Szolgáltatások - 202141-2017

27/05/2017    S101

Magyarország-Budapest: Sportlétesítmény-üzemeltetési szolgáltatások

2017/S 101-202141

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Bp2017 Világbajnokság Szervező és Lebonyolító Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosító szám: AK24071
Postai cím: Hajós Alfréd sétány 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szántó Éva, ügyvezető
E-mail: istvan.dobo@fina-budapest2017.com
Telefon: +36 23319149
Fax: +36 23319149
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.fina-budapest2017.com
A felhasználói oldal címe: http://www.fina-budapest2017.com
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Kbt. 5. § (1) bekezdés e) pont szerinti ajánlatkérő
I.5)Fő tevékenység
Szabadidő, kultúra és vallás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

A Duna Aréna és az ún. FINA Market teljes körű üzemeltetési és épület-karbantartási feladatainak ellátása a „17. FINA világbajnokság” megrendezéséhez kapcsolódóan.

II.1.2)Fő CPV-kód
92610000 Sportlétesítmény-üzemeltetési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A Duna Aréna és az ún. FINA Market teljes körű üzemeltetési és épület-karbantartási feladatainak ellátása a „17. FINA világbajnokság” megrendezéséhez kapcsolódóan.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 497 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
92610000 Sportlétesítmény-üzemeltetési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

A Budapest XIII. kerület 25879. hrsz.-ú Ingatlan.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Budapest XIII. kerület 25879. hrsz.-ú Ingatlan, a Duna Aréna és az ún. FINA Market teljes körű, gépészeti rendszerek üzemeltetése, vízgépészet üzemeltetés, tűzjelző rendszer karbantartás ellenőrzése, behatolás jelző üzemeltetése, kamerarendszer üzemeltetése, beléptető rendszer üzemeltetése, épület-karbantartás, ellenőrzés, épületgépészeti feladatok, vizesblokkok üzemeltetése, sprinkler rendszer karbantartás ellenőrzése, automata nyíló- és tolóajtók üzemeltetése, épületvillamossági feladatok ellátása, épületszerkezeti karbantartási feladatok, épületfelügyeleti rendszer üzemeltetése, feladatainak ellátása az épületek, ingatlanrészek Megrendelő részére történő visszaadásáig.

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  • Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Magyarázat:

Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 98.§ (2) bekezdés e) pontja alapján

A Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges létesítményfejlesztésről szóló 2015. évi XXXIII. törvény 3.§ (1) bekezdése alapján a beruházással, a világbajnokság megvalósításával, valamint a világbajnokság megrendezésével és szervezésével összefüggésben lebonyolítandó közbeszerzési eljárások tekintetében az ajánlatkérő minden esetben jogosult a közbeszerzésekről szóló törvény szerinti, rendkívüli sürgősségre alapított hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazására. A jelen beszerzés a 2015. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó beszerzésnek, illetőleg közbeszerzési eljárásnak minősül.

IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

A Duna Aréna és az ún. FINA Market teljes körű üzemeltetési és épület-karbantartási feladatainak ellátása a „17. FINA világbajnokság” megrendezéséhez kapcsolódóan

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
12/05/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: B-Omega-T Kft.
Postai cím: Váci út 30. VII. emelet
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1132
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 500 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 497 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A 44/2015. (XI.2.) MvM. rendelet 18.§ szerinti információk:

Az eljárás eredményes volt.

A nyertes ajánlattevő adószáma: B-Omega-T Kft., 12757644-2-41.

1. Ajánlattevő neve: HM EI Zrt. (Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt.).

Ajánlattevő székhelye: 1101 Budapest, Salgótarjáni út 20.

Ajánlattevő adószáma: 10815135-2-51.

Ajánlati ára: 151 000 000 HUF/hó.

2. Ajánlattevő neve: B-Omega-T Kft.

Ajánlattevő székhelye: 1132 Budapest, Váci út 30. VII. emelet.

Ajánlattevő adószáma: 12757644-2-41.

Ajánlati ára: 142 000 000 HUF/hó.

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

Neve: Fakultás FM Kft.

Székhelye: 1136 Budapest, Pannónia utca 11.

Adószáma: 13628259-2-41.

Az ajánlat a Kbt. 73.§ (1) bekezdés a) pontja alapján érvénytelen, mivel az ajánlattételi határidőt követően nyújtották be.

Nyertes Ajánlattevő alvállalkozót von be a teljesítésbe:

Alvállalkozó neve: AQUALOGISZTIKA Kft.

Ajánlattevő székhelye: 8200 Veszprém, Miklós utca 16.

Ajánlattevő adószáma: 13315270-2-19.

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:

— Uszoda gépészet, üzemeltetés.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828594
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 148.§ (1)-(10) bekezdései alapján.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828594
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
25/05/2017