Szolgáltatások - 20232-2021

15/01/2021    S10

Magyarország-Budapest: Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások

2021/S 010-020232

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_96334924
Postai cím: Horvát utca 12–26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Urbán Mariann
E-mail: urban.mariann@kkbk.hu
Telefon: +36 704897530
Fax: +36 704897530
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.newdanubebridge.com

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

ÚJ DUNA-Híd Építési Engedélyezési Tervdokumentáció

Hivatkozási szám: EKR000281092018
II.1.2)Fő CPV-kód
71000000 Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Új DUNA-híd Építési Engedélyezési Tervdokumentáció

II.2.2)További CPV-kód(ok)
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest II. kerület, Horvát u. 12–26.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

Dél-Budapestnek szüksége van egy új hídra. Ez régi adósság, hiszen Csepel és Budapest 1950. január 1-jei egyesülése óta - azaz immár közel 70 éve - nincs a városhatáron belül közvetlen összeköttetés a budai kerületek és a XXI. kerület között. A Megyeri híd 2006-os átadását követően a most délen következik egy - villamospályát is tartalmazó - új híd, hogy összekapcsolódjon Dél-Pest, Észak-Csepel és Dél-Buda. Felépülését követően kelet-nyugati kapcsolatot teremt a külső kerületek között, radikálisan javítva ezzel a megközelítését és egyben napi 55 ezer autóval tehermentesítve a belvárosi hidak, napi hatezer gépkocsival pedig az Üllői út és más bevezető utak forgalmát. A híd tervezőjének kiválasztása nemzetközi tervpályázaton történt, amelyen számos neves külföldi és magyar tervezőiroda vett részt.

A közbeszerzési eljárás nyertesének feladata az Új Duna-híd építési engedélyezési tervdokumentációjának elkészítése, valamint rendelkezésre állás a hatósági engedélyezési eljárás során és a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásban.

Az engedélyezési tervdokumentáció elkészítése keretében elvárt feladatok:

— tervezési előkészítő feladatok elvégzése (különösen, de nem kizárólagosan: geotechnikai, geodéziai, hidrológiai, állapotfelmérési, környezeti, infrastrukturális tanulmányok és vizsgálatok elkészítése)

— vázlattervek, modellezések elkészítése

— intézkedési tervek

— építési engedélyezési tervek elkészítése

— további engedélyek kiadásához szükséges tervdokumentáció elkészítése

— árazott és árazatlan tervezői költségvetés összeállítása

Ajánlatkérő a tervezési programban opcionális elemeket is meghatározott, amelyekre kötelező ajánlatot tenni.

Ajánlattevő feladata kiterjed a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott valamennyi feladatra.

A közbeszerzés tárgyára vonatkozó részletes követelményeket a Műszaki leírás tartalmazza.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 878
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 026-058305

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Új DUNA-híd Építési Engedélyezési Tervdokumentáció

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
19/01/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Buro Happold Ltd
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_62330503
Postai cím: Lower Bristol Road 230
Város: Bath
NUTS-kód: UKK12 Bath and North East Somerset, North Somerset and South Gloucestershire
Postai irányítószám: BA2 3DQ
Ország: Egyesült Királyság
E-mail: edmund.metters@burohappold.com
Telefon: +44 2079074315
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: UN Studio B.V.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_95196547
Postai cím: Amsterdam 113
Város: Amsterdam
NUTS-kód: NL329 Groot-Amsterdam
Postai irányítószám: 1073AX
Ország: Hollandia
E-mail: m.kors@unstudio.com
Telefon: +31 205702040
Fax: +31 205702041
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 12 939 915.00 EUR

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A szerződésmódosításról szóló hirdetmény feladását az ajánlatkérő személyében bekövetkezett jogutódlás tette indokolttá. Tekintettel arra, hogy az EKR rendszer nem teszi lehetővé, hogy adott eljáráson belül a hirdetményt a jogutód NIF Zrt. adja fel, arra a BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zrt. (korábbi nevén KKBK Nonprofit Zrt.) által kerül sor.

A szerződésmódosítás időpontja: 2020.12.21.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
12/01/2021

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
71000000 Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1134 Budapest, Váci út 45.

