Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Árubeszerzések - 198537-2020

Submission deadline has been amended by:  274099-2020
29/04/2020    S84

Magyarország-Budapest: Kenőolaj és kenőanyagok

2020/S 084-198537

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_35246750
Postai cím: Lehel utca 35–37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fodor Péter
E-mail: beszerzes@hm.gov.hu
Telefon: +36 14338012
Fax: +36 14338007
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://honvedelmibeszerzes.kormany.hu/
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000144052020/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000144052020/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
I.5)Fő tevékenység
Honvédelem

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Kenőanyagok beszerzése

Hivatkozási szám: EKR000144052020
II.1.2)Fő CPV-kód
09211000 Kenőolaj és kenőanyagok
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Adásvételi szerződés / Kenőanyag beszerzése - 2019. évi beszerzés eredménytelen részajánlati körei

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Hajtóműolajok

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
09211000 Kenőolaj és kenőanyagok
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
A teljesítés fő helyszíne:

MH Anyagellátó Raktárbázis, Bázisparancsnokság, 6044 Kecskemét-Hetényegyháza Belsőnyír 280.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

1.részajánlati kör (Hajtóműolajok)

Személygépkocsi. sebességváltó olaj

Haszongépjármű sebességváltó olaj I.

Haszongépjármű sebességváltó olaj II.

Haszongépjármű sebességváltó olaj III.

Haszongépjármű hátsóhíd olaj

Haszongépjármű sebességváltó és hátsóhíd olaj

Hajtóműolaj mechanikus hajtóművekhez I.

Hajtóműolaj mechanikus hajtóművekhez II.

Hajtóműolaj automata hajtóművekhez I.

Hajtóműolaj automata hajtóművekhez II.

Hajtóműolaj automata hajtóművekhez III.

Hajtóműolaj automata hajtóművekhez IV.

Alapmennyiség keretösszeg

2020. 36 075 385 Ft

2021. 18 736 154 Ft

Az árak tartalmazzák a szerződés teljesítésével kapcsolatos összes- bárminemű - költséget.

Az alapmennyiségben meghatározott keretösszeg kitöltésére AK kötelezettséget vállal.

A részletes műszaki követelményeket a műszaki leírás tartalmazza.

Ajánlattevőnek nyilatkoznia szükséges arról, hogy nyertessége esetén vállalja a műszaki leírás 9.7.2.2. pontjában lévő táblázat szerinti mennyiségű veszélyes hulladékok térítésmentes elszállítását az MH ARB Bázisparancsnokság (Kecskemét-Hetényegyháza) telephelyről, ártalmatlanítását (az érvényben lévő jogszabályok betartása mellett).

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Többletjótállás időtartama (hónap) / Súlyszám: 2
Ár - Súlyszám: 8
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Kezdés: 01/06/2020
Befejezés: 31/12/2021
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

1. részajánlati kör esetén amennyiben azt a rendelkezésre álló fedezet lehetővé teszi adott évben a felmerülő igény függvényében 2020. évben további 10 822 615,-Ft-ig, 2021. évben további 5 620 846,-Ft-ig megnövelhető a megrendelendő mennyiség.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A VI.3) pont 4. bek-ben részletezett termékfelelősség biztosítás értékei:

Termékfelelősségi biztosítás minimális értéke: 15 000 000 Ft

Káreseményenkénti felelősség minimális értéke 3 750 000 Ft

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Hidraulika- és vegyes felhasználású olajok

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
09211000 Kenőolaj és kenőanyagok
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
A teljesítés fő helyszíne:

MH Anyagellátó Raktárbázis, Bázisparancsnokság, 6044 Kecskemét-Hetényegyháza Belsőnyír 280.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

2.részajánlati kör (Hidraulika- és vegyes felhasználású olajok)

Hidraulika folyadék I.

Hidraulika folyadék II.

Egyfokozatú motorolaj vegyes alkalmazáshoz

Hidraulikaolaj

Kompresszorolaj I.

Kompresszorolaj II.

