Építési beruházás - 199678-2021

23/04/2021    S79

Magyarország-Pécs: Sportlétesítmények kivitelezése

2021/S 079-199678

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Pécsi Vasutas Sportkör
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_33943684
Postai cím: Verseny utca 11.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231 Baranya
Postai irányítószám: 7622
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Czerpán István
E-mail: iroda@pvsk.hu
Telefon: +36 72514900
Fax: +36 72514903
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.pvsk.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Támogatott szervezet (Kbt. 5. § (2) bekezdés)
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Sporttevékenység

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Építési beruházás – infrastruktúra fejlesztés

Hivatkozási szám: EKR001155992020
II.1.2)Fő CPV-kód
45212200 Sportlétesítmények kivitelezése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

PVSK centenáriumi infrastruktúra fejlesztéshez kapcsolódó építési beruházás.

A rendelkezésre álló kiviteli tervek, műszaki leírás, engedélyek alapján.

A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információt és a feladatok részletes meghatározását, a műszaki, és anyagminőséggel szemben támasztott követelményeket, mennyiségeket a közbeszerzési dokumentum részét képező, annak mellékleteként megküldött tervdokumentáció, műszaki leírás, árazatlan költségvetés tartalmazzák.

Beépítés: A tervezett fejlesztési program a Verseny u. 11. sz. ingatlan Kopács utcával határos, keleti felén valósul meg, az elbontott stadion helyén. Középen a centerpálya kerül elhelyezésre, ettől délre a két műfüves kispálya, nyugatra a lelátó épülete (E), míg északi és keleti irányban a csarnoképület (A+B+C+D) keretezi. Az egyes beruházási elemek funkcionális egységet képeznek.

Építési terület: 27 365 m2

Beépített terület: tervezett új beépítés: 4 416 m2

Csarnoképület hasznos alapterülete (A+B+C+D): 3 954 m2

Lelátóépület hasznos alapterülete (E): 1 596 m2

Összes hasznos alapterület: 5 550 m2

Bontások:

— Betonelemes kerítés elbontása 772 m2 felülettel

— Leier falazott kerítés szakasz visszabontása 37 m2 felülettel

— 6 fh-es falazott szerkezetű garázs épület bontása 94 m2 alapterületen

— 4 db egy. vb. térelem garázs áthelyezése

A megkötésre kerülő szerződés egyösszegű (átalányáras) típusú, tartalékkeret alkalmazása nélkül.

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy Ajánlattevő ajánlatában megajánlott egyösszegű nettó ajánlati

Ár, mint átalányárért teljes körűen vállalkozik a beszerzés tárgyának megvalósítására.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 2 079 116 307.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45212200 Sportlétesítmények kivitelezése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU231 Baranya
A teljesítés fő helyszíne:

7622 Pécs Verseny u 11. Hrsz:. 19245/2

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Beépítés: A tervezett fejlesztési program alapján a funkcionális egységet jelentő sportlétesítmény a Verseny u. 11. sz. ingatlan Kopács utcával határos, keleti felén valósul meg, az elbontott stadion helyén. Középen a centerpálya kerül elhelyezésre, ettől délre a két műfüves kispálya, nyugatra a lelátó épülete (E), míg északi és keleti irányban a csarnoképület (A+B+C+D) keretezi. Az egyes beruházási elemek funkcionális egységet képeznek.

Építési terület: 27 365 m2

Beépített terület: tervezett új beépítés: 4 416 m2

Csarnoképület hasznos alapterülete (A+B+C+D): 3 954 m2

Lelátóépület hasznos alapterülete (E): 1 596 m2

Összes hasznos alapterület: 5 550 m2

Bontások:

— Betonelemes kerítés elbontása 772 m2 felülettel

— Leier falazott kerítés szakasz visszabontása 37 m2 felülettel

— 6 fh-es falazott szerkezetű garázs épület bontása 94 m2 alapterületen

— 4 db egy. vb. térelem garázs áthelyezése

Építendő létesítmény főbb műszaki jellemzői, épületszárnyanként:

Csarnoképület (A+B+C+D)

A épületrész – Bejárati egység + judo szint + ökölvívó szint + 1. sz. kapuépítmény

B épületrész – Labdarúgó csarnok + öltözők

C épületrész – Atlétika csarnok + futófolyosó + öltözők

D épületrész – Vendégszurkolói vizesblokk + büfé

— Hasznos alapterület: földszint 2 981,93 m2 + emelet 972,13 m2 = 3 954,06 m2

— Homlokzatmagasság: 4,33 – 9,80 m

Lelátóépület (E)

800 férőhelyes lelátó + öltözők + büfé

— Hasznos alapterület: földszint 647,09 m2 + tribün 458,40 m2 + emelet 490,13 m2 = 1595,62 m2

— Homlokzatmagasság: 6,92 m

Épületen kívüli munkák (F)

— Élőfüves labdarúgó pálya (1 db): játéktér mérete 64x100 m (6400+1300 = 7700 m2), MLSZ infrastruktúra szabályzat

Szerinti, 3. osztályú labdarúgó pálya

— Műfüves labdarúgó edzőpályák (2 db): játéktér mérete 20x40 m (2x1056 = 2112 m2)

— 80 fh-es vendégszurkolói lelátó

— Parkosítás: 6880 m2

— Zúzalékos utak: 1600 m2

— Beton kiskő burkolatok: 2260 m2

— Aszfaltburkolatú utak: 2550 m2

— Új betonkerítés 273 fm

— Terepszint alatti csatornák és vezetékek

Főbb épületszerkezeti feladatok:

— Alapozás: vb. tömbalapozás vb. talpgerendákkal, illetve fúrt vb. cölöpökkel és vb. talpgerendákkal

— Külső falszerkezetek: 25cm/30cm vtg. Porotherm/Leiertherm falazóblokk + 15 cm külső hőszigetelő rendszerrel. Lindab LFK 140/600/1,0 mm falkazetta 14 cm széles Knauf TP 138 üveggyapottal + SwedSteel SIN 18 0,6 mm sinuslemez burkolat. Swedsteel Superwall PUR/PIR szendvicspanel 12 cm vtg,

— Vázszerkezet: monolit és e.gy. vb. pillérváz 1, illetve 2 szintes kialakítással. A „B” épületrészben egy 1 118 m2 alapterületű, 24 m fesztávú, 8 m szabad belmagasságú csarnok készül, melynek térlefedését acél rácsos tartószerkezettel adja. A „C” épületrészben a futófolyosó vázszerkezetét acélkeretek alkotják,

— Válaszfalak: Porotherm/Leiertherm rendszer, illetve RIGIPS rendszerű, szerelt gipszkarton válaszfalak. Silka válaszfalak a kazánház körül,

— Födémek: E.gy. FF 500 vb. födémpanel és monolit vb. lemez,

— Lépcsőszerkezetek: monolit vb. egy és kétkarú lépcsőszerkezet,

— Tetőszerkezet: 10o hajlású acél rácsostartókkal, illetve 5o hajlású acél rácsostartókkal,

— Héjazat: Swedsteel Glamet PUR hőszigetelt tetőpanel rendszer, illetve Lindab trapézlemez,

— Hőszigetelés: Üveggyapot a szerelt oldalfalakon, kőzetgyapot a szerelt könnyűszerkezetes födémrészeken, EPS a fűtött határoló falakon, EPS a vb paneles lapostetőn, XPS a lábazatoknál,

— Hangszigetelés: EPS lemezzel a födémekben, a mennyezeteken,

— Talajnedvesség elleni szigetelés: Talajon fekvő padlókban 1 rtg. bitumenes vastaglemez (sportparketta alatt 2 rtg.). Külső falak talajnedvesség ellen 1 rtg. bitumenes vastaglemez,

— Csapadékvíz elleni szigetelés: Lapostetőkön pvc egyenes rétegrendű, egyhéjú, melegtetők készülnek, lejtésben kialakított EPS anyagú hőszigeteléssel, kavics leterheléssel,

— Használati víz elleni szigetelés (zuhanyozók, mosdók, takarítószer tárolók): kenhető bevonatszigetelés,

— Külső nyílászárók: Hőhídmentes alumínium szerkezetű függönyfal, valamint ajtó és ablakszerkezetek 2 rtg. hőszigetelő üvegezéssel. Hőhídmentes műanyag szerkezetű ablakok 2 rtg. hőszigetelő üvegezéssel,

— Belső ajtók: Fémtokos szerelt belső ajtók utólag beépítve HPL laminátos felülettel,

— Füstelvezető és felülvilágító kupola: SUN Light kupolarendszer,

— Árnyékolástechnika: Umbroll 80 típusú alulamellás árnyékoló rendszer motoros működtetéssel

— Padlóburkolatok: Grabo Sport rugalmas sportparketta rendszer (labdarúgó csarnok 1118 m2); Grabo Sport Combi-Flex PVC rendszer (ökölvívó terem 398 m2, judo terem 399 m2); EPDM Gumipadló (atlétika csarnok és futófolyosó 820 m2); gres kerámialap 30x30 cm-es hálóban (általános belső terek), illetve csm. felülettel 20x20 cm-es hálóban (vizes helyiségekben),

— Falburkolatok: Fa rétegelt lemez (labdarúgó csarnok); Mázas kerámia csempeburkolat 20x25 cm-es hálóban (vizes helyiségekben); Baumit Mozaik műgyanta vakolat (lépcsőházakban); Vakolat simítva, glettelve és fehér diszperziós alapfestéssel (általános helyeken),

— Álmennyezet: Rigips Feinstratos 60/60-as, T 25 látszó bordás rendszer, valamint nagytáblás gipszkarton álmennyezet,

— Homlokzati felületek: BAUMIT szilikát vakolatok élvédelemmel és hálóerősítéssel; Baumit Mozaik lábazati rendszer; Swedsteel SIN 18 fémfelületű burkolatok; Swedsteel Superwall szendvicspanel V bordázattal

— Kerítések: Lukácsbeton elemes kerítésrendszer 4 db téglamintás elemből (meglévőhöz hasonlóan); Leier zsalukő fal 20 cm vtg. kibetonozva, fedlappal, kétoldali vakolással, fehér homlokzatfestéssel, lábazatvakolattal.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: A jótállás időtartama (min. 24 hó – max. 60 hó) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: A felhívás III.1.3. M.2.a) megjelölt szakember korlátozás nélküli építési szakterületű FMV (MV-É) jogosultság megszerz. szüks. szakmai gyak.on felüli többlettap. (min. 0 hó, max. 60 hó) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: A felhívás III.1.3. M.2.b) megjelölt szakember korlátozás nélküli épületgépészeti szakterületű FMV (MV-ÉG) jogosultság megszerz. szüks. szakmai gyak.on felüli többlettap. (min. 0 hó, max. 60 hó) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: A felhívás III.1.3. M.2.c) megjelölt szakember korlátozás nélküli épületvillamossági szakterületű FMV (MV-ÉV) jogosultság megszerz. szüks. szakmai gyak.on felüli többlettap. (min. 0 hó, max. 60 hó) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

II.2.7) kiegészítése: a szerződés hatálybalépését követő munkaterület átadásától számított 14 hónap.

Kivitelezés ütemezése: A kivitelezést az E - 800 fh-es lelátó épület és az élőfüves labdarúgó pálya, valamint a pályához vezető út építésével szükséges kezdeni, melynek határideje a munkaterület átadásától számított 12 hónap. Ajánlatkérő ezen beruházási elem tekintetében a részátadás lehetőségét biztosítja.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 248-616022
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Vállalkozási szerződés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
09/04/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: B Build & Trade Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_91960654
Postai cím: Cinkotai út 49.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1172
Ország: Magyarország
E-mail: info@bbuildtrade.hu
Telefon: +36 709676940
Fax: +36 12573576
Internetcím: http://www.bbuildtrade.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2 280 673 770.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 2 079 116 307.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Épületgépészeti munkák, épületvillamossági munkák, labdarúgópályák építése (sporttechnológia)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Nyertes ajánlattevő:

B Build & Trade Kft.

1172 Budapest, Cinkotai út 49.

Adószám: 23927164-2-42

Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF): 2 079 116 307

A jótállás időtartama (min. 24 hó – max. 60 hó): 60

A felhívás III.1.3) M.2.a) megjelölt szakember korlátozás nélküli építési szakterületű FMV (MV-É) jogosultság megszerz. szüks. szakmai gyak.on felüli többlettap. (min. 0 hó, max. 60 hó): 76

Szakember neve: Dr. Jakab Ferenc

A felhívás III.1.3) M.2.b) megjelölt szakember korlátozás nélküli épületgépészeti szakterületű FMV (MV-ÉG) jogosultság megszerz. szüks. szakmai gyak.on felüli többlettap. (min. 0 hó, max. 60 hó): 179

Szakember neve: Mezővári István

A felhívás III.1.3) M.2.c) megjelölt szakember korlátozás nélküli épületvillamossági szakterületű FMV (MV-ÉV) jogosultság megszerz. szüks. szakmai gyak.on felüli többlettap. (min. 0 hó, max. 60 hó): 42

Szakember neve: Gáll Róbert Lajos

További ajánlattevők:

1.

