Építési beruházás - 198743-2019

30/04/2019    S84

Magyarország-Nagykanizsa: Sportcsarnok építése

2019/S 084-198743

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Építési beruházás

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2019/S 012-022848)

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Nagykanizsai Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_71174624
Postai cím: Erzsébet tér 20.
Város: Nagykanizsa
NUTS-kód: HU223 Zala
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hajmási Bálint
E-mail: hajmasi.balint@nagykanizsa.hu
Telefon: +36 706382114

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nagykanizsa.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.nagykanizsa.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Nagykanizsa — multicsarnok tervezés és kivitelezés

Hivatkozási szám: EKR001066322018
II.1.2)Fő CPV-kód
45212225 Sportcsarnok építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Nagykanizsa — multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok tervezése és kivitelezése vállalkozási szerződés keretében

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
26/04/2019
VI.6)Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 012-022848

VII. szakasz: Változások

VII.1)A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.2)Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: III.2.2
A módosítandó szöveg helye: A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek
A következő helyett:

Késedelmi/ Hibás teljesítés esetén a kijavítási időre eső késedelmi kötbér /meghiúsulási kötbér: szerződés szerint

Teljesítési/Jólteljesítési biztosíték: 5 % szerz. szerint.

Előleg-visszafizetési biztosíték: 5 % feletti előleg esetén.

Ajánlattevő köteles a biztosítékok határidőben történő nyújtásáról nyilatkozni.

Jótállás: műsz. átvételtől 5 év teljeskörű; a tervekre vonatkozó jótállási szabályok lásd. szerződés 11.1.p.

A fizetési mérföldkövek a szerződés 9.3. alapján.

Tartalékkeret összege: nettó 50 000 000 HUF.

A benyújtott számla ellenértékének kiegyenlítése a Kbt. 135.§ (1),(2),(5)–(6) bek., 322/2015.(X.30.) Kr. 32. §, amennyiben nyertes ajánlattevő alvállalkozót nem vesz igénybe a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek.,alvállalkozó igénybevétele esetén a 322/2015. (X.30.) Kr. 32/A. és 32/B §-a alapján történik. Előleg Kbt. 135. § (8) bek. szerint 20 %

Az ajánlattétel, a szerződés és kifizetés devizaneme: HUF

A részletek a közbesz. dok.-ban.

Helyesen:

Késedelmi/ Hibás teljesítés esetén a kijavítási időre eső késedelmi kötbér /meghiúsulási kötbér: szerződés szerint

Teljesítési/Jólteljesítési biztosíték: 5 % szerz. szerint.

Előleg-visszafizetési biztosíték: hetvenötmillió forint előleg igénybevétele feletti részben

Ajánlattevő köteles a biztosítékok határidőben történő nyújtásáról nyilatkozni.

Jótállás: műsz. átvételtől 5 év teljeskörű; a tervekre vonatkozó jótállási szabályok lásd. szerződés 11.1.p.

A fizetési mérföldkövek a szerződés 9.3. alapján.

Tartalékkeret összege: nettó 50 000 000,-Ft.

A benyújtott számla ellenértékének kiegyenlítése a Kbt. 135.§ (1),(2),(5)-(6) bek., 322/2015.(X.30.)Kr. 32. §, amennyiben nyertes ajánlattevő alvállalkozót nem vesz igénybe a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek.,alvállalkozó igénybevétele esetén a 322/2015. (X.30.) Kr. 32/A. és 32/B §-a alapján történik. Előleg Kbt. 135. § (8) bek. szerint 20 %

Az ajánlattétel, a szerződés és kifizetés devizaneme: HUF

A részletek a közbesz. dok.-ban.

Szakasz száma: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 30/04/2019
Helyi idő: 09:00
Helyesen:
Dátum: 15/05/2019
Helyi idő: 09:00
Szakasz száma: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei
A következő helyett:
Dátum: 30/04/2019
Helyi idő: 11:00
Helyesen:
Dátum: 15/05/2019
Helyi idő: 11:00
VII.2)További információk: