TED website is eForms-ready since 2.11.2022. Search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Supplies - 201732-2021

23/04/2021    S79

Romania-Târgu Cărbunești: Medical equipments

2021/S 079-201732

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 061-153924)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Primăria Târgu Cărbunești
National registration number: 4898681
Postal address: Str. Trandafirilor nr. 41
Town: Târgu Cărbunești
NUTS code: RO412 Gorj
Postal code: 215500
Country: Romania
Contact person: Dănuț Birau
E-mail: tgcarbunesti@gj.e-adm.ro
Telephone: +40 253378603
Fax: +40 253378663
Internet address(es):
Main address: www.primariacarbunesti.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Achiziție echipamente medicale, echipamente de protecție și dotări specifice pentru spitalul suport COVID-19 – Spitalul de Urgență Târgu Cărbunești, SMIS 139776

Reference number: 4898681/2021/4/139776
II.1.2)Main CPV code
33100000 Medical equipments
II.1.3)Type of contract
Supplies

Section VI: Complementary information

VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 061-153924

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2)
Lot No: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Place of text to be modified: Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Instead of:
Date: 29/04/2021
Read:
Date: 11/05/2021
Section number: IV.2.7)
Lot No: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Place of text to be modified: Condiții de deschidere a ofertelor
Instead of:
Date: 29/04/2021
Read:
Date: 11/05/2021
Section number: IV.2.6)
Lot No: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Place of text to be modified: Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Instead of:
Date: 29/10/2021
Read:
Date: 10/11/2021
Section number: III.1.1)
Place of text to be modified: Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Instead of:

Cerinta 2 – Doar pentru ofertantii care depun oferta pentru lot 1, lot 2, lot 3, lot 4, lot 5, lot 6 si lot 8: operatorii economici (ofertanti, asociati, subcontractanti) ce depun oferta pentru lot 1, lot 2, lot 3, lot 4, lot 5, lot 6 si lot 8 trebuie sa detina atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, respectiv sa detina:

(a) avizul de functionare emis de Agentia Nationala a Medicamentului si Dispozitivelor Medicale in conformitate cu art. 926 al Titlului XX din Legea 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare si OMS 1008/2016 care justifica a operatorul economic este autorizat pentru activitatile de import, distributie, punere in functiune, mentenanta si service pentru dispozitive medicale in conf. cu prevederile art. 3 din Ordinul nr. 1008/2016 – care fac obiectul prezentului contract;

(b) anexa la avizul de functionare va cuprinde, la data depunerii ofertei, in mod obligatoriu producatorul dispozitivelor medicale ofertate.

Read:

Cerinta 2 – Doar pentru ofertantii care depun oferta pentru lot 1, lot 2, lot 3, lot 4 si lot 5: operatorii economici (ofertanti, asociati, subcontractanti) ce depun oferta pentru lot 1, lot 2, lot 3, lot 4 si lot 5 trebuie sa detina atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, respectiv sa detina:

(a) avizul de functionare emis de Agentia Nationala a Medicamentului si Dispozitivelor Medicale in conformitate cu art. 926 al Titlului XX din Legea 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare si OMS 1008/2016 care justifica ca operatorul economic este autorizat pentru activitatile de import, distributie, punere in functiune, mentenanta si service pentru dispozitive medicale in conf. cu prevederile art. 3 din Ordinul nr. 1008/2016 – care fac obiectul prezentului contract;

(b) anexa la avizul de functionare va cuprinde, la data depunerii ofertei, in mod obligatoriu producatorul dispozitivelor medicale ofertate.

VII.2)Other additional information:

In conformitate cu prevederile art. 55 alin. (1) din HG 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, avand in vedere ca după publicarea anuntului, intervin anumite modificări faţă de informaţiile deja existente în acesta.