Supplies - 198608-2021

21/04/2021    S77

Slovenija-Ljubljana: Daljnovodni stebri

2021/S 077-198608

Obvestilo o oddaji naročila – gospodarske javne službe

Rezultati postopka javnega naročila

Blago

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/25/EU

Oddelek I: Naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja
Nacionalna identifikacijska številka: 5427223000
Poštni naslov: Hajdrihova ulica 2
Kraj: Ljubljana
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
E-naslov: javnanarocila@eles.si
Telefon: +386 14743000
Telefaks: +386 14742502
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://www.eles.si
Internetni naslov profila kupca: https://www.eles.si/javna-narocila
I.6)Glavna področja dejavnosti
Električna energija

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Okvirni sporazum za izgradnjo baznih postaj na EE objektih

Referenčna številka dokumenta: MAP2020/688
II.1.2)Glavna koda CPV
44212222 Daljnovodni stebri
II.1.3)Vrsta naročila
Blago
II.1.4)Kratek opis:

Okvirni sporazum za izgradnjo baznih postaj na EE objektih.

II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.1.7)Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV) (Se strinjate z objavo? da)
Vrednost brez DDV: 4 000 000.00 EUR
II.2)Opis
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
44212222 Daljnovodni stebri
71240000 Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI Slovenija
II.2.4)Opis javnega naročila:

Okvirni sporazum za izgradnjo baznih postaj na EE objektih.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka obvestila v UL: 2020/S 248-618691
IV.2.8)Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9)Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki periodičnega informativnega obvestila

Oddelek V: Oddaja naročila

Št. naročila: MAP2020/0688
Naročilo je oddano/sklop je oddan: da
V.2)Oddaja naročila
V.2.1)Datum sklenitve pogodbe:
12/04/2021
V.2.2)Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 2
Število prejetih ponudb MSP-jev: 2
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 2
Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: da
V.2.3)Ime in naslov izvajalca
Uradno ime: Hmezad - TMT transport, mehanizacija, trgovina, d.o.o., Ljubljana
Nacionalna identifikacijska številka: 5291836000
Poštni naslov: Derčeva ulica 35
Kraj: Ljubljana
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
Izvajalec je MSP: da
V.2.3)Ime in naslov izvajalca
Uradno ime: Dalekovod Inženiring in trgovina d.o.o., Ljubljana
Nacionalna identifikacijska številka: 5697182000
Poštni naslov: Zavetiška ulica 1
Kraj: Ljubljana
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
Izvajalec je MSP: da
V.2.3)Ime in naslov izvajalca
Uradno ime: Elektro Novi sistemi inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje d.o.o.
Nacionalna identifikacijska številka: 7220499000
Poštni naslov: Brnčičeva ulica 17A
Kraj: Ljubljana - Črnuče
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 1231
Država: Slovenija
Izvajalec je MSP: da
V.2.4)Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV) (Se strinjate z objavo? da)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 4 000 000.00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 4 000 000.00 EUR
V.2.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
V.2.6)Plačana cena za ugodne nakupe

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3)Dodatne informacije:

Okvirni sporazum je bil sklenjen z naslednjimi družbami: 1. konzorcij Hmezad - TMT d.o.o. in Dalekovod Ljubljana, d.o.o.

2. Elektro novi sistemi d.o.o.

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Poštni naslov: Slovenska cesta 54
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja
Poštni naslov: Hajdrihova ulica 2
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
16/04/2021