Services - 20256-2020

15/01/2020    S10

Romania-Bucharest: IT services: consulting, software development, Internet and support

2020/S 010-020256

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Services

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2019/S 218-535200)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Agenția Națională de Administrare Fiscală
National registration number: 16031712
Postal address: Str. Apolodor nr. 17
Town: Bucureşti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 050741
Country: Romania
Contact person: Andrei Pavel
E-mail: dan.pavel@anaf.ro
Telephone: +40 213872370 / 213871383
Fax: +40 213102051
Internet address(es):
Main address: www.anaf.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Servicii de dezvoltare software, integrare și instruire privind sistemul informatic „Fișierul Standard de Control (Standard Audit File – SAF-T)”, cod SIPOCA 604

Reference number: 16031712/2019/604/1
II.1.2)Main CPV code
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Servicii de dezvoltare software, integrare și instruire privind sistemul informatic „Fișierul Standard de Control (Standard Audit File – SAF-T)”: realizarea de servicii de analiză, design, dezvoltare, integrare, testare, implementare, întreținere corectivă, adaptivă și evolutivă a sistemului, instruire în utilizarea software, analiza cadrului legislativ și propuneri de amendare a legislației aferente obligației contribuabilului de a depune Fișierul Standard de Control.

Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informaţii suplimentare în legătură cu documentaţia de atribuire. În măsura în care solicitările de clarificare sunt primite cu cel puţin 18 zile înainte de termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor, autoritatea contractantă va răspunde în mod clar si complet tuturor acestor solicitări de clarificare în a 11-a zi înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
13/01/2020
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2019/S 218-535200

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2)
Place of text to be modified: Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Instead of:
Date: 15/01/2020
Read:
Date: 22/01/2020
Section number: IV.2.7)
Place of text to be modified: Condiții de deschidere a ofertelor
Instead of:
Date: 15/01/2020
Read:
Date: 22/01/2020
Section number: IV.2.6)
Place of text to be modified: Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Instead of:
Date: 15/05/2020
Read:
Date: 22/05/2020
VII.2)Other additional information: