Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Építési beruházás - 200438-2020

30/04/2020    S85

Magyarország-Zalaegerszeg: Építési munkák

2020/S 085-200438

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_82668446
Postai cím: Kossuth Lajos utca 17–19.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223 Zala
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lipóczki-Török Veronika
E-mail: lipoczki-torokveronika@ph.zalaegerszeg.hu
Telefon: +36 92502100
Fax: +36 92311474
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.zalaegerszeg.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.zalaegerszeg.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: közigazgatás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Alsóerdő tábor fejlesztés

Hivatkozási szám: EKR001228322019
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási Szerződés az Alsóerdő tábor területét érintő fejlesztések komplex tervezési és kivitelezési munkáira

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 2 399 226 302.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
45111291 Terepkialakítási munka
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
45210000 Magasépítési munka
45221250 Mélyépítési munkák alagút, akna és aluljáró kivételével
45223300 Parkolóhely, pihenőhely építése
45233127 Úttorkolat építése
45233162 Kerékpárút építése
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU223 Zala
A teljesítés fő helyszíne:

Zalaegerszeg Alsóerdő a Közbeszerzési Dokumentációban részletezett helyszínek szerint

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Zalaegerszeg, Alsóerdő ifjúsági tábor területén tervezett épületek, belső utak, térvilágítás, közművek, játszóterek, sportpályák, street workout és senior játszótér, kreszpark építése, kalandpark létesítése, parkoló kialakítása, kerékpárút felújítás, utcabútorok elhelyezésének tervezése, kivitelezése, mely projekt a Zalaegerszegi Sport és Rekreációs Központ fejlesztés keretében valósul meg. A Projekt építési kivit. feladatainak teljes körű ellátása, az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítésével a 191/2009. Kr. és a hatályos jogszabályoknak megfelelően.

Ált. feladatok: tervezési és engedélyezési munkák, terület előkésztési munkák, irtás és tereprendezési munkák; elektromos vezeték építés, térvilágítás, gyengeáramú védelmi rendszer telepítése, közműépítés, magasépítési feladatok, sportpálya telepítés, játszóeszközök telepítése, burkolatépítési munkák.

Területelőkész.-i, bontási munkák

Bontási feladat a meglévő étterem kiszolgáló és konyha egységének elbontása (326 m2), a meglévő kis épület (81 m2), a trafó épület (32 m2), valamint a medence és alaptestek elbontása. Fakivágás, bozótirtás 300 db.

Központi épület építése

Alapter.: földszint 469 m2, beépített tetőtér 270 m2, fedett terasz 159 m2

Sí- és kalandpark épület építése

Alapter.: földszint 136,10 m2, beép. tetőtér 97,35 m2, fedett terasz 93,63 m2

Az épületek alapozása beton sávalapozás, függőleges teherhordó szerkezetük hagyom. falazott szerkezet és kieg. vasbeton pillérváz, jellemzően monolit vasbeton födémmel tervezettek.

Az épületek jellemzően gázüzemű, melegvizes rendszerű központi fűtéssel és központ melegvíz ellátással tervezettek, melynek energiaellátását kondenzációs gázkazán biztosítja.

Lelátó építése: 4 sor, 40 m hosszú, 115 m2 alapter.

Közműép.: telken belüli gázellátás (műag. nyomócső mintegy 220 fm), vízellátás (műag cső hegesztett kötésekkel 360 fm), szennyvízelvezetés (gravitációs csatorna 150 fm)

Térvilágítás, energiaellátás

2 000 m2-es parkoló, 7 700 m2 sportpályák, 1 500 m2 sípálya és 280 fm közlekedő utak megvilágítása;

5 300 m2 ter. kalandpark és 1 000 m2 ter. játszópark vagyonvéd. megvil.-a

Út és járdaépítés, burkolt felületek, csapadékvíz elvezetés

Belső térkő burkolat (utak, járdák) készítése mintegy 2 597 m2; csapadékvíz kezelés grav. csatorna 500 fm, műag. szikkasztó blokkok

Belső nagy parkoló és 15 fős parkoló, útépítés

Aszfaltburkolattal ellátott parkoló kiemelt szegéllyel, burkolati jelek felfestésével mintegy 2 500 m2 felületen, valamint 15 férőhelyes aszfalt burk.-tal ellátott parkoló kiemelt szegéllyel a hozzá kapcs. út kialakításával mintegy 550 m2

Biztonságtechn.

Vagyonvédelmi rendszer (attrakciók és épületek), térfigyelő rdsz. kiépítése.