Alapmennyiség keretösszeg

2020. 2 710 000 Ft

2021. 3 519 231 Ft

Az árak tartalmazzák a szerződés teljesítésével kapcsolatos összes- bárminemű - költséget.

Az alapmennyiségben meghatározott keretösszeg kitöltésére AK kötelezettséget vállal.

A részletes műszaki követelményeket a műszaki leírás tartalmazza.

Ajánlattevőnek nyilatkoznia szükséges arról, hogy nyertessége esetén vállalja a műszaki leírás 9.7.2.2. pontjában lévő táblázat szerinti mennyiségű veszélyes hulladékok térítésmentes elszállítását az MH ARB Bázisparancsnokság (Kecskemét-Hetényegyháza) telephelyről, ártalmatlanítását (az érvényben lévő jogszabályok betartása mellett).

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Többletjótállás időtartama (hónap) / Súlyszám: 2
Ár - Súlyszám: 8
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Kezdés: 01/06/2020
Befejezés: 31/12/2021
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

2. részajánlati kör esetén amennyiben azt a rendelkezésre álló fedezet lehetővé teszi adott évben a felmerülő igény függvényében 2020. évben további 813 000,-Ft-ig, 2021. évben további 1 055 769,-Ft-ig megnövelhető a megrendelendő mennyiség.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A VI.3) pont 4. bek-ben részletezett termékfelelősség biztosítás értékei:

Termékfelelősségi biztosítás minimális értéke: 10 000 000 Ft

Káreseményenkénti felelősség minimális értéke: 2 500 000 Ft

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Közlekedési kenőzsírok

Rész száma: 3
II.2.2)További CPV-kód(ok)
09211000 Kenőolaj és kenőanyagok
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
A teljesítés fő helyszíne:

MH Anyagellátó Raktárbázis, Bázisparancsnokság, 6044 Kecskemét-Hetényegyháza Belsőnyír 280.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

3.részajánlati kör (Közlekedési kenőzsírok)

Alumínium komplex zsír

Kalcium bázisú zsír

Lítium bázisú zsír I.

Lítium bázisú zsír II.

Lítium bázisú zsír III.

Lítium komplex bázisú zsír

Magas terhelhetőségű csapágyzsír

Alapmennyiség keretösszeg

2020. 12 769 231 Ft

2021. 6 419 231 Ft

Az árak tartalmazzák a szerződés teljesítésével kapcsolatos összes- bárminemű - költséget.

Az alapmennyiségben meghatározott keretösszeg kitöltésére AK kötelezettséget vállal.

A részletes műszaki követelményeket a műszaki leírás tartalmazza.

Ajánlattevőnek nyilatkoznia szükséges arról, hogy nyertessége esetén vállalja a műszaki leírás 9.7.2.2. pontjában lévő táblázat szerinti mennyiségű veszélyes hulladékok térítésmentes elszállítását az MH ARB Bázisparancsnokság (Kecskemét-Hetényegyháza) telephelyről, ártalmatlanítását (az érvényben lévő jogszabályok betartása mellett).

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Többletjótállás időtartama (hónap) / Súlyszám: 2
Ár - Súlyszám: 8
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Kezdés: 01/06/2020
Befejezés: 31/12/2021
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

3. részajánlati kör esetén amennyiben azt a rendelkezésre álló fedezet lehetővé teszi adott évben a felmerülő igény függvényében 2020. évben további 3 830 769,-Ft-ig, 2021. évben további 1 925 769,-Ft-ig megnövelhető a megrendelendő mennyiség.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A VI.3) pont 4. bek-ben részletezett termékfelelősség biztosítás értékei:

Termékfelelősségi biztosítás minimális értéke: 10 000 000 Ft

Káreseményenkénti felelősség minimális értéke: 2 500 000 Ft

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Fagyálló hűtőfoly. és fékfoly., spec.mosófolyadék

Rész száma: 4
II.2.2)További CPV-kód(ok)
09211000 Kenőolaj és kenőanyagok
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
A teljesítés fő helyszíne:

MH Anyagellátó Raktárbázis, Bázisparancsnokság, 6044 Kecskemét-Hetényegyháza Belsőnyír 280.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

4.részajánlati kör (Fagyálló hűtőfolyadék és fékfolyadék, speciális mosófolyadék)

Fagyálló folyadék I.