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

Dél-Budapestnek szüksége van egy új hídra. Ez régi adósság, hiszen Csepel és Budapest 1950. január 1-jei egyesülése óta - azaz immár közel 70 éve - nincs a városhatáron belül közvetlen összeköttetés a budai kerületek és a XXI. kerület között. A Megyeri híd 2006-os átadását követően a most délen következik egy - villamospályát is tartalmazó - új híd, hogy összekapcsolódjon Dél-Pest, Észak-Csepel és Dél-Buda. Felépülését követően kelet-nyugati kapcsolatot teremt a külső kerületek között, radikálisan javítva ezzel a megközelítését és egyben napi 55 ezer autóval tehermentesítve a belvárosi hidak, napi hatezer gépkocsival pedig az Üllői út és más bevezető utak forgalmát. A híd tervezőjének kiválasztása nemzetközi tervpályázaton történt, amelyen számos neves külföldi és magyar tervezőiroda vett részt.

A közbeszerzési eljárás nyertesének feladata az Új Duna-híd építési engedélyezési tervdokumentációjának elkészítése, valamint rendelkezésre állás a hatósági engedélyezési eljárás során és a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásban.

Az engedélyezési tervdokumentáció elkészítése keretében elvárt feladatok:

— tervezési előkészítő feladatok elvégzése (különösen, de nem kizárólagosan: geotechnikai, geodéziai, hidrológiai, állapotfelmérési, környezeti, infrastrukturális tanulmányok és vizsgálatok elkészítése)

— vázlattervek, modellezések elkészítése

— intézkedési tervek

— építési engedélyezési tervek elkészítése

— további engedélyek kiadásához szükséges tervdokumentáció elkészítése

— árazott és árazatlan tervezői költségvetés összeállítása

Ajánlatkérő a tervezési programban opcionális elemeket is meghatározott, amelyekre kötelező ajánlatot tenni.

Ajánlattevő feladata kiterjed a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott valamennyi feladatra.

A közbeszerzés tárgyára vonatkozó részletes követelményeket a Műszaki leírás tartalmazza.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 878
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 12 993 179.00 EUR
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Buro Happold Ltd
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_62330503
Postai cím: Lower Bristol Road 230
Város: Bath
NUTS-kód: UKK12 Bath and North East Somerset, North Somerset and South Gloucestershire
Postai irányítószám: BA2 3DQ
Ország: Egyesült Királyság
E-mail: edmund.metters@burohappold.com
Telefon: +44 2079074315
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: UN Studio B.V.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_95196547
Postai cím: Amsterdam 113
Város: Amsterdam
NUTS-kód: NL329 Groot-Amsterdam
Postai irányítószám: 1073AX
Ország: Hollandia
E-mail: m.kors@unstudio.com
Telefon: +31 205702040
Fax: +31 205702041
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

A BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zrt. (a Terv-pályázati Eljárás meghirdetésekor érvényes cégneve: KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zrt., a továbbiakban: BFK Nonprofit Zrt.) előminősítéses, egyfordulós nemzetközi tervpályázati eljárást (a továbbiakban: Tervpályázati Eljárás) bonyolított le az „Új Duna-híd” építésére irányuló beruházás tervezőjének kiválasztására, amelynek nyertese a Tervező lett.

A Tervpályázati Eljárás eredményhirdetését követően a BFK Nonprofit Zrt. a tervpályázati eljárásokról szóló 310/2015. (X. 28.) Korm. határozat 9. § (2) bekezdése alapján a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 98. § (5) bekezdése szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást (a továbbiakban: Közbeszerzési Eljárás) indított és folytatott le az „Új Duna-híd építési engedélyezési tervdokumentáció” tárgyban. A Közbeszerzési Eljárásban ajánlattételre a Tervpályázati Eljárás nyertesét hívta fel. A BFK Nonprofit Zrt. a 2018.12.20. napján kiküldött összegzésében a Közbeszerzési Eljárásban nyertes ajánlattevőjeként a Tervezőt nevezte meg. A BFK Nonprofit Zrt. és a Tervező 2019.01.19. napján az „Új Duna-híd Tervezési Szerződés” elnevezésű Tervezési Szerződést megkötötték.

