Supplies - 199183-2019

30/04/2019    S84    - - Supplies - Contract notice - Open procedure 

Lithuania-Vilnius: Fishing, emergency and other special vessels

2019/S 084-199183

Contract notice

Supplies

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Lietuvos kariuomenė
188732677
Šv. Ignoto g. 8
Vilnius
LT-01144
Lithuania
Contact person: Mantas Čiuta
Telephone: +370 52735559
E-mail: mantas.ciuta@kam.lt
NUTS code: LT

Internet address(es):

Main address: http://www.kam.lt

Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/4442

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=455195
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=455195&B=PPO
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Defence

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Teršalų likvidavimo ir gelbėjimo laivo pirkimas

II.1.2)Main CPV code
34513000
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Teršalų likvidavimo ir gelbėjimo laivo viešasis pirkimas.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 39 446 270.00 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
34513000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT
II.2.4)Description of the procurement:

Perkamas vienas teršalų likvidavimo ir gelbėjimo laivas. Detalesnė informacija pateikiama pirkimo dokumentuose.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 30
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Taršos incidentų Baltijos jūroje likvidavimo priemonės įsigijimas, paraiškos Nr. 05.3.1-APVA-V-011-01-0006

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas: pašalinimo pagrindai, jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai ir kvalifikaciniai reikalavimai nurodyti pirkimo dokumentų 5 priede.

Deklaruodami, kad nėra pagrindo pašalinti iš pirkimo, kartu su pasiūlymu užpildytą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau – EBVPD) turi pateikti:

— pasiūlymą pateikęs dalyvis,

— kiekvienas tiekėjų grupės partneris, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė,

— kiekvienas subtiekėjas ar ūkio subjektas, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

1) pardavėjas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po sutarties pasirašymo pateikia pirkėjui sutarties įvykdymo užtikrinimo banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą, užtikrinantį 7 proc. sutarties vertės sumokėjimą sutarties nutraukimo dėl pardavėjo kaltės atveju;

2) su pirkėju atsiskaitoma pagal mokėjimų grafiką, nurodytą pirkimo dokumentų 6 priede.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 10/06/2019
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
English, Lithuanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 10/06/2019
Local time: 10:45

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
Lithuania
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
26/04/2019