Géplak Kft

7631 Pécs, Köves-földi út 33.

Adószám: 14013524-2-02

Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF): 2 799 804 030

A jótállás időtartama (min. 24 hó –max. 60 hó): 60

A felhívás III.1.3) M.2.a) megjelölt szakember korlátozás nélküli építési szakterületű FMV (MV-É) jogosultság megszerz. szüks. szakmai gyak.on felüli többlettap. (min. 0 hó, max. 60 hó): 60

Szakember neve: Papp Krisztián

A felhívás III.1.3) M.2.b) megjelölt szakember korlátozás nélküli épületgépészeti szakterületű FMV (MV-ÉG) jogosultság megszerz. szüks. szakmai gyak.on felüli többlettap. (min. 0 hó, max. 60 hó): 60

Szakember neve: Schváb Zsolt

A felhívás III.1.3) M.2.c) megjelölt szakember korlátozás nélküli épületvillamossági szakterületű FMV (MV-ÉV) jogosultság megszerz. szüks. szakmai gyak.on felüli többlettap. (min. 0 hó, max. 60 hó): 60

Szakember neve: Bötz Zoltán

2.

VivaPalazzo Zártkörűen Működő Részvénytársaság

7800 Siklós, Szentkút utca 34.

Adószám: 25575158-2-02

Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF): 3 049 452 492

A jótállás időtartama (min. 24 hó – max. 60 hó): 60

A felhívás III.1.3) M.2.a) megjelölt szakember korlátozás nélküli építési szakterületű FMV (MV-É) jogosultság megszerz. szüks. szakmai gyak.on felüli többlettap. (min. 0 hó, max. 60 hó): 60

Szakember neve: Kis-Simon Gábor

A felhívás III.1.3) M.2.b) megjelölt szakember korlátozás nélküli épületgépészeti szakterületű FMV (MV-ÉG) jogosultság megszerz. szüks. szakmai gyak.on felüli többlettap. (min. 0 hó, max. 60 hó): 60

Szakember neve: Szij Ferencné

A felhívás III.1.3) M.2.c) megjelölt szakember korlátozás nélküli épületvillamossági szakterületű FMV (MV-ÉV) jogosultság megszerz. szüks. szakmai gyak.on felüli többlettap. (min. 0 hó, max. 60 hó): 60

Szakember neve: Gerber Gábor

3.

Grabarics Kft.

1053 Budapest, Reáltanoda u. 5.

Adószám: 11106485-2-44

Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF): 2 866 014 936

A jótállás időtartama (min. 24 hó – max. 60 hó): 60

A felhívás III.1.3) M.2.a) megjelölt szakember korlátozás nélküli építési szakterületű FMV (MV-É) jogosultság megszerz. szüks. szakmai gyak.on felüli többlettap. (min. 0 hó, max. 60 hó): 60

Szakember neve: Solti Gábor

A felhívás III.1.3) M.2.b) megjelölt szakember korlátozás nélküli épületgépészeti szakterületű FMV (MV-ÉG) jogosultság megszerz. szüks. szakmai gyak.on felüli többlettap. (min. 0 hó, max. 60 hó): 60

Szakember neve: Kerner Csaba

A felhívás III.1.3) M.2.c) megjelölt szakember korlátozás nélküli épületvillamossági szakterületű FMV (MV-ÉV) jogosultság megszerz. szüks. szakmai gyak.on felüli többlettap. (min. 0 hó, max. 60 hó): 60

Szakember neve: Dr. Molnár Tamás

4.

Everling Építő Termelő és Szolgáltató Kft.

2117 Isaszeg, Aulich utca 3.

Adószám: 12998353-2-13

Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF): 2 721 117 493

A jótállás időtartama (min. 24 hó – max. 60 hó): 60

A felhívás III.1.3) M.2.a) megjelölt szakember korlátozás nélküli építési szakterületű FMV (MV-É) jogosultság megszerz. szüks. szakmai gyak.on felüli többlettap. (min. 0 hó, max. 60 hó): 60

Szakember neve: Horváth Ferenc

A felhívás III.1.3) M.2.b) megjelölt szakember korlátozás nélküli épületgépészeti szakterületű FMV (MV-ÉG) jogosultság megszerz. szüks. szakmai gyak.on felüli többlettap. (min. 0 hó, max. 60 hó): 60

Szakember neve: Deák Vilmos

A felhívás III.1.3) M.2.c) megjelölt szakember korlátozás nélküli épületvillamossági szakterületű FMV (MV-ÉV) jogosultság megszerz. szüks. szakmai gyak.on felüli többlettap. (min. 0 hó, max. 60 hó): 60

Szakember neve: Kónya-Gárgyán Gábor

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
20/04/2021