Fagyálló folyadék II.

Fagyálló folyadék III.

Fagyálló folyadék IV.

Fékfolyadék I.

Fékfolyadék II.

Speciális mosófolyadék

Alapmennyiség keretösszeg

2020. 39 984 616 Ft

2021. 20 992 308 Ft

Az árak tartalmazzák a szerződés teljesítésével kapcsolatos összes- bárminemű - költséget.

Az alapmennyiségben meghatározott keretösszeg kitöltésére AK kötelezettséget vállal.

A részletes műszaki követelményeket a műszaki leírás tartalmazza.

Ajánlattevőnek nyilatkoznia szükséges arról, hogy nyertessége esetén vállalja a műszaki leírás 9.7.2.2. pontjában lévő táblázat szerinti mennyiségű veszélyes hulladékok térítésmentes elszállítását az MH ARB Bázisparancsnokság (Kecskemét-Hetényegyháza) telephelyről, ártalmatlanítását (az érvényben lévő jogszabályok betartása mellett).

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Többletjótállás időtartama (hónap) / Súlyszám: 2
Ár - Súlyszám: 8
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Kezdés: 01/06/2020
Befejezés: 31/12/2021
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

4. részajánlati kör esetén amennyiben azt a rendelkezésre álló fedezet lehetővé teszi adott évben a felmerülő igény függvényében 2020. évben további 11 995 384 Ft-ig, 2021. évben további 6 297 692,-Ft-ig megnövelhető a megrendelendő mennyiség.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A VI.3) pont 4. bek-ben részletezett termékfelelősség biztosítás értékei:

Termékfelelősségi biztosítás minimális értéke: 20 000 000 Ft

Káreseményenkénti felelősség minimális értéke 5 000 000 Ft

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Repülőeszköz kenőanyagok

Rész száma: 5
II.2.2)További CPV-kód(ok)
09211000 Kenőolaj és kenőanyagok
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
A teljesítés fő helyszíne:

MH Anyagellátó Raktárbázis, Bázisparancsnokság, 6044 Kecskemét-Hetényegyháza Belsőnyír 280.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

5.részajánlati kör (Repülőeszköz kenőanyagok)

Gázturbinaolaj I.

Gázturbinaolaj II.

Gázturbinaolaj III.

Gázturbinaolaj IV.

Gázturbinaolaj V.

Gázturbinaolaj VI.

Repülőgép motorolaj

Repülőgép hidraulika olaj

Védőzsír I.

Védőzsír II.

Alapmennyiség keretösszeg

2020. 52 427 692 Ft

2021. 28 713 846 Ft

Az árak tartalmazzák a szerződés teljesítésével kapcsolatos összes- bárminemű - költséget.

Az alapmennyiségben meghatározott keretösszeg kitöltésére AK kötelezettséget vállal.

A részletes műszaki követelményeket a műszaki leírás tartalmazza.

Ajánlattevőnek nyilatkoznia szükséges arról, hogy nyertessége esetén vállalja a műszaki leírás 9.7.2.2. pontjában lévő táblázat szerinti mennyiségű veszélyes hulladékok térítésmentes elszállítását az MH ARB Bázisparancsnokság (Kecskemét-Hetényegyháza) telephelyről, ártalmatlanítását (az érvényben lévő jogszabályok betartása mellett).