Kerítés építés

180 cm-es gépfonat kerítés horganyzott dróthálóval, horganyzott kerítésoszlopokkal, Drótkerítés: 370 fm, Táblás kerítés: 370 fm, Kétszárnyú kapu: 4 db, Telken belüli kerítés: 400 fm, Személykapu: 3 db

Utcabútorok: Pad 24 db, hulladékgyűjtő 16 db, információs táblák, kerékpártároló, szoborelhelyezés

Parkosítás: 15–20 fa, 5 000 m2

Kerékpárút felújítás: Meglévő burkolat felújítása, padkázása. 1219 méter hossz 3 méter szél., új közvil. hálózattal

Élményelemek, eszközök

— 22 x 44 m befogl. méretű multifunkc. sportpálya (pályaburk.: 1 056 m2, labdarúgó palánk és labdavédő kerítésrdsz. 134 fm, térkő burkolat 140 m2, kézilabda kapu 2 db, mini foci kapu 2 db, kombinált röplabda és tenisz állv. pár 1 db, kosárlabda állv. 4 db)

— Kültéri kosárlabda pálya

— 44 x 22 m befoglaló méretű füves pálya

— rekortán burkolatú futópálya (870 m2)

— salakos kerékpár pálya 120 x 6 m

— Street workout és senior/kisgyermek játszótér

— játszópark kialakítása

— kreszpark kialakítása (1 200 m2)

— műanyag felületű sípálya 1 500 m2

— kalandpark (magaslati kötélpálya mászó toronnyal) 5 300 m2 területen (lásd AF. VI.3.21))

Az ismertetett menny.-k jóváhagyási terv alapján kerültek meghat.-ra, a főbb paraméterek (ADI.-ben a TOP/MVP megbontást is jelölve): ADIII-V. kötetek.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány többlet szakmai tapasztalata az alábbi alszempontok szerint / Súlyszám: 30
Minőségi kritérium - Név: 2.1. az M.2.1) szakember magasépítési munkák területén „MV-É” (vagy azzal egyenértékű) szakterület szerinti többlet szakmai tapasztalata (hónap; min.: 0 hó, legkedv.: 36 hó) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2.2. az M.2.2) szakember mélyépítési munkák területén „MV-KÉ” (vagy azzal egyenértékű) szakterület szerinti többlet szakmai tapasztalata (hónap; min.: 0 hó, legkedv.: 36 hó) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2.3. az M.2.3) szakember „T” (vagy azzal egyenértékű) tervezési szakterület szerinti többlet szakmai tapasztalata (hónap; min.: 0 hó, legkedv.: 36 hó) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

TOP-6.1.4-16-ZL1-2017-00001

II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 184-446901
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 2019/05/É/03423-1
Elnevezés:

Alsóerdő tábor fejlesztés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
24/04/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_81565113
Postai cím: Jegenye sor 3.
Város: Zalakaros
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 8749
Ország: Magyarország
E-mail: szalaibb@szabadics.hu
Telefon: +36 303399819
Fax: +36 93541925
Internetcím: http://www.szabadics.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2 399 226 302.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Tervezési munkák részfeladatai, Organizáció részfeladatai, Területelőkészítés, bontási munkák részfeladatai, Központi épület építése részfeladatai, Lelátó részfeladatai, Közműépítés részfeladatai, Térvilágítás, energiaellátás részfeladatai, Út- és járdaépítés, burkolt felületek, csapadékvíz elvezetés részfeladatai, Belső nagy parkoló részfeladatai / Folyt. a "VI.3) További információk" 3. pontban.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

1. Ajánlattevők neve, címe és adószáma:

1.1. Ajánlattevő (egyben nyertes ajánlattevő) neve: SZABADICS Közmű és Mélyépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, címe: 8749 Zalakaros, Jegenye sor 3., adószáma: 13748429-2-20;

1.2. Ajánlattevő neve: B&G Építő és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság, címe: 8900 Zalaegerszeg, Szívhegyi út 38., időközben: 8900 Zalaegerszeg, Batthyány Lajos utca 3–7. I. em. 3., adószáma: 25057133-2-20.

2. Az eljárás során környezetvédelmi vagy szociális szempontok figyelembe vételére nem került sor.

3. Az "V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk" pont folytatása: Északi oldali 15 fős parkoló és útépítés részfeladatai, Biztonságtechnika részfeladatai, Kerítés építés részfeladatai, Utcabútorok részfeladatai, Parkosítás részfeladatai, Kerékpárút felújítás részfeladatai, Kerékpárút közvilágítás részfeladatai, 22 * 44 m befoglaló méretű multifunkcionális sportpálya részfeladatai, Kültéri kosárlabda pálya részfeladatai, 44 x 22 m befoglaló méretű füves pálya részfeladatai, Rekortán burkolatú futópálya részfeladatai, Salakos kerékpár pálya részfeladatai, Kisgyermek játszótér részfeladatai, Kresz park kialakítása részfeladatai, Sí és kalandpark épület építése részfeladatai, Játszópark kialakítása részfeladatai, Műanyag felületű sípálya részfeladatai, Kalandpark 5 300 m2 területen (magaslati kötélpálya mászó toronnyal) részfeladatai, Munkavédelmi, munkabiztonsági feladatok ellátása.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § előírásai szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
29/04/2020