A Kormány a kiemelt budapesti közösségi fejlesztések keretében a fővárosi közúthálózat fejlesztésének egyes elemeiről szóló 1693/2018. (XII. 17.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1693/2018. Korm. határozat) 2. pontjában egyetértett azzal, hogy az Új Duna-híd és kapcsolódó közlekedési infrastruktúrája, valamint az 1. pont 1.2. alpontja szerinti Repülőtérre vezető út teljes körű megtervezése és megvalósítása állami fejlesztésként, a kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sportpályázatokért felelős kormánybiztos (korábban: egyes kiemelt budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos) irányításával, a Megrendelő, mint építtető útján, Budapest Főváros Önkormányzatának bevonásával, a műszakilag lehetséges leggyorsabb ütemezéssel valósuljon meg.

A Kormány a 1693/2018. Korm. határozat 3. pontjában a 2. pontban meghatározott feladat teljesülése érdekében egyetértett azzal, hogy az Új Duna-híd fő mederhídja tárgyában lefolytatott nemzetközi tervpályázat győztesével a létesítéshez szükséges valamennyi engedély meg-szerzésére, valamint a megvalósítására vonatkozó építési beruházásra irányuló közbeszerzési eljárás megindításához szükséges tartalmú és részletezettségű tervek elkészítésére kiterjedő tervezési szerződés (az „Új Duna-híd Tervezési Szerződés”) a BFK Nonprofit Zrt., mint a Tervezési Szerződés C) pontjában hivatkozott Tervpályázati Eljárás kiírója által kerüljön megkötésre, és hogy a BFK Nonprofit Zrt. a megkötött Új Duna-híd Tervezési Szerződést átruházza - a Kbt. 139. § (3) bekezdése szerinti jogutódként - a Megrendelő részére.

Fentiekre tekintettel a BFK Nonprofit Zrt., mint a Tervezési Szerződésből kilépő, a Megrendelő, mint a Tervezési Szerződésbe belépő, valamint a Van Berkel en Bos U.N. Studio B.V. és a BURO HAPPOLD Ltd., mint a Tervezési Szerződésben maradó felek 2019.3.18. napján megállapodást kötöttek egymással a Tervezési Szerződés átruházásáról a fent hivatkozott Korm. határozat szerinti tartalommal („Megállapodás Új-Duna Híd Tervezési Szerződés átruházásáról”). E megállapodás mellékletét képezte a Tervezési Szerződés.

A Megrendelő személyében bekövetkező jogutódlás következtében megváltozott a Tervezési Szerződés tartalma a jogalanyok tekintetében, így Szerződő Felek a Tervezési Szerződést 2019.3.19. napján módosították (Tervezési Szerződés 1. sz. módosítása).

„Az új Duna-híd, valamint a Fehérvári út és Üllői út - Határ úti csomópont közötti kapcsolódó közlekedési infrastruktúra terveinek előkészítése” tárgyában GF/JSZF/358/10 (2019) iktsz. Támogatási Szerződés 2019.5.3. napján lépett hatályba. Ennek okán a Megrendelő K-11381/2019; NIF-28905-4/2019. iktsz., 2019.5.3. napján kelt levelében arról tájékoztatta a Tervezőt, hogy a Tervezési Szerződés - figyelemmel annak 25.1 pontjára, ill. 25.4 pontjára - a fenti iktsz. levél közlésének napján lép hatályba. E közlésről Megrendelő írásos visszaigazolást kért a Tervezőtől. A Tervező 2019.05.13. napján kelt levelében megerősítette a Megrendelőnek, hogy a Tervezési Szerződés 2019.5.13. napján lépett hatályba.

A módosítás a Tervezési Szerződés alábbi pontjai tekintetében került végrehajtásra:

A Tervezési Szerződés 11.1 pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„11.1 A Tervezőt a szerződésszerű teljesítésért, valamint a jelen Szerződésben a Tervező feladataként meghatározott valamennyi egyéb szolgáltatás szerződésszerű teljesítéséért, továbbá a Tervdokumentáció tekintetében a Megrendelőnek biztosított felhasználási jogok ellenértékeként nettó 10 712 048,- euró fix összegű Tervezési Díj illeti meg. A Tervezési Díj a tervek felhasználási jogának ellenértékét is magában foglalja.”.