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Többletjótállás időtartama (hónap) / Súlyszám: 2
Ár - Súlyszám: 8
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Kezdés: 01/06/2020
Befejezés: 31/12/2021
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

5. részajánlati kör esetén amennyiben azt a rendelkezésre álló fedezet lehetővé teszi adott évben a felmerülő igény függvényében 2020. évben további 15 728 308 Ft-ig, 2021. évben további 8 614 154 Ft-ig megnövelhető a megrendelendő mennyiség.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A VI.3) pont 4. bek-ben részletezett termékfelelősség biztosítás értékei:

Termékfelelősségi biztosítás minimális értéke: 50 000 000 Ft

Káreseményenkénti felelősség minimális értéke: 12 500 000 Ft

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 63. § (3) bekezdésére. Öntisztázás: Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 64.§ (1)-(2) bekezdéseire. Igazolás: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm.r.) 1. § (1) bekezdése és a 3. § (1)-(3) bekezdése alapján az Ajánlattevőnek az ajánlatában a Korm.r. II. Fejezetének megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. Az Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokkal együtt elektronikus formában az Ajánlattevők rendelkezésére bocsátja -az EKR-en keresztül -az eljáráshoz tartozó EEKD mintáját. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg a nyilatkozatot. Az Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott magyarországi letelepedésű Ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 4. § és 8. §-ai szerint kell igazolni a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állását. A nem Magyarországon letelepedett Ajánlattevő esetében az Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 4. és 10. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el.

A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpont tekintetében Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. tv. 3§ 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát képes-e megnevezni és valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Amennyiben Ajánlattevőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.

A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 1.§ (5) bekezdése alapján, a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az Ajánlatkérő az igazolások hitelességét a VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi. Ajánlatkérő hivatkozik a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) és (8) bekezdésben foglaltakra. A Kbt. 67.§ (4) bekezdés alapján-az EKR-ben biztosított elektronikus űrlapon- be kell nyújtani az Ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 13. § alapján ajánlattevő köteles ajánlatához csatolni a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben Ajánlattevő esetén változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, annak tényére vonatkozó - az EKR-ben biztosított űrlapon - nyilatkozat becsatolása is szükséges. Ajánlatkérő hivatkozik a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1-16.§-aiban, valamint a 18. § (1) bekezdésben foglaltakra.

Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 69.§ (11a) bekezdésre.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

P1) Az ajánlattevő - figyelemmel a Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontjára - a 321/2015. (X. 30.) 19. § (1) bekezdés a) pontja szerint rendelkezzen valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől nyilatkozattal az alábbiak szerint:

— pénzintézet által vezetett számlák számlaszámai

— mióta vezeti az ajánlattevő számláját

— számláján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított egy éven (12 hónapon) belül előfordult-e 30 napot meghaladó időtartamú sorba állítás, ha igen milyen időtartamban, attól függően, hogy mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

A „sorbaállítás” kitétel alatt Ajánlatkérő a 2009. évi LXXXV. törvény 2.§ 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.

Igazolás: A Korm.r. 1.§ (1) bekezdése alapján az Ajánlattevőnek az ajánlatában a Korm.r. II. Fejezetének megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a Korm.r. 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát. (Ajánlattevőnek az EEKD IV. rész α szakaszát kell kitöltenie)

A Kbt. 69.§ (4) bekezdések alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az Ajánlatkérő az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető Ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével felhívja az alkalmassági követelmények tekintetében a P1) szerinti, valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó igazolás benyújtására.

Ajánlatkérő a vizsgált időszakban megszűnt pénzforgalmi számlákat is vizsgálja, ebben az esetben bármely, a megszűnés dátumát követően kelt igazolás elfogadható az alkalmassági minimumkövetelmény alátámasztására.

Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 65.§ (6) - (8) és (11) bekezdéseire.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Ajánlattevő alkalmatlan, ha:

P1) bármely számlavezető pénzügyi intézménye igazolása alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított egy éven (12 hónapon) belül előfordult 30 napot meghaladó időtartamú sorba állítás.

Amennyiben az Ajánlattevő az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított egy évnél később jött létre, illetve később kezdte meg tevékenységét, valamely számlavezető pénzügyi intézmény igazolása alapján, ezen időtartamra vonatkozóan előfordult 30 napot meghaladó időtartamú sorba állítás.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

1-5.rk: - M1.)AT-figy. a Kbt. 65.§(1) bek. b)pont.-a 321/2015.(X.30.) Korm. rend. 21.§(1) bek. a)pont. értelmében ismertesse az elj. megindító felh. feladásától vissz. szám. 36 hó-ban befejezett, de maximum 72 hónapon belül megkezdett, legjelentősebb szerz-szerűen telj. száll., az alábbi tartalommal: (legalább a teljesítés kezdő és befejező időpontja (év, hónap, nap); a szerződést kötő másik fél, a szerződés tárgya (az alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelelően részletezett tartalommal); a szállítás értéke, valamint nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.). A referenciát a Korm.r. 22.§ (1)-(2) bekezdés szerint kell igazolni. Ajánlatkérő hivatkozik a 321/2015. Korm. rendelet 21/A §-ra és a 22. § (3a) bekezdésére.

Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 65.§ (6)-(7) és (11) bekezdéseire. Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 65. § (9) bekezdés, valamint a 321/2015. Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésre.

AK a több szállításból megvalósuló teljesítéseket is elfogadja.

AK elfogadja több részre történő ajánlattétel esetén a magasabb értékű részekre benyújtott referenciát a kisebb értékű rész igazolása tekintetében is.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Ajánlattevő alkalmatlan,

1-5. rk M1.) Amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban befejezett, de maximum 72 hónapon belül megkezdett a kenő és/vagy karbantartó és/vagy fagyálló folyadék forgalmazásáról és/vagy gyártásáról az adott részajánlati kör alapmennyisége 50 %-ának megfelelő értékben legjelentősebb szerz-szerűen telj. szállítási referenciával.

Ajánlatkérő hivatkozik a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 24. § (3) bekezdésére.

Előzetes Igazolás: A Korm.r. 1.§ (1) bekezdése alapján az Ajánlattevőnek az ajánlatában a Korm.r. II. Fejezetének megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott M1) alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a Korm.r. 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát. (AZ EEKD IV. rész α szakaszát kell kitöltenie, a további (A-D) szakaszt nem.)

A Kbt. 69.§ (4) bekezdések alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az Ajánlatkérő az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető Ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével felhívja az M1) alkalmassági követelmények tekintetében az igazolások benyújtására.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételeket, a fizetési - és kötbérfeltételeket a KD részeként kiadott Adásvételi szerződéstervezet tartalmazza.

Késedelmi kötbér: mértéke a késedelmesen szállított termékek nettó értékének 0,3 %-a /nap, maximális mértéke a késedelemmel érintett mennyiség nettó értékének 15 %-a.

Meghiúsulási kötbér: alapja a nem teljesítéssel érintett szerződéses mennyiség nettó értéke, mértéke annak 25 %-a.”

Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdéseire, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseire, a Ptk. 6:155. §-ra, Kbt. 27/A. §-ra.

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a szerződés megkötésére a mindenkor hatályos jogszabályoknak foglaltaknak megfelelően kerül sor.

AK előleget nem fizet.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 09/06/2020
Helyi idő: 09:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 09/06/2020
Helyi idő: 11:00
Hely:

Az elektronikus ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A Kbt. 68.§ (1c) bek. alapján az elektronikusan benyújtott ajánlat esetében a (4)-(5) bek. szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan-azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek-az AT-k részére elérhetővé teszi. AK hivatkozik a Kbt. 68.§ (1),(4) és(6) bekezdéseire.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

— a. Az ajánlat benyújtásának formai köv.-t a KD tartalmazza,

— b. A K.r. 30.§ (4) ért.-ben az AK a P1) pont szerinti, valamint M1) pont szerinti alk. fel.t a minősített AT-k (AT) jegyzékéhez képest szigorúbban hat. meg,

— c. AK nem követeli meg, és nem teszi lehetővé gazd szerv létrehozását a szerződés telj.hez,

— d. Az ajánlatok értékelése

— 1-5. rk:

— A 2015. évi CXLIII. tv. a közbeszerzésekről 76.§ (2) bek. c) pontja szerint, a legjobb ár-érték arányt megjelenítő gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat elve alapján történik az alábbiak szerint,

