We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Services - 201853-2022

15/04/2022    S75

Poland-Drawsko Pomorskie: Refuse and waste related services

2022/S 075-201853

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Drawsko Pomorskie
Postal address: ul.gen. W. Sikorskiego 41
Town: Drawsko Pomorskie
NUTS code: PL427 Szczecinecko-pyrzycki
Postal code: 78-500
Country: Poland
Contact person: Dariusz Rudzki
E-mail: inwestycje@drawsko.pl
Telephone: +48 943633485
Fax: +48 943633113
Internet address(es):
Main address: http://drawsko.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://miniportal.uzp.gov.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Odbiór i transport odpadów

II.1.2)Main CPV code
90500000 Refuse and waste related services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi polegającej na odbiorze odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, powstających w nieruchomościach zamieszkałych oraz w części zamieszkałych i w części niezamieszkałych z terenu gminy Drawsko Pomorskie, odbiorze odpadów z punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Drawsko Pomorskie, odbiorze od 1 stycznia 2023 r. odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na których znajdują się domki letniskowe, albo innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz transporcie ww. odpadów do stacji przeładunkowej w Mielenku Drawskim funkcjonującej w ramach Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami w Słajsinie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego oraz aktami prawa miejscowego

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
90511000 Refuse collection services
90511300 Litter collection services
90512000 Refuse transport services
90511200 Household-refuse collection services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL427 Szczecinecko-pyrzycki
Main site or place of performance:

Gmina Drawsko Pomorskie

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi polegającej na odbiorze odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, powstających w nieruchomościach zamieszkałych oraz w części zamieszkałych i w części niezamieszkałych z terenu gminy Drawsko Pomorskie, odbiorze odpadów z punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Drawsko Pomorskie, odbiorze od 1 stycznia 2023 r. odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na których znajdują się domki letniskowe, albo innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz transporcie ww. odpadów do stacji przeładunkowej w Mielenku Drawskim funkcjonującej w ramach Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami w Słajsinie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego oraz aktami prawa miejscowego

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż posiada:

wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o którym mowa w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021, poz. 888 ze zm.) w zakresie odpadów objętych przedmiotem zamówienia, prowadzonego przez Burmistrza Drawska Pomorskiego

III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 19/05/2022
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 17/08/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 19/05/2022
Local time: 12:30
Place:

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

2023 rok

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: Postępu 17 a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
12/04/2022