A Tervezési Szerződés 23.1 pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„23.1 A Szerződés időtartama a hatálybalépéstől számítva 2022. november 19. napjáig tart.”.

A Tervezési Szerződés 23.2 pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„23.2 Felek a Kbt. 141. § (4) bekezdése a) pontja alapján megállapodnak továbbá, hogy amennyiben a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás(ok) tervdokumentációval kapcsolatos kiegészítő tájékoztatásainak a megválaszolására vagy az ezzel kapcsolatos rendelkezésre állásra ezen időtartamon túl van szükség, úgy a Tervező közreműködni köteles mindaddig, ameddig arra a Megrendelő igényt tart akkor is, ha ennek időpontja a 23.1-es pontban meghatározott időtartamot meghaladja, de legfeljebb a 23.1-es pontban meghatározott határidő lejártától számított további 12 (tizenkettő) hónapos időtartamban.”.

A Megrendelő 1. sz. szerződésmódosításban rögzített adatai közül a számlavezető pénzügyi intézménye és számlaszáma az alábbiak szerint módosul:

„számlavezető pénzügyi intézménye: Magyar Államkincstár

Számlaszáma: 10023002-00337380-00000093”.

A 2. sz. szerződésmódosítás időpontja: 2020.12.

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

II.1 A Budapest és a Fővárosi Agglomeráció Fejlesztéséért Felelős Államtitkár a BFAF/127/1/2020, iktatószámú 2020. augusztus 5. napján kelt levelében a 1693/2018. Korm. határozat alapján a Tervezési Szerződés teljesítése kapcsán elrendelte:

„Az Új Duna-híd kialakításánál szakmai és építészeti szempontok szerint is kiemelten fontos, hogy a létesülő új városi híd tekintetében a leendő gyalogos és kerékpáros hídhasználók számára a lehető legmagasabb szolgáltatási szint kerüljön biztosításra. Ezt az igényt a tervek kidolgozásának folyamatában a harmadik felekkel lefolytatott szakmai egyeztetéseken kialakult konszenzus is megerősítette.

Fentiek alapján, szükséges a tervpályázati pályamű tartalmától eltérően az Új Duna-híd (főmeder híd) budai és csepeli hídfőjének részeként a parti gyalog- és kerékpárút közvetlen kapcsolatát biztosító lépcsők megtervezése, a szakmai szervezetekkel folytatott egyeztetéseken kialakult és kölcsönösen elfogadott műszaki tartalommal.

Kérem, hogy ennek figyelembevételével – a tervezési munka folyamatossága mellett – a NIF Zrt. gondoskodjon a tárgyi feladat elvégzéséről”.

Megrendelő K-34378/2020; NIF-1393-44/2020. iktatószámú, 2020.8.11. napján kelt megrendelői utasítást adott ki Tervezőnek a lépcsők tervezése vonatkozásában.

Tervező 2020.08.17. napján kelt, „Új Duna-híd – Lépcsők tervezése” tárgyú levelében kifejtette, hogy a lépcsők tervezésének kötelezettségét sem a Koncepcióterv, sem a Tervezési Szerződés 1. számú mellékletét képező Tervezési Program nem tartalmazta. Ennek okán – a Tervezési Szerződés 2.3. pontjának c) alpontjában foglalt rendelkezések alapján – a lépcsők tervezése nem tartozik a Tervezőnek a Tervezési Szerződés alapján fennálló kötelezettségei közé, és a lépcsők tervezése nem tartozik bele a Tervezési Díj összegébe. Tervező előadta, hogy a lépcsők tervezésére vonatkozó megrendelői utasításból adódó változások végrehajtása a szerződéses ütemtervet is befolyásolja. A fentiekből fakadóan a Tervező a lépcsőkre vonatkozó tervezési feladatot a Tervezési Szerződés szerinti teljesítés akadályaként azonosította. Tervező kifejtette, hogy a lépcsők tervezését a Megrendelő által kezdeményezett, a Tervezési Szerződés 3.3 pontja szerinti Tervdokumentáció-módosításnak kell tekinteni, ezért a Tervezési Szerződés 3.3 pontja szerint a lépcső tervezést a Tervezési Szerződés módosítására irányuló indítványként kell kezelni a Kbt. 141. § rendelkezéseinek megfelelően.

