Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Supplies - 201732-2021

23/04/2021    S79

Romania-Târgu Cărbunești: Medical equipments

2021/S 079-201732

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 061-153924)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Primăria Târgu Cărbunești
National registration number: 4898681
Postal address: Str. Trandafirilor nr. 41
Town: Târgu Cărbunești
NUTS code: RO412 Gorj
Postal code: 215500
Country: Romania
Contact person: Dănuț Birau
E-mail: tgcarbunesti@gj.e-adm.ro
Telephone: +40 253378603
Fax: +40 253378663
Internet address(es):
Main address: www.primariacarbunesti.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Achiziție echipamente medicale, echipamente de protecție și dotări specifice pentru spitalul suport COVID-19 – Spitalul de Urgență Târgu Cărbunești, SMIS 139776

Reference number: 4898681/2021/4/139776
II.1.2)Main CPV code
33100000 Medical equipments
II.1.3)Type of contract
Supplies

Section VI: Complementary information

VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 061-153924

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2)
Lot No: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Place of text to be modified: Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Instead of:
Date: 29/04/2021
Read:
Date: 11/05/2021
Section number: IV.2.7)
Lot No: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Place of text to be modified: Condiții de deschidere a ofertelor
Instead of:
Date: 29/04/2021
Read:
Date: 11/05/2021
Section number: IV.2.6)
Lot No: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Place of text to be modified: Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Instead of:
Date: 29/10/2021
Read:
Date: 10/11/2021
Section number: III.1.1)
Place of text to be modified: Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Instead of:

Cerinta 2 – Doar pentru ofertantii care depun oferta pentru lot 1, lot 2, lot 3, lot 4, lot 5, lot 6 si lot 8: operatorii economici (ofertanti, asociati, subcontractanti) ce depun oferta pentru lot 1, lot 2, lot 3, lot 4, lot 5, lot 6 si lot 8 trebuie sa detina atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, respectiv sa detina:

(a) avizul de functionare emis de Agentia Nationala a Medicamentului si Dispozitivelor Medicale in conformitate cu art. 926 al Titlului XX din Legea 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare si OMS 1008/2016 care justifica a operatorul economic este autorizat pentru activitatile de import, distributie, punere in functiune, mentenanta si service pentru dispozitive medicale in conf. cu prevederile art. 3 din Ordinul nr. 1008/2016 – care fac obiectul prezentului contract;

(b) anexa la avizul de functionare va cuprinde, la data depunerii ofertei, in mod obligatoriu producatorul dispozitivelor medicale ofertate.

Read:

Cerinta 2 – Doar pentru ofertantii care depun oferta pentru lot 1, lot 2, lot 3, lot 4 si lot 5: operatorii economici (ofertanti, asociati, subcontractanti) ce depun oferta pentru lot 1, lot 2, lot 3, lot 4 si lot 5 trebuie sa detina atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, respectiv sa detina:

(a) avizul de functionare emis de Agentia Nationala a Medicamentului si Dispozitivelor Medicale in conformitate cu art. 926 al Titlului XX din Legea 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare si OMS 1008/2016 care justifica ca operatorul economic este autorizat pentru activitatile de import, distributie, punere in functiune, mentenanta si service pentru dispozitive medicale in conf. cu prevederile art. 3 din Ordinul nr. 1008/2016 – care fac obiectul prezentului contract;

(b) anexa la avizul de functionare va cuprinde, la data depunerii ofertei, in mod obligatoriu producatorul dispozitivelor medicale ofertate.

VII.2)Other additional information:

In conformitate cu prevederile art. 55 alin. (1) din HG 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, avand in vedere ca după publicarea anuntului, intervin anumite modificări faţă de informaţiile deja existente în acesta.