Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Szolgáltatások - 201121-2018

12/05/2018    S90

Görögország-Maroussi: Rendezvényszervezési- és értekezletmenedzsment-szolgáltatások

2018/S 090-201121

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (ENISA)
Postai cím: 1 Vasilissis Sofias Street
Város: Maroussi
NUTS-kód: EL30 Not specified
Postai irányítószám: 15124
Ország: Görögország
Kapcsolattartó személy: Procurement Officer
E-mail: procurement@enisa.europa.eu
Telefon: +30 2814409711
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://www.enisa.europa.eu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3342
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3342
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Hálózati információbiztonság

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Rendezvényszervezési- és értekezletmenedzsment-szolgáltatások

Hivatkozási szám: ENISA F-RED-18-T13
II.1.2)Fő CPV-kód
79952000 Rendezvényszervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Az ENISA ajánlati felhívást tesz közzé az ENISA helyiségeiben vagy harmadik fél helyiségeiben (nem lakóépületek) tartandó értekezletek kapcsán nyújtandó rendezvénytámogatási szolgáltatásokra. A rendezvényszervezés az ENISA számára a konferenciákkal kapcsolatos olyan szolgáltatásokhoz biztosított támogatást foglal magában, mint pl. tárgyalótermek, helyi éttermek, repülőjegyekkel és utazásszervezéssel foglalkozó vállalkozók, helyi étkeztetési szolgáltatók, helyi műszaki támogatást biztosítók nyújtotta szolgáltatások, recepciós létesítményekhez, technikai berendezésekhez, kitűzők gyártásához, regisztráció kezeléséhez kapcsolódó és esetleg tolmácsolási szolgáltatások.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 3 000 000.00 EUR
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79952100 Kulturálisesemény-szervezési szolgáltatások
63510000 Utazási irodák szolgáltatásai és hasonló szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: EL30 Not specified
II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A szolgáltatásokat az Európai Unió egész területén biztosítani kell, bár nagy részükre görög helyszíneken fog sor kerülni.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 3 000 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A vonatkozó keretszerződés kezdeti időszaka 12 hónap lesz, de évente meghosszabbítható legfeljebb 4 évre.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Lásd a közbeszerzési dokumentumokat.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 15/06/2018
Helyi idő: 23:59
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Angol
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 3 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 18/06/2018
Helyi idő: 11:00
Hely:

ENISA Athens office, Vasilissis Sofias Street 1, 151 24 Maroussi, Attiki, Görögország.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A tenderbontáson minden ajánlattevőtől maximum 1 jogi képviselő lehet jelen. A pályázóknak részvételi szándékukról e-mailben (procurement@enisa.europa.eu), a tenderbontás előtt legalább 3 munkanappal kell tájékoztatniuk az Ügynökséget. Ennek elmulasztása esetén az ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy megtagadja a helyszínre történő belépést.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Az Európai Unió Bírósága
Postai cím: Boulevard Konrad Adenauer, Kirchberg
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: L-2925
Ország: Luxemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2600
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Európai ombudsman
Postai cím: 1 avenue du Président Robert Schuman, PO Box 403
Város: Strasbourg
Postai irányítószám: 67001
Ország: Franciaország
E-mail: eo@ombudsman.europa.eu
Telefon: +33 388172313
Fax: +33 388179062
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
07/05/2018