Megrendelő a K-37126/2020; NIF-56808/2020. iktatószámú, 2020.9.7. napján kelt levelében arra kérte Tervezőt, hogy a Tervezési Díj megemelését, valamint a szerződéses határidők módosításának szükségességét iratokkal alátámasztva igazolja. Ennek megfelelően a Tervező a 2020.9.18. napján kelt levelében benyújtotta a szükséges alátámasztó dokumentumokat, amely alapján a 15. tervszállítási határidő, illetve minden azt követő tervszállítási határidő 90 (kilencven) naptári nappal történő meghosszabbítását kérelmezte. Ezzel egyidejűleg a Tervező a Tervezési Díjat a többlet tervezési feladatok okán nettó 53 264 euró összeggel kérte megemelni.

A Tervezési Szerződés 3.3 pontja értelmében a Megrendelő fenntartja a Tervdokumentáció változtatására vonatkozó jogát, amelyet a Tervező köteles végrehajtani. A Felek rögzítik, hogy a Tervező által készített tervekkel kapcsolatos megrendelői változtatási igény eseten Felek kötelesek egymással egyeztetni a jelen Szerződés – különösen teljesítési határidőkre, illetőleg a Tervezési Díjra vonatkozó – módosításáról. A Szerződés módosítására Kbt. 141. §-ában foglalt rendelkezéseknek megfelelően van mód.

A Tervezési Szerződés 11.11 pontja alapján a Tervezési Díj nem tartalmazza az építési hatóság által esetlegesen elrendelt olyan plusz vizsgálatok költségét, illetőleg a Megrendelő által elrendelt olyan plusz szolgáltatások díját, amely a Szerződés 1. számú mellékletében nem került meghatározásra, illetve az abban foglaltak alapján, elrendelésük/megrendelésük nem volt előre látható. A Tervezési Díj utólagos módosítására kizárólag a hatályos jogszabályi – így különösen a Kbt. rendelkezései – betartásával, és a Felek kölcsönös megállapodásával, a jelen Szerződés írásban történő módosításával kerülhet sor.

A Tervezési Szerződés 19. pontja szerint a Szerződés bármely módosítása csak írásbeli formában, mindkét Fél cégszerű aláírásával érvényes. A Szerződés módosítása a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően történhet.

Megrendelő a fenti kérelmet és az azt alátámasztó dokumentumokat jogi, műszaki, elszámoltathatósági és árszakértői szempontból megalapozottnak találta. Ebből fakadóan a Felek közös megegyezéssel akként döntöttek, hogy a Tervezői Díjat nettó 53 264 euró összeggel megemelik és a Szerződés Időtartamát 2022. november 19. napjáig meghosszabbítják (ennek keretében a Tervezési Szerződés 2. számú mellékletét képező „Teljesítési Szakaszok és Fizetési ütemezés”-ben rögzített 15. tervszállítási határidőt 2020. december 14. napjára módosítják, illetve minden azt követő tervszállítási határidőt 90 (kilencven) naptári nappal meghosszabbítanak a Kbt. 141. § (2)–(3) bekezdéseiben foglalt jogalapra hivatkozással.

A módosítás eredményeként a Tervezési Díj növekedése (nettó 53 264 euró) nem éri el az uniós értékhatárt (221 000 euró) és az eredeti szerződés értékének 10 %-át (1 065 878,4 euró).

A Tervezési Szerződés tárgya és típusa változatlan marad, a Tervezőnek továbbra is szolgáltatásmegrendelés keretében kell teljesítenie, a fenti módosítás nem változtatja meg a Tervezési Szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.

A Tervezési Szerződés teljesítése során megváltozott a Megrendelő számlavezető pénzügyi intézménye és számlaszáma. Ennek okán a Felek közös megegyezéssel úgy döntöttek, hogy a Szerződés azon részét, amely a Megrendelő adatait tartalmazza a Kbt. 141. § (6) bekezdésében foglalt jogalapra hivatkozással módosítják.

Kiegészítés a VII.1.6) ponthoz: a szerződés értéke az opcionális rész értékét (2 281 131 EUR) is tartalmazza.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 12 939 915.00 EUR
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 12 993 179.00 EUR