacitású vas- mangántalanító, ammóniummentesítő komplex vízkezelő berendezés, valamint a kapcsolódó létesítmények (kezelőépület, udvartéri medencék, ülepítők, udvartéri vezetékek) épülnek ki, kerülnek átalakításra/felújításra.

Berettyóújfalu 0477. hrsz. kúttelepen a VT-7.sz kút melléfúrásos felújítása és a meglévő kút eltömedékelése, Berettyóújfalu 0474/34. hrsz. területre új (VT-8.sz) kútfúrása és hozzá kapcsolódó nyersvíz vezeték építése tervezett. Szükséges a 4-vm, 5-vm és VT-6 sz. kutak kútszivattyúinak cseréje.

A vízelosztóhálózaton is beavatkozások szükségesek, a meglévő Berettyószentmártont összekötő DN80 vezeték cseréje D160 vezetékre, továbbá az elosztóhálózat egyes részeinek cseréje és új körvezetékek kiépítése, összesen 4 243 fm hosszon. A projekt keretében megtörténik a 300 m3-es vasbeton víztorony felújítása, valamint a hálózat mechanikai tisztítása 82 137 fm hosszon.

Az indikatív terv szintű mennyiségeket tartalmazó indikátor táblázat, valamint a tervezési és kivitelezési feladatokra vonatkozó leírás az ajánlattételi dokumentáció III. kötetében található Megrendelői követelmények c. mellékletben került csatolásra.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalások a tervezés és a kivitelezés vonatkozásában / Súlyszám: 50
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

KEHOP-2.1.1-15-2015-00007

II.2.14)További információk

Jelen eljárás típusa: a Kbt. II. része szerint lefolytatott nyílt közbeszerzési eljárás

Eredményeként megkötöttkeretmegállapodás második része szerinti versenyújranyitásos eljárás a Kbt. 105. § (2) bekezdés

c)pontja alapján.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 051-083947
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1.
Elnevezés:

Északkelet-Magyarországi ivóvízminőség-javító program 1. (ÉKMO1) tervezés és kivitelezés — Berettyóújfalu

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
09/04/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Kft.
belterület hrsz 3753.
Üllő
2225
Magyarország
Telefon: +36 308460806
E-mail: rmate@euroaszfalt.hu
Fax: +36 14511648
NUTS-kód: HU120
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Betonútépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Jász u. 156–158.
Budapest
1131
Magyarország
Telefon: +36 308460806
E-mail: rmate@euroaszfalt.hu
Fax: +36 14511648
NUTS-kód: HU110
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1 119 887 240.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 1 363 842 390.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

I. Ajánlattevők neve, címe, adószáma:

1. ajánlattevő:

Közös Ajánlattevők neve: E-B 2020 Konzorcium.

Közös Ajánlattevő 1 (képviselő, konzorcium vezető tagja) neve: EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Kft.

Közös Ajánlattevő 1 székhelye: 2225 Üllő, belterület 3753. hrsz.

Adószáma: 13125811-2-44.

Közös Ajánlattevő 2 (képviselő, konzorcium tagja) neve: Betonútépítő Zrt.

Közös Ajánlattevő 2 székhelye: 1131 Budapest, Jász u. 156–158.

Adószáma: 23041565-2-41.

2. ajánlattevő:

Colas Alterra Zrt., 1113 Budapest, Bocskai út 73., 13961149-2-44

3. ajánlattevő:

Swietelsky Magyarország Kft., 1072 Budapest, Rákóczi út 42., 14300327-2-44

4. ajánlattevő:

Penta Általános Építőipari Kft., 2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E., 10452556-2-44

II. A tárgyi eljárást az NFP — Nemzeti Fejlesztési Programiroda folytatta le a jelen hirdetmény I.1) pontjában megjelölt települési

Önkormányzatok nevében eljárva a Kbt. 29. § (1) bekezdés szerinti meghatalmazásalapján. A szerződő felek a jelen hirdetmény

I.1) pontjában megjelölt települési önkormányzatok.

III. Azon környezetvédelmi szempontok megnevezése, amelyek figyelembe lettek véve az eljárás során:

2.1. Porszennyezés csökkentése, levegővédelem;

2.2. Zajterhelés csökkentése;

2.3. Forgalom és közúti infrastruktúra fenntartása, kedvezmény ek nyújtása a helyi lakosságnak;

2.4. Talajszennyezés csökkentése;

2.5. Hulladékgazdálkodás, az érintett közterület, településrész és a kivitelezés hulladékgazdálkodásának zavartalansága;

2.6. Élővilág védelme.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
26/04/2019