— Részszempontok(Rsz.) Súlyszám

— 1. Ajánlati ár (nettó összár/Ft) 8

— 2. Többlet jótállás időtartama (hónap) 2

— részszempontonként adható pontszám: 0-10 pont

— 1. részszempont: fordított arányosítás módszere

— 2. részszempont: egyenes arányosítás módszere

— Az ajánlatok értékelésére vonatkozó további inf-t a KD tartalmazza,

— e. AK hiv. a Kbt. 47.§ (2),

— f. AT nyújtsa be:

— – az ajánlatban szereplő nyil.okat aláíró, az AT és az alkalmasság igazolásában résztvevő gazd. szereplő írásbeli képviseletére jogosult személy aláírási címpéldányát vagy ügyvéd/kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintáját, adott esetben meghatalmazást,

— – nyilatkozatát a nemzeti vagyonról szóló 2011.évi CXCVI.tv. átlátható szervezet fogalmára vonatkozó feltételeknek való megfelelőségről az összegezés megküldését követő 2 munkanapon belül,

— – a KD II.7/A. és 7. C pont szerinti nyilatkozatokat,

— – részl.ker. ajánlatot (űrlaphoz képest többletinformációt tartalmaz)

— AT az ajánlattétel során nyújtsa be a megajánlott termék termékleírását (műszaki követelményekben meghatározottak szerint),

— g. IV.2.6.) pontban megadott ajánlati kötöttség vonatk.ban AK 2 hónap alatt 60 naptári napot ért,

— h. AK a jelen közbesz elj.ban nem alk a Kbt. 75. § (2) bek e) pontja szerinti eredménytelenségi okot,

— i. FAKSZ adatai:

— Csépányiné dr. Farkas Éva; lajstromszáma: 00554

— Székesi Tamás; lajstromszáma: 00877

— lev. címe: HM VGH

— 1555 Budapest Pf.: 74.,

beszerzes@hm.gov.hu

— j. Egyéb inf:

— 1.AK a Kbt.40.§(1) bek. alapján az eljárás az EKR-ben való lebonyolítását írja elő a 424/2017.(XII.19.) Korm. rend szabályai szerint,

— 2.Az EKR-ben továbbított dokokkal,az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel,valamint képviselet elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos előírásokat a 424/2017.(XII.19.) Korm. rend 11-12.§-ai tartalmazzák,

— 3. AK felhívja AT-k figyelmét, hogy a nyertes AT-nek NCAGE kóddal kell rendelkeznie vagy annak megszerzésére köt. kell vállalnia a KD-ban foglaltak szerint,

— 4. Nyertes AT-nek az adásvételi keretszerz. megköt. időpontjában rendelkeznie kell megajánlott rk-nként a II.2.14. pontban megadott értékű termékfelelősség (tevékenység) bizt.val, amely rk-nként, káreseményenként legalább az ott meghatározott mértékig felelősséget biztosít a tevékenységéből eredő esetleges károk megtérítésére,

— 5. 321/2015. (X.30.) Korm.r. 13.§ alapján AT köt. ajánlatához csat. a foly.ban lévő vált.bej.elj. esetében a cégbír.hoz benyújtott vált.bejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbír. által megküldött ig. AT köt. a 321/2015. (X.30.) Korm.r. 13.§-a szer. nyil. nemleges tart. esetén az EKR-ben bizt. űrlapot szükséges csat,

— A nyertes AT a felelősségbizt. kötvényt, az ISO 9001:2015 vagy azzal egyenértékű minőségirányítási rendszer működését igazoló dok.ot (tanúsítványt) és a termékek műszaki leírás 8.1.2. pont szerinti Biztonságtechnikai Adatlapját az írásbeli összegezés megküldését követő 20 napon belül elektronikusan küldje meg az EKR-en keresztül. A szerződés időtartama alatt a Biztonságtechnikai adatlapban való változás esetén az új változatot 5 munkanapon belül elektronikusan küldje meg az MH LK részére,

— A II.2.4) pontban meghatározott megnevezések felhasználási területeket jelölnek,

— Kötelező jótállás: 12 hónap.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
27/04/2020